Maastricht en Franstalig Belgische regering teleurgesteld in @Home

Wethouder en loco-burgemeester Jean Jacobs (PvdA) ‘baalt’ van het verwijderen van RTBF La Une van het kabelnet in Maastricht. Het kabinet van de Franstalig Belgische minister van media (Fadila Laanan van de PS) is eveneens ‘teleurgesteld’ over het beleid van kabelaar @Home aangaande het verwijderen van de Franstalige publieke zender in de Zuid-Limburgse grensstreek.

Vorige week verwijderde @Home RTBF La Une van de Maastrichtse en Eijsdense kabelnetten. Volgens @Home-woordvoerder Bart Ledegang vanwege het identiek maken aan kabelaanbod van de rest van Limburg. Het is een gevolg van de ineensmelting en overname van de voormalig zelfstandige Maastrichtse kabelnetten aan die van @Home. De Limburgse programmaraad adviseert al jaren geen Franstalig Belgische publieke zender. Maastricht die tot aan 2005 samen met Eijsden een eigen programmaraad had, werd door @Home niet erkend; waarbij het kabelbedrijf voor behoud van een eigen aanbod van de gemeente geld eiste. Het toenmalige College van Burgemeester & Wethouders van Maastricht ging daar niet op in, waarop @Home de kabelnetten ineen heeft gesmolten.

“We hebben er de voorkeur voor dat we elkaars zenders laten zien. We weten desondanks dat er geen verplichting is. Mocht de gelegenheid zich voordoen, dan zal de Franstalig minister van Cultuur, Fadila Laanan, haar Nederlandse collega (Ronald Plasterk, PvdA) hierop informeel aanspreken,” aldus de woordvoerder van de Franstalig Belgische minister. In Franstalig Belgi?s minimaal ? Nederlandse zender te zien, meestal Nederland 2 en soms ook Nederland 1 en/of Nederland 3. De woordvoerder zegt zich echter te realiseren dat het uiteindelijk ook het beleid is van een commerci? operator als @Home. De RTBF zelf, zegt blij te zijn met kabeldistributie, maar dat de beslissing hiertoe ligt bij de kabelexploitant. De afgelopen jaren heeft de Franstalig Belgische publieke omroep haar kabeldistributie in Nederland van haar eerste zender tot een minimum zien teruglopen.

Carine Jamin, woordvoerster van PvdA-wethouder Jean Jacobs zegt hierover in soortgelijke bewoordingen: “Formeel hebben we hier niet zo veel van te vinden. De wethouder baalt wel. Het is niet goed voor de euregionale samenwerking die er in Maastricht bestaat (met buursteden over grenzen heen, red.), juist nu er veel wordt samengewerkt over grenzen heen. Het is jammer dat dit zo gaat. De wethouder wil kijken of er iets aan te doen valt. We onderzoeken dan ook wat de mogelijkheden zijn om hier wellicht iets aan te doen bij de programmaraad en instanties als kabelaar @Home.” Jamin bevestigt teleurgesteld te zijn in de situatie dat als enkele kilometers verder een ramp is ontstaan, de inwoners van Maastricht hiervan niet meer via de Franstalig Belgische hoofd-zender op de hoogte kunnen zijn via de kabel. RTBF La Une is in Maastricht en omgeving met een goede antenne nog wel analoog en digitaal (DVB-T) te ontvangen. @Home geeft via haar digitale kabelpakket wel de ‘beste van’ RTBF La Une en RTBF La Deux-zender RTBF Sat door. In Maastricht hebben volgens een rapportage van @Home over het derde kwartaal 2006, 14 % van de 56.000 kabelabonnees beschikking hierover. Op de Maastrichtse kabel is – net als in de rest van Nederland, alleen TV5Monde te zien; digitaal naast RTBF Sat, alleen TV5Monde.

Opvallend is dat @Home die propageert alle ‘favoriete’ tv-programma’s door te geven, zelf niet wil ingaan op het cultureel-maastschappelijke argument dat zowel de Franstalig Belgische-regeringsvertegenwoordiger als de gemeente Maastricht aangeeft. Raoul Spronken, voormalig

voorzitter van de Maastricht/Eijsdense programmaraad geeft desgevraagd kortweg zijn mening hierover: “terwijl Maastricht kort geleden de trotse bezitter van het orignele verdrag van Maastricht is geweest, kan men straks geen enkele tv-zender van de Franstalig Belgische buren meer ontvangen. Europese integratie, hoezo?” De Franse taal was tot diep in de 20e eeuw in Maastricht een gewichtig element van de Maastrichtse samenleving.

Casema over RTBF La Une in Etten-Leur: ‘aankondiging was een foutje’, RTBF La Une mogelijk digitaal

Het verwijderen van RTBF La Une in Etten-Leur waarbij gesteld werd dat ‘de rechten voor doorgifte van deze zender niet geregeld kunnen worden’, blijkt een fout te zijn geweest. Dit erkent verantwoordelijke Stefano Colombo, namens Casema. Reden van het verwijderen van RTBF La Une in Etten-Leur, is dat de zender bij Casema alleen nog in deze plaats werd doorgegeven, en Casema een zo uniform aanbod in haar gebied wenst door te geven. RTBF La Une blijkt bij navraag bij de RTBF in Brussel wel degelijk beschikbaar te zijn voor de Nederlandse markt met haar drie zenders (RTBF La Une, RTBF La Deux en RTBF Sat) alsmede haar zes radiokanalen (RTBF La Premiere, RTBF VivaCit├ę, RTBF Musiq3, RTBF Pure FM, RTBF Classic21 en RTBF International), aldus een zegsman.

Casema studeert naar de mogelijkheid om in haar digitale kabelaanbod de ‘best of’ RTBF-zender RTBF Sat te vervangen door RTBF La Une. Volgens Stefano Colombo is deze zender veel interessanter dan RTBF Sat. Het zal nog wel enige tijd duren voordat RTBF La Une kan worden doorgegeven, aangezien nog een ontvangstoplossing hiervoor gevonden zal moeten worden. Colombo verwacht dat dit pas na de implementatie van de fusie tussen @Home, Casema en Multikabel zal worden gerealiseerd.

2 thoughts on “Maastricht en Franstalig Belgische regering teleurgesteld in @Home”

  1. De gemeente maastricht heeft de programmaraad laten barsten en nu moet de wethouder niet zielig gaan doen. Had jij uitgesproken voor een eigen programmaraad dan was de zender er nog. Helaas komt wijsheid vaak te laat…

  2. Grappig, want tot voor kort wist Casema niet eens wat het verschil was tussen de zender La Une en RTBF SAT. De zendernaam in het digitale pakket stond vermeld als RTBf 1, terwijl het satellietsignaal van RTBf SAT werd doorgegeven.

    Misschien ligt er een kans voor TV Vlaanderen om de twee publieke Waalse zenders te uplinken en in hun pakket op te nemen. Zo kunnen kabelaars meebetalen om het signaal van de satelliet te plukken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *