All posts by blog

M7 Group (Canal Digitaal): ‘willen best bij geschillencommissie, niet bij die van de kabel’; ombudsman: ‘waar een wil is, is een weg’

M7 Group SA, de operator van het merk Canal Digitaal zegt bij monde van de voor Nederland verantwoordelijke Andrei Noppe ‘best bij een geschillencommissie’ te willen, maar ‘niet bij de geschillencommissie voor de kabel. Die geschillencommissie is wat ons betreft vooral bedoeld voor partijen die aangesloten zijn bij NLkabel (kabelexploitanten)’. Noppe zegt dit in vraag op een reactie naar aanleiding van kamervragen van Sharon Gesthuizen (SP) die deze vlak na open brief van de Stichting De Ombudsman stelde.

Stichting De Ombudsman stelt in die brief aan minister Maxime Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie dat er een verplichting komt voor M7 Group SA om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Daarbij verwijt De Ombudsman M7 Group dat er regelmatig klachten binnenkomen die gaan over ‘service en administratie’ aangaande de produkten die onder de merknaam Canal Digitaal worden verkocht en waarbij M7 Group niet zou reageren op brieven en klagers afsluit. Volgens Contijn van Marle die de zaken met betrekking tot M7 Group bij Stichting de Ombudsman afhandelt, gaat het om jaarlijks 60 tot 70 klachten. Van Marle zegt dat er afdoende mogelijkheden zijn voor M7 Group om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. “nu moeten mensen als ze er niet uitkomen in feite naar de rechter. Wij zijn er niet voor om klachten door te spelen naar M7 Group die ze – omdat ze van ons komen – afhandelen. Wij maken ons zorgen als je kijkt naar de aard van de klachten die binnenkomen. Als M7 Group de wil heeft zich aan te sluiten bij een geschillencommissie, dan hadden ze dat allang gedaan” Er is een geschillencommissie voor de kabel (CAI), electronische communicatiediensten, en er is een geschillencommissie voor telecommunicatie. In de optiek van Van Marle hebben veel klanten van M7 Group die problemen hebben, doordat de kabel geen optie is, en IPTV veelal niet binnen handbereik ligt, geen andere keuze voor een breed aanbod aan televisiediensten, waardoor ze aangewezen zijn op het Canal Digitaal-produkt van M7 Group. Van Marle stelt dat M7 Group een bedrijf is die pas in beweging komt als dit min of meer verplicht wordt vanuit de regelgeving. De SP heeft nu in navolging van de Ombudsman gevraagd of de minister M7 Group kan verplichten zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Andrei Noppe zegt namens M7 Group dat deze de antwoorden van de minister afwacht en wijst er op dat de klachten die De Ombudsman heeft doorgespeeld worden opgelost. M7 Group ontkent dat het bedrijf alleen bij regelgeving gestes doet richting de klanten. Daarbij wijst het op zenderuitbreidingen, service op internet, aanbiedingen om nieuwe ontvangers te kunnen afnemen en meer. Toch heeft M7 Group de opzegtermijnen (naar een maand) en de kosten voor het bellen naar de servicelijnen pas aangepast nadat dit wettelijk verplicht werd. Alhoewel het aantal klachten dat De Ombudsman krijgt relatief klein is ten opzichte van het totale abonneebestand, stelt De Ombudsman dat dit waarschijnlijk flink zou groeien als De Ombudsman zou oproepen tot het indienen van klachten over het produkt Canal Digitaal.

Ziggo: tariefsverhoging van 50 eurocent per maand; eerste verhoging naast indexering sinds vorming Ziggo

Ziggo verhoogt haar tarief per 1 februari 2011 met 50 eurocent per maand naar 16,95 euro per maand. Het standaardtarief van de grootste kabelexploitant van Nederland is sinds diens vorming in 2007 niet anders dan de indexering verhoogd.
Een woordvoerder stelt tegenover DutchMedia dat met de verhoging naast de gebruikelijke inflatiecorrectie ook gevraagde verhogingen van bijdrages van r/tv-zenders worden gedekt; om hoeveel en om welke zenders het daarbij gaat en of het om publieke of commerciële zenders betreft, wil de woordvoerder niet kenbaar maken. Wel is duidelijk dat in de verhoging een component zit dat naar Ziggo zelve zal gaan. Voor alles-in-1 klanten gaat de tariefsverhoging van 0,50 eurocent per maand per 1 maart in. In totaal betekent de verhoging op basis van de 3,1 miljoen Ziggo-klanten een omzetverhoging van 18,6 miljoen euro per jaar. Zoals bekend is Ziggo een speler met aanmerkelijke marktmacht wat betreft televisie-ontvangst (75 % van de huishoudens betaalt Ziggo voor haar kabelr/tv-ontvangst volgens de cijfers van 30 september jl). Er geldt voor kabelaars met aanmerkelijke marktmacht geen specifieke regulering aangaande tarieven. Het tarief van Ziggo ligt overigens slechts 10 eurocent per maand van het kabeltarief van UPC af, die per 1 januari 2011 17,05 euro per maand rekent voor haar (analoge) standaardpakket. Volgens de woordvoerder is er geen verband tussen beide tarieven. Bij Ziggo is het digitale standaardpakket inbegrepen bij het standaardtarief; bij UPC niet. De verwachting is overigens dat Ziggo over enkele maanden haar pluspakkettenstructuur van haar digitale pakket zal wijzigen. Hoe die zullen wijzigen wil het kabelbedrijf nog niet kenbaar maken. Dat is de reden dat op dit moment de tarieven van deze pakketten niet wijzigen.

TMF: per zaterdag (ook digitaal) alleen ‘s morgens en ‘s middags

Muziekzender TMF zal zoals aangekondigd haar zendtijd per 1 januari inperken en alleen van 06 tot 15 uur te zien blijven, ook digitaal. Comedy Central zal immers de middag en avond/nachtzendtijd innemen. Digitaal is TMF nog niet per 1 januari 24 uur per dag beschikbaar; dit zal pas naar verwachting rond april het geval zijn. Volgens eigenaar MTV Networks is het altijd de bedoeling geweest dat hoofdzender TMF als 24 uurszender enige maanden zou verdwijnen. “Er is nooit aangestuurd op een digitale 24 uursbeschikbaarheid van TMF per 1 januari 2011,” zo stelt Annemiek Stijl namens het bedrijf.

MTV Networks heeft voor het nieuwe TMF nog geen overeenstemming weten te verkrijgen met distributeurs. Vanaf het voorjaar zal TMF geheel verdwijnen van de huidige infrastructuren, als het hernieuwde KinderNet van start gaat op de plek van TMF in de ochtend- en middaguren. Om TMF een nieuwe digitale plek te geven is een nieuw contract nodig met de distributeurs; MTV Networks is daarover nog in onderhandeling; zonder nieuwe overeenkomst kan TMF geen digitale doorstart maken. De themakanalen TMF NL, TMF Dance en TMF Pure blijven wel beschikbaar via de pluspakketten op de digitale kabelinfrastructuren.

Radio 227 en HitRadio Veronica stoppen met uitzendingen via de kabel

Op 3 januari 2011 stoppen Radio 227 en HitRadio Veronica met hun uitzendingen op de kabel. Radio 227 verklaarde middels een persbericht dat voor haar de kosten die ze aan auteursrechten (Buma en Sena) en toezichtskosten (Reclamecodecommissie en Commissariaat voor de Media) alsmede distributiekosten via de kabel dient te voldoen, niet langer kan voldoen. Ook verwijt de zender ‘valse concurrentie’ (o.a. publieke omroep) dat het de nek omdraait. Radio 227 biedt vooral easy listeningmuziek aan. De zender zegt via haar site jaarlijks 35000 euro nodig te hebben en heeft daartoe om op de kabel te kunnen blijven uitzenden. Radio 227 gaat wel door met uizenden via internet. Het huidige Radio 227 bestaat circa 8 jaar.

HitRadio Veronica stopt eveneens haar uitzendingen op de kabel. Een zegsvrouwe bevestigt tegenover DutchMedia het kabel-einde en wijst er op dat HitRadio Veronica per 3 januari 2011 een spinoff-kanaal is van Radio Veronica. Sky Radio Group (voor 85% in handen van Telegraaf Media Groep NV) heeft haar online-activiteiten gebundeld onder de naam SRG Online (waar ook internetstations als Sky Radio Lovesongs, Sky Radio NL en Veronica Rock Radio onder vallen).

HitRadio Veronica wordt daarbij niet langer als apart merk gepropageerd, maar als submerk. HitRadio Veronica zal via internet blijven uitzenden, en de programmering zal dezelfde blijven. De zender blijft volgens de zegsvrouwe een ‘bijzondere’ positie houden aangezien een eigen site heeft, een eigen ‘app’ via de smartphones en gepresenteerde programma’s. HitRadio Veronica startte op de kabel als TMF Radio op 27 december 2006 (toen nog met MTV Networks), en werd op 1 november 2009 HitRadio; sinds 1 september jl. draagt de zender de naam HitRadio Veronica. HitRadio Veronica zendt via nagenoeg alle kabelexploitanten analoog en digitaal uit; Radio 227 bedient op dit moment circa de helft van de Nederlandse kabelhuishoudens.

Brava3DTV vandaag van start op Astra 3

De eerste Nederlandse 3DTV-zender zal vandaag haar reguliere uitzendingen starten. Vanmiddag start het kanaal voor klassieke muziek, opera en ballet, Brava 3DTV met uizenden op de Astra 23,5 Oost-positie. De eerste periode zal Brava 3DTV free to air uitzenden. Het is het tweede Nederlandse 3DTV-initiatief; Ziggo startte samen met SBS Broadcasting met een 3DTV-Net5 demokanaal via de Ziggo-kabel.

Brava 3DTV is tot stand gekomen dankzij de inzet van SES Astra in Nederland (Bill Wijdeveld) en de initiatiefnemers van Brava (Jur Bron en Gerard Ardesch). Jur Bron zegt circa 50 produkties in 3DTV beschikbaar te hebben. Initieel zijn dit vooral opgewaardeerde HDTV-beelden; ook is Brava bezig om origineel 3DTV-produkties te verwerven voor uitzending en is het bezig om in Nederland 3DTV-registraties te laten maken. De bedoeling van de vrije uitzending op de Astra 3-positie is om distributie in Europa te verkrijgen voor Brava 3DTV. Brava is met de 3DTV-start beschikbaar in alle varianten, een SD-kanaal (alleen via de kabel onder de naam BravaNL), een HD-variant onder de naam BravaHDTV en inmiddels Brava 3DTV. Jur Bron ziet de start van het nieuwe kanaal vooral als een manier om 3DTV met echte mooie content beschikbaar te stellen en zo de nieuwe techniek verder uit te kunnen rollen. Behoudens de opgewaarde Net 5-SD-content op het demokanaal van Ziggo, is er geen echte content beschikbaar voor de  Nederlandse markt. Toen BravaHDTV van start ging was er een soortgelijke situatie.

SES Astra zal overigens op 19 december de wedstrijd Ajax-Feyenoord in 3D uitzenden via haar eigen demonstratiekanaal waarbij Eredivise Live samen met Endemol en SES Astra de trekkers zijn van dit initiatief waarbij de wedstrijd in 3D rechtstreeks zal worden uitgezonden.

Minister Verhagen kondigt verlenging bestaande FM-licenties commerciele radiostations en verdeling A7/A8 aan

De nieuwe CDA-minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Maxime Verhagen heeft vandaag aangekondigd de eerder ingezette lijn om de bestaande FM-vergunningen van commerciële radiostations met zes jaar te willen verlengen. (DutchMedia) De huidige licenties verlopen per 1 september 2011. Daarnaast kondigt Verhagen aan dat de A7 en A8-kavels alsnog verdeeld zullen worden. Dat is respectievelijk een jazz/klassiek kavel en een ongeclausuleerd kavel. Beide kavels zijn sinds 11 maart 2009 niet meer in gebruik nadat Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM de daarbij behorende vergoedingen niet meer konden voldoen.

Voormalig minister Maria van der Hoeven (CDA) schreef eind juni nog dat ‘de relatie van een verlenging van vergunningen met de Europese regelgeving ten aanzien van telecommunicatie’ een punt van aandacht behoeft en dat ‘gelet op de aard van het advies’ van de Raad van State dat ‘zorgvuldige bestudering behoeft’ verdere stappen over te laten aan het nieuwe kabinet. Verhagen schrijft nu dat ‘vanuit het belang van continuïteit voor zowel de sector als de luisteraar en gelet het advies van de Raad van State’ deze op korte termijn een consultatie gaat beginnen.

Verhagen zal ontwerpbesluiten voor zes jaar verlenging van FM-licenties ter consultatie voorleggen, met als voorwaarde DAB(+) investeringen. De eenmalige bedragen zijn gebaseerd op de eerder vrijgegeven SEO-rapportage die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is gemaakt. Het gaat daarbij in de optiek van de minister om marktconforme tarieven. Radio 538-directeur Jan Willem Bruggenwirth stelde hierover dat er ‘allerlei fantastische theoretische modellen op tafel’ komen. Verhagen neemt de SEO-rapportages over waarin de commerciële marktleider 6,08 miljoen euro gemiddeld per jaar moet betalen (thans gemiddeld 7,79 miljoen). Geclausuleerde kavels moeten behoudens A2 (Radio Veronica) niet betalen voor hun licentie. Ook Martin S. Banga van de NVCR stelt het niet eens te zijn met de bedragen uit het waardebepalingsrapport, ‘die zijn niet marktconform’, zo betitelde deze de bedragen.

Minister Verhagen is voornemens om medio januari 2011 kenbaar te maken wanneer de verlengingsaanvragen ingediend kunnen worden., waarna regels en concrete besluiten worden genomen. Verhagen noemt de ‘uitkomsten van de consultatie belangrijke elementen  voor het maken van de definitieve keuze’. Daarbij gaat de discussie met name over de hoogte van de eenmalige bedragen. Verhagen noemt in zijn brief niets over de Europese regelgeving zoals zijn voorganger wel deed. Het nieuws over de verlenging is voor de sector relevant omdat zonder nieuwe uitzendlicenties commerciele radiostations per 1 september 2011 niet zouden mogen uitzenden. De verwachting is dat met de consultatie snel details over de verdeelwijze (vergelijkende toets/veiling) van A7 en A8 bekend zullen worden. Gezien de tijdsperiode die een verdeling met zich meebrengt is de verwachting dat deze per 1 september 2011 in gebruik zullen worden genomen. In totaal moet de regeling volgens het huidige voorstel 174,2 miljoen euro (gemiddeld 29,03 miljoen per jaar) voor de landelijke commerciële kavels opbrengen; dit was voor de periode 2003-2011 voorzien op 302,38 miljoen euro (gemiddeld 37,96 miljoen), maar is door het FM-einde van de twee Arrow-stations niet gerealiseerd.

MTV Networks hervormt eigen kanalen; kabelaars nog niet accoord

MTV Networks hervormt per 1 januari 2011 haar eigen kanalen in Nederland. TMF zal per 1 januari digitaliseren. In de optiek van MTV Networks is de generatie waarop TMF zich richt behoorlijk gedigitaliseerd, waarmee het mogelijk is dit kanaal digitaal aan te bieden vanuit de crossmediale en interactieve gedachte. Het is nog niet duidelijk of TMF via het digitale standaardpakket of via een pluspakket beschikbaar zal blijven; hierover worden nog onderhandelingen gevoerd.

MTV Networks behoudt 3 analoge kanalen op de kabel; waarbij het TMF-kanaal zal worden ingericht met vanaf 15 tot 06 uur Comedy Central, die daarmee verhuist van het kanaal van Nickelodeon. Comedy Central krijgt daarbij een behoorlijke zendtijduitbreiding. Hoe deze invulling eruit zal zien, maakt het bedrijf medio november bekend. Comedy Central zal tot 14 februari parallel uitzenden, op zowel het huidige kanaal als op het nieuwe kanaal.

Vanaf 14 februari zal Nickelodeon tot 21 uur uitzenden, waarbij na 21 uur onder de naam TeenNick series en programma’s voor tieners worden uitgezonden. Op het kanaal van TMF is het de bedoeling dat in de loop van 2011 – vermoedelijk in de periode april tot juni – de daguitzending van TMF tot 15 uur wordt vervangen door de herlancering van het verdwenen merk Kindernet. Samen met Studio 100 wil MTV Networks komen met een programmering voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Die zal bestaan uit Nickelodeon en Studio 100 produkties als Piet Piraat, K3, Pipi Langkous en anderen.

De programmering van de Nederlandse versie van MTV zal met deze wijzigingen, worden aangepast waarbij het kanaal meer Nederlandse produkties zal bevatten. De verhouding muziek/non muziek blijft op de zender echter gelijk: 60/40.

Via satelliet (Canal Digitaal), DVB-T (Digitenne van KPN), IPTV (KPN, Tele2 e.d.) wordt nog bekeken of naast de drie hoofdzenders, TMF een plek zal verkrijgen. Voor Digitenne van KPN is dit niet de verwachting.

Volgens een woordvoerster van MTV Networks is de wijziging van het portfolio een gevolg van de wens om versterking te zoeken in het kindersegment. Het bedrijf denkt dat er met de aanwezigheid van zenders als Z@pp/Z@ppelin, Disney XD, Disney Channel, Nickelodeon, RTL Telekids en Ketnet meer plek is op de Nederlandse markt voor kindertelevisie. De MTV-woordvoerster wijst er op dat Kindernet een heel specifiek jong segment zal bedienen waar nog ruimte is. MTV Networks wil niet spreken van een weinig succesvol huidig portfolio nu de focus meer op kindertelevisie komt te liggen: “wij zijn altijd in beweging met onze produkten,” aldus Annemiek Stijl namens het bedrijf die tevens stelt dat Comedy Central meer groeimogelijkheden diende te krijgen. MTV Networks verwacht dat de nieuwe portfolio meer werkgelegenheid zal bieden in Amsterdam-Noord, waar het gevestigd is.

UPDATE:

Ziggo – de grootste kabelaar van Nederland – zegt desgevraagd nog in onderhandeling te zijn met MTV Networks over de zenderwijzigingen. Het is aldus nog niet zeker of MTV Networks deze aangekondigde wijzigingen kan doorvoeren op deze wijze.

Gesprekken kabelwederverkoop Tele 2 en Ziggo/UPC gaan door tot eind dit jaar

De gesprekken over mogelijke nieuwe wederverkoop door Tele2 van het analoge kabelpakket van respectievelijk Ziggo en UPC blijven de komende periode doorgaan. De gesprekken die na het nietig verklaren van de OPTA-verplichtingen met betrekking tot analoge kabeltelevisie, van start gingen, hebben nog niet tot een resultaat geleid. Tele2, Ziggo en UPC willen desgevraagd inhoudelijk niet ingaan op details van de gesprekken. Een Ziggo-woordvoerder verwacht wel dat eind dit jaar, begin volgend jaar er een en ander over te melden valt en dat de gesprekken zullen zijn afgerond. Op 27 augustus kondigde Ziggo middels een eigen persbericht aan na een eerste ‘oriënterend’ gesprek dat een ‘gezamenlijk onderzoek’ naar ‘mogelijkheden voor een commerciële samenwerking’ uiterlijk vier tot zes weken zou duren. Dit blijkt in de praktijk vier tot zes maanden te zijn. Of de gesprekken tot een nieuw concreet aanbod voor consumenten zal leiden, blijft zolang geen resultaat bereikt is, onduidelijk.

Tele2 richt zich naar consumenten toe op haar interactieve televisie-produkt en kondigde op 21 oktober jl. aan haar televisieprodukt via VDSL-technieken aan te bieden. OPTA kondigde op 31 augustus jl. aan met een nieuwe marktanalyse te komen, die waarschijnlijk binnen een jaar gereed zal zijn.

DutchMedia na acht maanden terug; een persoonlijke noot!

DutchMedia is na acht maanden terug! Op 14 februari jl. raakte de auteur van DutchMedia ernstig geblesseerd aan de rechterschouder. Na misdiagnoses van een gerenomeerd ziekenhuis door (voor de auteur) weinig kundige artsen, is de auteur uiteindelijk door kundige en gespecialiseerde artsen behandeld. Het herstel is inmiddels in een dusdanige fase dat voor DutchMedia de draad weer kan worden opgepakt en dat is drie maanden na een vrij ingrijpende schouderbehandeling.

DutchMedia zal de komende tijd weer haar best doen op oorspronkelijke en journalistieke wijze (beleidsmatig) medianieuws te brengen over het wel en wee van de Nederlandse radio- en televisiewereld, alsmede de radio- en televisiedistributiesector.

David de Jong