Cees Vis kandidaat nieuwe termijn lid Raad van Bestuur NOS (NPO)

Cees Vis stelt zich opnieuw beschikbaar om te worden herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS/NPO). Ook Ruurd Bierman zegt desgevraagd tegenover DutchMedia “daar in dit stadium niet afwijzend tegenover te staan, maar de mind nog niet helemaal te hebben opgemaakt.” Volgend jaar verloopt de benoemingstermijn van de drie leden van de Raad van Bestuur van de publieke landelijke omroep. Voorzitter Harm Bruins Slot heeft eerder aangegeven op 1 augustus 2008 zijn taken te zullen neerleggen en niet te willen doorgaan voor een nieuwe termijn.

Cees Vis vervult binnen de Raad van Bestuur de portefeuille financien, organisatie, technologie en distributie. Vis – die op 1 september 2003 zijn werkzaamheden in zijn huidige functie startte – zegt desgevraagd zijn functie leuk te vinden en die aldus graag zou willen voortzetten. Volgens Vis is het wel zo dat het voor de nieuwe Raad van Bestuur bij een nieuw te benoemen voorzitter het wel (net als met Bruins Slot thans het geval is) goed moet kunnen ‘klikken’ met de overige leden om te voorkomen dat men continu onderling verdeeld is. Ruurd Bierman zegt het gesprek met de Raad van Toezicht van de NOS aan te gaan. “Ik heb het naar mijn zin en de omstandigheden zijn goed,” aldus Bierman die zegt nog goed te willen nadenken over zijn toekomst. Ruurd Bierman is verantwoordelijk voor de portefeuilles televisie, radio en nieuwe media.
De Raad van Toezicht van de NOS benoemt de leden van de Raad van Bestuur waarbij wettelijk door het instemmingsrecht is vastgelegd dat PvdA-minister Plassterk een veto-recht heeft. De leden van de Raad van Toezicht worden direct door de minister van OCW (via een koninklijk besluit) benoemd.

One thought on “Cees Vis kandidaat nieuwe termijn lid Raad van Bestuur NOS (NPO)”

  1. I.v.m. een te houden reunie bij de Koninklijke Marine
    voor ex-radioradarmonteurs ben ik op zoek naar het e-mail adres van Cees Vis.
    Bij voorbaat dank,

    Ton Steeman

Leave a Reply to Ton Steeman Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *