Samengaan Casema/UPC of Casema/Essent opportuun?

De eigenaren van Casema hebben de knoop doorgehakt. De investeerdersmaatschappijen Providence Equity Partners (46 %), de internationaal beruchte Carlyle Group (46 %) en GMT Communications Partners (8 %) hebben Casema in de verkoop geplaatst. De zakenbank Goldman Sachs is ingehuurd om de verkoop te begeleiden en zoekt hiertoe partijen die biedingen willen doen. Officieel is het bij Casema een ‘geen commentaar’ over het verkoopproces. Liberty Global, de moedermaatschappij van UPC zou volgens ingewijden opnieuw in de running zijn, maar ook andere investeerders zoals Permira, Appolo, Warburg Pincus (eigenaar Multikabel), Altice en Cinven (eigenaren kabelnetwerken in Belgie en Frankrijk). Begin 2002 werd Casema na een overnameproces van meer dan twee jaar voor 665 miljoen euro door France Telecom van de hand gedaan. Ook toen was Liberty Global – althans de toenmalige rechtspersoon – in de race om het op twee na grootste kabelbedrijf over te nemen. Liberty Global deed een aanvraag bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), maar kreeg destijds zoveel onderzoeksvragen over zich heen die duiden op een aankomend veto, dat de Amerikaanse investeerders als reactie hierop zich terugtrokken. De huidige Casema-directeur Jos Molenkamp maakt er geen geheim van regels zoveel mogelijk te willen afschaffen om te beginnen met de afschaffing van de telecomtoezichthouder OPTA en de daarbij behorende verplichtingen. Desgevraagd meldt Casema-woordvoerder Gradus Vos dat eigenlijk ook de NMa alleen in Europees verband bestaansrecht heeft: specifiek Nederlandse mededingscontrole is dan niet opportuun meer. Casema stelt immers dat nu KPN ‘liefst drie infrastructuren heeft’, een samenvoeging van de verschillende kabelbedrijven tot één kabelnet niet tot een probleem hoeft te leiden. Kortom, Casema pleit voor de vorming van één nationaal kabelbedrijf die op de radio- en televisiediensten als gevolg daarvan 90 % van de Nederlandse televisiedistributie in handen krijgt en volledig vrij spel wenst. Overigens kan er – dankzij gewijzigde veranderende politieke en infrastructurele omstandigheden – wellicht een samenvoeging tussen UPC en Casema komen. Liberty Global is deelnemingen in Europa aan het verkopen in landen waar ze niet de grootste is. Het bedrijf wil zich telkens in de top drie positie profileren. Ook is opportuun dat de provincies (via Essent) als eigenaren van Essent Kabelcom besluiten dit bedrijf te verkopen en te laten samenvoegen met Casema tot één grote kabelaar van 3 miljoen aansluitingen. UPC wordt dan naar de nummer twee gestoten. Dan moeten de provinciebestuurders die in de aandeelhoudersvertegenwoordiging zetelen en hun Commissaris-vertegenwoordigers wel accoord gaan. Een Essent-woordvoerder meldt dat dit het geval bij beslissingen die een totale bedrijfswaarde van meer dan 500 miljoen euro (is hier het geval) omvatten.

De kabelaars wijzen op het toestaan van de Nozema/Digitenne aankoop door KPN, het bestaan van IP-TV en satelliet als concurrent waardoor de NMa en politiek misschien overstag gaan, al dan niet met de beloftes om de toegangsverplichtingen voor contentaanbieders na te leven. Met een overname van Casema door Liberty Global/UPC zou het gecombineerde bedrijf meer dan 3,6 miljoen huishoudens gaan bedienen: 51 % van de Nederlandse huishoudens, oftewel 55 % van de kabelhuishoudens. Alhoewel Zwitserland buiten de Europese Unie valt, was het voor de mededingsautoriteiten aldaar geen probleem dat Liberty Global vorig jaar de grote kabelaar Cablecom overnam. In Zwitserland – één van de weinige met Nederland te vergelijken kabellanden – haalt het bedrijf met Nederland vergelijkbare marktaandelen. Als in Zwitserland een dergelijke dominante machtspositie toegestaan is, waarom in Nederland niet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *