FunX: dit jaar half miljoen euro extra

FunX heeft van de minister van OCW dit jaar een ‘eenmalige’ investeringsbijdrage van een half miljoen euro verkregen. Dit schreef minister Plasterk (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer die volgens hem besteed zijn aan ‘noodzakelijke vervanging van vooral technische voorzieningen’. Willem Stegeman, directeur van FunX liet weten dat hiermee een fout in het begin van FunX is hersteld. Destijds was nagelaten om een goede afschrijvingsmethodiek te hanteren; hierdoor waren in de begrotingen niet langer voldoende middelen beschikbaar om afgeschreven apparatuur te financieren. In maart jl. is het bedrag al toegekend door Plasterk. Het bedrag is ook ingezet voor andere zaken waaronder de FunX-themakanalen waarvan het station circa 5 stations actief heeft. Ten opzichte van de oorspronkelijke gedachte van FunX bij de lancering in 2002 als lokale zender, krijgt FunX ruim zes jaar na dato 2 miljoen euro structureel extra vanuit de landelijke publieke omroep (NOS). In totaal bedraagt de subsidiebijdragen 3,7 miljoen euro. Als de minister het bedrag van een half miljoen euro niet had toegekend, had FunX een bezuiniging moeten toepassen om de noodzakelijke apparatuur te vervangen. Volgens Stegeman – die flink gelobbyed heeft voor de extra gelden en de nieuwe structurele (financiering)convenanten – is de afschrijvingsmethodiek inmiddels gecorrigeerd. Het half miljoen euro is door de minister van OCW ten laste gelgd van de ‘algemene omroepreserve’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *