DutchMedia publiceert nieuw zenderschema Radio 1, 2, 3FM, 4, 5 en ConcertZender

z DutchMedia publiceert vandaag het nieuwe zenderschema dat per maandag 4 september op Radio 1, 2, 3FM, 4, 5 en de ConcertZender zal worden ingevoerd. De zenderschema’s zijn nog niet geheel compleet. De NOS Raad van Bestuur en haar vertegenwoordigers konden – met uitzondering van Florent Luyckx – desgevraagd geen toelichting geven over het nieuwe zenderschema. “een overvolle agenda van Jan Westerhof” was hier volgens zijn assistente de reden, al zou Westerhof de pers nog op ‘enig moment’ nader zal worden geinformeerd. Westerhof is de leiddinggevende van het bezuinigsproject van de publieke landelijke radiostations. Naar verluid is Westerhof kandidaat om de nieuwe directeur radio te worden die in het nieuwe organisatiemodel van de NOS Raad van Bestuur zal worden ingesteld. Thans is Westerhof zendercoördinator Radio 1 en 5 alsmede van de (televisie)themazenders.

In totaal wordt 10 miljoen euro bezuinigd en is de doelstelling 3 miljoen euro aan extra inkomsten te genereren middels reclame (STER). In totaal zullen de zeven publieke radiozenders 34 % marktaandeel moeten behalen waarvan 2,5 % door FunX en 1 % door de ConcertZender te behalen. Daarbij wordt – zoals bekend 6 miljoen euro opnieuw structureel geinvesteerd in de programmering en 1 miljoen euro extra in de vooralsnog nauwelijks levensvatbare technologie DAB. Een bezuiniging op de uitfasering van de middengolfzenders 747 kHz en 1251 kHz kan geen doorgang vinden door de politieke wens dat de vijfde hoofdtaakzender in de ether blijft uitzenden. Naar verluid is de 2 miljoen euro aan bezuiniging die daarmee gemoeid is deels opgevangen door een nieuw contract tussen Nozema Services NV (dochterbedrijf Koninklijke KPN NV) en de NOS alsmede een onduidelijke invulling.

Radio 1

Opvallend aan de Radio 1 programmering is dat het Radio 1 Journaal op andere uren zal uitzenden. Dagelijks van 06 tot 09 uur (onveranderd), van 12 tot 13 uur en van 16 tot 18:30 uur. Daarmee wordt het tijdsblok 13 tot 13:30 en 18:30 tot 19 uur niet langer met nieuws ingevuld, maar met het talkradioformat Stand.nl. NOS Langs de Lijn wordt ontzien in de bezuinigen; de nachtelijke uitzendtitels als ‘AVRO Nachtdienst’, ‘VARA Over de Schutting’ en ‘NCRV Casa Luna’ blijven bestaan. VPRO’s Nachtleven verdwijnt. Zoals eerder aangekondigd zal in de zogeheten ‘daluren’ de programmering horizontaler worden met o.a. VARA’s Kassa Radio en een nog onbekend KRO-programma in de middagure, waar ook de AVRO een uur zal vullen, terwijl de ochtend voor afgewisseld de EO, VPRO en VARA is.

Radio 1 wordt overigens per 4 september niet langer in de nachtelijke uren (01-07 uur) op de middengolffrequentie 747 kHz uitgezonden. Ook NOS Met Het Oog op morgen zal vanaf dan niet langer herhaald worden op de vijfde publieke radiozender via o.a. de middengolf. Radio 1 heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 8,5 % en behaalde over 2005 een marktaandeel van 8,3 %.

Radio 2
Op Radio 2 wijzigt weinig. Deze radiozender wordt grotendeels in de bezuinigen ontzien. Toch is de verwachting dat evenementen als het NorthSea Jazz Festival niet langer een plek kunnen verkrijgen op deze zender, omdat dit als te ‘niche’ wordt ervaren. Wel zal Radio 2 een aantal thema-avonden introduceren om haar marktaandeel trachten te verhogen. Radio 2 heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 11 % en behaalde over 2005 een marktaandeel van 10,3 %.

Radio 3FM

Ook Radio 3FM zal grotendeels worden ontzien in de bezuinigsrondes. Wel zegt zendercoördinator Florent Luyckx nog deze dagen te beslissen over hoe omgegaan zal worden met de uitzendblokken van 16 tot 22 uur, waarin thans de uitzendingen van Wouter van der Goes (die naar Q-Music vertrekt), Coen Swijnenberg en Michiel Veenstra plaatsvinden. Luyckx wil voorstellen om niet langer drie programma’s, maar twee programma’s in dit blok te laten uitzenden (16 tot 19 uur en 19 tot 22 uur). BNN heeft een voorstel ingediend waarbij Sander Lantinga samen met Coen Swijnenberg het middagprogramma van Wouter van der Goes overneemt. Hierover zal Luyckx nog deze week een besluit nemen. Radio 3 FM heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 7,5 % en behaalde over 2005 een marktaandeel van 6,6 %.

Radio 4

Radio 4 zal met name in de avonduren drastisch wijzigen. Nagenoeg alle niet-klassieke programma’s zijn van de zender gehaald en niet langer via de FM-ether te beluisteren. Deels worden ze overgeheveld naar de ConcertZender op de kabel, satelliet, DAB en internet. De NCRV krijgt een nieuw programma onder de titel ‘Amoroso’ en de AVRO sluit de dag in de nacht af met ”AVRO Maanlicht”.Radio 4 heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 2 % en behaalde over 2005 een marktaandeel van 1,8 %.

Radio 5

Radio 5, nu nog bekend als Radio 747AM zal via de middengolf, kabel, satelliet en internet overdag een licht muzikaal karakter krijgen. ‘Toppers van Toen’ (AVRO) wordt daarbij nieuw leven ingeblazen. De KRO zal met Café Nostalgia haar bijdrage leveren, net zoals de NCRV (Plein 5) en de EO met ‘Open Huis’. LLINK, HUMAN en IKON blijven hun dagelijkse discussieprogramma Desmet Live! als een van de weinige overblijfselen van 747AM dagelijks uitzenden vanaf 18 uur. In de avonduren worden verder de Kleine Zendgemachtigden alsmede EDUCOM ruimte geboden om hun radioprogramma’s uit te zenden, al dan niet vanwege een wettelijke taakopdracht. Van 23 tot 01 uur heeft de NPS zendtijd ter beschikking gekregen om te voldoen aan de wettelijke eis om op hoofdtaakzenders aan minderhedenzendtijd te voldoen. Het is nog niet duidelijk wat de NPS daarop zal programmeren. Thans zet de NPS het op jongeren gerichte ‘Lijn 5’ in dit kader uit van 17 tot 19 uur op 747AM. Onduidelijk is of dit programma al dan niet in gewijzigde vorm in de late avonduren zal worden uitgezonden op Radio 5. Alle culturele en ietwat afwijkende programma’s worden met een gedeeltelijke overheveling naar de ConcertZender of een algeheel einde daarvan uit de ether gehaald. Radio 2 heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 1,5 % en behaalde over 2005 een marktaandeel van 0,9 %.

ConcertZender

De ConcertZender ondergaat een radicale verandering. De zender die haar kabelplek te danken heeft aan serieuze programmering met vooral bijzondere muziek van klassiek tot jazz, van historische opnamen tot onbekende musici en van wereldmuziek tot opera zal een soort zesde radiokanaal worden waarop omroepverenigingen en de NPS uitzendt.

Gusta Korteweg had liever gezien dat haar ConcertZender 24 uur kon blijven uitzenden, maar de NOS Raad van Bestuur besloot anders. Vanuit deze startpositie ziet Korteweg ook nieuwe kansen: “Natuurlijk wil je verder gaan, maar soms is er een groter doel. Als er dan een keuze komt die je moet maken, dan prefereren we deze nieuwe opzet”, aldus de huidige directeur van de ConcertZender.
De ConcertZender zal in haar huidige vorm op internet als webradiostation 24 uur per dag blijven uitzenden. De voorlopige titel van deze zender is ConcertZender.nl Korteweg zegt zich te realiseren dat met name programmaraden bewust voor de ConcertZender hebben gekozen en indien programmaraden dat wensen kan bekeken worden of ConcertZender.nl (oftewel het huidige format) op de kabel een plek kan krijgen naast of op de plek van wat de ConcertZender nieuwe stijl wordt. ConcertZender.nl zal elke werkdag een ander thema behandelen: in dagvolgorde nieuwe muziek, jazz, klassiek, oude muziek en wereldmuziek. De ConcertZender zal als team een half miljoen euro als budget houden en op werkdagen van 1 tot 7 uur ‘s nachts en van 9 tot 12 op de ConcertZender nieuwe stijl uitzenden. Op zaterdag krijgt het team van 07 tot 19 uur en zondag van 07 ot 09 uur alsmede van 12 tot 19 uur de gelegenheid om uit te zenden op haar oude uitzendplek.

De ConcertZender die thans op de kabel, satelliet, DAB en internet uitzendt (straks via www.omroep.nl/concertzender) zal als zesde publieke radiostation muzieksoorten als jazz, crossover, wereldmuziek en andere muzieksoorten combineren met culturele programma’s. Een aantal programma’s van Radio 4 en 747AM zullen daartoe worden overgeheveld. Vooralsnog blijft de naam van het radiostation ConcertZender, ondanks dat het slechts beperkt te maken heeft met het oorspronkelijke idee van de ConcertZender als neventaakzender van de NOS. Volgens Gusta Korteweg wordt nog gezocht naar een nieuwe naam per 1 januari 2007. Vanwege de ontwikkelingen is oud-ConcertZender directeur en VPRO Groepsredacteur Aad van Nieuwkerk uit het bestuur gestapt.

Het is nog onduidelijk wie de leiding krijgt of de coördinator wordt van de ConcertZender in de nieuwe opzet. KRO, VPRO, NPS en MAX zullen als omroeporganisaties vele uren op de zender gaan invullen met een budget van 3 miljoen euro. VPRO’s De Avonden zal met een muziekdeel en een verhalen-deel elke avond van 19 tot 22 uur een plek verkrijgen. Peter van Bruggen zal een ochtendprogramma (nog zonder naam) gaan presenteren voor de KRO; de VPRO zal het programma cantina@vpro tijdens lunchtijd maken, maar de NPS krijgt relatief de meeste zendtijd op de zender. Marc Wielaert van de NPS die al sinds het begin van de ConcertZender betrokken was en nu voor de NPS werkt, zegt over de nieuwe zender: “Het liefst hadden we deze zender op Radio 4 zo geprogrammeerd als de culturele radiozender van Nederland.” Radio 4 zal echter louter klassieke muziek programmeren. Op de ConcertZender zal in de nieuwe opzet in de NPS programma’s het ”oude” 4FM-idee met jazz, wereldmuziek en crossover alsmede geimproviseerde muziek ruimte moetenkrijgen in het blok ”NPS Studio 6”. “We willen daarbij op een Amerikaanse wijze contact met de luisteraar houden, swingend met presentatoren Vincent van Engelen en Co de Kloet”. De avonduren zullen de specifieke muzikale formats van de VPRO en NPS een plek krijgen. Supplement, Jazzcotabel en In Concert/The Bands krijgen dan een uitzendplek alsmede de World Charts Europe en singer/songwritemuziek. Ook het North Sea Jazzfestival zal voortaan op deze kabel, satelliet, DAB en internetradiozender een thuis moeten krijgen. Marc Wielaert: “Op de zender is veel jazz en geks te horen voor mensen die muzikaal nieuwsgierig zijn”. Ondanks de bezuinigingen betekent de ConcertZender nieuwe stijl ook nieuwe werkgelegenheid voor diegenen die in dit segment gespecialiseerd zijn.Overigens zullen enkele programma’s van de ConcertZender nieuwe stijl van 01 tot 07 uur in herhaling worden uitgezonden op Radio 5 als nachtelijke invulling. De ConcertZender nieuwe stijl heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 1 %. De huidige ConcertZender behaalde over 2005 een marktaandeel van 0,6 %, maar wordt niet gemeten door het Continue LuisterOnderzoek via IntomartGFK.

FunX

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) is met een financiering van 1,2 miljoen euro de grootste financier van FunX geworden naast de financiering van de vier Randstadgemeenten en het ministerie van OC&W (resp. 845.000 euro en 900.000 euro). De NOS is voornemens dit bedrag te verhogen naar 1,7 miljoen euro. FunX directeur Willem Stegeman over deze budgetverhoging: “Dit is allerminst zeker, het stond wel in de strategienota van de NOS maar dat betekent nog niet dat het daadwerkelijk ook gebeurt. Ik weet dus dat het speelt maar heb nog geen budgettoewijzing FunX mogen bezichtigen.” Volgens de FunX directeur de er op wijst dat de voornemens wat te doen met de extra middelen nog niet aan de orde zijn, ligt “programmaversterking voor de hand, ofwel verbetering van de kwaliteit van programmering en de onderliggende producties, maar het liefst investeren wij nu door op onze internetsite omdat we hier nog veel te winnen hebben.” De houding van Stegeman is interessant, aangezien de STER en de NOS Raad van Bestuur overal ten toon sprijden dat FunX extra middelen zal verkrijgen, maar blijkbaar dit nog niet met de radiozender zelf heeft kortgesloten. FunX produceert de zevende publieke landelijke radiozender (FunX supported by BNN) die een neventaak vervult voor de NOS in samenwerking met BNN en waarmee FunX haar vier stadsedities in de Randstad weet te versterken. FunX heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 2,5 %, maar wordt niet gemeten door het Continue LuisterOnderzoek via IntomartGFK.

De exacte zenderschema’s publiceert DutchMedia via DEZE LINK in MICROSOFT EXCEL

DISCLAIMER
DutchMedia wil lezers van dit artikel er op wijzen dat het niet de bedoeling is dit artikel op welke wijze dan ook te gebruiken in juridische procedures tegen betrokkenen en wijst er op dat het selectief gebruiken van informatie met zich meebrengt dat deze uit de context gehaald wordt en aldus een incorrecte weergave van feiten oplevert. Overname zonder toestemming is overigens niet toegestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *