AVRO riskeert verlies internetfinanciering

De AVRO riskeert het totale verlies van de omroepfinanciering voor haar internet-activiteiten voor het lopende kalenderjaar. Dit blijkt uit een intern beoordelings-document van Michel Mol, internetcoördinator en opsteller van de voorstellen tot internet-financiering voor de Raad van Bestuur van de publieke landelijke omroep. In het document dat DutchMedia dankzij welingelichte kringen tot haar beschikking heeft gekregen staan telkens afkeurende beoordelingen op de 29 door de AVRO ingediende projecten ter waarde van bijna 1,3 miljoen euro.

Mol noemt in het document de AVRO-website de ‘duurste portal van alle omroepen’, geeft beoordelingen als ‘slecht bereik, homepage heeft geen teller’ en meldt ‘kritische vragen 2005 hebben niet tot verbeteringen geleid’. Ook plaatst Mol in het rapport vraagtekens bij jeugdsites die niet direct aan programma’s gerelateerd zijn. Verder is voor de TweeVandaag site door de AVRO 90.000 euro aangevraagd, terwijl de TROS al een aanvraag van 200.000 euro heeft gedaan, zo blijkt uit de stukken.

Uit de beoordelingen blijkt tevens dat de AVRO huiverig is voor samenwerking. “Eerst wil de AVRO intern alles op de rails hebben,” zo heet het vanuit de AVRO in de beoordeling. De AVRO weigert dan ook om een aantal programma’s aan Uitzending Gemist beschikbaar te stellen en vraagt zich af waarom dat ‘verplicht’ zou zijn.

Desgevraagd liet AVRO-woordvoerster Nina Nomden weten de informatie te kort binnen te hebben om een reactie te kunnen geven. Michel Mol zegt als internetcoördinator desgevraagd niet op de kwestie zelf te kunnen ingaan en zegt dat deze bezig is in een proces dat nog niet is afgerond en waarover nog gesprekken worden gevoerd met de AVRO-leiding. Mol heeft nog geen scenario klaarliggen voor het geval er een definitieve afwijzing van een omroep zou komen, maar spreekt wel over ‘tweede’ rondes waarin gelden nog worden verdeeld. Het is niet voor het eerst dat de AVRO in botsing komt met de NOS-Raad van Bestuur over de inhoudelijke invulling van content; het is niet al te lang geleden een keer voorgekomen dat de ingediende AVRO-televisieprogrammering nagenoeg geheel werd afgekeurd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *