Sweder van Wijnbergen, Jo Bardoel en Bas Hessel in begeleidingscommissie voorwaarden etherfrequenties

Prof. Sweder van Wijnberger, prof. Jo Bardoel en prof. Bas Hessel zijn door staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) van Economische Zaken aangesteld om als commissie het onderzoek te begeleiden naar de waardebepalingen van de voorwaarden voor de verlening van de etherfrequenties. In juni werd bekend dat de regering voornemens is de etherlicenties van radiozenders te verlengen op voorwaarde dat geinvesteerd wordt in DAB(+), maar dat daarbij een éénmalig bedrag voortaan betaald wordt voor gebruik van de ether. Hoe hoog dit bedrag zal zijn wordt onderzocht door SEO Economische Onderzoek, waarbij TNO ICT en het Instituut voor Informatierecht (IVIR) betrokken worden. Bij laatstgenoemde is overigens Egbert Dommering werkzaam die advocaat is (geweest) voor commerciële radiozenders; Nico van Eijk die zetelt in de Raad van Toezicht van Nederlandse Publieke Omroep (Nederlandse Omroep Stichting) is ook bij IVIR werkzaam. Prof Jo Bardoel is voorzitter van de commissie Media van de Raad voor Cultuur.

Op basis van het waardebepalingsonderzoek zal de regering het éénmalige bedrag bepalen. Volgens woordvoerder Edwin van Scherrenburg zijn de resultaten van het onderzoek in november beschikbaar. In 2003 werd op basis van een contante waarde waarbij gekeken werd naar omzetten in de radiosector die telkens vermeerderd werden, een percentage daarvan losgelaten (met een aantal correcties) die aan de overheid als eenmalig bedrag moesten worden afgedragen. Dit percentage bedroeg 7,5 % met een correctie op bereik. Daarnaast diende het uitgebrachte bod betaald te worden; dit laatste zal per 2011 niet met het geval zijn.

One thought on “Sweder van Wijnbergen, Jo Bardoel en Bas Hessel in begeleidingscommissie voorwaarden etherfrequenties”

  1. Zulke kopstukken zullen ook niet goedkoop zijn, evenmin het onderzoek. Wie worden van deze voorgenomen aanpassingen nu eigenlijk beter? Voegt het iets toe aan de verwachte transparantie binnen de overheid? Ik haal dit alles nog niet het dit artikel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *