Minister Plasterk brengt toekomst FunX Landelijk zonder omroepverenigingen in gevaar

Minister Plasterk (PvdA) van OCW brengt de toekomst van de landelijke versie van FunX met de zogeheten ‘erkenningswet’ in gevaar. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van DutchMedia van de woordvoerder van de minister van OCW.

Volgens de woordvoerder heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting na aanvaarding van de ‘erkenningswet’ alleen nog een coördinerende taak en geen inhoudelijke programmataak meer. De thans geldende mediawet en de bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde nieuwe mediawet maken het volgens de woordvoerder nog wel mogelijk dat de Raad van Bestuur van de NOS een ‘inhoudelijke programmataak’ heeft, aangezien NOS-RTV onder de Nederlandse Omroep Stichting vallen. Met de erkenningenwet komt NOS-RTV los te staan van de NOS (die zichzelf overigens NPO noemt, Nederlandse Publieke Omroep). De erkenningswet is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer.

FunX Landelijk werkt thans zonder omroepverenigingen (alsmede NPS, Educom en kleine zendgemachtigden) middels de kabel/satellietfrequentiecapaciteit van de Stichting Colorful Radio waar Jan Westerhof (directeur radio) en Ruurd Bierman (lid NOS-Raad van Bestuur) samen met de NOS-jurist Ronald Vegt het bestuur vormen. De inhoudelijke invulling van FunX Landelijk geschiedt door FunX BV, een dochter van de Stichting G4, die bestaat uit deelnames van de lokale publieke omroepen uit de vier steden. FunX BV ontvangt voor de landelijke versie van de Nederlandse Omroep Stichting per 1 januari 2009 2 miljoen euro. Willem Stegeman, directeur van FunX heeft zich altijd fel gekant tegen een mogelijke komst van omroepverenigingen (alsmede NPS, Educom en kleine zendgemachtigden) op zijn zender, omdat in diens optiek daarmee het unieke concept in gevaar komt en het niet goed werken is met allerlei aparte zendgemachtigden. “Onder geen beding meer kapiteins op een schip,” zo stelt Stegeman.

Ruurd bierman, lid van de NOS-Raad van Bestuur liet eerder weten aan DutchMedia dat het idee bestaat om vertegenwoordigers van omroepverenigingen, NPS (en mogelijke andere publieke zendgemachtigden) zitting te laten nemen in het besutur van de Stichting Colorful Radio, alsmede dat bezien kan worden in hoeverre omroepverenigingen een plek kunnen verkrijgen bij FunX Landelijk. Stegeman zei daarop geen bezwaren te hebben tegen lidmaatschap van vertegenwoordiging van omroepverenigingen van het bestuur van Stichting Colorful Radio, zolang het concept van FunX behouden blijft. FunX Landelijk is thans feitelijk als neventaak de zevende landelijke publieke radiozender (naast Radio 1 t/m 5 alsmede de neventaak Radio 6).

FunX Landelijk is de enige landelijke publieke zender met landelijke analoge en digitale kabeldistributie, DAB, DVB-T, satelliet en internetdistributie die zonder omroepverenigingen gemaakt wordt. Onlangs gaf de NOS-Raad van Bestuur met het bekend maken van het voornemen om Concertzender op te heffen als radiostation, aan dat de aanleiding hiertoe was de nog in de Eerste Kamer in behandeling zijnde mediawet.

De NOS-Raad van Bestuur alsmede de minister van OCW hebben overigens de ‘authenticiteit’ van FunX onderstreept. Plasterk deed dit afgelopen week middels een brief over diversiteits- en mediabeleid waarbij hij ook de verdere ‘uitbreiding’ zei te onderzoeken met staatssecretaris Heemskerk (PvdA) van Economische Zaken. Daarmee wordt gedoeld op frequentie-uitbreiding. FunX opereert in de vier grote steden in de Randstad met FM-frequenties onder de paraplu’s van de vier lokale publieke omroepen aldaar. FunX pleit voor landelijk dekkende FM-frequenties.

Plasterk onderschrijft aldus aan de ene kant het belang van een ‘authentiek’ FunX, aan de andere kant onderschrijft hij het belang van omroepverenigingen en een door hem geïnitieerde splitsing van de Nederlandse Omroep Stichting, waarmee deze het voortbestaan van een landelijke FunX zonder omroepverenigingen in gevaar brengt. De bedoeling is dat de erkenningswet per 1 januari 2010 in werking zal treden. Het parlement kan deze wet als (mede)wetgever overigens wijzigen of blokkeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *