SP: 3voor12 exclusief digitaal tegen betaling is niet toegestaan

De Socialistische Partij (SP) is van mening dat de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) bij de kabeluitzending van themazenders zich dienstbaar maakt aan winst door derden. SP-kamerlid Arda Gerkens heeft minister Maria van der Hoeven (CDA) hierover kamervragen gesteld, nadat de VVD in november nog het omgekeerde beweerde.

Aanleiding is de programmaraad Haarlem die de VPRO-themazender 3voor12 Central heeft geadviseerd voor uitzending in het basispakket in Haarlem. De NOS trok eerder gegeven toestemming tot advisering terug na 7 maanden en een daadwerkelijk advies, waardoor UPC het advies niet hoeft uit te voeren.

Op 7 november jl. liet Jan Westerhof namens de NOS Raad van Bestuur in een email aan de programmaraad Haarlem weten na een vraag of er bezwaar zou bestaan op analoge doorgifte van de zijde van de NOS, dat er ‘aan onze kant op geen enkel bezwaar stuit’ en dat de Raad van Bestuur van de NOS ‘een positieve beschikking voor de distributie van 3voor12 afgegeven’. Westerhof ondertekende de brief als ‘zendercoördinatie’ en is zendercoördinator van de publieke themazenders namens de NOS-Raad van Bestuur. Op 23 juni jl. schreef Cees de Bruin – opnieuw namens de NOS-Raad van Bestuur – een brief aan de programmaraad Haarlem waarin deze onomwonden stelt dat de NOS met UPC afspraken heeft gemaakt ‘over analoge en digitale doorgifte van diverse zenders die de publieke omroep aanbiedt. In dat kader is door de NOS met UPC overeengekomen dat 3voor12 door UPC uitsluitend digitaal zal worden aangeboden zal worden Wij willen u bij deze dan ook informeren dat de NOS de zender 3voor12 voor de adviesperiode 2006-2007 niet beschikbaar stelt voor doorgifte in het basispakket analoge televisie.’ Feitelijk herriep de NOS-Raad van Bestuur daarmee de in november afgegeven toestemming nadat de programmaraad de themazender had geadviseerd in het basispakket.

De SP stelt nu dat de NOS medewerking moet verlenen aan het uitvoeren van programmaraadsadviezen en het zonder pardon terugtrekken van een eerder aangeboden programma niet getuigt van medewerking. De SP heeft de indruk dat kabelaar UPC de NOS onder druk heeft gezet door de distributie via het digitale aanbod afhankelijk te stellen van de intrekking van beschikbaarheid van dezelfde kanalen via het analoge aanbod en dat daarmee de NOS zich dienstbaar maakt aan commerciele activiteiten van derden, iets dat strijdig is met de mediawet. Overigens is het interessant om te zien dat de VVD in november het tegenovergestelde van de SP beweert: in de optiek van VVD-kamerlid Fadime Orgu moeten themazenders van de publieke omroep juist alleen digitaal beschikbaar komen om digitalisering te stimuleren. Ontvangst van VPRO’s 3voor12 Central kost bij UPC normaal gesproken 4,16 euro per maand meer dan het analoge kabelabonnement (in totaal dus 19,99 euro per maand)

De woordvoerder van de NOS-Raad van Bestuur kon desgevraagd niets over de kwestie vertellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *