NOS-RTV straks verzelfstandigde stichting?

NOS Radio en Televisie (NOS-RTV) wordt als het aan OCW-minister Plasterk (PvdA) ligt een verzelfstandigde stichting met een eigen dagelijks bestuur en een eigen Raad van Toezicht. NOS-RTV is het bedrijfsonderdeel van de Nederlandse Omroep Stichting dat zich richt op nieuws, sport en evenemtenenprogrammering op internet, televisie en radio. Plasterk wil een verzelfstandiging van NOS-RTV realiseren om de relatie tussen NOS-RTV en de NOS Raad van Bestuur gelijkwaardig te maken aan wat de relatie tussen NOS Raad van Bestuur en NPS, Educom (Teleac-NOT/RVU) en omroepverenigingen is. Mogelijk zal ook een programmaraad ten behoeve van NOS-RTV worden ingesteld.

De NOS Raad van Bestuur is thans (mediawettelijk) verantwoordelijk voor de dagelijkse (organisatorische) leiding van NOS-RTV, waarbij een programmadirecteur (Gerard Dielessen) ‘ten behoeve van de verzorging van het programma’ is benoemd door de NOS Raad van Bestuur. In de praktijk zijn veel taken daarbij gemandateerd aan Dielessen en het management team bij NOS-RTV. De bestuurstaken van de NOS Raad van Bestuur worden uitgevoerd onder naam NPO, dat voor Nederlandse Publieke Omroep staat.

Tijdens een persgesprek met de NOS Raad van Bestuur stelde deze nadrukkelijk dat NOS-RTV als ‘familie’ wordt beschouwd en dat een verzelfstandiging an sich ‘niet noodzakelijk’ is, maar mogelijk wel verhelderend kan werken. Volgens het hoogste bestuursorgaan van de landelijke publieke omroep zou met eenzelfde soort argumentatie de NPS en NOS-RTV één werkmaatschappij kunnen worden, om te voorkomen dat de bestuurlijke druk groter wordt. De NOS Raad van Bestuur houdt zich thans met een aantal NOS-RTV kwesties intensief bezig; met name als het om de begroting, jaarrekening en financiële kwesties gaat. Zo ook bij bijvoorbeeld (dure) voetbalrechten.

Flore Kraaijeveld, woordvoerder van NOS-RTV zegt desgevraagd dat haar organisatie ‘welwillend’ staat tegenover een verzelfstandiging, maar dat het bedrijf nog geen daadwerkelijke mening daarover kan vormen omdat ze de uitwerking van de plannen niet kent. Kraaijeveld bevestigt dat er in de huidige werksituatie er geen problemen zijn, en dat het in feite een politieke beslissing is van Plasterk om de structuur te willen veranderen. Om NOS-RTV uit de structuur van de Nederlandse Omroep Stichting te halen is een wetswijziging noodzakelijk, waarvoor het parlement moet instemmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *