Geen evenementenzender FunX Almere

FunX supported by BNN zal geen evenementenzender kunnen uitzenden in Almere. Dit blijkt uit beslissingen van het Commissariaat voor de Media. Eind februari wees de toezichthouder een dergelijke aanvraag af omdat volgens heet Commissariaat ‘niet of nauwelijks aan te wijzen is’ wat het verschil is tussen een zender voor ontvangst van het algemene publiek en hetgeen FunX wilde uitzenden in Almere. FunX stelde dat ze met haar radioprogramma op de nationale viering van de verjaardag van het staatshoofd en de 4/5 mei viering jongeren in Almere wilde informeren en aan het woord laten en een bijdrage wil leveren aan cultuurverspreiding en sociale cohesie in en buiten de Randstad. Doordat FunX alleen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag in de FM-ether te beluisteren zijn en niet overal op de kabel beschikbaar is, zijn in de optiek van FunX evenementenfrequenties ‘noodzakelijk’. FunX zendt evenwel ook uit op internet en satelliet.

Het Commissariaat voor de Media oordeelde verder dat de aanvraag voortkwam uit de wens om FunX supported by BNN ook binnen en buiten de Randstad via een omroepzender uit te kunnen zenden.

Het Commissariaat stelt verder dat bij het afgeven van de evenementenlicentie rondom het in Groningen georganiseerde Noorderslag-festival ze niet op de hoogte was van de intenties van FunX om dit jaar middels een ‘City Tour’ steden af te gaan om het verzoek tot uitbreiding van de etherfrequenties voor FunX kracht bij te zetten.

Omdat evenementenvergunningen niet mogen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd is (evenementen), kan FunX daar geen aanspraak op maken. Ook merkte het Commissariaat voor de Media op dat FunX haar zender wilde richten op het algemene publiek dat niet noodzakelijkerwijs bij het evenement aanwezig hoeft te zijn.

Na een bezwaarschrift van FunX (middels aanvrager/communicatiedeskundige Luc Mulder uit Naarden) blijft het Commissariaat voor de Media overigens bij haar beslissing. Willem Stegeman, directeur van FunX reageert teleurgesteld en zegt dat zo’n beslissing ‘demotiverend’ werkt voor de organisatie. “omdat we mooie plannen voor Almere hadden en die zullen we nu opnieuw moeten beoordelen om te zien wat we daar nog mee kunnen. Het blijft voor ons slecht te verteren dat Koninginnedag met de Koninklijke familie en Bevrijdingsdag met bevrijdingspop in Almere niet worden aangemerkt als lokale evenementen. We gaan overigens wel door met onze ambitie voor de City Tour en zullen opnieuw aanvragen doen voor evenementenfrequenties.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *