Wereldomroep met Engels/Spaanse tv-zender?

Radio Nederland Wereldomroep (RNW) wil komen tot een Engels/Spaanse satelliet-televisiezender die zal richten op de voornaamste doelgebieden waar de internationale publieke omroep zich thans op richt. Dit blijkt uit het meerjarenplan (begroting) 2008 van RNW. De zender komt voort uit de doelstelling van RNW om een ‘realistisch beeld van Nederland in het buitenland’ te scheppen. De zender zal niet alleen puur Nederlandse onderwerpen moeten brengen, maar ook buitenlandse onderwerpen vanuit een Nederlandse invalshoek of betrokkenheid. Volgens RNW-directeur Jan Hoek is het niet de bedoeling om eigen programma’s te maken, maar is het idee om bestaand materiaal van de binnenlandse publieke omrooep en met name het NOS Journaal te hergruiken.

Volgens Hoek is het niet de bedoeling dat de zender veel geld zal kosten, zoals bij sommige andere internationale (nieuws)zenders het geval is. De RNW-directeur wijst er op dat het idee nog niet concreet is en nog dient te worden uitgewerkt. In 2008 moet uit nader onderzoek een uitwerking volgens waarbij naar ‘naar bereik, doelgroep, behoefte, distributie en haalbaarheid van een pilot wordt gekeken’, aldus het meerjarenplan van RNW. RNW participeert overigens al in BVN-TV, het kanaal voor Nederlandstaligen dat samen met de VRT en Nederlandse Omroep Stichting is opgezet en zelf slechts enkele produkties kent, maar vooral een ‘beste van’ de Nederlandse en Vlaamse publieke zenders uitzendt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *