Ook NOS fors gekort op internetactiviteiten

Volgens de (voorlopige) toekenningsplannen van de NOS-Raad van Bestuur voor de internetactiviteiten van NOS-RTV wordt veel minder OC&W-bijdrages ingepast dan vorig jaar. Dit blijkt uit een uitgelekt toekenningsdocument waarin alle omroepen zijn opgesomd. NOS-RTV, verantwoordelijk voor met name nieuws en sport op internet, krijgt van de OC&W bijdrage nog 1,8 miljoen euro; 11.000 euro komt uit eigen bijdrages, 225.000 euro uit programmareserves (van de NOS-Raad van Bestuur). Vorig jaar kreeg NOS-RTV nog 3,4 miljoen euro.

Gerard Dielessen, directeur voor NOS-RTV bevestigt desgevraagd dat deze voor de internetactiviteiten lager ingeschaald staat bij de NOS Raad van Bestuur. “We moeten hier nog over spreken en discusseren met de Raad van Bestuur,” aldus Dielessen. Volgens Dielessen is het verschil te verklaren doordat de NOS voor haar nieuws en sportactiviteiten internet integraal onderdeel heeft gemaakt van het totale werkproces. Dielessen zegt het bovendien vreemd te vinden als midden in het jaar het budget van het lopende jaar omlaag wordt gehaald. Cees Vis, lid van de NOS-Raad van Bestuur bevestigt de daling bij NOS-RTV, maar wijst er op dat het er geen definitieve beslissing is genomen, en dat dit in principe het standpunt is van de NOS-Raad van Bestuur. Daarbij zegt Vis dat de werkwijze van NOS-RTV maakt dat dit het resultaat is. Michel Mol, internetcoördinator voor de Raad van Bestuur zegt desgevraagd voordat een beslissing is genomen niet te kunnen ingaan op de kwestie, maar wijst er op dat elke internetactiviteit van alle publieke landelijke omroepen langs zijn bureau dienen te gaan.

Daarom is de 10 miljoen euro aan reserves waar Cees Vis wat betreft de AVRO op wijst, niet zomaar inzetbaar voor de AVRO die vooralsnog op 0 euro is ingeschaald. Nina Nomden, voorlichtster van de AVRO zegt desgevraagd omwille van directiewisselingen (Willemijn Maas is sinds 1 mei jl. de nieuwe directeur) vooralsnog niet in te kunnen gaan op de internetkwestie aldaar. DutchMedia publiceert het complete staatje hieronder, waaruit blijkt dat de VPRO twee keer zoveel budget verkrijgt als andere omroepverenigingen (wellicht verklaarbaar gezien haar innovativiteit), terwijl de VARA en NCRV met meer dan 600.000 euro behoorlijk wat eigen middelen inzetten.

AVRO: 0 euro
BNN 900.000 euro
BOS 62.000 euro
EO: 800.000 euro programmarareserves + 500.000 euro toekenning OC&W middelen = 1,3 miljoen euro
HUMAN: 121.000 euro
IKON/ZVK: 312.000 euro
Joodse Omroep: 40.000 euro
KRO: 44.000 euro programmareserves + 800.000 euro toekenning OC&W middelen = 844.000 euro
LLINK: 80.000 euro eigen bijdrage + 246.000 euro toekenning OC&W middelen = 326.000 euro
Max: 246.000 euro
NCRV 606.000 euro eigen bijdrage + 1.050.000 euro toekenning OC&W middelen = 1.656.000 euro
Nederlandse Islamitische Omroep (NIO): 87.000 euro
Nederlandse Moslim Omroep (NMO): 87.000 euro
NOS-RTV: 11.000 euro eigen bijdrage + 225.000 euro programmareserve + 1.800.000 euro toekenning OC&W middelen = 2.036.000 euro
NPS: 126.000 euro programmareserves + 1.150 euro toekenning OC&W middelen = 1.276.000 euro
Omroep Hindoe Media: 68.000 euro
Rooms Katholieke Kerk (RKK): 255.000 euro
RVU: 85.000 euro programmareserves + 138.000 euro toekenning OC&W middelen = 223.000 euro
Teleac/NOT: 1.150.000 overheveling + 500.000 euro toekenning OC&W middelen = 1.650.000 euro
TROS: 200.000 euro eigen bijdrage + 1.300.000 euro toekenning OC&W middelen = 1.500.000 euro
VARA: 638.000 euro eigen bijdrage + 1.300.000 euro toekenning OC&W middelen = 1.938.000 euro
VPRO: 500.000 euro programmareserves + 2.600.000 euro toekenning OC&W middelen = 3.100.000 euro.

VACANT (avro): 850.000 euro

Totaal: 18.876.000 euro waarvan 14.411.000 euro toekenning ministerie van OC&W

Speerpunten:
jonge allochtonen: 550.000 euro
moslimcontent: 240.000 euro
nieuws: 600.000 euro
evenementen: 350.000 euro
samenwerking: 350.000 euro
Totale toekenning ministerie OC&W 16.501.000 euro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *