Nederlandse Omroep Stichting: 34 miljoen verlies in 2008

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS), oftewel hét stichtingsorgaan dat zich ook Nederlandse Publieke Omroep noemt en de licentiehouder is van de landelijke publieke omroepuitzendlicentie, heeft in 2008 een verlies gemaakt van 34,2 miljoen euro. Dit blijkt uit het jaarverslag 2008 van de NOS die DutchMedia heeft verkregen. Het verlies komt omdat de NOS programmareserves aan het terugbrengen is en aldus daarmee haar exploitatie dekt. Volgens die jaarrekening die deze week is geopenbaard, verkreeg de NOS in totaal voor 740,58 miljoen euro aan overheidsinkomsten (in 2007 747,73 miljoen). Hiervan heeft 102,9 miljoen betrekking op de bestuursorganisatie van de NOS (NPO) en 152,4 miljoen euro betrekking op NOS-RTV.  Volgens het jaarverslag is de daling te verklaren door een incidentele hogere uitkering in 2007 ter dekking van toenmalige exploitatie-tekorten.

De NOS behaalde in 2008 10,8 miljoen euro aan omzet uit nevenactiviteiten (in 2007 10,68 miljoen) en  11,55 miljoen euro werd aan ‘overige’ opbrengsten gegenereerd (in 2007 9,97 miljoen). De omroepverenigingen en taakorganisaties verkregen van de NOS vorig jaar in totaal 475,4 miljoen euro. Dat is 39 miljoen meer dan in 2007. In 2007 maakte de NOS nog een winst van 66,495 miljoen euro. Het verlies in 2008 wordt – naast de hogere ‘omroepversterking – ook veroorzaakt door een enorme stijging aan ‘directe produktiekosten (49,8 miljoen meer dan in 2007). Daarbij worden het EK-Voetbal en de Olympische Spelen als reden opgevoerd. Met name de televisie-produktiekosten stegen van 83,498 naar 127,139 miljoen euro. Dit laatste heeft betrekking op NOS-RTV. Voor distributie betaalde de NOS in totaal in 2008 voor haar ether en satellietuitzendingen in totaal 12,17 miljoen euro (in 2007 11,936 miljoen euro)

Het eigen vermogen van de Nederlandse Omroep Stichting daalde in 2008 van 98,4 miljoen euro naar 64,2 miljoen euro; hiervan is 33,07 miljoen euro bestemd als exploitatiereserve, 3,869 miljoen als bestemmingsreserve en 27,27 miljoen als reserve voor programmadoeleinden bestemd. Laatstgenoemde daalde met  33,34 miljoen euro. De daling is een gevolg van het beleid programmareserves terug te brengen, wat op haar beurt weer een gevolg is van regelgeving op Europees-niveau. Deze bepaalt immers dat publieke omroepen geen te hoge reserves mogen aanhouden en dat publieke financiering ook daadwerkelijk moet worden uitgegeven.

Opvallend is dat de NOS in 2008 2,8 miljoen onttrok voor Hoge Definitie uitzendingen en 342.000 voor DAB uittrok.

Uit de jaarrekening van de NOS blijkt dat Peter Dirks, Gerrit Jan Wolffensperger en Harm Bruins Slot als oud-leden van de Raad van Bestuur van de NOS gezamenlijk 256.600 aan wachtgeld hebben verkregen. Verder blijkt dat de NOS garantstellingen heeft afgegeven voor Omroepvereniging Max (500.000 euro die dit jaar zal vrijvallen) en het Metropole Orkest (300.000 euro)

NOS-RTV had in 2008 631 FTE’ers in dienst (in 2007 620); de bestuurlijke organisatie van de NOS (NPO) had er 356 in dienst (316 in 2007). Volgens het jaarverslag komt dit door de invoering van directies en een overheveling van taken bij o.a. radio.

De salarissen van de Raad van Bestuur van de NOS en algemeen directeur NOS-RTV zijn ook opnieuw openbaar gemaakt. Henk Hagoort, die voldoet aan de Balkenende-norm verkreeg (bruto) per 1  mei 2008 in het kalenderjaar 2008 120.100 euro; Cees Vis 201.600 euro (9500 euro meer dan in 2007) en Ruurd Bierman 200.500 euro (8.100 euro meer dan in 2007). Gerard Dielessen verkreeg 156.300 euro (5.400 euro meer dan in 2008). Reden hiervan is een ‘omroepCAO’ indexering die in 2007 niet was toegepast, maar in 2008 wel.  Bij NOS-RTV zijn er drie presentatoren met inkomens boven de ‘Balkenende’ norm (WOPT). Het hoogste salaris is daarbij 296.200 euro (was in 2007 285.800 euro). Bij de bestuursorganisatie is er één directeur die meer dan de Balkenende-norm verdient: deze kreeg in 2008 155.600 euro aan inkomen. Genoemde bedragen zijn zonder pensioenbijdrages. Opvallend is overigens dat bij NOS-RTV een presentator als gevolg van ‘nabetalingen van belastingen’ 315.700 euro heeft verkregen in 2008 (in 2007 81.100 euro).

Aangezien de Nederlandse Omroep Stichting per 1 januari 2010 wordt omgedoopt in Stichting Nederlandse Publieke Omroep en het NOS-RTV-deel dan doorgaat als Nederlandse Omroep Stichting (sinds 1 januari jl. Stichting Nederlandse Omroep Stichting) is het jaarverslag 2008 het laatste jaarverslag als een ongedeelde NOS-entiteit.

One thought on “Nederlandse Omroep Stichting: 34 miljoen verlies in 2008”

 1. zoals al eerder gezegd nos word (S)NOS??!!
  kan het nog ingewikkelder?
  hebben die ambtenaren in den haag en de heren in Hilversum nu echt nix beters te doen dan zoiets te bedenken?
  ooit was ons omroepbestel uniek waar het buiteland jalours naar opkeek!
  maar das al lang achterhaald.
  5 omroepverenigingen deelden de zendtijd op eerst 1 later 2 netten..
  nix mis mee maar met de komst van de TROS was het begin van alle ellende die uitgegroeid is (als khet goed heb)tot 25 omroepjes (+ 25 dikbetaalde directeurtjes die met hun clubje zendtijd mogen vullen als ze genoeg leden hebben) op de 3 publieke zenders.
  trouwens die 25 publieke zenders zijn alleen nog maar prductie fabrieken die programmas mogen leveren
  en niet zeker weten waar wanneer of ze uberhaup top tv komen!..loll
  ik weet zo zit ons publieke bestel nu eenmaal in mekaar.

  mijn grote voorbeeld is de vlaamse publieke VRT.
  die het overigens heel goed doet.
  goeie mix van show/informatie en vooral erg goed drama.van eigen bodum produceren waar ik graag naar kijk en waar de nederlandse NOS of moet knu (S)NOS/NPO of hoe moet ik het strax?!! weer noemen??

  die via de wet opgedragen krijg wat haar taak is. en die daarover ook elk jaar verantwoording moet afleggen in het vlaamse regering.
  heel simpel zonder al te ingewikkelde toestanden
  wordt door de VRT een heel goed product geleverd waar de nederlandse omroepen een duim aan zuigen kunnen!!!

  dat wou ik ffe kwijt!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *