Minister Plasterk accepteert ‘slap’ toezicht RTL/Luxemburg en weigert ingrijpen; PvdA-fractie vreest ‘honderd RTLs’

Minister Plasterk (PvdA) van Media wil niet ingrijpen in de situatie van het Luxemburgschap van RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL24. Dit blijkt uit het gisteren gevoerde mediadebat over de implementatie van de nieuwe EU-tv-richtlijn.

Martijn van Dam hekelde in de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid de situatie dat “Brussel” verzuimt heeft te regelen ‘dat tv-zenders Europa niet mogen misbruiken om nationale regels te ontduiken’. Van Dam stelde daarbij dat Luxemburg een ‘slap toezicht’ heeft en nauwelijks regels hanteerde in de afgelopen jaren waarmee RTL Group SA in Nederland een voorsprong heeft ten opzichte van in Nederland gevestigde tv-zenders. Volgens Van Dam is de discussie er steeds geweest of met de nieuwe richtlijn daar verandering kon worden gebracht en of ‘wij stations die zich echt alleen op de Nederlandse markt richten, niet gewoon onder Nederlandse regels zouden kunnen brengen,’ aldus Van Dam die stelde dat het ‘niet gelukt’ is.

Minister Plasterk zei daarop ‘dat de situatie op zichzelf niet actueel is’ omdat ‘ten aanzien van alcoholreclame als van ondertiteling voor mensen met diverse handicaps, [..] zich schikt in de situatie die in Nederland bestaat’. Volgens de minister geeft ‘het gedrag van RTL in ieder geval geen reden tot wapengekletter’.

Van Dam vreest straks ‘honderd RTL’s’, oftewel zender die ‘zich zonder enig probleem overal in Europa vestigen en hun produkten op Nederland richten’, aldus Van Dam. Hierop stelde de minister nog dat ‘mocht men daar aanleiding toe geven dan zal de Europese weg bewandeld kunnen worden’. Daarmee doelt de minister op een met de EU-richtlijn mogeljik gemaakte procedure om in een geval als die van RTL 4/RTL 5/RTL 7/RTL 8/RTL24  ‘passende maatregelen’ te nemen tegen de omroeporganisatie als het omwille van het omzeilen van ’strengere’ voorschriften in een andere EU-lidstaat is gevestigd (lees Luxemburg), maar zich volledig of hoofdzakelijk op Nederland richt. Als dit niets oplevert, kan een ingewikkelde procedure van start gaan tegen het andere land.

Ook zenders als Discovery Channel, Hallmark Channel, Animal Planet, National Geographic Channel, Sci Fi, MGM Channel en Zone Horror die zich met Nederlandse versies op Nederland richten, onttrekken zich middels Britse uitzendlicenties aan het Nederlands mediawettelijk ‘regime’ en daarmee het toezicht door het Commissariaat voor de Media.

Met de opmerkingen heeft Plasterk aangegeven accoord te gaan met ‘slap’ toezicht van Luxemburg en daarmee een concurrentienadeel voor Nederlands gelicenceerde tv-zenders. De Luxemburgse wijze van toezicht op tv-zenders bestaat feitelijk uit nauwelijks of geen toezicht en geen sanctieprocedures bestaan. Hierdoor is geen controle op de naleving van de EU/Luxemburgse-mediaregelgeving en kunnen RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL24 concurrentievoordeel behalen boven de in Nederland gelicenceerde tv-zenders die wel onder toezicht van het Commissariaat voor de Media staan.

De VVD toonde zich in het debat voorstander van de RTL-route. Remkes herinnerde de Tweede Kamer en regering eraan dat “het jarenlange politieke verzet in deze Kamer tegen de toelating van commerciële omroepen” de reden is van de Luxemburgse licenties en noemde de verhalen van nu ‘een beetje krokodillentranen’. Remkes vroeg zelfs terughoudendheid omdat het anders ‘steeds moeilijker wordt voor dit type buitenlandse ondernemingen zich te gedragen naar het regime van de Nederlandse wetgever’ en press RTL dat ze zich voegt ‘naar een aantal lopende en in de maak zijnde afspraken’. Overigens hebben andere buitenlands gelicenceerde zenders die van eind jaren ’80 dateren, op een bepaald moment wèl gekozen voor een Nederlandse uitzendlicentie: Radio 10 Gold en Sky Radio zijn hier voorbeelden van. Dit is verklaarbaar omdat de (huidige) verdeelprocedures van etherfrequenties bepalen dat een Nederlandse uitzendlicentie verplicht is. Ook Radio 538 – onderdeel van RTL NEderland Holding – heeft een Nederlandse licentie.

4 thoughts on “Minister Plasterk accepteert ‘slap’ toezicht RTL/Luxemburg en weigert ingrijpen; PvdA-fractie vreest ‘honderd RTLs’”

  1. Het klinkt als een debat die niet gevoerd had hoeven worden, een stemming was genoeg geweest. Er zijn op dit moment geen politieke partijen die écht wat willen veranderen aan het tv medialandschap. Jammer toch wel dat de nieuwe EU richtlijn geen verbod legt op het omroep zuilen systeem in ons landje. Dat kost de kijker nog wel het meeste geld.

  2. De radiozenders moesten kiezen voor een Nederlandse vergunning vanwege de FM zenders die op Nederlandse bodem staan. Radio 538, Sky en toen ook nog 10 maken gebruik van Nederlandse etherzenders.

  3. Han: weet je dat zeker? Met het huidige EU-recht zou een EU-licentie afdoende behoren te zijn.

  4. Ik weet wel zeker dat dat de reden is waarom SKY en R10 Nederlands werden. Lex Harding overwoog toen ook nog om 538 onder buitenlands bewind te plaatsen omdat dat goedkoper was. Hoe het zit met een EU licentie zit weet ik niet: Heb nog nooit hiervan gehoord. Je zou wel gelijk kunnen hebben: EU recht gaat boven Nederlands recht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *