Nederlandse Publieke Omroep vraagt 792 miljoen euro aan regering voor 2012

De Nederlandse Publieke Omroep heeft voor 2012 792,492 miljoen euro aan financiering gevraagd voor de uitvoering van haar publieke landelijke omroep-taken. Dit is 5,5 miljoen lager dan de NPO in 2011 vroeg. Volgens de NPO komt dit door het ‘uiteindelijk niet’ toekennen van 23 miljoen aan extra structureel budget in 2011 en het in 2011 niet toekennen van 1,9 miljoen euro voor innovatie en nieuwe media; ook zijn een aantal indexeringscorrecties toegepast. Overigens stelt de NPO dat het in oneven jaren sinds 2009 6,5 miljoen euro van het OCW-budget reserveert om bij ‘superevenementen’ te kunnen inzetten. De NPO begroot daarbij een verlies van 8,059 miljoen euro waarbij dit voor rekening komt voor het NPO-deel. In totaal begroot de NPO 837,293 miljoen euro; dat is ongeveer hetzelfde bedrag als in 2011. Door een lagere budgetaanvraag aan de minister en lagere eigen inkomsten, wordt een verlies geprognosticeerd. Er is een voorschot genomen op bezuinigingen, maar in de exploitatie wordt die pas per 2013 ge-effectueerd (oplopend naar 127 miljoen euro minder per jaar per 2015). De NPO verwacht dat er 350 FTE’s komen te vervallen alsmede 300 tijdelijke contracten niet verlengd worden.

Per 2012 stopt de NPO met themakanalen Consumenten24, Geschiedenis24, Spirit24 en Sterren24. De overige 8 themakanalen zullen blijven bestaan. Spirit24 en Sterren24 zullen als webkanalen overigens blijven bestaan, maar niet meer via digitale kabel, satelliet en IPTV worden verspreid. De bedoeling is dat het aantal webstreams teruggebracht wordt van 78 naar 40 en dat het aantal websites van 1074 naar 615. Per 1 september jl. is overigens een einde gekomen aan de distributie van digitale audiokanalen die net als ‘interactieve service-menu’s’ geen succes bleken te zijn.Via HBB-technieken gaat de NPO door met interactieve mogelijkheden, maar dan onder eigen beheer en via universele standaarden.

In 2012 wil de NPO met DAB+ en DMB actief worden alsmede Nederland 1, 2 en 3 via internet gaan distribueren, iets dat nog niet het geval is.

RADIO

Radio 1 krijgt in 2012  1,1 miljoen euro minder te besteden dan in 2011.  Toch moet de zender meer aansluiting vinden bij jongere doelgroepen, aldus de meerjarenbegroting van de NPO.  Radio 2 moet het met circa 200.000 euro minder doen. De zender zal zich meer gaan richten op Nederlandse en Nederlandstalige muziek en zal daartoe een nieuw evenement introduceren. Op zondag en op de avonden zal Radio 2 een jonger profiel moeten krijgen om meer 35-44 jarigen aan te trekken. Radio 3FM mag in 2012 1,4 miljoen meer besteden. Nieuwe crossmediale projecten en het continueren van bestaande projecten is voor Radio 3FM de doelstelling voor 2012. Radio 4 krijgt nadat het afgelopen jaar 2 miljoen minder te besteden had, weer 1,5 ton euro meer. Radio 4 zal volgens de meerjarenbegroting de interactie met luisteraars meer moeten opzoeken en ‘verder’ ontwikkelen aan de presentatie, muziek en ‘tone of voice’ en zichtbaarder worden om meer luisteraars te treken. Radio 5 wil haar marktaandeel bij 55+ers vergroten naar 9,5 % en in het weekeinde de programmablokken langer maken en ‘logischer’. Radio 5 kent twee onderdelen: Radio 5 Nostalgia met oudere muziek voor 55+ers en een avond en weekendprogrammering met religieuze, spirituele en doelgroepgerichte programma’s. Radio 5 krijgt circa 900.000 euro op jaarbasis minder nadat het vorig jaar 4 miljoen toebedeeld kreeg in de begroting (toen nog er van uitgaande dat Radio 5 zou splitsen in Radio 5 en Radio 7, dat niet doorging). Radio 6  krijgt in 2012 bijna een ton euro meer, waarbij de zender ‘meer als een geheel’ moet gaan klinken en meer themaweken krijgt. FunX die circa 1,5 ton euro meer krijgt voor de landelijke editie, nadat het eerder 2,5 ton euro minder kreeg, krijgt vanuit de NPO een bijzondere opdracht. ” De NPO werkt in het najaar van 2011 uit óf en zo ja hoe de landelijke editie van de zender kan worden ingebed binnen de landelijke Publieke Omroep”. Daarbij is het volgens de meerjarenbegroting de bedoeling ‘afhankelijk van keuzes’ om te bezien of deze als “landelijke publieke urban jongerenzender ingebed binnen de strategie en werkwijze van de landelijke Publieke Omroep”. Onlangs werd de directie van FunX gewisseld, mede vanwege een verschil van inzicht bij FunX. De werkwijze van de NPO is in tegenstelling tot FunX er een om met de verschillende omroepverenigingen zenders te laten invullen. Over etherfrequenties heeft de NPO het niet in haar meerjarenbegroting.

TELEVISIE

Voor de televisie-activiteiten wordt 11,2 miljoen euro minder gebudgetteerd. In 2012 wil de NPO voor Nederland 1 de zaterdagavond doorontwikkelen alsmede nieuwe programma’s voor het begin van de primetime ontwikkelen.Nederland 2 zal meer met sociale media gaan doen en wil meer samenwerking tussen de ‘kunstomroepen’ alsmede evenementen een herkenbaardere plek geven op Nederland 2. Nederland 3 zal meer buitenlandse series gaan uitzenden en meer samenwerken rondom (muziek)evenementen, alsmede meer van internet gebruik maken. Op journalistiek terrein wil de NPO in algemene zin in 2012 dat het ‘geprofileerde’ aanbod ‘meer eigenzinnige journalistieke’ keuzes maakt en meer ‘dissonante’ geluiden laat horen. Ook een specifiekere programmering omtrent ‘onderzoeksjournalistiek, financieel-economische berichtgeving’ en ‘berichtgeving over Europese besluitvorming’ is onderdeel van de journalistieke peilers van de NPO in 2012. Omtrent representativiteit van allochtonen en vrouwen op radio en televisie stelt de NPO in haar meerjarenbegroting slechts dat de ‘nadruk’ op een ‘selectie’ van programmatitels komt te liggen.

Uitzending Gemist tegen betaling?

De NPO stelt met betrekking tot Uitzending Gemist dat ze ‘de mogelijkheid van het marktconform aanbieden van een betaalvariant van Uitzending Gemist’ als ‘alternatieve inkomstenbron’ verkent. Daarbij stelt de NPO dat in de toekomst ‘wellicht’ een gebruikersvergoeding’ gevraagd kan worden voor het ‘dekken van rechten in het digitale domein’. Op 24 oktober nuanceerde de NPO deze zinsnedes uit de Meerjarenbegroting door in een persverklaring te stellen dat de studie gaat om een ‘uitbreiding’ van de bestaande dienst om zo ook programma’s waarvoor het nu nog de rechten voor Uitzending Gemist niet bezit, tegen betaling kan aanbieden (dramaseries, films en aangekochte buitenlandse programma’s). Bestaande programma’s zijn bovendien veelal voor een beperkte tijd terug te vinden.  Volgens de NPO hoeft de vraag om een vergoeding niet gesteld te worden voor ‘programma’s waar de NPO de rechten zelf al bezit, zoals nieuws en informatie’.

One thought on “Nederlandse Publieke Omroep vraagt 792 miljoen euro aan regering voor 2012”

  1. Rechten? dat betalen we al, dus mensen gaan echt niet opnieuw betalen voor iets wat ze al betaald hebben(belasting geld)

    Vind je het gek dat iedereen maar blijft downloaden, 1 is betere kwaliteit en 2 kost niets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *