Wetsvoorstel regering: Nederlandse publieke omroep kan zelf nieuwe zenders starten in het kader van ‘experimenten’

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zal als het aan de regering ligt binnenkort zelfstandig kunnen beslissen om tv- en radiozenders te starten op grond van het ‘experimenten om uit te zoeken of de publieke omroep zou moeten inzetten op een nieuwe dienst of techniek dan wel om snel in te kunnen spelen op onverwachte mogelijkheden. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat het staatshoofd Beatrix afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer heeft verzonden ter wijziging van de Mediawet. De Raad van Bestuur van de NPO kan – nadat dit wetsvoorstel in een wet is omgezet – zelf beslissen (extra) televisie- en radiozenders te lanceren alsmede andere initiatieven onder de noemer ‘media-aanbod’ te starten in het kader van ‘experimenten’ voor de duur van waarschlijk maximaal één jaar en een ‘beperkte impact’. PvdA-Minister Plasterk stelt in de memorie van toelichting namens de regering dat deze regeling ‘vergelijkbaar’ is met regelingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, ondanks dat de taakafbakening in beide landen een stuk strikter is dan in Nederland en dat beide landen voor hun publieke omroepen een veel striktere scheiding tussen commercie en publieke taakopdracht kennen. Volgens Plasterk zullen nog middels een algemene maatregel van bestuur nadere kriteria volgen waaronder een ‘limietbedrag’.

Om nieuwe radio- en tv-zenders te starten heeft de Nederlandse Publieke Omroep thans toestemming nodig van de minister van OCW. Die kan gegeven worden via de begroting van de Nederlandse Publieke Omroep, waarbij deze is gebaseerd op “een analyse wararin door de Nederlandse Publieeke Omroep onderbouwt hoe de activiteiten bijdragen aan de publieke taak en daarmee tegemoetkomen aan de democratische, sociale en culturele behoeften van het publiek”. Volgens Plasterk is de publieke omroepsector vaak aanjager van technische innovatie, en ligt het ‘niet voor de hand’ om ‘experimenten’ waarvan niet duidelijk is of deze ‘levensvatbaar zijn’ ook in de goedkeuringsprocedure te laten meelopen en is aldus in de optiek van de PvdA-minister flexibiliteit benodigd.

Tijdens het Ziggo-congres in Radio Kootwijk pleitte Henk Hagoort, voorzitter van de NOS-Raad van Bestuur na een betoog waarin deze de regelgeving omtrent prestatie-contracten en toestemmingsprocedures hekelde, voor een meer vrije regeling opdat de publieke omroepsector meer vrij kon handelen. Minister Plasterk blijkt hierop gehandeld te hebben en de wens van Henk Hagoort op het vlak van themakanalen te hebben ingewilligd middels een wetsvoorstel. Commerciële zendergroepen en uitgevers doen de afgelopen periode steeds luider hun beklag over de in hun optiek forse oneerlijke concurrentie die vanuit de publieke omroepsector in Nederland plaats vindt. Met die kritiek is mediaminister Plasterk het oneens, aangezien in zijn optiek een grote publieke omroep van belang is.

5 thoughts on “Wetsvoorstel regering: Nederlandse publieke omroep kan zelf nieuwe zenders starten in het kader van ‘experimenten’”

 1. Wat een retoriek weer, David. Sinds wanneer stuurt het staatshoofd wetsvoorstellen naar het parlement? Dat doet het kabinet (niet de regering!). De koningin moet een wetsvoorstel na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer wel ondertekenen, waarna het pas na publicatie in het Staatsblad kracht van wet krijgt.

 2. Sinds Nederland een monarchie is in combinatie met een parlement, gebeurt dit zo.
  Of je het nu leuk vindt of niet, Beatrix is hoofd van de regering en het is zeker niet zo dat het kabinet wetsvoorstellen naar het parlement stuurt!

  Zie hier de koninklijke boodschap ter bewijslast in casu.
  =
  Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep

  KONINKLIJKE BOODSCHAP

  Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en financiering van de publieke omroep.

  De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

  En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

  ‘s-Gravenhage, 8 december 2008 Beatrix

 3. Betekent deze wetswijziging ook dat de NPO ongelimiteerd aanspraak kan maken op ether distributie voor radio (voorkeursbehandling bij frequentieverdeling) en gratis en verplicht (must carry) toegang heeft tot de (digitale) kabel?
  Daar waar de kramtenboeren al klagen over oneerlijke concurrentie is deze bij de radio nog veel schrijnender daar de commercielen afhankelijk zijn van de (publieke omroep knuffelende) overheid voor hun ether frequenties. Hoe groter het beslag van de NPO hoe minder er overblijft voor de coomercielen die ook nog eens meer moeten bieden bij een veiling. Nog los van de concurentie op de advertentiemarkt.
  Dubbel genaaid zit beter……

 4. Er wordt naar Engeland en Duitsland gekeken door minister Plaskerk als het hem uitkomt.
  In die landen zijn wel al die nieuwe kanalen gratis voor de kijkers. Hier laat de publieke omroep extra zenders gewoon in dure betaalpakketten plaatsen.

  Het wordt tijd dat al die extra publieke kanalen gewoon net als in Engeland en Duitsland gratis zijn voor de kijker. We hebben er tenslotte al voor betaald met de belastingen.

 5. Het zal mij benieuwen of dit voorstel ooit door de eerste kamer komt. De voorwaarden zijn wel erg vrijblijvend en kunnen juist marktpartijen in het vaarwater zitten.

  Ik zie meer iets in een stimuleringsfonds waar ook SBS en RTL gebruik van mogen maken, zolang ontvangst voor de kijkers maar FTA of FTV is. Lijkt me een meer eerlijke optie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *