Category Archives: Uncategorized

SBS Broadcasting BV / Caz strafbaar ivm oproep inzenden verkiezingskaarten?

SBS Broadcasting BV is mogelijk strafbaar bezig in verband met het oproepen tot het inzenden van gemachtigde verkiezingskaarten. Radiozender Caz roept hier middels haar website en in de uitzendingen van het programma ‘Timur Open Air’ toe op. Ramon Verkoeijen, medewerker bij het bij SBS voor het programma van Timur Perlin kwam met dit idee nadat bleek dat sommigen niet gaan stemmen volgende week.

De kieswet stelt echter in artikel Z8 dat ‘degene die stelselmatig personen aanspreekt of anderszins persoonlijk benadert ten einde hen te bewegen het formulier op hun oproepingskaart, bestemd voor het stemmen bij volmacht, te ondertekenen en deze kaart af te geven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de derde categorie’. Aangezien Caz de oproep ondersteund en SBS Broadcasting BV de verantwoording draagt voor de uitzendingen, zou het daarmee kunnen zijn dat (de leiding van SBS Broadcasting BV) en de medewerkers in strijd met de kieswet handelen en daarmee mogelijk strafbare feiten plegen.
Het wetsartikel in de kieswet voorkomt dat mensen of bedrijven (met als vooropgezet doel) proberen middels machtigen de verkiezingen te beinvloeden. Ook in het geval van Caz zouden ‘extra enthousiaste kiezers’ van bepaalde politieke groeperingen (ongecontroleerd) bevoordeeld kunnen worden, waarmee met de verkiezingen manipulatie kan plaats vinden, zonder dat de machtiginggever weet of te voren kan weten wat er met of zijn stem gebeurt en geheel op eigen beweging een machtiging afgeeft.

Caz-woordvoerder Dik Nagtegaal zei namens de radiozender de discussie interessant ‘interessant’ te vinden alsmede de zaak te zullen uitzoeken, maar het mediabedrijf bleek niet niet op de hoogte te zijn van het wetsartikel. De Kiesraad liet al eerder aan het Algemeen Nederlands Persbureau weten de zaak eveneens uit te zoeken.

UPDATE:

Caz-woordvoerder Dik Nagtegaal meldt vandaag dat het radiostation – ondanks het zich bewust zijn van de kieswet – gewoon doorgaat met de actie totdat de mening van de Kiesraad bekend wordt. “Soms moet je confronterend zijn en een risico nemen”, aldus Nagtegaal. Het radiostation heeft met de actie wel het nieuws weten te halen en daarmee een bepaalde nieuwe bekendheid verkregen….