Raad van Bestuur Nederlandse Omroep Stichting maakt einde aan Concertzender (update)

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS, ook bekend als NPO) maakt per begin volgend jaar aankomende een einde aan de uitzendingen van Concertzender. Dit hebben de Concertzender en de Raad van Bestuur van de NOS/NPO bekend gemaakt. Het streven is de nieuwe situatie per 1 april 2009 te laten ingaan. Concertzender bestaat sinds 1982 als zender die zich op serieuze muziek richt.

Het radiostation kent distributie via de digitale ether (DVB-T via de eigen capaciteit van de Nederlandse Publieke Omroep waarmee het ook voor Digitenne-abonnees toegankelijk is), hernieuwde kabelkapaciteit die gestaag aan het uitbreiden was (o.a. Rekam, UPC Haarlem/Fryslan, Kabel TV Krimpen e.d.) nadat eerder de Raad van Bestuur van de NOS Radio 6 op de landelijke kabelplek van Concertzender plaatste. Ook is de zender via internet beschikbaar, waar ook 12 themakanalen van Concertzender worden uitgezonden waaronder een ‘surround’ kanaal dat ook via de kabel wordt aangeboden.

Volgens Concertzender is een ‘zender die zich richt op de serieuze muziek niet langer welkom’. Concertzender stelt dat Ruurd Bierman van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep en voorzitter van Stichting Concertzender, deze niet ‘meer vindt passen in het bestel van de publieke omroep waar toegankelijkheid en herkenbaarheid tegenwoordig zo in de smaak zijn’ en waar ‘vooral om luistercijfers’ gestreden wordt.

Concertzender stelt ‘zijn taak als muziekzender voor en door het muziekleven nog lang te kunnen voortzetten. Desnoods zonder financiering van de NPO, hoewel de radiozender een publieke zender bij uitstek is.’ Volgende maand viert de zender haar zilveren jubileum. D66 uitte onlangs haar zorgen over de toekomst van Concertzender en stelde daar kamervragen over.

De Raad van Bestuur van de NOS meldt in een eigen persbericht het voornemen te hebben de ‘programmatische taken over te hevelen naar de individuele publieke omroepen’.  Als reden wordt de nieuwe mediawet opgevoerd waarin het onderscheid tussen hoofd-en neventaken komt te vervallen en waarmee volgens de Raad van Bestuur van de NOS ‘de huidige constructie met een aparte stichting Concertzender hierdoor haar bestaansrecht verliest’. De financiering aan Concertzender (circa een half miljoen euro) zal naar de omroepverenigingen gaan die volgens de NOS-Raad van Bestuur deze taken over zouden nemen. De belangen van het personeel zullen volgens de NOS-Raad van Bestuur ‘zorgvuldig’ worden ‘gewogen waarbij de NPS en VPRO gevraagd is ‘de mogelijkheden voor de inzet van medewerkers en vrijwilligers’ te ‘onderzoeken.

Eerder dit jaar deed de Raad van Bestuur van de NOS een aanvraag bij minister Plasterk (PvdA) van OCW om drie nieuwe themakanalen radio digitaal via de kabel te kunnen bieden. Voor deze drie themakanalen die rondom Radio 4 en Radio 6 worden gepositioneerd en dat merk zouden verkrijgen, is nog geen toestemming verleend door de minister die daar voor eind dit jaar over zegt te beslissen. Het idee van een einde van Concertzender raakte op 12 augustus via DutchMedia bekend toen de Radio 4/6 zendermanager dit meldde.
De stellingname dat door het vervallen van het onderscheid hoofdtaken en neventaken het ‘niet langer doelmatig en doeltreffend een aparte constructie voor de verspreiding van programma-aanbod van de Concertzender in stand te houden’ is een opvallende. Dezelfde Raad van Bestuur laat FunX als ‘buiten’ Hilversum geplaatste zender als landelijke zender (via de Stichting Colorful Radio) wel voortbestaan en geeft daar jaarlijks een hogere bijdrage aan (voor 2009 2 miljoen euro).

Indien de Raad van Bestuur van de NOS de stichting Concertzender niet opheft, handelt deze mogelijkerwijs in strijd met de statuten en de samenwerkingsovereenkomst van de Stichting Concertzender en de Nederlandse Omroep Stichting. De statuten stellen voor de zender als doelstelling dat het radiostation het met medewerking van vrijwilligers verzorgen of doen verzorgen van radioprogramma’s van serieuze muziek waaronder jazz met in het bijzonder aandacht voor Nederlandse serieuze muziek en deze via ‘welke verspreidingswijze dan ook’ 24 uur per dag met een minimum aan gesproken woord dient te verzorgen. Uit een samenwerkingsovereenkomst tussen NOS en Stichting Concertzender blijkt dat de NOS zich zal inzetten faciliteiten te leveren aan Concertzender en er afstemming plaats vindt om dubbelingen met Radio 4 en Concertzender te voorkomen. De overeenkomst van eind oktober 1998 is voor onbepaalde tijd aangegaan. Met het opheffen van de organisatie, de uitzendingen via de kabel, internet en DVB-T alsmede de website zonder het opheffen van de stichting, is de vraag of tegen de statuten wordt gehandeld.

(UPDATE)

Jan Westerhof, directeur Radio voor de NOS-Raad van Bestuur en Ruurd Bierman, voorzitter van de Stichting Concertzender en lid van de Raad van Bestuur bestrijden de gedane stellingnames van de Concertzender. “Dat we de genres van Concertzender niet meer zullen aanbieden, bestrijd ik,” aldus Jan Westerhof. “We gaan de genres beter programmeren. In die zin is het goed nieuws voor de muzieksector,” aldus de directeur radio van de Nederlandse Publieke Omroep die er op wijst dat er drie specifieke nieuwe digitale themaradiokanalen voor terug komen waarvoor de kabelovereenkomst ‘bijna rond’ is.  Volgens Westerhof kan je als publieke omroeporganisatie met heel veel geld heel veel kanalen willen maken, maar is er nu voor gekozen om met de radiostrategie met Radio 4, Radio 6 en de themakanalen de genres klassieke muziek, jazz en wereldmuziek te bedienen. “Een kwart van de publieke FM-zenders die klassiek uitzendt, is een hele forse bijdrage,” aldus Westerhof die er op wijst dat het grootste deel van de luisteraars via de kabel luistert.

Volgens Ruurd Bierman is de termijn van invulling afhankelijk van de ingangsdatum van de nieuwe mediawet. De eerste kamer waar de wet thans in behandeling is, gaat uit van plenaire behandeling medio december waarbij de minister uitgaat van een ingangsdatum van 1 januari 2009. Ook de toestemming van de themaradiokanalen waarover minister Plasterk heeft toegezegd voor eind dit jaar daar over te beslissen is een afhankelijkheid. Verder zegt Bierman dat er ‘een plan moet zijn waarin in overleg tot uitdrukking moet komen hoe de belangen van de Concertzender en haar medewerkers het beste tot hun recht kunnen komen’. Pas dan kan Concertzender worden opgeheven, met als streefdatum 1 april 2009.

Bierman erkent dat de themakanalen radio – die voortaan via omroepverenigingen zullen lopen – mogelijk onderwerp van discussie kunnen worden van bezuinigingsrondes die per 2010 mogelijk moeten worden uitgevoerd.

Ruurd Bierman stelt verder: “Ik durf te zeggen dat het op lange termijn beter is mee te gaan in het stelsel van omroepvereningen dan als apart ding door te gaan binnen de Nederlandse Publieke Omroep. 10 jaar is Concertzender permanent ontzien in debatten over bezuinigingen. De huidige constructie verliest haar basis en het is beter een nieuwe oplossing te vinden binnen een nieuwe context. Dat het afgelopen is met de content van Concertzender is niet waar,” aldus Bierman. Bierman stelt verder dat in principe de nieuwe themakanalen ook (kosteloos) beschikbaar zijn voor distributie via alle platforms indien Radio 6 en FunX worden gedistribueerd.Over het statutair mogelijk strijdig zijn van de plannen stelt Bierman dat dit eigenlijk meer een juridische discussie is. Volgens Bierman is de hoofdreden de nieuwe mediawet en is de situatie van FunX die via lokale omroepen als coproduktiemodel vanuit de landelijke publieke omroep wordt ingestoken een ‘totaal andere’.

Gusta Korteweg, directeur van Concertzender stelt in een reactie het teleurstellend te vinden hoe de zaken zijn gelopen. Korteweg heeft geprobeerd de gehele Concertzender onder te brengen bij de VPRO, maar de Raad van Bestuur van de NOS heeft dit geblokkeerd, aangezien ‘binnen de kaders’ gebleven moest worden.”Als pleister op de wonde wordt een klein deel voortgezet. Genres als oude muziek, een groot deel klassiek, opera , kamermuziek, oude muziek, oude jazz zullen niet meer terugkeren. Het kind wordt met het badwater weggegooid. Veel wat we hebben kan simpelweg niet mee naar de nieuwe themakanalen.” De toekomst voor de 14 medewerkers en 125 vrijwilligers is ongewis; een baangarantie is niet gegeven; alleen dat er ‘zorgvuldig’ met hun belangen zal worden omgegaan. Concertzender wil nog onderzoeken of het mogelijk is om buiten het landelijke publieke bestel een plek te kunnen vinden met financiering.

20 thoughts on “Raad van Bestuur Nederlandse Omroep Stichting maakt einde aan Concertzender (update)”

 1. Wat een schokkend bericht over de opheffing van de Concertzender die nota bene binnenkort haar zilveren jubileum viert. Het lijkt wel of de cultuur in Nederland steeds meer het karakter van oppervlakkig amusement krijgt. De Concertzender is voor veel liefhebbers van klassieke muziek een baken in de zee van veel andere soorten muziek die vaak ten overvloede op de publieke maar vooral op commerciële zenders zijn te beluisteren. Wat is er aan de hand dat er zo’n armoedig cultureel beleid wordt gevoerd?

 2. Wat een hoop moeite om iets op te heffen dat zo goedkoop was, z’n eigen boontjes dopte en niemand in de weg liep. En wat een verlies voor het muziekleven als zo’n sympathieke organisatie niet meer zijn taak kan uitoefenen. “Niet meer passen in het bestel van de publieke omroep”: flauwekul. Dit moet niet doorgaan. Wie of wat is er eigenlijk mee gediend?

 3. Waarom moeten nu ook de publieke zenders/programma’s zwichten voor de luistercijfers. Sinds wanneer betekent ‘publiek’ ‘de massa’? Is er dan niemand meer in de top van ‘Hilversum/Den Haag’ die nog het belang inziet van het uitdragen van een brede culturele visie?
  Wederom zijn jazz en klassiek muziek het kind van de rekening. Ik maak mij ernstig zorgen. Wat te doen om deze genres de aandacht te geven die zij verdienen? Ik weet het even niet meer…

 4. Er is mi zeker behoefte aan een klasieke zender, naast R4. Daar ligt het werkgebied van de CZ.
  Gaat het niet meer met de omroep, dan gaan we comercieel, met de platenmaatschappijen , en orkesten.

  J. Kist

 5. In de V.S. opereren vele radiostations, welke puur en alleen doormiddel van periodieke donaties worden gefinancierd. En verkeert de Concertzender, met reeds 6000 donateurs en al 25 jaar ervaring, nu niet in een heel goede uitgangspositie, om aan te gaan tonen dat een dergelijk concept ook in Nederland haalbaar is ?

  En welk belang wordt er nu eigenlijk echt gediend met het opheffen van een radiozender, die met haar vrijwilligers benadering op een wel uiterst kosteneffectieve manier in een duidelijk (zelfs internationaal) aanwezige behoefte (zie de weblog) voorziet. Is dat nu puur en alleen het voldoen aan de letter van een nieuwe wet, dat er naast hoofdtaken geen sprake meer mag zijn van neventaken ?

  Nederland staat bekend om zijn “gedogen”, waarbij om praktische redenen wordt afgeweken van zaken die, strikt volgens de wet bekeken, niet kunnen. Maar waarom wordt dan in het kader van deze nieuwe wet FunX via de stichting Colorful Radio wél, maar de Concertzender niet gedoogd ?

  Diverse distributeurs van radio en TV roepen al enige tijd, dat een abonnee in de toekomst niet meer zal hoeven te kiezen tussen een beperkt aantal zenderpakketten, maar gewoon zijn eigen pakket met individuele zenders zal kunnen gaan samenstellen. Als dan tevens die oude luister- en kijkgelden weer worden losgekoppeld uit de Algemene Middelen en worden gekoppeld aan de kosten voor het kabel, satelliet of DVB abonnement, dan krijgt de kijker en luisteraar tenminste weer zelf meer invloed op waar hij of zij naar wil kijken of luisteren en waar dan dus ook het geld naar toe moet en kunnen wij eindelijk zo’n betuttelende NPO op dit punt de laan uit sturen.

 6. Vreemd dat de Concertzender maar 6000 donateurs heeft. Ik denk dat er toch wel wat meer moeite gedaan had mogen worden aan werving. Hoe dan ook, als ze buiten de publieke omroep doorgaan, hebben ze mijn steun, ook geldelijk. Ik sluit me aan bij Sabrina.

  De NOS-directeur radio wijst er op “dat het grootste deel van de luisteraars via de kabel luistert.” Ik zou wel eens willen weten of dat de analoge of de digitale kabel is. Ik vermoed het eerste. De Concertzender verdient ook een plaatsje op de analoge kabel. En de publieke omroep zou de programmaraden al helemaal niet in de wielen moeten lopen met de eis om eerst Radio 6 en FunX door te geven voordat de Concertzender doorgegeven mag worden (net als RTL met RTL8 trouwens doet). Die drie nieuwe kanalen kunnen waarschijnlijk door de kabelaars ook nog eens in een betaalpakket gestopt worden.

  Ik vind het eerlijk gezegd wel prettig dat al die genres op één kanaal zitten in plaats van op drie, dan hoef ik niet heen en weer te schakelen en kunnen de programma’s elkaar ook niet in de weg zitten. De Concertzender heeft naast hun hoofdkanaal trouwens ook nog eens twaalf nevenkanalen. Waar gaan die blijven?

  Overigens kan ik me wel voorstellen dat de NOS meer prioriteit aan FunX geeft, die zender is goed bezig en het lijkt me op zich nog wel belangrijker dat de publieke omroep alle groepen jongeren bereikt dan dat alle hoeken van de kulturele wereld een plek hebben. Maar de Concertzender is zo spotgoedkoop dat het me niet nodig lijkt die keus te maken.

 7. Een echte SCHANDE!
  Afbraak is het.
  Geloof maar niet dat die veelheid, die rijkdom en die kwaliteit van muziek in de nieuwe organisatie zal behouden blijven.

 8. Feel sad that the “Concertzender” will stop sending beautiful music over the airwaves.
  I am a regular listener and specially enjoy all the Harmonie, Fanfare and Brassband Concert.
  Hope someone can steer me to other stations were this music is offered.

 9. Erger nog, er kwamen diverse steunbetuigingen bij het radio4 forum binnen, die allemaal verwijderd zijn! De redenen waarom de CZ moet vertrekken zijn ook bizar! De Concertzender vult mijn morgen nog steeds met elke soort klassieke muziek (oude muziek, of jazz, of wereldmuziek en inderdaad alternatieve pop) die er maar te vinden is. En nu wordt deze zender, met 145 vrijwiligers en 135.000 luisteraars (!) de nek omgedraaid omdat… Kabelmaatschappijen de Concertzender liever hadden dan Radio 6! Lees maar hier:

  http://www.kabelraden.nl/nieuws/programmaraadnieuws/ni/14482/amstelveen-stuurt-brief-aan-raad-van-bestuur-npo-over-beschikbaarheid-concertzender/

  Toen er meerdere kabelraden de CZ liever dan radio 6 wilden, heeft de zendermanager radio 4/6 Margreet Teunissen verordoneert dat die lastige CZ dan maar uit de weg geruimt moest worden. Niet te geloven! Erger nog, de andere zender met een zelfde soort “status aparte”,Urban en hipHop zenderFunX krijgt meer subsidie, namelijk 2 miljoen (terwijl die zender steeds meer tegen radio 538 gaat aanleunen!!). En dat terwijl de CZ maar op 500.000 Euro draaide (en dus in feite zijn geld naar FunX ziet gepompt…) Ik ben daar goed pissig over!! Ik hoop jullie ook!Om te laten zien Hoe boos ik ben; Kijk mee!

  http://www.youtube.com/watch?v=q4x_2Mh8KTM&fmt=18

  Groetjes, Rolf

 10. Alles wat mooi is is kwetsbaar

  Stop de beeldenstorm in ons cultuurlandschap

  We worden geregeerd door cultuurbarbaren

 11. The Concertzender is one of the best radio programs in Europe – maybe worldwide. It must go on! Keep it alive!

 12. Rolf: FunX krijgt in totaal circa 3,8 miljoen euro in 2009. 2 miljoen van de landelijke publieke omroep (NOS/NPO), 0,9 miljoen van de minister van OCW en nog eens 0,9 miljoen van de vier grote steden. Uiteindelijk allemaal overheidsgelden. En de minister van OCW heeft nog eens in 2008 0,5 miljoen euro extra voor vervanging van apparatuur gegeven aan FunX.

 13. Plasterk’s woorden zijn een beetje dubbelzinnig.

  “Minister Plasterk (Cultuur, PvdA) dringt er bij de Publieke Omroep op aan dat de bijdragen van de Concertzender op de radio behouden blijven.”

  Rolf

 14. Bedoelt Plasterk dat “de muziek” van de CZ behouden blijft, of de CZ zelf?
  Vanuit 1 “stroom” bedient de CZ nu ongeveer 10 themakanalen en dat voor maar
  500.000 Euro. Waarom zou je dat anders doen? Vanuit radio 4 kun je namelijk geen
  themakanalen maken omdat programma’s als viertakt, de klassieken en licht op 4
  alleen maar korte stukjes muziek laten horen, met allerlei stijlen door elkaar.
  Die kun je dus niet verdelen in themakanalen als de cz doet.

  En wat betreft dat “jonge musici” idee waar Westerhof het over heeft, dat was al
  een plan van de Concertzender zelf…

  http://www.radio.nl/2003/home/medianieuws/010.archief/2008/10/136182.html

  Wat er volgens mij achter steekt is dat een paar jaar geleden de zender coordinator
  radio 4 / 6 een belofte gedaan heeft van radio 6 een succes te maken en radio 4 naar
  een luistercijfer van 2.5% te krijgen:

  http://www.prelude-klassiekemuziek.nl/radio4.html

  Beide “targets” zijn totaal mislukt. Toen tot overmaat van ramp de CZ ook nog eens
  radio 6 van de kabel begon te drukken:

  http://www.kabelraden.nl/nieuws/programmaraadnieuws/ni/14482/amstelveen-stuurt-brief-aan-raad-van-bestuur-npo-over-beschikbaarheid-concertzender/

  Moest er iets drastisch gebeuren, ander kwamen er een aantal personen in de problemen
  (je weet wat er gebeurd als je je “targets” niet haalt… 🙂

  Nou, dat gebeurde dus:

  https://dutchmedia.nl/blog/?p=1347

  Kun je je voorstellen wat er gebeurd als de CZ straks verdeeld wordt over de andere zendgemachtigden?
  Dan is er geen centrale organisatie meer die kan protesteren als in 2010 “bij de bezuinigingsronde”
  de themakanalen weggehaald worden en heeft radio 4 en 6 het rijk weer alleen.
  De TV serie “yes minister” zou het niet beter verzonnen hebben 🙂
  Alle kul van “nieuwe taken” is natuurlijk onzin; Fun X gaat gewoon door!
  Alleen die lastige CZ is er dan niet meer…

  Rolf

 15. @Rolf: dat lijkt mij een uitstekende analyse. Het zou mooi zijn als Radio 6, waar het al aardig op gaat lijken, een enorme mislukking wordt.

  De hele gang van zaken doet bij mij bovendien de vraag rijzen of de Publieke Omroep als instituut nog levensvatbaar is. Zie de eerdere, vrij fundamentele kritiek op het beleid door het Commissariaat van de Media.

 16. De NOVA uitzending van dinsdag 25 november ontlokte bij mij toch een zeer sterk gevoel, dat er ook bij die IJsselmeer ziekenhuizen en die Turkse directrice van het zeer succesvol gerenoveerde Slotervaart ziekenhuis toch een zeer sterke overeenkomst te zien is met onze Concertzender problematiek.

  Daar wil een interim bestuur, voorbijgaand aan de belangen van alle personeelsleden én zorgbehoevende patiënten, alleen maar aansturen op een faillissement. Die Turkse mevrouw heeft aangetoond het Slotervaart ziekenhuis opnieuw gezond te kunnen maken, maar daar is blijkbaar onvoldoende aandacht voor. De Concertzender heeft al 25 jaar aangetoond, dat een bepaalde muzikale behoefte bij een significant deel van het luisterend publiek op een zeer kosteneffectieve wijze kan worden ingevuld. Maar ook daar is blijkbaar eveneens nauwelijks aandacht voor.

  Ook in het probleem van de Concertzender wil een raad van bestuur uitsluitend de letter van een nieuwe wet zo letterlijk mogelijk uitvoeren, zonder optimaal rekening te houden met de belangen van betrokken werknemers, toegewijde vrijwilligers en vele luisterende sympathisanten én nota bene het feit, dat de Concertzender deze behoefte reeds 25 jaar met uiterst minimale kosten vervult.

  Wie houdt er in Nederland nu eigenlijk een effectieve controle op de mogelijk toch echt onvoldoend doordachte of partijdige beslissingen van dit soort bestuurscolleges ?

 17. Radio 1, 2, 3, 4, 5, 6 zijn elk waardevol in hun eigenheid, maar …
  voor de MUZIEKLIEFHEBBER is de concertzender interessanter dan die ZES SAMEN!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *