Minister neemt conceptbesluit publieke themazenders: alles goedgekeurd!

PvdA-Minister Plasterk van OCW heeft middels een conceptbesluit alle aanvragen van de Nederlandse Omroep Stichting voor themakanalen radio en televisie alsmede een aantal nieuwe interactieve/multimediale diensten goedgekeurd. De publieke landelijke omroep wil op deze wijze meer kanalen gaan aanbieden via digitale platforms. Plasterk stelt dat hiermee in feite dat met de nieuwe diensten ‘tegemoet komen aan de democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse samenleving’. Volgens Plasterk is er met de conceptbesluiten een ‘samenhangend’ pakket waar toestemming voor gevraagd is. De concept-toestemming duurde lang, te meer nu Plasterk er voor gekozen heeft deze in te bedden in de sinds 1 januari jl. van kracht geworden nieuwe Mediawet en in 2008 nadere informatie vroeg aan de publieke omroep.

Radio

Concreet betekent het dat bij een definitief besluit de thans alleen op internet gedistribueerde radiokanalen Radio 2 In Concert Surround, 3FM Serious Talent, 3FM Live en 3FM Alternative ook via kabel, satelliet, IPTV e.d. verspreid mogen worden. Nog nieuw te lanceren themakanalen Radio 2 Cabaret, Kleinkunst & Levenslied, 3FM Mega Top 50, Radio 4 Musica Religiosa, Radio 4 Eigentijdse Muziek, Radio 4 Young Professionals Klassiek, Radio 5 Hollands Glorie, Radio 6 Young Professionale Jazz & Wereldmuziek alsmede FunX Flavours hebben eveneens toestemming verkregen.

Televisie

Met het terugbrengen van het aantal themakanalen van de publieke landelijke omroep wil de minister het ‘kind & ouder-kanaal’ met de werknaam Z@ppelin24 goedkeuren. Ook de combinatie Sport24 & Politiek24 krijgt dan goedkeuring. De minister gaat in zijn besluit niet in op eerdere kritiek over de merkwaardige combinatie van politiek en sport op één zender. Bernadette Slotboom, coördinator themakanalen voor de publieke landelijke omroep zegt ‘niet anders verwacht’ te hebben en stelt blij te zijn met het conceptbesluit. “Dit maakt deel uit van het normale proces”, aldus Slotboom tegenover DutchMedia.

Narrowcasting

De minister van OCW heeft ook een concept-toestemming gegeven voor het verspreiden van narrowcast-content van de publieke landelijke omroep. Daarbij heeft Plasterk aangegeven dat het wel van belang is dat de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd wordt  en de eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud. De narrowcastkanalen van de publieke landelijke omroep zullen zich vooral richten op reizigers en wachtend publiek, waarbij de publieke omroep in winkels en bij scholen, openbaar vervoer, sportclubs en wachtruimten in de gezonheidszorg deze diensten wil ontplooien. De concept-toestemming voor de narrowcast-activiteiten is ‘experimenteel’ van aard en tot 31 december 2011

Mobiele Televisie

Voor mobiele televisie heeft de publieke landelijke omroep in concept toestemming om met twee ‘mixkanalen’ te experimenteren gekregen tot 31 december 2011. De bedoeling is dat één kanaal een mix zal bieden van programma’s van Nederland 1 en uitzending-gemist. Het tweede kanaal zal een jongerenkanaal moeten zijn (naar het model van 101, maar dan mobiel). De publieke landelijke omroep wil deze kanalen aanbieden met partijen als KPN via DVB-H en Mobiele TV Nederland BV die een aanvraag voor DMB/DAB frequentieruimte heeft gedaan. De publieke landelijke omroep heeft trouwens zelf een landelijk kavel voor DMB/DAB gebruik in handen. Ook voor WiMax-toepassingen kunnen de mixkanalen dienen. Eerder had de minister al toestemming gegeven de bestaande zenders via mobiele netwerken te kunnen uitzenden (Nederland 1 en 3 zenden zo uit via KPN Mobiel TV). Volgens de minister passen deze activiteiten bij de ‘voortrekkersrol’ die de publieke omroep in nieuwe platforms en technieken  speelt en waaraan ze kan bijdragen.

Interactieve Service Menu’s

De publieke landelijke omroep heeft ook een concept ‘experimenteertoestemming gekregen voor interactieve service menu’s ij digitale (kabel en IPTV)platforms. Daarmee wil de publieke landelijke omroep in feite een soort multimediale versie van teletekst lanceren, extra videomateriaal beschikbaar stellen alsmede interactiemogelijkheden als ‘stemmen’ bieden. Ook wil de publieke landelijke omroep met Electronische Programma Gidsen (EPG) experimenten kunnen ontplooien. Euronews en Sport1 bieden bij UPC al dergelijke diensten aan. Alhoewel bij de kabelaar UPC (620.000 digitale abonnees) alle digitale ontvangers geschikt zijn voor multimediale/interactieve toepassingen, alsmede bij KPN Interactieve TV (40.000 abonnees) dit het geval is, is dit bij de grootste digitale operator van Nederland, Ziggo (1,2 miljoen digitale abonnees) niet het geval. Ziggo heeft inmiddels in een deel van haar gebied een multimediale/interactieve dienst actief, maar hoopt die de komende maanden in haar hele gebied uit te rollen en biedt deze diensten als ‘extra’ dienst aan. Het is nog onduidelijk met welke operatoren de publieke landelijke omroep deze ‘interactieve service menu’s’ zal aanbieden.

Uitzending Gemist op Bestelling

De minister heeft in concept ook ingestemd met ‘Uitzending Gemist op Bestelling’. In principe biedt de publieke landelijke omroep daarbij zonder meerkosten bij Uitzending Gemist programma’s op bestelling vooraf. Oftewel voor de reguliere uitzending. Volgens de minister kan dep ublieke landelijke omroep zo ‘testen’ of materiaal ‘doelmatig’ verspreid kan worden ‘aan de hand van specifieke behoeftes van het publiek’. De publieke omroep kan daarbij ook betaling vragen in het kader van ‘experimenten’ en ‘rechtenbeheer’.

De verwachting is dat over circa een maand de minister een definitief besluit zal nemen. De komende drie weken kunnen belanghebbenden hun ‘zienswijzen’ kenbaar maken. De verwachting is dat de themakanalen televisie Z@ppelin24 en Sport24  rond april/mei kunnen starten. Sommige radiothemakanalen bestaan al op internet; de verdere start van de nieuwe publieke diensten is afhankelijk van overeenkomsten met distributeurs.

One thought on “Minister neemt conceptbesluit publieke themazenders: alles goedgekeurd!”

  1. Citaat “De bedoeling is dat één kanaal een mix zal bieden van programma’s van Nederland 1 en uitzending-gemist. Het tweede kanaal zal een jongerenkanaal moeten zijn (naar het model van 101, maar dan mobiel). De publieke landelijke omroep wil deze kanalen aanbieden met partijen als KPN via DVB-H”
    Maar dat is allang een feit want bij KPN’s Mobiel TV is al, op het kanaal wat men Nederland 1 noemt een mix te zien van Nederland 1 en uitzending gemist.
    Op het 2e kanaal wat ze Nederland 3 noemen is nu ook al een mix te zien van 101TV met Nederland 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *