Canal Digitaal Satelliet verhoogt prijzen, erotische zender Marc Dorcel TV nieuw

Satellietaanbieder Canal Digitaal Satelliet verhoogt per 1 augustus – zoals elk jaar – haar prijzen van haar pakketten. Het themazenderpakket, geheten ‘basispakket’ zal per 1 augustus aankomende voortaan 7,95 euro per maand kosten, een prijsverhoging van 6,7 %. De actiefilmzender ActionNow zal worden verplaatst van het familiepakket naar het entertainmentpakket, combipakket en toppakket. Het combipakket zal daardoor 2 euro duurder worden (28,95 euro per maand). Het combipakket is een samenvoeging van het basispakket en Film1/Sport1 alsmede nu ActionNow, die overigens alleen vanaf 19 uur ‘s avonds uitzendt. De overige prijzen bij Canal Digitaal Satelliet blijven ongewijzigd. Volgens een verklaring van Canal Digitaal Satelliet zijn de gewijzigde prijzen een gevolg van de ‘stijgende kosten’. De afgelopen jaren maakt Canal Digitaal Satelliet er een gewoonte van jaarlijks op 1 augustus in ieder geval de abonnementsprijs van het themazenderpakket met 50 eurocent per maand te verhogen.

Over enkele weken is het overigens de bedoeling dat de erotische Franse zender ‘Marc Dorcel TV’ aan het entertainment en erotiek-aanbod zal worden toegevoegd. Volgens Canal Digitaal Satelliet-woordvoerder Martijn van Hout zal hier geen prijsverhoging voor worden berekend. Het satellietbedrijf heeft gekeken naar welke erotische zender het beste kon worden toegevoegd. Volgens Van Hout is Marc Dorcel TV ‘niet allemaal rampetampen, maar is het ook erotiek met een verhaal en met name bedoeld voor koppels’. Het bedrijf biedt in haar erotisch aanbod al de zender Private Spice aan. Marc Dorcel TV is overigens (formeel) in het Nederlandse Reuver gevestigd en werkt met een Nederlandse uitzendlicentie. Kabelexploitant CAIW is de enige Nederlandse aanbieder die de zender aanbiedt tot nu toe.

Overigens zal Canal Digitaal Satelliet naar verwachting eind juli in Hilversum verhuizen van de huidige locatie op het Laapersveld naar het zogeheten ‘Lucent’ gebouw (ex-Philips pand).

Raad van Bestuur NOS: credits Medy van der Laan

Raad van Bestuur NOS: credits Medy van der Laan

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) geeft bij monde van woordvoerder Jeroen Wassenberg credits aan Medy van der Laan. Van der Laan was tot gisteren staatssecretaris Media & Cultuur voor D66. Volgens Wassenberg heeft de door haar doorgevoerde mediawetswijziging omtrent de bestuur-structuur voor de NOS-Raad van Bestuur en de NOS-Raad van Toezicht een ban gebroken in Hilversum. De structuurwijziging was overigens al door toenmalig PvdA-staatssecretaris Rick van der Ploeg ingezet tijdens Paars II. De NOS-Raad van Bestuur heeft overigens de afgelopen drie jaar met name op het financiele dossier voor de publieke landelijke omroep duidelijk laten weten het op dat punt niet eens te zijn met Medy van der Laan.
Maria van der Hoeven, CDA-minister van Onderwijs heeft in ieder geval tijdelijk ook de portefeuille Media & Cultuur onder haar hoede verkregen. Beleidswijzigingen, zoals ook de nieuwe mediawet zal Van der Hoeven echter zolang het kabinet demissionair is niet kunnen behandelen. Wassenberg zegt verder af te wachten hoe de ontwikkelingen in Den Haag verlopen, voordat de Raad van Bestuur zich inhoudelijk uit kan laten daarover. Medy van der Laan is overigens in Indonesië gewoon burger geworden. Ze vertrok als excellentie voor een werkbezoek en komt dus als burger terug naar Nederland dankzij haar ontslag.

Slam! FM voor 100 % van 2HMedia BV

Slam! FM is met onmiddelijke ingang voor 100 % in handen van 2HMedia BV. Afgelopen week stond minderheidsaandeelhouder ID&T Broadcast BV nog voor de rechter omtrent de wens om de aandelen voor 2,5 miljoen euro te willen verkopen aan 2HMedia, op basis van een volgens haar geldende overeenkomst. De rechter bepaalde dat dat niet zo kon worden afgedwongen en wees een eis van ID&T af. ID&T en 2HMedia zijn daarop een onderhandeling gestart, die uit is gemond in een overeenkomst.

“We zijn blij met de oplossing,” aldus Ruud Hendriks die nu samen met Marcel Dijkhuizen en Lex Harding Slam! FM volledig in handen heeft gekregen. De discussie ging vooral over het door 2HMedia BV voor de overname te betalen bedrag. Uit de rechtszaak bleek al dat een aantal kwesties onderling verrekend dienden te worden. Vermoedelijk heeft hierdoor 2HMedia enige tonnen euro’s minder betaald voor de overname van de resterende aandelen. Hendriks zegt overigens dat deze op korte termijn geen plannen heeft de zender te verkopen nu 2HMedia de radiozender voor 100 % in handen heeft. “We willen het graag houden. Niet uit te sluiten valt echter op lange termijn dat als er een partij is die een bijdrage aan de ontwikkeling van zo’n heeft, dat deze deelneemt. Maar we hebben geen behoefte aan geld op dit moment,” aldus Hendriks. Nog steeds lopende procedures met de staat over het te hanteren format en wat wel en niet is toegestaan compliceren bovendien deelnemingen van derden aan het radiostation. Daarbij is ID&T overigens niet meer betrokken. Bas Meijer, directielid van ID&T meldt desgevraagd “blij te zijn met de totale deal” alsmede blij te zijn dat de verschillen van meningen opgelost zijn. ID&T speelt vanaf nu geen enkele rol meer bij Slam! FM, al wenst Meijer 2HMedia veel succes met de uitbouw van het door ID&T op de wereld geholpen radiokindje.

100 % NL kan starten, rechter wijst verzoek RTL FM af. RTL FM blijft op de kabel/satelliet

De kortgeding-rechter heeft vanmorgen bepaald dat 100 % NL op 8 juli haar uitzendingen kan starten. RTL FM had een voorlopige voorziening gevraagd om ook na 7 juli te kunnen blijven uitzenden op het landelijke FM-kavel A9. Eerder al had ex-minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) de vergunning van RTL FM ingetrokken en per 8 juli vergeven aan 100 % NL, als gevolg van een eerdere rechterlijke uitspraak (bodemprocedure) waarin 100 % NL beargumenteerd de vergunningsverlening uit 2003 aan de kaak stelde.

RTL Nederland stelde bij de rechter dat RadioCorp Oy (het bedrijf achter 100 % NL) dat wijzigingen op de oorspronkelijke aanvraag in 2003 niet mochten worden toegelaten, maar bovenal dat RadioCorp Oy onterecht tot de toets zou zijn toegelaten mede vanwege financieel onrealistische plannen en betwiste de wettelijke grondslag om de vergunning van RTL FM in te trekken. Namens de toenmalig minister stelden zijn advocaten dat RTL Nederland te laat bezwaar had ingediend omtrent de toelating van 100 % NL en daar geen procesbelang in had. Daarnaast verdedigden de advocaten van de staat de economische haalbaarheid van het bedrijfsplan van 100 % NL en noemt deze ‘reëel’. Ook RadioCorp Oy betoogde dat haar bedrijfsplan wel degelijk haalbaar is, verwijzend naar een nieuwe niche en buitenlandse ervaringen bij soortgelijke radiostations. Overigens stelde de rechter dat gebleken is dat bij 58 van de 60 aanvragers hun oorspronkelijke aanvraag hebben gewijzigd en aldus ‘verzuimherstel’ hebben verkregen bij de verdeling van etherfrequenties.

De rechter stelde eveneens dat 100 % NL juist gebaseerd op (mislukte) ervaringen van radiostations met overwegend Nederlandse muziek (denk aan Radio Noordzee Nationaal) haar bedrijfsplan heeft ingericht en daar ‘rekenschap’ van heeft genomen; 100 % NL was terecht toegelaten tot de toets, aldus de voorzieningenrechter. Aldus wees de rechter de gevraagde ‘voorlopige’ voorziening voor RTL FM af. RTL Nederland gaf in de rechterlijke procedure aan dat het niet haalbaar zou zijn om RTL FM als kabel (& internet/satelliet) radiostation te laten voortbestaan zonder FM-etherdekking.

Inmiddels heeft RTL FM gemeld – ondanks hetgeen ze in de rechterlijke procedure meldde – dat ze vooralsnog doorgaat met de zender op satelliet, kabel en internet. 100 % NL start vlak na middernacht in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli met uitzenden van vooral trendy en populaire Nederlandstalige muziek op het FM-kavel A9.

Ontslag Medy van der Laan en Laurens Jan Brinkhorst: onduidelijkheid mediabeleid

Er is een periode ingetreden van absolute onduidelijkheid op het media- en telecombeleid van de demissionair te worden regering. Medy van der Laan en Laurens Jan Brinkhorst hebben als gevolg van de intrekking van de politieke steun van D66 aan de regering hun ontslag ingediend bij het Nederlandse staatshoofd. Als gevolg hiervan is er geen staatssecretaris Media en Cultuur en minister van Economische Zaken meer. Andere bewindslieden (van VVD, resp. CDA) zullen vermoedelijk zo snel mogelijk tijdelijk deze functies overnemen. Van der Laan diende onlangs nog een nieuwe mediawet in bij de Tweede Kamer die redelijk bediscutabel is voor veel kamerfracties. Met name de toekomst van de publieke landelijke omroep is hierdoor meer dan ooit in het ongewisse. De mediawet alsmede (niet in het mediawetvoorstel opgenomen) plannen om allerlei regels voor commerciele omroepen te schrappen en een vergaande concentratie van mediabedrijven toe te laten is hiermee hoogstwaarschijnlijk naar een langere baan geschoven. Dit geldt ook voor de plannen om de programmagegevens van Nederland 1, 2 en 3 vrij te geven (initiatiefwetsvoorstel D66/VVD) alsmede het initiatief van D66-kamerlid Bert Bakker om lokale publieke omroepen een meer gegarandeerde financiering te doen toekomen vanuit de landelijke overheid, in plaats van de gemeenten. Aangezien de Tweede Kamer tot begin september met reces is, is onduidelijk hoe een aantal zeer actuele, lopende kwesties voortgang krijgt. De Tweede Kamer heeft door de regeringscrisis niet gestemd over moties omtrent de uitfasering van analoge ethertelevisie en een mogelijke plicht tot ongecodeerd DVB-T uitzenden van Nederland 1, 2 en 3.

Ook het uitblijven van een stemming over een bezuiniging op de publieke omroep in verband met het uitfaseren van de analoge zenders, creeert onduidelijk.

Gecodeerd uitzenden toegestaan?

Het is overigens de vraag of uitsluitend gecodeerde uitzending van Nederland 1, 2 en 3 in overeenstemming is met de huidige mediawet, artikel 13c lid 1a en het begrip voorwaardelijke toegang. Immers de mediawet stelt dat de publieke omroep tot taak heeft haar programma’s in ieder geval door middel van omroepzenders te verspreiden naar alle huishoudens in het verzorgingsgebied waarvoor de programma’s zijn bestemd en voor de ontvangst waarvan geen andere kosten verschuldigd zijn dan de kosten van aankoop of gebruik van technische voorzieningen die de ontvangst mogelijk maken. Het ministerie van OC&W stelt bij monde van woordvoerder Maarten Gresnigt dat een smartcard onder een ‘technische voorziening’ valt.

Te betwisten valt of dat zo is, aangezien codering neerkomt op een zogeheten systeem voor voorwaardelijke toegang. Dat wordt in de telecomwet omschreven als een systeem met behulp waarvan toegang verkregen kan worden tot gecodeerde programma’s of andere diensten die slechts gedecodeerd kunnen worden ontvangen met behulp van een daartoe bestemd apparaat door degene die een daartoe strekkende overeenkomst met de aanbieder van het systeem heeft gesloten. Met name de overeenkomst die met KPN gesloten zal moeten worden zou strijdig kunnen zijn met het ‘naar alle huishoudens’ uitzenden. De vraag is dan ook of voorwaardelijke toegang als technische voorziening moet worden gezien of als beperking van het doelgebied.

Nederland: 3 DAB, 1 DAB/DVB-T en 7 DVB-T multiplexen

De Nederlandse regering heeft bij de internationale frequentieconferentie RRC06 Geneve volgens eigen zeggen haar doelstellingen ‘ruimschoots’ weten te behalen. Dit schrijft Laurens Jan Brinkhorst, D66-minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Nederland krijgt de beschikking over drie landelijke DAB-multiplexen. Tot nu toe waren dat er twee. Eén daarvan is al langdurig in licentie vergeven aan de NOS (publieke landelijke omroep). De NOS heeft overigens een claim gelegd op alle DAB-licenties bij de overheid. Dankzij een brede twijfel over DAB bij digitalisering van radio in de ether en de te kiezen technieken in de Tweede Kamer, heeft minister Laurens Jan Brinkhorst besloten deze discussie in het najaar verder te voeren opdat die uiteindelijk zal moeten leiden tot een verdeling van frequenties. Indien het om twee te verdelen commerciële DAB multiplexen blijft, blijft voor de DAB-uitrol de vraag of dit afdoende is voor Nederland. Bij goede kwaliteit kunnen immers via deze capaciteit maximaal 12 radiostations worden uitgezonden. Nederland telt thans officieel negen landelijke commerciële FM-radiostations, alsmede twee landelijke AM-radiozenders. Indien meer radiostations worden uitgezonden, wordt direct aan kwaliteit ingeboet. De NOS doet dit thans middels haar multiplex die overigens nauwelijks publiek bereikt, door gebrek aan interesse voor DAB, wat weer komt door een gebrek aan aanbod.

Voor DVB-T (oftewel digitale ethertelevisie) heeft Nederland in ieder geval zes landelijke DVB-T multiplexen tot haar beschikking gekregen. Een zevende met 80 % dekking zal Nederland ook kunnen gebruiken. Licentiehouder Digitenne – voor 80 % in handen van Koninklijke KPN NV – gebruikt thans vijf multiplexen in de Randstad, waarvan één aan de NOS is gelicenceerd. Nagenoeg alle zenders – ook de publieke zenders – worden daarbij gecodeerd uitgezonden, een Europees unicum. Van de verworven frequenties kan Nederland een deel ten behoeve van DVB-H (mobiele televisie-uitzendingen) inzetten.

De frequenties komen beschikbaar per 17 juni 2007, maar de minister van EZ tekent aan dat ‘een deel’ niet direct beschikbaar is doordat sommige frequenties in buurlanden moeten worden omgezet en daarmee nog afspraken gemaakt moeten worden. Een ander deel van de frequentieruimte wordt thans ingezet voor andersoortige Nederlandse diensten die eveeens moeten worden omgezet.

Voor de omschakeling van analoge naar digitale radio- en televisie-uitzendingen geldt dat binnen RRC06 Geneve voor Europa en omliggende regio’s is afgesproken dat de ‘bescherming’ van analoge uitzendingen per 2015 komt te vervallen. Dit betekent overigens niet dat per 2015 analoge radio- en televisie-uitzendingen moeten worden beëindigd….

AVRO zondert zich af van andere omroepen in discussie mediawet

De Algemene Vereniging Radio Omroep (AVRO) zondert zich af van het standpunt van nagenoeg alle andere omroepverenigingen. Vera Keur, voorzitter van de VARA stuurde namens
BNN, EO, KRO, NCRV, TROS, VARA en VPRO en de NPS een lange brief aan de nationale volksvertegenwoordiging waarin deze haar bezwaren uiteenzet tegen het door D66-staatssecretaris Medy van der Laan ingediend mediawetsvoorstel. De AVRO stelt in een verklaring dat deze ‘een groot deel’ van de argumenten tegen het mediawetsvoorstel deelt en het een onwerkbare wet is, maar dat de AVRO geen ‘herhaling van standpunten’ wenst. Volgens de verklaring wil de AVRO vooral ‘bouwstenen voor een nieuw model’ en kijken naar de ‘kansen’ die de nieuwe mediawet kunnen bieden. Zoals bekend hebben de omroepverenigingen onderling veelal verschillende visies over hoe het meidalandschap dient te worden ingericht. Tom Kok (oud D66 partijvoorzitter) zal als AVRO voorzitter komende zaterdag een nadere toelichting geven over het AVRO-standpunt.

Van der Laan: Publieke zenders Free to Air kost 8 miljoen euro

D66-staatssecretaris Medy van der Laan heeft in een Tweede Kamerdiscussie afgelopen nacht verklaart dat het ongecodeerd blijven uitzenden van de publieke zenders 8 miljoen euro kost en dat de rekening bij de NOS komt te liggen. Van der Laan wees de Tweede Kamer erop dat het gevolg van het volharden in het standpunt om in de digitale ether (DVB-T) Nederland 1, 2, 3 en regio-omroepen free to air uit te laten zenden een financiele is. De regering verdedigde het accoord van de NOS, regering en KPN om per eind oktober Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regiozenders analoog uit te faseren en alleen nog gecodeerd via DVB-T in Nederland ter beschikking te laten komen. Smartcards worden daarbij voor 20 euro aan geinteresseerden voor ‘free to view’ DVB-T ontvangst ter beschikking gesteld door KPN. Nederland is daarmee vermoedelijk het enige land op aarde dat haar publieke zenders in de ether zal coderen. De regering schrapt in de financiering overigens 11 miljoen euro bij de NOS als bezuiniging in relatie met het niet langer zelf laten uitzenden van de tv-uitzendingen in de ether.

In discussie pleitten VVD, CDA, SP, PvdA erop dat de uitzendingen in free to air behoren te zijn. VVD-woordvoerster Fadime Orgu pleiten voor een organisatorische loskoppeling tussen Digitenne/KPN en NOS, waarbij de NOS haar eigen multiplex vanaf eind dit jaar in eigen beheer door een andere zenderexploitant dan KPN (middels aanbesteding) ongecodeerd digitaal laat uitzenden. D66 was de enige partij die in de Tweede Kamer het beleid van partijgenoot Van der Laan steunde.

De PvdA, SP en ChristenUnie dienden een motie in waarin expliciet ongecodeerde utizending wordt geeist en tot dat de ontvangst niet met goedkope ontvangers als zodanig geregeld is, de uitfasering van de analoge ethersignalen wordt opgeschort. Het CDA hamerde weliswaar op ongecodeerde uitzending in de discussie, maar diende samen met de VVD en D66 een andere motie in om de garanties te vragen voor het oplossen van dekkingsproblemen van het DVB-T netwerk. Van der Laan garandeerde in haar antwoord op de laatste motie dat er ‘vergelijkbare’ ontvangst aan de analoge ontvangst in de digitale omgeving geleverd zal worden. Voor satellietuitzending van de regio-omroepen voelt Van der Laan weinig en verwijst naar de verantwoordelijkheid van de provincies. De desbetreffende gezamenlijke regio-omroepen houden weliswaar in de plannen de analoge etheruitzendkosten van 3,5 miljoen euro, maar moeten daarmee de aanvoer naar de kabel regelen, terwijl de uitzending op satelliet duuder is (voor alle regiozenders). Donderdag blijkt wat de Tweede Kamer uiteindelijk wil. Indien de motie van PvdA, ChristenUnie en SP wordt verworpen accepteert de Tweede Kamer de gecodeerde uitzending….

Slam! FM aandeelhouders ID&T en 2HMedia in conflict

De aandeelhouders van het radiostation Slam! FM zijn in conflict met elkaar geraakt over de financiering van Slam! FM. 2HMedia, een bedrijf van Marcel Dijkhuizen, Ruud Hendriks en Lex Harding (Lodewijk den Hengst) hebben sinds 1 december jl. 66,67 % van de de radiozender in bezit. ID&T Broadcasting BV, behield na de overname 33,33 % van het radiostation, maar is nu in conflict gekomen nu deze haar belang wil verkopen aan het bedrijf van het trio. ID&T Broadcasting BV is in handen van Duncan Stutterheim’s bedrijf ID&T. ID&T eiste voor de rechtbank in kort geding dat 2HMedia op basis van een ‘putoptie’ overeenkomt voor 2,5 miljoen euro op grond van onverenigbaar beleid van Slam! FM haar resterende aandelen kon verkopen

Het bedrijf van Harding, Hendriks en Dijkhuizen stelden in de rechtszaak dat ID&T ‘niet aan haar financieringsverplichtingen’ op grond van de verkoopovereenkomst heeft voldoen. Hiermee wordt gedoeld op investeringen die in het verliesgevende station Slam! FM moesten worden gedaan om het station draaiende te kunnen houden. 2HMedia is daardoor de enige financier van het radiostation geworden. Ook stelde 2HMedia dat de marktwaarde van het eenderde belang in Slam! FM (2,5 miljoen euro) thans ‘aanzienlijk lager is’ dan in de ‘putoptie’ was overeengekomen. Tenslotte heeft 2HMedia een schadevergoedingsvordering neergelegd bij ID&T aangezien het van mening is dat ‘onjuistheden’ zouden staan in het destijds opgestelde ‘informatiememorandum’.

“We hebben het kort geding gewonnen,” meldt aandeelhouder Ruud Hendriks. “Met Slam! FM gaat het harstikke goed. We zijn het alleen oneens over de prijs van Slam! FM,” aldus Hendriks. Opvallend is de positieve beoordeling van Slam! FM terwijl in de rechtszaak een liquiditeitstekort gemeld wordt en marktwaardedaling. Desgevraagd wil Hendriks anders dan naar de luistercijfers te verwijzen en het melden van ‘hoge omzetten’ niet ingaan op de daadwerkelijke financiele cijfers en de financiële discussie die met ID&T Broadcast BV is gevoerd over de financiering van Slam! FM. “Zo’n verhaal dat het heel erg slecht gaat en dat we een kat in de zak zouden hebben gekocht, klopt niet. Wij hebben een bepaald bedrag geclaimd bij ID&T en wij willen graag ook een aantal andere zaken verrekenen. Afhankelijk daarvan zijn we bereid zaken te bespreken.” Volgens Hendriks heeft ID&T zaken anders voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid zijn. Deze uitspraak is opvallend, aangezien voor de overname daadwerkelijk geeffectueerd werd, 2HMedia een due dilligence (uitgebreid boekenonderzoek) liet uitvoeren.

Bas Meijer, directielid van ID&T wijst er op dat zijn bedrijf na de uitspraak van de kortgeding rechter overleg voert om te trachten er met 2HMedia uit te komen. Meijer wil verder niet ingaan op de insinuaties, uitlatingen van Hendriks en argumenten uit de rechtszaak lopende de procedures. Uit de procedure blijkt dat ID&T het niet eens is met de opstelling en houding van een aantal beslissingen van 2HMedia aangaande Slam! FM. Oorspronkelijk zou ID&T als ware het een partner samenwerken met Slam! FM en de meerderheidsaandeelhouder 2HMedia. Getuige de rechterlijke procedures lijken partijen elkaar niet het vertrouwen (meer) te geven en worden beweringen gedaan over elkanders gebreken….wordt vervolgd!

Dit was IP Nederland…!

Op 1 juli aankomende stopt IPN SA met haar activiteiten en wordt het een houdstermaatschappij van RTL Nederland Sales BV. Een historisch moment, aangezien het bedrijf sinds de start van RTL Véronique op 2 oktober 1989 de reclamezendtijd verkocht van de zenders waar RTL Group in Nederland een belang in heeft. Information et Publicité oftewel IP is de merknaam waarmee IPN SA naar buiten treedt. De ‘N’ staat voor Nederland. Het IP logo zal naar verwachting komende vrijdag voor het laatst getoond worden op RTL 4, RTL 5 en RTL 7 in Nederland én Luxemburg. De merknaam IP blijft overigens in andere landen, waaronder in Franstalig België (vooralsnog) wel bestaan als onderdeel van de RTL-zenders.

RTL Nederland Sales BV zal – zoals eerder door RTL Nederland BV aangekondigd – de reclameverkoopactiviteiten voortzetten voor RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL FM. Het betekent dat de reclameverkoop voortaan fiscaal en juridisch volledig onder Nederlands recht valt. IPN SA is een in Luxemburg gevestigde société anonyme. IPN SA was oorspronkelijk een zelfstandig bedrijf dat bewust los stond van de zenderactiviteiten, omwille van het bewaren van onafhankelijkheid tussen commercie en programmeren. Mede om die reden was IP Nederland omstreeks vanaf haar start (tot aan oktober 2004) niet in Hilversum, maar in Amstelveen gevestigd. IP is overigens al sinds 1938 actief in de Benelux. Onder de naam IP Benelux werd sinds eind jaren ’30 reclame ingekocht vanuit België voor de roemruchte radiozender Radio Luxembourg. IPN SA was bij haar oprichting een joint venture tussen het Franse mediabedrijf Havas en RTL Véronique. In 1997 kocht wat nu RTL Nederland is, alle aandelen van IPN SA.

RTL Group SA heeft de afgelopen jaren een drastische (juridische) structuur-reorganisatie bij haar Nederlandse deelnemingen doorgevoerd. RTL Nederland Sales BV zal een dochter worden van RTL Group Beheer BV (die overigens handelt onder de naam RTL Nederland) en IPN SA. IPN SA valt op haar beurt uiteindelijk onder dezelfde eigenaar als RTL Group Beheer BV: RTL Group SA.

Een detail rondom RTL’s reorganisatie van haar Nederlandse structuren is dat op 22 april 2005 RTL Nederland SA met CLT-Ufa SA fuseerde. CLT-Ufa SA een volle dochter van het beursgenoteerde Bertelsmann AG-bedrijf RTL Group SA is licentiehouder en verantwoordelijke voor de uitzendingen van RTL 4, RTL 5 en RTL 7.

Voor 2005 vond een aantal activiteiten van RTL Nederland (SA) formeel in Luxemburg plaats. In de huidige structuur is CLT-Ufa SA (dochter van RTL Group SA) uitzender van de tv-zenders en levert het te Hilversum gevestigde RTL Nederland BV als het ware allerlei ‘diensten’ (in de praktijk bijna alle op de uitzendstraten en eindregie na) aan CLT-Ufa SA. RTL Nederland BV is daarbij een nieuwe holding van RTL Group Beheer BV die al optrad als holding voor in Nederland gevestigde BV’s. RTL Group Beheer BV is via het Duitse UFA Film und Fernsehen GmbH (waar ook de Duitse RTL-belangen in zijn ondergebracht via RTL Group Deutschland GmbH) en CLT-Ufa uiteindelijk weer in handen van RTL Group SA.