Meerjarenbegroting NOS 2008: RADIO 1 t/m 6 en FunX

Radio 1 moet meer dan voorheen een ‘premium multimediaal nieuwsmerk’ worden. Dit blijkt uit de geopenbaarde meerjarenbegroting 2008 die de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Radio 1 mag minder marktaandeel dan eerder vastgelegd scoren: 8,0 % in plaats van 8,5 % voor 2008, maar voor 2009 en verder blijft 8,5 % als doelstelling staan. Thans behaalt Radio 1 gemiddeld 7,5 % (juli augustus uitschieter 8,2 %). Omdat de luistercijfers voor de publieke omroep – die deze als doelstelling definieert – tegenvallen, worden ‘verbeterpunten’ in de programmering opgenomen. Als luistercijfers tegen blijven vallen zal een andere opbouw van eht programmaschema worden verkozen. Met name de overgang van het Radio 1 Journaal naar bijv. het programma ‘De Ochtenden’ blijkt een afschakelmoment.

Voor Radio 2 wil de ‘onbetwiste nummer één zijn in de doelgroep 35 tot 54 jarigen’, zo schrijft de meerjarenbegroting 2008 van de NOS-Raad van Bestuur en het wil haar nummer één positie bij de doelgroep 10+ ‘consolideren en zo mogelijk uitbouwen’. 12 % marktaandeeldoelstelling is daarbij het doel. Met name rond de Top2000 maanden wordt dat bereikt, maar daarbuiten niet (10 %).

Voor Radio 3FM wil de NOS-Raad van Bestuur het aandeel gesproken woord zenderbreed terugbrengen, omdat het een afschakelmoment is, aldus ‘onderzoek’, zo meldt de meerjarenbegroting. De zender zal verder voortbouwen aan crossmediale concepten als de 3FM Awards, 3FM Serious Talent, 3FM Serious Request, 3FM Serious TV en 3FM Presents. Doelstelling is een marktaandeel van 8 % (10+), wat nog niet behaald wordt, maar waar nog ‘groeipotentieel’ ligt gezien de programmering die actief is, nog niet zo lang in de huidige vorm van kracht is.

Radio 4 zal met name in de ochtend nog laagdrempeliger moeten worden doordat “De Klassieken” ‘toegankelijke muziek’ combineert met een ‘laagdrempelige presentatie’. De klassieke publieke zender zal meer aandacht aan bijzondere en historische opnames schenken en het ‘onderscheidend’ publieke klassieke profiel ‘verder aanscherpen’, met als doelstelling 2,5 %.

Radio 5 blijft overdag ook in 2008 haar weekdagelijkse programmering met muziek uit de jaren ’50 en ’60 voor lager- en middelbaar opgeleide 55+-ers bieden. In de avonduren wordt onderzocht of de ‘doorbeluistering’ tussen de middag en avond kan worden vergroot, waarbij de ‘vroege’ avonduren mogelijk worden vernieuwd. De avonduren bestaan uit het opinierende programma Desmet Live, educatieve programma’s van de RVU alsmede Teleac/NOT en kleine omroepzendgemachtigden (39F omroepen). Doelstelling van Radio 5 is 2,5 % bij de groep 10 jaar en ouder (is thans 2 %).

Radio 6, de zender met jazz, cultuur en wereldmuziek wil haar bekendheid de komende tijd vergroten. Voor de komende periode zal het radiostation samenwerking gaan zoeken met culturele instellingen, festivals en internationale spelers. Eind oktober zullen de eerste luistercijfers van Radio 6 worden gepubliceed, aangezien deze sinds 1 augustus worden gemeten, waarna de Raad van Bestuur van de NOS een marktaandeeldoelstelling zal bekend maken.

Voor de landelijke versie van FunX die op het kabelkanaal van de Stichting Colorful Radio wordt uitgezonden en geproduceerd door FunX BV, is de NOS Raad van Bestuur eindverantwoordelijk. Het radiostation krijgt dit jaar en het komend jaar 340.000 euro extra aan budget (vergeleken met 2006 toen het 1,36 miljoen euro was) mee vanuit Hilversum, waarmee in de begroting in totaal 1,7 miljoen euro wordt gereserveerd. Deze middelen moet FunX vooral aanwenden voor crossmediale initiatieven oftewel internet en beeldactiviteiten. Daarbij dient een ‘Myfunx.nl’ als jongerenportal te worden ontwikkeld. Ook wil de NOS Raad van Bestuur dat de kwaliteit van de inhoud en presentaties worden verbeterd omdat deze een afschakelreden kunnen zijn. Ook wordt ‘over het al dan niet inpassen van programmatische bijdragen van andere omroepen – met name de NPS’ nog ‘nadere afspraken gemaakt’. Dit is overigens een heikel discussiepunt voor FunX BV, aangezien deze binnen haar merkbeleving als één merk (zonder omroepverenigingen) wil opereren.  (c) DutchMedia.

One thought on “Meerjarenbegroting NOS 2008: RADIO 1 t/m 6 en FunX”

  1. Eigenlijk staat er helemaal niks in dit zogenaamde stuk. Wat een loos gezeur. Radio is LEVEN en geen statistiek voor beginners. Arghl……..

    Maar WAT zijn in Godsnaam AFSCHAKELMOMENTEN op radio 3 die worden veroorzaakt door ‘ HET AANDEEL’ woord dat gesproken is ???????? Wat een NONtaal……. En ook ‘ zenderbreed’.

    Zeg gewoon ‘nonstop’ SKY gereutel. Dan weet de lezer dat ‘ie in actie kan komen om te voorkomen dát 3fm een halve nonstop ‘zender’ gaat worden tbv zogenaamde marktaandelen die helemaal niet bestaan.

    Dejan den Hertog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *