DutchMedia publiceert beleidsplan WNL

Circa twee weken geleden adviseerden de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep, het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur over de beleidsplannen van de nieuwe aspirant omroepverenigingen WNL en Powned. Beiden zijn afkomstig uit initiatieven van de Telegraaf Media Groep NV en doen aanspraak op belastingmiddelen om publieke radio-, televisie en internetprodukties te kunnen maken en als zodanig onderdeel te worden van het publieke bestel.

Het Commissariaat voor de Media was daarbij het meest uitgesproken en gaf als toezichthouder op de Mediawet een negatief advies over de omroepvereniging TROS tenzij deze overtuigend duidelijk zal  kunnen maken zich aan de mediawet zal houden. Omdat beloftes zijn ingelost, adviseerde het Commissariaat voor de Media negatief over LLINK. Over WNL stelde het Commissariaat voor de Media ‘zodanige aarzelingen’ te hebben dat ze nog niet tot een positief kan komen. Dit geldt wel voor Powned, die en positief advies meekreeg. De Raad voor Cultuur en de NPO adviseerden positief over zowel Powned als WNL.

Opvallend was dat waar Powned wel haar beleidsplan heeft geopenbaard
WNL dat niet heeft gedaan; dit ondanks dat bij WNL ‘transparantie’ tot de kernwaardes behoort. Om die reden publiceert DutchMedia het beleidsplan van WNL. Het Commissariaat voor de Media stelde daarover dat het ‘inconsistenties’ omvat, zoals de stellingname dat ondernemend Nederland gelijk zou staan met conservatief liberalisme. In de optiek van het Commissariaat kan ondernemend Nederland niet als stroming worden aangeduid in de zin van de Mediawet. het Commissariaat plaatste aldus twijfels bij de stroming die WNL zegt te vertegenwoordigen. Daarbij plaatst het Commissariaat ook vraagtekens bij de loyaliteit van Loek Hermans die voorzitter is van het Nationaal Uitgevers Verbond en voorzitter is van de Raad van Toezicht van WNL. Aangezien het NUV een formele klacht tegen de publieke omroepsector heeft ingediend bij de Europese Commissie stelt het Commissariaat voor de Media de openlijke loyaliteitsvraag. Opvallend is overigens dat WNL gesteld heeft dat de Telegraaf Media Groep NV ‘eigenaar’ zou zijn van Veronica Magazine, terwijl ze slechts een belang van 6 % heeft via ProSiebenSat.1 Media AG en ‘daarom zichzelf geen concurrentie’ zou willen aandoen. Alhoewel WNL gezegd heeft afstand te nemen van de Telegraaf Media Groep NV stelt het Commissariaat voor de Media dat dit dit ‘op geen enkele wijze in daden is omgezet’

Het beleidsplan bevat een aantal programmaconcepten van WNL die zich vooral op opinierende programma’s richten. Op de radio -waar ze 9 uur zendtijd kan verkrijgen, valt op dat de concepten gelijkenis hebben met (thema)programma’s die BNR Nieuwsradio uitzendt.

De minister van OCW, Ronald Plasterk zal binnenkort beslissen over toelating van WNL en Powned alsmede de continuering van LLINK.

Het beleidsplan van WNL is te vinden door hier op te klikken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *