In Italie is (bijna) alles links?

“Er is een parallele staat die begint bij alle georganiseerde machten en in handen is van links.
Het zijn: de middelbare scholen, de universiteiten, de kranten, de radiozenders, de tv-stations, de rechters, de officieren van justitie, de Raad van State, het grondwettelijk hof van justitie (11 rechters tegen vier) en ik stop hier ter bescherming van het vaderland.”

De Italiaanse minister-president Silvio Berlusconi in de uitzending Ballaro’ (van RaiTre) in april 2005. Op 9 april dit jaar vinden er parlementsverkiezingen plaats in Italië. Berlusconi plaatst consistent alles wat ‘links’ is alsmede de ‘linkse pers’ in een kwaad daglicht, zo ook de financieel-economische internationale tijdschrift The Economist die een aantal dossiers aan hem wijdde. In de aanloop naar de verkiezingen heeft Berlusconi in het najaar de kieswet gewijzigd. Hij is er niet in geslaagd om de Par Condicio wet te wijzigen (in zijn voordeel). De Par Condicio-wet verplicht Italiaanse televisiezenders in de verkiezings/campagneperiode evenveel aandacht aan alle partijen te geven. In Italië is overigens een ieder ‘links’ ter linkerzijde van Berlusconi’s Forza Italia. De VVD zou bijvoorbeeld naar Italiaans maatstaven een (centrum) ‘linkse’ partij zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *