Jaarresultaat 2007 Zesko Holding (Ziggo, cq Casema/@Home/Multikabel): miljardenleningen zorgen voor 274 miljoen euro verlies

Zesko Holding BV, de kabelgigant van de Amerikaanse/Britse investeringsfondsen Warburg Pincus en Cinven leed in het jaar 2007 een nettoverlies van 264,84 miljoen euro op een omzet van 1,093 miljard euro. Dit komt vooral door torenhoge leningen die Zesko Holding heeft afgesloten om de overnames van Multikabel, Casema en @Home te financieren. Dit heeft DutchMedia na studie van het jaarverslag geconcludeerd. 2007 was het eerste volledige boekjaar dat Zesko Holding actief is.

Miljarden leningen

In totaal heeft het bedrijf voor 5,36 miljard euro aan schulden uitstaan: 1,533 miljard euro staat direct of indirect uit aan leningen bij de aandeelhouders Warburg Pincus en Cinven; 3,86 miljard staat uit als lening uit bij financiele instellingen met een looptijd tot omstreeks 2015/2016. Voor de overname van @Home zijn in totaal 1,8 miljard euro aan leningen afgesloten en voor Casema 2,194 miljard euro. Het bedrijf noemt het credietrisico laag dankzij een groot en divers klantenbestand. Toch bestaat er voor de financiering op lange termijn enig risico bij rentewijzigingen en valutaschommelingen.

Operationeel resultaat positief

De EBITDA (de winst voor rente, belasting, ammortisatie en afwaardering) bedrieg 579 miljoen euro; het operationeel resultaat bedroeg 70,536 miljoen (positief). Door 444,796 miljoen euro aan netto rentelasten en dankzij een belastingvoordeel van 109,22 miljoen euro bedroeg het netto verlies 264,84 miljoen euro.

De omzet bestond was voor 856,827 miljoen euro afkomstig van 3,277 miljoen individuele klanten. 201,9 miljoen euro was afkomstig uit zakelijke omzetten; 35 miljoen uit overige inkomsten. Zoals bekend kent Zesko Holding 834.000 digitale televisiehuishoudens. 43 % van de omzet wordt toegeschreven aan analoge kabeltelevisie en is daarmee de grootste omzetstroom. Slechts 4 % van de omzet komt uit digitale kabeltelevisie (tot nu toe is het digitale standaardpakket bij Zesko Holding kosteloos bij analoge kabeltelevisie). 29 % komt uit internetomzetten en 13 % uit telefonie. @Home werd overigens in 2007 per 1 februari onderdeel van Zesko Holding. Indien @Home een volledig boekjaar had meegedraaid dan was de omzet 46,9 miljoen euro hoger en was het operationeel resultaat 0,3 miljoen euro hoger. Proforma zou de omzet (met gelijkwaardige bedrijvigheid) tussen 2006 en 2007 van 996,2 (2006) naar 1.140,9 (2007) miljoen euro zijn gegaan met een EBITDA van 500,4 (2006) naar 594,4 (2007) miljoen euro.

Inkomsten directie: 1,7 miljoen in 2007; 1,99 miljoen in 2006

De directie van Zesko Holding kreeg in 2007 in totaal een vergoeding van 1,75 miljoen euro (waarvan 107.000 pensioenkosten en 13.000 sociale zekerheidskosten). 844.000 euro hiervan behelsten bonussen, beduidend meer dan de salarsisen die op 793.000 euro uitkwamen. In 2006 kreeg de directie in totaal 1,99 miljoen euro toebedeeld, mede vanwege de overname(bonussen). Het reguliere personeel kreeg in totaal 162,849 miljoen euro aan inkomsten, waarvan 102,969 miljoen euro aan salarissen. Het bedrijf telt 2121 werkplekken.

Wim Dik: “Private Equity” klaart betere klus voor de toekomst van Zesko

Wim Dik (69), voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zesko Holding, oud D66-staatssecretaris en eind jaren ’90 als hoofdverantwoordelijk voor een miljardenschuld bij Konlijke KPN NV, beklaagt zich in het jaarverslag over de regulering van de kabelsector. Dik zegt in het jaarverslag dat een directe benadering van belang is en dat daarmee ook rechtszaken worden gewonnen. De voormalig KPN-topman zegt verder over Zesko dat het in 2008 potentieel heeft om net als in 2007 te presteren. Volgens Dik heeft Zesko Holding ‘niets te verbergen’ en is daarom er voor gekozen het jaarverslag te publiceren, al is het maar omdat er veel verdachtmakingen zouden bestaan in de Nederlandse en internationale pers aangaande private equityfondsen. Het jaarverslag is echter niet actief door het bedrijf geopenbaard; het is thans alleen tegen betaling via de Kamer van Koophandel opvraagbaar waar het sinds 3 april is gedeponeerd.

Dik zegt verder dat de Nederlandse cultuur er uit bestaat succes te ondermijnen en mislukkingen te overdrijven. “Ik geloof er sterk in dat als je het goed doet, je de mensen dit moet vertellen. Zesko heeft het goed gedaan,” aldus Dik. Dat de klanten van Zesko feitelijk de miljardenovernames middels de miljardenleningen van Zesko van opeenvolgende Private Equity-bedrijven aan het financieren zijn, meldt Dik in zijn commentaar niet. Wel stelt Dik dat Zesko Holding ‘het beste van de klas’ moet zijn en klantvriendelijkheid in alle lagen van het bedrijf moet uitstralen. Over private equity zegt Dik dat deze naar zijn mening ‘een betere klus klaart’ om een organisatie voor de toekomst te bouwen, nu hij Casema zowel in publieke als commerciele handen heeft gezien.

Algemeen Zesko-directeur Dijkhuizen waarschuwt regering, EU-commissie en toezichthouders

Algemeen Zesko-directeur Bernard Dijkhuizen opent in zijn betoog in het jaarverslag de aanval op de Europese Commissie, de Nederlandse regering en toezichthouders. Volgens Dijkhuizen moeten deze beleidsbepalers zeer ‘zorgvuldig’ zijn voordat ze ‘knoeien’ met ‘succesvolle Nederlandse formules’. In de optiek van de topman van Nederlands grootste kabelaar hebben Nederlandse consumenten meer keuze in telefonie, internet en televisie dan welke andere groep consumenten in Europa dan ook, vanwege de aanwezigheid van een telefonie-, glasvezel-, satelliet- en kabelnetwerken. Zonder de situatie elders in ogenschouw te nemen, stelt Dijkhuizen verder dat in zijn optiek prijzen ‘relatief laag’ zijn en de breedbandafname een van de hoogste is.

Dat de kabelaars televisie-infrasturctuur een aanmerkelijke (dominante) marktmacht hebben en gratis commerciele televisie niet bestaat in Nederland ten opzichte van andere markten, laat Dijkhuizen onbesproken evenals de situatie dat de kabelabonnees overname-op-overname aan het financieren zijn. Wel stelt Dijkhuizen dat een regulering voor een verplichte open netwerkstructuur (zoals KPN deze kent), concurrentie zou schaden en innovatie zou belemmeren.

Opvallend genoeg noemt Zesko Holding haar grootste televisieconcurrent KPN, en niet Canal Digitaal Satelliet die feitelijk meer abonnees telt. Zesko stelt ‘geen exclusiviteit’ voor tv-zenders te zoeken en dat klanten negatief reageren op exclusieve contentovereenkomsten.

Zesko Holding – die per 16 mei de merknaam Ziggo zal introduceren ter vervanging van @Home, Multikabel en Casema, zal zich de komende tijd – net als volgens het jaarverslag het jaar 2007 – richten op het bundelen van diensten, de klantenservice, klantentevredenheid verhogen, het verbeteren van het digitale tv-produkt alsmede optreden als ‘content organisator’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *