DutchMedia: special meerjarenbegroting 2008 NOS

DutchMedia publiceert een special over de meerjarenbegroting 2008 van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), ook bekend als Nederlandse Publieke Omroep. De NOS Raad van Bestuur heeft deze geopenbaard. DutchMedia heeft deze geanalyseerd en daarover de volgende artikelen gepubliceerd:

Meerjarenbegroting NOS 2008: nieuwe visie publieke omroep, aandacht voor cultuur en pluriformiteit kernpunten

Meerjarenbegroting NOS 2008: NOS met digitaal radiopakket
Meerjarenbegroting NOS 2008: NOS Raad van Bestuur: ook FM eXtra en DAB+/DMB/WiFi ondersteunen
Meerjarenbegroting NOS 2008: met HDTV pilot EK 2008 en Olympische Spelen
Meerjarenbegroting NOS 2008: RADIO 1 t/m 6 en FunX
Meerjarenbegroting NOS 2008: Televisie
(c) DutchMedia

Meerjarenbegroting NOS 2008: nieuwe visie publieke omroep, aandacht voor cultuur en pluriformiteit kernpunten

Onder de noemer Kompas gaat de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) een nieuwe visie ontwikkelen op beleidsterreinen voor een nieuw concessiebeleidsplan. Dit blijkt uit de geopenbaarde Meerjarenbegroting 2008 van de NOS die DutchMedia heeft geanalyseerd. Het concessiebeleidsplan vormt de basis van de publieke uitzendlicentie die de NOS voor de periode 2010 tot 2015 als publieke landelijke omroep opnieuw wil verkrijgen. Kompas moet antwoorden geven op publieksfragmentatie, concurrentie en nieuwe mediaplatforms en verwachtingen van het publiek. Het is volgens de meerjarenbegroting 2008 een antwoord op kritiek van de Raad voor Cultuur met de vraag om een duidelijkere visie. Daarbij wil de NOS haar visie op kunst, expressie, opinie, debat, kennis, nieuws, cultuur en levensbeschouwing gaan omschrijven net als het merkenbeleid, het platformbeleid en het crossmediale themabeleid.

Van de 50 miljoen euro aan extra structurele subsidies die de NOS verkrijgt van de regering, zal de Raad van Bestuur van de NOS voor het komende jaar 20 miljoen euro aan versterking inzetten alsmede 1,9 miljoen aan televisiebudget ‘ombuigen’. Totaal gaat 3 miljoen euro van de 20 miljoen naar de radio; 15,25 miljoen euro naar televisie. 30 miljoen euro wordt ingezet om structurele tekorten te dekken die als gevolg van bezuinigingen met de reserves waren betaald de afgelopen jaren (21,7 miljoen voor televisie, 7,7 miljoen euro voor radio, 0,6 miljoen voor internet).

Van de nieuwe middelen gaat 10,9 miljoen euro naar de tak kunst en expressie, waaronder 7,3 miljoen euro voor drama. 1,68 miljoen euro wordt aan kunst en expressie op de radio gereserveerd (115.000 euro voor Radio 6, vier ton euro voor Radio 4, 130.000 euro voor 3FM) en 0,7 miljoen voor internet-kunst en expressie. Kennis & wetenschap op televisie kan op 1,1 miljoen euro aan extra budget rekenen, terwijl 1,6 miljoen euro aan extra tv-documentairebudget wordt toegekend. De zomerprogrammering krijgt 3,4 miljoen euro extra; bij de radio wordt 0,15 miljoen euro aan diversiteit toegekend voor NPS Lijn 5 op Radio 5 en 0,6 miljoen euro aan ‘programmavernieuwing’ (half miljoen euro voor Radio 1 en 100.000 euro voor de 3FM Awards en 3FM Serious Request) en nog eens 0,67 miljoen euro aan ‘herstel’ (voor de Radio 5 dagprogrammering 300.000 euro, 200.000 voor de Radio 5 themaweken en 170.000 euro voor Desmet Live omdat de HUMAN minder zendtijd krijgt).

Met de nieuwe middelen zal op televisie o.a. een nieuw ‘agenderend’ cultuurprogramma (Cultuurcoupé van de AVRO) en het KRO-programma de Leescoupé worden ontwikkeld alsmede nieuwe produkties over internationale kunstfestivals. Op de radio kunnen liveregistraties van concerten op Radio 3FM en Radio 4 worden versterkt alsmede een nieuwe muziekportal op internet voor Radio 4 worden ontwikkeld. Ook zal voor Cultura een nieuwe cultuurportal op internet worden geproduceerd. Op Radio 2 zal voor het eerst ‘De Vrienden van Amstel Live’ worden uitgezonden.

Volgens de NOS-Raad van Bestuur biedt het regeeraccoord ook broodnodige bestuurlijke rust in Hilversum, aangezien de regering geen grote wijzigingen in het publieke omroepstelsel door wil voeren. De Raad van Bestuur stelt in de meerjarenbegroting zich ‘te beraden’ over een ‘adequatere betrokken van omroepen bij beleidsontwikkeling’. Daarbij denkt het de NOS aan een ‘jaarlijkse uitwisseling tussen individuele omroepen en Raad van Bestuur over de vraag of en in welke mate omroepen voldoende mate wordt geboden voor de uitvoering van hun missie en vice versa’ alsmede ‘gezamenlijke beleidsontwikkeling’.

De NOS Raad van Bestuur gaat de komende tijd het thema pluriformiteit vorm geven. Daarmee wil de NOS ingaan op de kriitek die op de landelijke publieke omroepsector bestaat als het gaat om een mogelijk gebrek daaraan. HEt gaat volgens de meerjarenbegroting ‘niet alleen om de links-rechtsimesie, maar ook om de mate van pluriformiteit op andere assen zoals elitair-volks, Randstad-provincie, libertijns-behoudend’ e.d.

Kernpunt van de nieuwe begroting is dat het publieksbereik op de ‘hoofdplatforms’ (Radio 1 t/m 5 en Nederland 1, 2 en 3) ‘relevant’ moeten blijven en het algemene publieksbereik ‘zoveel mogelijk’ vastgehouden dient te worden ‘met behoud van de inhoudelijke doelstellingen’, aldus de begroting. Het totale budget van de NOS komt in 2008 uit op 788 miljoen euro, waarvan 708,6 van het ministerie van OCW afkomstig is. De omroepverenigingen zetten 44,7 miljoen euro in; 3,1 miljoen komt uit ongebonden reserves en 31,2 miljoen uit de ‘gebonden reserves’. In 2007 was het budget in totaal 725,4 miljoen euro. De onderverdeling voor radio en televisie is 561,3 miljoen euro aan televisie en 101,1 miljoen euro (inclusief 7,1 miljoen voor Radio 6 en FunX landelijk) voor radio (was 96,7). Voor de themakanalen televisie wordt 12,67 miljoen euro uitgetrokken (was 13,67 in 2007) door een verlaging van budgetten bij Omega (EO), Cultura (NPS), Opvoedendoejezo (KRO) en HilversumBest. Naast deze begroting vraagt de NOS 29,9 miljoen euro voor het toevoegen van het budget voor beheertaken (NOB) en de Stichting Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (Cobo) van het ministerie van OCW naar de NOS. NOS-RTV zal voor haar radio-activiteiten 14,98 miljoen euro verkrijgen; 90,735 miljoen voor haar televisie-activiteiten.

Diversiteitsbeleid op zowel televisie alsmede intern is voor het komende jaar als speerpunt gedefinieerd. Daarbij richt de publieke landelijke omroep zich vooral op Turken, Marokkanen, Surinamers en Antilinianen, met vooral het speerpunt op jongeren in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Op televisie zal een wekelijks magazine vanaf de Beverwijkse Bazar worden gemaakt vanaf het voorjaar van 2008 van de NPS, RVU, de Nederlandse Moslimomroep (NMO) samen met en Multiculturele Televisie Nederland (MTNL). Een personalityshow van de NPS met Ali Bouali is in ontwikkeling, de meiden van Halal krijgen een nieuw programma (NPS) alsmede een documentairereeks over Eurolines wordt ontwikkeld. Onder de naam MOES ontwikkeld de NPS een nieuwe multiculturele jongerenserie. Tenslotte werkte de NPS mee aan een grote internationale serie over de Islam als coproductie van acht landen in Europa. (c) DutchMedia

Meerjarenbegroting NOS 2008: NOS met digitaal radiopakket

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) komt binnenkort met een digitaal radiopakket van 25 radiokanalen. Dit blijkt uit de geopenbaarde meerjarenbegroting 2008 van de NOS. Naast de al bestaande zeven landelijke publieke radiozenders en de themazenders NOS Nieuws24 en Radio 2 Top2000, gaat het om subzenders van Radio 1, Radio 2, Radio 3FM, Radio 4, Radio 5 en FunX. Zo is een documentaire en interview zender (Radio 1) alsmede een cabaret/kleinkunst/luisterlied-zender (Radio 2), een Christelijke zender (Radio 5), een Hollands Gloriezender (Radio 5) en Radio 4 Live-zender en Musica Religiosa (Radio 4), Mega Top 50 (3FM), Serious Live (3FM) gepland a. FunX zal een flavours/hiphopzender krijgen. Het overgrote deel van de nieuwe radiothemazenders zal bestaan uit programma’s die al eerder zijn uitgezonden op Radio 1, Radio 2, Radio 3FM, Radio 4, Radio 5, Radio 6 en FunX. De kanalen zullen met ‘minimale middelen’ worden gemaakt uit bestaande begrotingen van de bestaande radiobegroting. Ook wil de NOS Raad van Bestuur de mogelijkheid onderzoeken van een themazender die met name in het teken zal staan van de Islam. Hierop wil de NOS in de meerjarenbegroting 2009 op terug komen. Voor de nieuwe kanalen vraagt de NOS Raad van Bestuur de minister van OCW om goedkeuring. In de optiek van de NOS voldoet de publieke omroeporganisatie met de kanalen aan ‘de democratische, sociale en culturele behoeften en bijdragen aan de nadere invulling van de wettelijke taakopdracht’. Daarbij is geen extra budget aangevraagd. Distributie van de kanalen zal via de digitale kabel, internet en andere platforms moeten plaats vinden. De meerjarenbegroting 2008 heeft het overigens niet over de talloze radiothemakanalen die omroepverenigingen actief hebben lopen op internet. (c) DutchMedia

Meerjarenbegroting NOS 2008: NOS Raad van Bestuur: ook FM eXtra en DAB+/DMB/WiFi ondersteunen

De NOS Raad van Bestuur kiest er in haar meerjarenbegroting 2008 voor om de ontwikkeling van FM eXtra, DAB+/DMB en internet WiFi Radio te ondersteunen. Daarmee zet de NOS Raad van Bestuur een radicale koerswijziging ten opzichte van hetgeen ze tot nu toe uitte aangaande het (in tegenstelling tot het regeringsbeleid) louter zien van DAB als (enige) digitale opvolger van de analoge FM/AM-uitzendingen. Over FM eXtra stelt de NOS dat deze voor Radio 1, Radio 2, Radio 3FM en Radio 4 ‘afhankelijk wordt gesteld van de komst van meer commerciele en overige publieke radiozenders in FM eXtra en de introductie van FM eXtra in de markt’. De meerjarenbegroting stelt ook dat het bestaande en door bijna niemand gebruikte DAB-netwerk moet worden gemoderniseerd om te ‘voldoen aan de nieuwe standaard DAB+’. De ombouw wordt overigens wel afhankelijk gesteld van DAB-‘vergunningsverlening aan commerciele en overige publieke radiozenders’. Daarnaast stelt de meerjarenbegroting dat als de overheid tot vergunningsverlening in DMB overgaat, de NOS haar zenders ook in DMB naast DVB-H wil uitzenden.
Ook gaat de NOS actief metadata leveren om het vinden van de publieke radiostations op WiFi internetradiostoestellen te vergemakkelijken en zal een Radio 2 In Concert-kanaal in surround audio worden aangeboden via de digitale kabel. (c) DutchMedia

Meerjarenbegroting NOS 2008: met HDTV pilot EK 2008 en Olympische Spelen

De NOS Raad van Bestuur werkt aan een HDTV-pilot in het kader van de Europees Kampioenschappen Voetbal 2008 en de Olympische Spelen 2008. Daarbij zullen de uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 worden ‘gesimulcast’, opdat het reguliere signaal van deze zenders in HDTV-formaat kan worden gedistribueerd via de kabel en IPTV-providers, zo meldt de meerjarenbegroting 2008 van de NOS. De NOS ziet deze investering als testcase voor HDTV in samenwerking met kabelexploitanten, die ook voor langere termijn kan worden ingezet. (c) DutchMedia

Meerjarenbegroting NOS 2008: RADIO 1 t/m 6 en FunX

Radio 1 moet meer dan voorheen een ‘premium multimediaal nieuwsmerk’ worden. Dit blijkt uit de geopenbaarde meerjarenbegroting 2008 die de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Radio 1 mag minder marktaandeel dan eerder vastgelegd scoren: 8,0 % in plaats van 8,5 % voor 2008, maar voor 2009 en verder blijft 8,5 % als doelstelling staan. Thans behaalt Radio 1 gemiddeld 7,5 % (juli augustus uitschieter 8,2 %). Omdat de luistercijfers voor de publieke omroep – die deze als doelstelling definieert – tegenvallen, worden ‘verbeterpunten’ in de programmering opgenomen. Als luistercijfers tegen blijven vallen zal een andere opbouw van eht programmaschema worden verkozen. Met name de overgang van het Radio 1 Journaal naar bijv. het programma ‘De Ochtenden’ blijkt een afschakelmoment.

Voor Radio 2 wil de ‘onbetwiste nummer één zijn in de doelgroep 35 tot 54 jarigen’, zo schrijft de meerjarenbegroting 2008 van de NOS-Raad van Bestuur en het wil haar nummer één positie bij de doelgroep 10+ ‘consolideren en zo mogelijk uitbouwen’. 12 % marktaandeeldoelstelling is daarbij het doel. Met name rond de Top2000 maanden wordt dat bereikt, maar daarbuiten niet (10 %).

Voor Radio 3FM wil de NOS-Raad van Bestuur het aandeel gesproken woord zenderbreed terugbrengen, omdat het een afschakelmoment is, aldus ‘onderzoek’, zo meldt de meerjarenbegroting. De zender zal verder voortbouwen aan crossmediale concepten als de 3FM Awards, 3FM Serious Talent, 3FM Serious Request, 3FM Serious TV en 3FM Presents. Doelstelling is een marktaandeel van 8 % (10+), wat nog niet behaald wordt, maar waar nog ‘groeipotentieel’ ligt gezien de programmering die actief is, nog niet zo lang in de huidige vorm van kracht is.

Radio 4 zal met name in de ochtend nog laagdrempeliger moeten worden doordat “De Klassieken” ‘toegankelijke muziek’ combineert met een ‘laagdrempelige presentatie’. De klassieke publieke zender zal meer aandacht aan bijzondere en historische opnames schenken en het ‘onderscheidend’ publieke klassieke profiel ‘verder aanscherpen’, met als doelstelling 2,5 %.

Radio 5 blijft overdag ook in 2008 haar weekdagelijkse programmering met muziek uit de jaren ’50 en ’60 voor lager- en middelbaar opgeleide 55+-ers bieden. In de avonduren wordt onderzocht of de ‘doorbeluistering’ tussen de middag en avond kan worden vergroot, waarbij de ‘vroege’ avonduren mogelijk worden vernieuwd. De avonduren bestaan uit het opinierende programma Desmet Live, educatieve programma’s van de RVU alsmede Teleac/NOT en kleine omroepzendgemachtigden (39F omroepen). Doelstelling van Radio 5 is 2,5 % bij de groep 10 jaar en ouder (is thans 2 %).

Radio 6, de zender met jazz, cultuur en wereldmuziek wil haar bekendheid de komende tijd vergroten. Voor de komende periode zal het radiostation samenwerking gaan zoeken met culturele instellingen, festivals en internationale spelers. Eind oktober zullen de eerste luistercijfers van Radio 6 worden gepubliceed, aangezien deze sinds 1 augustus worden gemeten, waarna de Raad van Bestuur van de NOS een marktaandeeldoelstelling zal bekend maken.

Voor de landelijke versie van FunX die op het kabelkanaal van de Stichting Colorful Radio wordt uitgezonden en geproduceerd door FunX BV, is de NOS Raad van Bestuur eindverantwoordelijk. Het radiostation krijgt dit jaar en het komend jaar 340.000 euro extra aan budget (vergeleken met 2006 toen het 1,36 miljoen euro was) mee vanuit Hilversum, waarmee in de begroting in totaal 1,7 miljoen euro wordt gereserveerd. Deze middelen moet FunX vooral aanwenden voor crossmediale initiatieven oftewel internet en beeldactiviteiten. Daarbij dient een ‘Myfunx.nl’ als jongerenportal te worden ontwikkeld. Ook wil de NOS Raad van Bestuur dat de kwaliteit van de inhoud en presentaties worden verbeterd omdat deze een afschakelreden kunnen zijn. Ook wordt ‘over het al dan niet inpassen van programmatische bijdragen van andere omroepen – met name de NPS’ nog ‘nadere afspraken gemaakt’. Dit is overigens een heikel discussiepunt voor FunX BV, aangezien deze binnen haar merkbeleving als één merk (zonder omroepverenigingen) wil opereren.  (c) DutchMedia.

Meerjarenbegroting NOS 2008: Televisie

Het aanbod op televisie zal in 2008 op deze segmenten worden gewijzigd op Nederland 1, 2 en 3, zo blijkt uit de meerjarenbegroting 2008 van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS):

KUNST en EXPRESSIE
Meer coordinatie tussen Cultura en de culturele rubrieken op Nederland 1, 2 en 3. Er zullen meer culturele evenementen worden verslagen. Nieuwe kunst en cultuurrubrieken krijgen een kans om zich te kunenn ontwikkelen. De zaterdagavond van 18 tot 20 uur worden meer dan voorheen op Nederland 3 familieuren met drama, evenementen en amusement. De kinderzender (Z@pp/Z@ppelin) moet als crossmediaal platform worden uitgebouwd.

LEVENSBESCHOUWING, CULTUUR, KENNIS EN WETENSCHAP

Op Nederland 2 zal meer levensbeschouwelijk debat moeten plaats vinden. Nieuwe formats voor levensbeschouwing moeten op Nederland 2 worden ontwikkeld. Documentairerrubrieken moeten als het aan de Raad van Bestuur ligt, beter op elkaar worden afgestemd. Dit geldt ook voor kennis en wetenschap dat prominenter onderdele zal worden van de programmering op Nederland 2, waarbij een digitaal wetenschapelijk platform zal worden ontwikkeld. Onder de noemer Mediawijsheid, wil de publieke landelijke omroep een rol gaan spelen bij media-opvoeding samen met het ministerie van OCW.

AMUSEMENT en SPORT

De amusementstitels op met name Nederland 1 zal worden ‘verbreed’ en worden uitgebreid om ‘sociale cohesie’ te bevorderen en ‘verschillende langen van de bevolking’ aan te spreken. De NOS-meerjarenbegroting stelt omtrent de samenvatrechten van het Eredivisievoetbal onomwonden dat dit bij de publieke landelijke omroep ‘hoort’, al zij nhier de ‘benodigde financiele middelen’ niet voorhanden, zo meldt de meerjarenbegroting, maar ‘waar mogelijk’ wil de NOS meebieden op sportrechten van brede sportwedstrijden. Op Nederland 1 zal in de hele zomer een sportgerelateerde talkshow worden ontwikkeld. Op Nederland 1 zal verder nieuwe comedy en ‘scripted reality’ worden ontwikeld, alsmede dramaseries.

MARKTAANDEEL NEDERLAND 1, 2 en 3

Nederland 1, 2 en 3 zullen in 2008 een marktaandeel van 33 % moeten blijven bereiken: 17 % voor Nederland 1, 8 % voor Nederland 2 en 8 % voor Nederland 3. Bij de commercieel aantrekkelijke doelgroep 20 tot 49 jarigen is het doel voor Nederland 1 14 % marktaandeel.

THEMAKANALEN

Voor de themakanalen werkt de NOS Raad van Bestuur aan verdere samenwerking tussen de omroepverenigingen die elk verantwoordelijkheid op zich genomen hebben voor een of meer themakanalen. In 2008 zullen de themakanalen worden ‘herijkt’.Ook wordt gekeken of meer gezamenlijk gekomen kan worden tot coordinatie, waaronder ook een gezamenlijk playoutsysteem. Er wordt ook een thematekstsysteem ontwikkeld om voor doven en slechthorenden ondertiteling te beginnen. (c) DutchMedia.

Canal Digitaal Satelliet: Man X en Het Gesprek van start; Hustler TV later

De homo-erotische zender Man X gaat vannacht van start via zowel TV Vlaanderen als Canal Digitaal Satelliet. De zender waarvan de start eerder op 21 september via DutchMedia wereldkundig werd gemaakt, zal als optie 7,95 euro per maand kosten. Man X zal ook via andere distributeurs aangeboden worden; de zender verwacht met Duitse en Franse distributeurs een overeenkomst te kunnen sluiten.

Morgen zal Het Gesprek eveneens van start gaan via Canal Digitaal Satelliet zoals eerder aangekondigd op het kanaal van Tele2 Voetbal, als er geen voetbal wordt uitgezonden. De eerder verwachte komst van de (hetero) erotische zender Hustler TV is uitgesteld. Volgens operationeel directeur Kees Färber is (helaas) nog geen contractuele overeenstemming bereikt. Canal Digitaal Satelliet hoopt dat dit in de loop van deze maand alsnog bereikt kan worden.