Commissariaat staat reclame-activiteiten FunX/STER toe

Het Commissariaat voor de Media heeft op 18 juli jl. de reclame-activiteiten van de Stichting Ether Reclame (STER) voor de zenders van FunX toegestaan. Dit heeft het Commissariaat voor de Media vandaag bekend gemaakt. De activiteiten voor FunX supported by BNN zijn volgens het Commissariaat aan te merken als ‘activiteiten in het kader van de hoofdtaak van de STER’, omdat het om een neventaak van de NOS gaat. Overigens is een interessant gegeven dat deze neventaak zelf – die via de stichting Colorful Radio loopt – is overigens nooit toegestaan door het Commissiaat voor de Media; dankzij juridische procedures en een politieke schorsing van dat besluit kan de zender toch uitzenden.

Het Commissariaat voor de Media heeft ook toestemming gegeven voor de reclameverkoop door de STER van reclamezendtijd voor FunX Amsterdam, FunX Rotterdam, FunX Utrecht en FunX Den Haag. Daarbij heeft het Commissariaat afgewogen of er nadelige invloed is voor de STER, of er concurrentievervalsing en of het in strijd zou kunnen met het artikel over winst door derden. Op basis hiervan heeft het Commissariaat positief besloten. De STER is overigens sinds januari jl. actief met de verkoopactiviteiten. Willem Stegeman, directeur van FunX zegt desgevraagd dat deze ‘blij’ en ‘goed’ dat het nu geregeld is. FunX hoopt met de samenwerking met de STER meer landelijke adverteerders te trekken. De STER is inmiddels gestart met een combinatie-aanbieding waarbij adverteerders voor zowel Radio 3FM alsmede FunX kunnen inkopen. Op eigen kracht haalde FunX in 2005 687.403 euro aan reclame-inkomsten binnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *