Radio 6 wordt per 15 april Radio 6

De eerder aankondigde naamswijziging van Concertzender Nieuwe Stijl naar Radio 6 zal toch op 15 april aankomende plaatsvinden. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft dit vandaag besloten. Eerder werd dit al bekend gemaakt, maar bleek de Raad van Bestuur hier nog geen definitieve beslissing over te hebben genomen, waardoor het onduidelijk was of dit ook daadwerkelijk zou plaats vinden. Zoals toen ook aangekondigd zal Concertzender Classic blijven bestaan en rond de zomer (weer) Concertzender heten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *