Jelgersma/DigiRadio stuurt DAB-lobby-brief Tweede Kamer

Peter Jelgersma, voorzitter van de stichting DigiRadio heeft een lobbybrief aan de Tweede Kamer verstuurd met als doel om de DAB-techniek nieuw leven te kunnen inblazen. De Tweede Kamer en de minister van Economische Zaken spraken eind maart af in het najaar de discussie over digitale radiotechnieken en nut en noodzaak van DAB te zullen vervolgen, omdat er in hun optiek nog te veel onduidelijkheden bestaan daarover.

De stichting DigiRadio stelt nu ‘minimaal’ twee kwesties voor ogen te hebben. Het gaat om het verkrijgen van voldoende frequentienetwerken van ‘minimaal’ alle in de ether uitzendende radiostations (landelijk, regionaal, publiek/commercieel) alsmede nieuwe radiostations. Daarnaast legt de stichting de ‘eis’ van de commerciele landelijke radiostations opnieuw op tafel om een koppeling van commerciële analoge (FM) radiofrequenties aan digitale (DAB) radiolicenties voor minimaal twee landelijke ‘bedekkingen’.

Bij de lobbybrief verstuurde Peter Jelgersma een concept-motie opdat de Tweede Kamer deze ‘naar eigen inzicht’ kan gebruiken. Hierin stelt Jelgersma dat de Tweede Kamer de regering alsnog oproept in het najaar van 2006 een vergelijkende toets voor DAB-frequentie uitgifte te laten plaatsvinden. Daarbij laat Jelgersma in de concept-motie overwegen dat landelijke commerciele omroepen twee multiplexen behoren te verkrijgen, de regionale zenders (commercieel en publiek) één en lokale omroepen in de L-band geaccomodeerd worden, alsmede nieuwkomers geaccomodeerd dienen te worden. Tevens stelde de concept-motie dat de huidige beschikbare frequenties niet afdoende is en wordt in de motie de vrees van DigiRadio naar voren gebracht omtrent de RRC 06. RRC 06 is de Regionale Radioconferentie 2006 van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) die vanaf medio mei in het Zwitserse Genève wordt georganiseerd opdat internationale frequentie-coördinatie met betrekking tot DAB en DVB-T uitzendmodaliteiten afgestemd wordt tussen landen. Volgens DigiRadio werkt de ingezette houding van de Tweede Kamer en de regering averechts voor de afgifte van voor Nederland relevante frequenties tijdens de RRC06. De meeste Tweede Kamerfracties betoogden het tegenvoergestelde, omdat ze van mening zijn dat onder andere de uitkomsten van RRC06 meer duidelijkheid kan geven over de (on)mogelijkheden van DAB.
In het scenario van DigiRadio kan pas in 2008 – doordat er verkiezingen aankomen in het voorjaar van 2007 – verwacht worden dat DAB een heropleving kan krijgen.

De brief van DigiRadio is ondertekend door Peter Jelgersma, Martin S. Banga en Ruud Vader. Banga is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Commerciële Radio (NVCR). Mede-ondertekenaars zijn Gerro Vonk namens de branche-organisatie voor Niet-landelijke Commerciële Radio (NLCR), Gerard Schuiteman (ROOS, namens de regionale publieke omroepen), Pieter de Wit (namens de lokale omroepkoepel OLON) en Hans Bakhuizen namens de NOS. ROOS en NOS spelen hier overigens dubbel spel. Op dezelfde dag als waarop DigiRadio deze brief mede namens de NOS/ROOS verstuurde, verstuuden ROOS en NOS een eigen brief aan de minister van Economische Zaken, Laurens Jan Brinkhorst (D66) met het verzoek om de huidige nog niet vergunde (semi)landelijke multiplexen aan de NOS te vergunnen. Martin S. Banga, vertegenwoordiger van de landelijke commerciële radiostations en werkzaam voor Sky Radio weigerde in te gaan op deze kwestie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *