Omschakelplannen analoge etheruitzendingen Nederland 1, 2 en 3 gaan gewoon door…

Het kabinet gaat gewoon door met de omschakelplannen voor de analoge uitfasering van de ethertuitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 en het landelijke in DVB-T in free to view-modus beschikbaar stellen van de publieke landelijke en regionale zenders. Dit meldt het ministerie van OC&W desgevraagd. In de plannen van het kabinet is opgenomen dat bij de uitschakeling van analoge etherzenders de regionale publieke en publieke landelijk hoofdtaakzenders gecodeerd via DVB-T beschikbaar komen en bij KPN een digitale ethertontvanger plus smartcard aangeschafd kan worden. De NOS blijft daarmee haar digitale DVB-T multiplex inbrengen bij KPN, zoals nu ook al het geval is en Nederland zou daarmee een van de weinige landen ter wereld zijn waar de publieke omroep niet free to air te ontvangen is.

Afgelopen week is de stemming in de Tweede Kamer omtrent de financiële afwikkeling hiervan uitgesteld tot na het zomerreces. Bij de voorstellen had de PvdA samen met de ChristenUnie en de SP een motie ingediend opdat de afschakeling van analoge uitzendingen wordt uitgesteld en te werken aan een ‘beter’ alternatief. In diezelfde motie wordt gesteld ‘dat afschakeling van het analoge signaal niet acceptabel is zolang het digitale signaal niet door iedereen gratis, ongecodeerd en met een eenvoudige, goedkope ontvanger uit de lucht kan worden geplukt’.

Als deze motie het zou halen, zou dit betekenen dat minister Maria van der Hoeven (CDA) van OC&W de omschakeling van analoog naar digitaal vooralsnog niet kan uitvoeren en een nieuw alternatief zal moeten uitwerken en dekking voor 8 miljoen euro gevonden moet worden. Medy van der Laan, de ex-staatssecretaris stelde namens het kabinet nog geen twee weken geleden dat deze ‘niet anders kan dan concluderen dat free to air tot gevolg zal hebben dat de deal die is gesloten tussen de publieke omroep en KPN niet doorgaat.’ OVer free to air uitzenden stelde de toenmalig staattssecretaris: “Het onderhouden van het netwerk en het uitrollen daarvan kost 8 miljoen euro. per jaar. KPN biedt een dergelijke “free to air”- constructie niet gratis aan, zonder dat het daarvoor iets terugkrijgt. Het is een commerciële partij, en wij hebben nu een win-winsituatie gecreëerd. Er is sprake van een besparing van 8 mln. voor de overheid. ”

Totdat de Tweede Kamer gestemd zal hebben, blijft het kabinet ervan uitgaan dat zij haar plannen kan blijven uitvoeren en gaat de ‘overschakel’ campagne gewoon door. Sommige media melden dat de plannen tot omschakeling nu al van de baan zouden zijn. Voor consumenten blijft echter enige onzekerheid bestaan.

Martijn van Dam, indiener van de PvdA-motie zegt desgevraagd dat ondanks dat Van der Laan vond dat er niets meer te onderhandelen viel, er wel degelijk te onderhandelen valt, aangezien KPN de publieke omroep nodig heeft. Volgens Van Dam zegt het ‘meer over haar dan over de mogelijkheden om verder te onderhandelen’. Het ministerie van OC&W heeft volgens Van Dam hem laten weten dat deze opnieuw gaat onderhandelen met KPN. Van Dam zegt dat af te wachten. “De afschakeling is dus nog niet definitief van tafel, maar mijn inschatting is dat een CDA-minister (Maria van der Hoeven) niet op 1 november wil gaan omschakelen. Daar zal ze vlak voor de verkiezingen haar vingers niet aan willen branden, lijkt me,” aldus het PvdA-kamerlid tegenover DutchMedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *