Ziggo verliest zaken Commissariaat voor de Media; programmaraden houden bevoegdheden

ontheffingsverzoek voor programmaraden afgewezen; France 2, TVE Internacional en Rai Uno moeten analoog op de kabel bij programmaraaadsadvies

Kabelaar Ziggo heeft bot gevangen bij het Commissariaat voor de Media, zo blijkt uit een uitspraak die DutchMedia heeft verkregen. De kabelaar die de ‘oorlog’ had verklaard aan programmaraden, heeft getracht een algeheel ontheffingsverzoek te verkrijgen op de verplichte doorgifte van het analoge televisie-aanbod waarover de programmaraden adviseren. Dit in het kader van de door haar aangevoerde reden van ‘innovatie’ en een groeiend aantal digitale kabelhuishoudens. Circa 65 % van de Ziggo-huishoudens heeft louter analoge kabeltelevisie (stand 31 december jl.); 35 % heeft naast analoge kabeltelevisie ook digitale kabel tot zijn beschikking.

Het Commissariaat voor de Media heeft het ontheffingsverzoek afgewezen, omdat het in haar optiek niet mogelijk is een ontheffing toe te wijzen op basis van de wetsartikelen waar Ziggo zich op beroept. Aangezien Ziggo nog steeds 30 analoge tv-zenders blijft doorgeven en alleen ontheffing wenste op het deel dat de programmaraad aangaat (dus tv-zenderplek 8 t/m 15), gaat dit volgens het Commissariaat voor de Media niet op. Volgens de media-toezichthouder is juist bij zwaarwichtige redenen die aangetoond dienen te worden, Ziggo zou kunnen afwijken, maar dat een ontheffing niet aan de orde is, te meer omdat Ziggo geen ontheffing heeft verzocht van het minimaal aantal te verspreiden analoge zenders (15 inclusief de wettelijke mustcarry zenders).

Als gevolg van de door de programmaraden Multikabel (Noord-Holland Noord/Haarlemmermeer) aangespannen en gewonnen zaak, dient Ziggo binnen zes weken TVE Internacional en France 2 door te geven. In Breda dient Ziggo TVE Internacional, Rai Uno en France 2 analoog op de kabel door te geven. Hiervoor heeft Ziggo tot 14 juli aankomende de tijd, waarna het Commissariaat voor de Media bij het uitblijven daarvan nadere handhavingsbesluiten zal nemen. Ziggo kan ook tot 14 juli aankomende nog in bezwaar gaan tegen de uitspraak. Of Ziggo dat gaat doen is nog onderwerp van ‘studie’, aldus Ziggo woordvoerder Gradus Vos.

Ziggo stelt dat het nu moeilijker is om innovatie te kunnen plegen en haar analoge zenderaanbod af te bouwen; omdat het in haar optiek lastig is om per regio meer afwijkingen in het zenderaanbod te handhaven en omdat ze voor haar internet, digitale en interactieve televisie en telefonietoepassingen bandbreedte nodig zegt te hebben. Volgens de uitspraak van het Commissariaat heeft het ‘enkele feit’ dat het programma-aanbod van zenders als France 2, TVE Internacional en Rai Uno een gering bereik kent, niet de betekenis dat Ziggo niet ‘voort kan gaan met ontwikkeling van haar digitale pakketten, indien dit programma-aanbod in het analoge aanbod wordt gehandhaafd.’ en dat Ziggo nog ‘voldoende andere mogelijkheden heeft om transmissiecapaciteit voor digitale diensten vrij te maken’, waarbij het wijst op de wetgever die het belang van de 15 analoge tv-zenders aangeeft.  Ziggo heeft – zo is gebleken – bepaald in haar hele gebied min of meer 27 zenders analoog gelijk door te geven in het kader van harmonisering. Met de uitspraak van het Commissariaat voor de Media wordt dit niet langer hanteerbaar. “We zijn teleurgesteld en met name omdat programmaraden geen rekening houden met de kijkers en diens zendervoorkeuren. Dit betekent dat populaire zenders mogelijk analoog verdwijnen,” aldus Ziggo-woordvoerder Gradus Vos. Vos kon niet aangeven of Ziggo de uitspraak van het Commissariaat voor de Media zal uitvoeren. Het Commissariaat voor de Media stelt in haar uitspraak dat de programmaraden hebben voldaan aan de wettelijke opdracht en daarmee de toezichthouder niet op de stoel van de programmaraden wil gaan zitten. Volgens de toezichthouder heeft de programmaraad rekening gehouden met het algehele analoge aanbod (van 30 zenders), en is dat wettelijk toegestaan.

Hoe Ziggo omgaat met andere programmaraden die soortgelijke zaken aanhangig hebben gemaakt, en met name over de uitzending van de Franse zender France 2 (als vervanger voor het niet langer analoog beschikbaar zijnde TV5Monde), wil de Ziggo-woordvoerder nog niet aangeven. Het ‘eigen’ promotiekanaal Ziggo TV dat het kabelbedrijf in haar hele gebied analoog uitzendt, is door Ziggo nooit genoemd als mogelijk in te ruilen analoog kanaal.

2 thoughts on “Ziggo verliest zaken Commissariaat voor de Media; programmaraden houden bevoegdheden”

  1. Ik vind dat de programmaraden ook zeggenschap moeten krijgen over het basispakket van Canal Digitaal.
    Die fietst steeds maar overal tussen door en doet lekker zelf wat tie wil.

  2. Helemaal terecht. het aantal anologe zenders wordt enkel verplaatst om mensen geld uit de zak te kloppen. Er hoeven bovendien helemaal geen populaire zenders te verdwijnen als Ziggo gewoon de eigen probeersels laat schieten. Geef gewoon de zenders door zoals dat was en denk eens aan de klant in plaats van de verkoop van digitale tv waar in de praktijk beduidend minder mensen op zitten te wachten da Ziggo voorspiegelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *