Het FM-einde van Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM

ANALYSE – Met muziek en jingles werden van middernacht tot kwart voor een ‘s nachts de uitzendingen van Arrow Classic Rock op het A7 FM-net en Arrow Jazz FM op het A8 FM-net beëindigd. Beide radiozenders zijn in full stereo alleen nog op de kabel (analoog en digitaal) te beluisteren; Arrow Classic Rock is daarnaast nog via Digitenne van KPN beschikbaar en via de middengolf op de met beperkt vermogen uitzendende 828 kHz AM waar Caz afgelopen dag verdween. Uiteraard ook via internet blijven de ‘Arrow’ radiozenders beschikbaar.

De beslissing tot intrekking van de FM uitzendlicenties die staatssecretaris Heemskerk (PvdA) op 11 februari jl. nam met als ingangsdatum vandaag, betekende een bijna onmogelijk te winnen strijd voor Arrow-eigenaar Ad Ossendrijver. Ossendrijver heeft immers circa twee jaar lang betalingsproblemen gehad bij Agentschap Telecom. Deze zijn met het van kracht geworden intrekkingsbesluit overigens voor de BV’s Crosspoints en Rokit niet voorbij. Rokit BV, die tot vandaag licentiehouders was van het A7-kavel waar Arrow Classic Rock op uitzond, is nog steeds 6,85 miljoen euro verschuldigd en Crosspoints BV dient eveneens nog steeds 2,039 miljoen euro te betalen aan Agentschap Telecom. Crosspoints BV blijft wel licentiehouder van de middengolffrequentie 828 kHz.

Met het einde van Arrow Jazz FM komt na iets meer dan 5 jaar een einde aan een radiostation met jazz en funky muziek in de ether. Alhoewel JFK slechts 2 jaar lang als FM-radiostation heeft uitgezonden (9 juni 1997 tot 9 juni 1999), verkreeg deze al snel een bekende naam. Arrow Jazz FM is met een marktaandeel van 0,6 % in dit segment een gevestigde naam geworden. Aangezien de Nederlandse publieke omroep alle jazz van Radio 2 en Radio 4 heeft verbannen, betekent dit de facto dat er met het FM-einde van Arrow Jazz FM geen plek meer is voor jazzmuziek in de ether.

Voor classic rock geldt in feite dat na jaren er evenmin een classic rock-format nog te horen is via de FM-ether. City FM staakte begin januari jl. in de Randstad haar uitzendingen onder de hoede van Boomerang (Pierre Karsten) en in Fryslan/Groningen/Noordoostpolder/Overijssel stopte NDC met het classic rock-format om over te gaan op reguliere rock. Alhoewel Arrow Classic Rock op de middengolf nog met beperkt vermogen doorgaat, is diens toekomst erg ongewis. Dan zou zelfs op de kabel het aanbod van classic rock meestal verdwenen zijn; voor classic rock zou dan moeten worden uitgeweken naar de Franstalige zuiderburen die met RTBF Classic21 het format nog wel brengen. Arrow Classic Rock bestaat als kabelstation sinds het najaar van 1996.

Aangezien Crosspoints BV de licentiehouder en contractspartij voor kabelaars is van Arrow Jazz FM en Arrow Classic Rock, is de vraag of en hoe beide radiostations via de kabel kunnen voortbestaan. De verwachting is dat de staatssecretaris alle rechtsmiddelen zal inzetten om voor deze BV 2,039 miljoen euro te incasseren. Een faillissementsaanvraag kan dan van overheidswege uiteindelijk de laatste optie worden. Dat betekent het definitieve einde van alle Arrow-activiteiten. Indien Rokit BV met een schuld van 6,85 miljoen euro failliet zou gaan, dan betekent dat praktisch alleen het einde van het kabelradiostation Caz, aangezien de contracten en uitzendlicentie daartoe op diens naam staat. Een mogelijke redding kan zijn door alle contracten en uitzendlicenties over te zetten op nieuwe/andere Besloten Vennootschappen, maar de vraag is of kabelaars en het Commissariaat voor de Media daar in dit geval bereid toe zijn.

De publieke landelijke omroep is zo melden welingelichte kringen bezig geweest met een flinke lobby om minstens één landelijk FM-kavel naar zich toe te trekken voor Radio 5, Radio 6 of FunX Landelijk. Dat dit niet is gelukt, bleek al direct bij de aankondiging van het intrekkingsbesluit, waarbij staatssecretaris Heemskerk direct meldde dat de frequenties opnieuw zullen worden verdeeld voor commerciële radio. Later vandaag zal daar meer over bekend worden gemaakt, maar dat A8 een klassiek/jazz kavel blijft en A7 een vrij kavel blijft, is min of meer al vastgesteld. Een verdeling daartoe geldt slechts tot 31 augustus 2011. Radio 10 Gold – het enig overgebleven Nederlandse Talpa-radiostation, loopt zich opvallend genoeg warm voor een verdeling. Evenzo is het logisch dat ook andere ‘niet FM’ stations (Kink FM) en mogelijk enkele regionaal-commerciële partijen zich melden voor een verdeling. Ook is voor te stellen dat partijen als Slam!FM en 100%NL trachten voor weinig geld een formatvrij kavel te verkrijgen; zelfs het jazz/klassiek kavel kan formatvrij worden – volgens de eerdere verdeleregels – als zich geen jazz/klassiek partijen melden maar alleen formatvrije stations. Andere radiostations lijken de situatie aan te grijpen om te pleiten voor een verlenging van de bestaande licenties (die tot 31 augustus 2011 lopen) voor lagere bedragen waarbij de twee kavels voor ‘nieuwkomers’ gedefinieerd kunnen worden. Of de staatssecretaris van EZ, de minister van OCW (Plasterk) en de Tweede Kamer accoord met een dergelijke commerciële radiolobby kunnen gaan, is echter de vraag. Het verdelen van radiofrequenties is in Nederland een zeer gevoelig politiek dossier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *