TROS-interim directeur Bartelds ziet wel wat in PvdA plan

Scheidend TROS-interim directeur Bob Bartelds ziet wel wat in het plan van de Partij van de Arbeid om te komen tot een fusiemodel van omroepverenigingen (met afschaffing van het idee van omroepleden) om te komen tot een zenderconcessiemodel. Dit zei Bartelds spontaan in reactie tijdens een door de Audiovisuele Federatie Nederland georganiseerde verkiezingsdiscussie met kandidaat-kamerleden over het publieke mediabeleid. Alhoewel Bartelds nog tot slechts begin december aan zal blijven als interim-directeur na de bestuurscrisis bij de TROS, omvatten de uitspraken van Bartelds een volstrekt andere mening dan de afgelopen week opgestapte TROS-voorzitter Karel van Doodewaerd. Van Doodewaerd schreef nog op 10 november in de ‘eigen’ TROS-uitgave TROS Kompas ‘de publieke omroep is staatsomroep geworden’ en ‘omroepen zijn verworden tot produktiemaatschappijen die in competitie met elkaar op bestelling mogen leveren,’ waarbij de ex-TROS voorzitter het systeem van ledenomroepen verdedigde met de stellingname dat deze ‘vanuit een stroming beantwoorden aan de wens van de Nederlandse kijker en de eigen achterban. Een aanbod dus vanuit het publiek.’. Van Doodewaerd heeft de afgelopen jaren veelal in zeer felle bewoordingen geageerd tegen de gedragingen van de NOS Raad van Bestuur en de mediapolitiek die Balkenende II en III hebben uitgevoerd, omdat de ex-TROS voorzitter de ‘macht’ bij de omroepverenigingen wenst te behouden en de nieuwe bij wet vastgelegde verhoudingen nooit accepteerde.

De PvdA stelde bij monde van mediawoordvoerder, kamerlid en kandidaat-kamerlid Martijn van Dam het plan voor om middels een geleidelijk proces van een enkele jaren te komen tot een zenderconcessiemodel waarbij organisaties meedingen naar een publieke zenderconcessie. Het idee van Van Dam is dat omroepverenigingen zich daartoe zullen clusteren en een fusie aangaan tot één organisatie. De publieke verantwoording voor de pluriformiteit en de publieke taak moet volgens Van Dam eveneens anders georganiseerd worden, aangezien ledentallen niet per se maatgevend zijn. Thans bepaalt met name het ledental het publieke uitzendrecht in het publieke bestel, waarbij de publieke landelijke omroepen samen met SBS Broadcasting BV (Veronica Magazine/TVSatellite) in feite met elkaar een omroepbladenmonopolie in stand houden. Los daarvan ligt er een intiatiefwetsvoorstel om de publieke omroepgegevens daartoe vrij te maken.
De SP liet zich in het debat bij monde van kandidaat-kamerlid Jasper van Dijk verleiden enigszins mee te gaan in het model van de PvdA, maar de SP heeft in haar eigen programma opgenomen vast te houden aan het verenigingenmodel. Het CDA verdedigde in de discussie samen met de VVD het verenigingenmodel, al hekelde de VVD de grote bureaucratie, hoeveelheid managers en vergaderingen. Ton Elias zei namens de VVD voorstander te zijn van nog verder gaande sturing vanuit de Raad van Bestuur en wil opnieuw een efficiencybezuiniging inboeken van nog eens 15 %, terwijl het CDA in discussie de ‘macht’ juist weer terug wil geven aan omroepverenigingen. Elias zei dat hoe een nieuwe bezuinigingsronde moet worden opgelost niet aan hem is, maar aan de professionals. Opvallend was overigens verder aan het debat dat alle grote partijen voorstander zijn van een brede publieke omroep. Zoals bekend is dit voor de VVD een nieuw standpunt, die daaraan toevoegt dat de STER moet blijven, terwijl de PvdA en SP voorstander zijn van een geleidelijke afschaffing van reclame op de publieke zenders, al erkenden de partijen nog geen adequate financiering te hebben gevonden om dit te compenseren, wat wel noodzaak is, aldus beide partijen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *