15 jaar geleden….

Andere Tijden (VPRO/NPS) heeft afgelopen avond aandacht besteed aan het debacle van TV 10 in 1989. Het had het eerste ‘echt’ Nederlandse generalistische commerciële televisie-iniatief van Nederland kunnen worden…

Een (wellicht verkeerde) visie op Milaan en Italië en de Nederlandse mediawetgeving werd Joop van den Ende en zijn televisiestation TV 10 noodlottig, waar RTL Véronique (nu RTL 4) het beter voor elkaar had. Op 2 oktober bestaat RTL 4 15 jaar, maar zal dat ongemerkt voorbij laten gaan….

De aflevering is gemaakt door o.a. Gijs Groenteman (jawel de zoon van..) en Rob Bruins Slot.

Via deze link is de uitzending op internet in RealVideo opvraagbaar

Casema met andere strategie

Kabelaar Casema zal op 1 januari 2005 haar strategie voor haar radio- & televisie-aanbod drastisch wijzigen. Casema verhoogt in het grootste gedeelte van haar uitzendgebied de ‘geuniformeerde’ prijs van het ‘standaardpakket’ opnieuw. Dit keer met bijna 13 % van 13,30 euro per maand naar ‘circa 15 euro’ per maand. Casema verklaart dat daarmee de prijs ‘gelijk aan het landelijke tarief’ komt. De grootste kabelaar van Nederland, UPC hanteert het tarief van 15,20 euro per maand en is daarmee de duurste grote exploitant van Nederland. Casema ontkent prijsafspraken te hebben gemaakt met de collega-exploitanten UPC, Multikabel en Essent Kabelcom die de afgelopen twee jaar net als Casema hun tarieven uniformeerden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) doet daar echter onderzoek naar. Casema-directeur Jos Molenkamp verklaarde de exacte hoogte van het bedrag afhankelijk van ‘overleg met de NMa’ te laten zijn.

Casema zal in navolging van CAIW het onlangs geïntroduceerde Casema TVD anders gaan aanbieden. Voor de ‘circa 15 euro’ die analoge klanten gaan betalen, zal het ‘TVD Basis’ pakket kosteloos worden meegeleverd. Analoge abonnees moeten voor digitale ontvangst een digitale kabelontvanger kopen (op dit moment circa 200 euro), alsmede een smartcard. De ontvangers dienen door Casema te worden gecertificeerd. De prijs van de smartcard is nog onbekend. Onder de naam ‘TVD Plus’ zal een aantal themazenders tegen betaling worden aangeboden die nu nog voor alle TVD-abonnees worden uitgezonden. Dit pakket zal zo’n 5 euro gaan kosten, aldus directeur Jos Molenkamp. Het digitale basis-aanbod bestaat uit de bestaande analoog doorgegeven zenders met enkele zenders die daarbij worden aangevuld. Molenkamp zei dat in ieder geval in 2005 het analoge pakket (van 34 tv-zenders) in takt blijft, vanaf 2006 zal dit mogelijk veranderen door het analoog schrappen van zenders. De directeur van Casema verklaarde verder dat met het digitale aanbod programmaraden ‘outdated’ (gedeteerd, cq overbodig) worden.

Casema zal komend jaar een eigen digitaal kopstation bouwen en een einde maken aan het contract met Mediakabel (technisch leverancier, in handen van UPC en Essent). Volgens de kabelaar is dit op termijn voordeliger. Naar verluid betekent dit een inkomstenderving voor Mediakabel van meer dan 1,2 miljoen euro per jaar. Casema wilde niet kenbaar maken hoeveel geinvesteerd wordt, maar mikt op 133.900 TVD-abonnees in 2005 (10 %) en 80 % penetratie in 2009. Nu telt TVD slechts 24.000 klanten (1,8 %) die via een Sagem (Viaccess) ontvanger kijken. Casema maakt voor nieuwe abonnees voortaan gebruik van de Irdeto-techniek met verkoopontvangers. Casema ziet echter niets in ontwikkelingen als HDTV die in haar optiek te veel bandbreedte vergt en te ‘duur’ zou zijn. Europese satellietaanbieders en kleine Nederlandse kabelaars zien juist wel perspectieven in HDTV.

Casema gelooft heilig in de concurrentie tussen infrastructuren en werpt de politieke stelling van concurrentie op infrastructuren verre van zich. Volgens Jos Molenkamp is alleen op deze wijze ‘tripple play’ (televisie, internet en telefonie) mogelijk om zo een compleet scala van diensten aan te bieden. Ook Casema zal in navolging van CAIW en UPC in 2005 ook telefonie via IP (VOIP ook bekend als ‘digitale telefonie’) aanbieden.

Casema denkt dat internet en digitale televisie steeds verder naar elkaar zal convergeren. Mede daarom heeft het inmiddels een breedbandportal opgezet waar inmiddels de NOS, RTL Nederland SA en SBS Broadcasting BV hun zenders en archiefbeelden in een kwaliteit van 1,8 Mbps beschikbaar stellen voor Casema- & CableWanadoo-internet abonnees.

Casema vermoedt dat middels toepassingen als First Mile TV (een project van het NOB en o.a. Kenniswijk waartegen de kabelsector nota bene fulmineert) op termijn video-on-demand en multimediatoepassingen weer mogelijk worden.

Aangezien Casema zich tegen het principe van concurrentie op infrastructuren keert, verklaart het in een ‘obeservatie’ dat ‘een nog verdergaande monopolisering van de infrastructuur de concurrentie blokkeert alsmede de innovatie van netwerken’. Casema zegt evenwel in gesprek te gaan met KPN, maar wijst KPN op haar gedane investeringen (waaronder UMTS licenties) waar ‘weinig of niets meer over is’ terwijl KPN in de afgelopen jaren volgens Casema ‘niet innovatief heeft geinvesteerd in haar lokale aansluitnet’. Casema wijst de politiek (met de regeringen Kok I/II alsmede Balkenende I/II) erop dat een beleid voor concurrentie op infrastructuren ‘achterhaald is in de tijd’ en aldus niet wenselijk is.

Volgens de PvdA die vorige week kamervragen over Casema heeft gesteld, maakt Casema ‘misbruik van haar dominante marktpositie’ en vraagt de regering in te grijpen bij het kabelbedrijf dat via een door de Raad van State geaccoordeerde uitleg van de Mediawet, de algemene commerciele zenders overhevelde naar het standaardpakket, waardoor ontvangst bij Casema thans 13,30 euro per maand kost (per begin 2005 circa 15 euro per maand). Volgens de PvdA die spreekt van een tariefsverhoging van 58 % voor ontvangst van deze zenders, zou ‘een maas in de wet moeten worden gedicht’. Casema wil juist af van programmaraden en regelgeving hieromtrent. In haar presentatie repte Casema met geen woord over satelliet-operator Canal Digitaal Satelliet die zonder bezit van infrastructuur de grootste groep digitale televisie-huishoudens bedient (meer dan 550.000 huishoudens) en met haar aanbod de grootste bedreiging vormen voor televisie-abonnees van kabelaars.

Casema telt 1,339 miljoen abonnees en is in handen van Carlyle Group (46 %), Providence Equity Partners (46 %) en GMT Communications
Partners (8 %). Het kabelbedrijf dat al jarenlang verliezen maakt zou volgens directeur Jos Molenkamp nog dit jaar ‘zwarte cijfers’ schrijven.

CDA: Verpolitiekt bestel!?

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) wil dat de Tweede Kamerfracties mee mogen praten over de toelating van omroepverenigingen. Ondanks dat de Mediawet hier niets over regelt heeft CDA-kamerlid Joop Atsma zich hierover uitgelaten waarbij deze aangeeft dat een ‘adviserende’ stem uit het parlement gewenst is.

Nog los van het gegeven dat het een politieke kwestie is of nieuwe omroepverenigingen wel of niet worden toegelaten getuige de weigering van DeNieuwe Omroep door voormalig PvdA-staatssecretaris Rick van der Ploeg, wil het CDA het blijkbaar meer dan ooit politiseren onder het mom dat het bestel ‘niet open genoeg’ zou zijn. De veelal met dédain omgeven overheersende (maar vooral overschreeuwde) mening in publiek omroepland als zou het Nederlandse omroepbestel het enige en beste ter wereld zijn vanwege de vermeende ‘pluriformiteit’ en het hekelen van unitaire omroepen (aangeduid als ‘staatsbestel!’) gecombineerd met een (al bestaand) bestuurlijk verpolitiseerd bestel, raken dan als reden om tegen een unitair omroepbestel te zijn, noch kant, noch wal en getuigt eerder van de welbekende wijsvinger-mentaliteit jegens andere landen die Nederland soms wordt verweten.

Dat het huidige bestel al gepolitiseerd is, bleek uit opmerkingen van CDA’er Harm Bruins Slot (voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS) tijdens een persgesprek uit de afgelopen maand waarin deze te kennen gaf binnen het CDA een flinke lobby te voeren. Daarbij gaf Bruins Slot aan dat het door de partij gepresenteerde rapport zeker geen fractiestandpunt is, en er het zijne voor te doen om dat te voorkomen.
Het rapport dat door een commissie waarin o.a. KRO voorzitter Frans Slangen zitting nam, is gemaakt, alle macht naar omroepverenigingen te laten terugkeren. Tegelijkertijd ontkent de Raad van Bestuur van de NOS politiek benoemd te zijn, ondanks het duidelijke instemmingsrecht van de staatssecretaris van OC&W van de benoeming.

Opvallend in dat kader is ook een per ongeluk ‘namens’ de beleidswoordvoerder van de NOS verstuurde OC&W-mediabegroting van het ministerie van OC&W aan de perslijst van de NOS.

De twee kernvragen voor publiek omroepbestel….

De mediabegroting 2005 van het ministerie van OC&W is hier te vinden. Hierin is o.a. te lezen dat weliswaar (nu) de doelstelling voor de publieke landelijke omroep is om 40 % marktaandeel en 85 % aan bereik te behalen voor de drie televisiezenders en 33 % aan marktaandeel voor de vijf radiozenders, maar dat de discussie over de toekomst een andere is:
‘Wat zou de rol, taak en functie van een publieke omroep in de samenleving moeten zijn?’
en daaropvolgend
‘hoe kan de maatschappelijke inbedding van de
publieke omroep het beste georganiseerd worden?’

Daarmee doelt de staatssecretaris op de discussie over de kernvraag waarom en waarvoor een publieke omroep (aanvullend, compleet, kijkcijfers als doel of niet etc.), de vraag over de inrichting met of zonder omroepverenigingen aan orde komt voor een eventueel gewijzigd stelsel vanaf 2008. Komend voorjaar is een ‘visie’ van Medy van der Laan te verwachten. Overigens kondigde de staatssecretaris ook een evaluatie in 2005 van de publieke Randstedelijke stads-jongeren zender FunX aan.

(een conclusie als het ANP in haar berichtgeving trekt dat de visie van de staatssecretaris de 40 % televisie marktaandeeldoelstelling is, is wellicht een verkeerde; dat is de doelstelling op basis van de HUIDIGE visie…!?)

Van der Laan in juridische kronkels over Colorful

Staatssecretaris Medy van der Laan (D66) heeft in een uitvoerige brief de Tweede Kamer geinformeerd over haar zienswijze met betrekking tot de radiozender Colorful Radio die de NOS als publieke landelijke omroep als nevenactiviteit wenst te handhaven.

De schorsing die Van der Laan op het originele Commissariaatsbesluit van 18 mei jl. heeft ingesteld duurt 13 weken totdat een onherroepelijke beslissing door de rechter is genomen indien een bezwaar is ingediend. Op 22 september dient een kortgedingprocedure hierover.

In de brief van Van der Laan gaat deze uitgebreid op de argumentatie van de NOS omtrent het bestaansrecht van Colorful Radio. Daarbij schrijft de staatssecretaris dat ‘waar er behoefte is om de uitvoering van de taakopdracht van de publieke omroep te versterken, in dat geval ten aanzien van de programmering van migranten, heeft de wetgever er juist willen voorzien in omgelijkheden om met neventaakkanalen mede invulling te kunnen geven aan de taakopdracht’. Met deze wollige zin lijkt Van der Laan aan te geven dat de discussie over hoofdtaak/neventaak in het voordeel van Colorful Radio kan worden beslist.

De hoofdtaak van de publieke omroepen is hetgeen op Nederland 1, 2, 3, Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747AM moet worden uitgezonden en hetgeen waar de publieke omroepen voor bestaan, terwijl neventaak als insteek aanvullend te zijn. FunX is als neventaak van vier lokale publieke omroepen (uit de vier grote Randstadsteden) wel goedgekeurd door het Commissariaat voor de Media. De staatssecretaris rept opvallenderwijs met geen woord over FunX in haar brief. Het is zo’n 14 jaar niet voorgekomen dat een staatssecretaris ingreep bij beslissingen van het Commissariaat voor de Media.

De brief over Colorful Radio is hier terug te lezen.

Erotische zenders Europeser dan reguliere zenders!

Erotische zenders als X-Zone (in handen van het Nederlandse Canal+, cq Airbridge/Greenfield), FreeX TV, SexView en Spice Platinum (in handen van Playboy TV International) voldeden in 2003 aan de eis om meer dan 50 % van haar zendtijd aan Europees produkt te wijden. Dit blijkt uit een vandaag bekend gemaakte rapportage van het Commissariaat voor de Media. De quotaregeling komt voort uit de EU-richtlijn ‘televisie zonder grenzen’. 50 % van de zendtijd zonder sport, reclame, homeshopping, sport, spel en nieuws moet Europees zijn; 10 % onafhankelijk Europees geproduceerd waarvan eenderde jonger dan 5 jaar oud is.

Van de in Nederland actieve commerciële zenders met een Nederlandse licentie voldoen GEEN van de generalistische zenders aan het vereiste, zo blijkt uit de rapportages over 2003. SBS 6 en Veronica/Fox Kids behaalden in 2003 beiden met 45 % het hoogste percentage. Bij Net 5 en Yorin daalde het percentage Europees product licht naar resp. 33 % en 36 %. Fox Kids, dat GEEN eigen uitzendlicentie heeft (maar een combinatielicentie met Veronica TV gebruikt) zou als afzonderlijke zender wel aan het quotumsvereiste voldoen. Ook Nickelodoen zond in 2003 onvoldoende Europees produkt uit. Voor muziektelevisiezenders (TMF en The Box) stelt het Commissariaat voor de Media geen inzicht te hebben in de gehele programmering, maar zal per 2004 met een nieuwe rapportagewijze te werken waarbij ook clips worden beoordeeld op hun ‘Europees’ zijn.

Het is opvallend dat erotische zenders zich meestal wèl aan de Europese quotaregeling houden, aangezien deze veelal ontheffing hebben, terwijl de reguliere commerciele zenders niet in staat zijn afdoende Europees te produceren. De erotische zenders zijn alleen tegen betaling verkrijgbaar als abonnee(optie)zenders. De generalistisch commerciele zenders hielden zich wel aan de regel om minimaal 40 % aan Nederlandstalige/Friestalige programmering uit te zenden. Nederland 1, 2 en 3, alsmede de regionale publieke zenders hielden zich met percentages van boven de 80 % ruim aan de Europese quotaregeling.

Vanaf volgend jaar boetes!

De toezichthouder heeft bekend gemaakt per dit jaar wel met boetes te zullen werken bij het niet naleven van o.a. de plicht tot het uitzenden van minimaal de helft van de zendtijd aan Europees produkt. Die kunnen oplopen tot 135.000 euro. Tot nu toe gedoogde het Commissariaat het niet volgen van de regels, dat tot in de wandelgangen van televisiezenders tot de reactie leidde dat zolang er geen sancties bestaan, de zenders zich er niet veel van hoefden aan te trekken. Volgens een woordvoerder kan nu pas tot eventueel santioneren over worden gegaan omdat de omroepen eerst hierover ingelicht dienden te worden en zo redelijkerwijs veranderingen kunnen doorvoeren. Het Commissariaat benadrukte overigens wel dat rekening wordt gehouden met uitkomsten van rapportages van de Europese quota in andere landen. RTL 4 en RTL 5 vallen dankzij hun Luxemburgse status buiten de bevoegdheid van het Commissariaat. Luxemburg heeft nog niet geraporteerd over 2003.

Als reden voor het afwijken van de regels voeren verschillende zenders verschillende redenen op. SBS Broadcasting BV voert aan dat (eigen) promo’s moeten worden meegerekend met de quotaregeling, waardoor de uitkomst anders zou zijn. Voor Net 5 voert SBS aan dat er ‘onvoldoende Europees product beschikbaar is’ aangezien het kanaal een ‘thematisch karakter’ heeft, voor Veronica gaf de organisatie dat 2003 een overgangsjaar was waardoor meer niet-Europees produkt (lees Amerikaans) te zien was. Ook RTL Nederland geeft voor Yorin aan dat er ‘weinig Europese produkties zijn die de doelgroep 20-34 jarigen aanspreken’, waarbij Europese en Nederlandse produkties duur zijn en ‘niet passen binnen het programmabudget van een kleine doelgroepzender als Yorin’. Opvallend is dat RTL Yorin voortaan aanduidt als ‘kleine doelgroepzender’ en dat het ‘budget voor Yorin verminderd is door de slechte economische situatie’. De Europese quotaregeling bestaat er om het Europees produkt te stimuleren en een overmatig Amerikaanse invloeden zowel in de media-industrie (ten koste van een Europese industrie) als in het de culturele beleving van televisiekijken in te dammen.

Radio 538 wil ColorfulRadio van de kabel verstoten

Radio 538 (VRON BV) is bezig om middels het verspreiden van misleidende informatie kabel-programmaraden ertoe te bewegen haar radiostation Juize FM de plek van Colorful Radio te laten innemen. In de bewuste brief stelt VRON BV alsof de uitzending van Colorful Radio niet ‘mag’ volgens het Commissariaat voor de Media. Ook spreekt het radiobedrijf van een ‘verhuizing’ van het Hip-hop en R&B format naar Juize FM (van Colorful Radio). Het Commissariaat voor de Media verbood weliswaar in hoofdzaak Colorful Radio als publieke nevenactiviteit van de NOS, maar dankzij een schorsing van staatssecretaris Medy van der Laan mag de zender (legaal) blijven uitzenden. Van der Laan onderzoekt een mogelijke vernietiging van het besluit tot verbod door het Commissariaat voor de Media.

Uit de brief van VRON BV blijkt dat deze per direct de plek wil innemen. Het is voor het eerst dat een radiostation op een zo directe en openlijke wijze aangeeft een ander radiostation op de kabel te willen verstoten. Radio 538/VRON BV heeft zich zowel zelfstandig als in NVCR verband (Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio) veelvuldig verzet tegen publieke nevenzender-inititatieven als Colorful Radio, de ConcertZender en FunX omdat deze in de optiek van de commerciele radiostations als oneerlijke concurrentie wordt beschouwd met staats-steun. FunX wordt overigens ook via de kabel uitgezonden als publieke stadsagglomeratiezender voor jongeren in de Randstad.

Maud Burgers, woordvoerster voor VRON BV erkent dat de brief onvolledige informatie bevat en stelt dat een tweede brief in de maak is waarin de Commissariaats-beslissing verder wordt toegelicht. Maar volgens Burgers zal het programmaraden blijven wijzen op het alternatief Juize FM voor de plek van Colorful Radio. In reactie op de vraag of het radiostation ook zal melden dat het lot voor Colorful Radio mede in handen ligt van de staatssecretaris en vooralsnog legaal kan blijven uitzenden, blijft de woordvoerster een antwoord schuldig….

UPDATE: inmiddels heeft de NOS gereageerd met de medeling te onderzoeken of het mogelijk is juridische stappen tegen Radio 538 (VRON BV) te zetten, maar daarover zijn volgens een woordvoerder nog geen beslissingen genomen.

De bewuste brief heeft DutchMedia HIER online gezet

Nederland 1 van de kabel in provincie Luik

Nederland 1 is op 1 juli jl. verdwenen van de kabel in de Belgische grensprovincie Luik bij kabelexploitant ALE-Télédis. VRT Ketnet/Canvas heeft de kabelfrequentie van Nederland 1 overgenomen. De Luikse kabelaar moet deze Vlaamse uitzenden als gevolg van een ‘must carry’ bepaling in de Franstalig Belgische mediawet. Tot eind juni voldeed de Luikse kabelaar hier niet aan, die claimt te weinig capaciteit te hebben om Nederland 1 langer uit te zenden. Alleen Nederland 2 is nog voor de meer dan 300.000 Luikse kabelhuishoudens te zien. Afhankelijk van de regio zijn in de provincie Luik minimaal 27 analoge televisiezenders te zien via de kabel (waarvan 16 Franstalige zenders). Nederland 1 en 3 zijn alleen tegen extra betaling digitaal via de Luikse kabel beschikbaar. Alsof aan de andere kant van de grens soortgelijke gevoelens jegens de taal van een buurland heerst, verwijderde Essent Kabelcom vorig jaar de Franstalig Belgische zender RTBF La Une analoog uit het analoge aanbod in de grensprovincies Limburg en Noord-Brabant om plek te maken voor Nickelodeon (alleen in de regio Roosendaal/Bergen op Zoom e.o. keerde de zender terug na protesten).

Casema opent aanval op KPN

COLUMN – De derde kabelexploitant van Nederland, Casema opent onder de ironische titel ‘Casema verwelkomt KPN op Tv-markt’ de aanval op de telecomoperator. In een persuitnodiging stelt Casema dat KPN het vaste telefoonnet sterk verwaarloosd heeft: ‘tien jaar is er niet in geinvesteerd’, aldus de kabelaar die er verder op belerende wijze op wijst dat KPN te veel geld gestoken heeft in ‘megalomane glasvezelplannen en het hachelijke UMTS avontuur’ met bitter teleurstellende resultaten.

KPN vroeg deze zomer aan de grote kabelexploitanten toegang tot hun kabelnetten. Casema spreekt van een ‘frustratie’ van ‘gunstige ontwikkelingen’ (keuze van televisie-aanbieder) ‘door een monopolie van KPN op alle tv-infrastructructuren’. Casema stelt verder ‘dat gevaar dreigt door de komst van KPN op de kabel’, aangezien kabelaars op ‘maar één infrastructuur’ actief zijn terwijl KPN meerdere infrastructuren gebruikt: telefoonlijn, mobiel netwerk en DVB-T (Digitenne). Casema spreekt dan ook van ‘een beetje jaloers’ zijn op kabelexploitanten aan de zijde van KPN. De aanval van Casema is opvallend: tot 1997 was Casema in handen van KPN. Casema heeft de afgelopen jaren met zware verliezen te maken gehad, terwijl het – net als KPN – een dominante speler met aanmerkelijke markmacht is (circa 90 % van de huishoudens neemt televisie af bij Casema). Het beklag in de persuitnodiging dat er ‘voor tv-aanbieders amper droog brood te verdienen valt’ is meer van toepassing op gedane investeringen in produkten en diensten die niet met primaire televisie-ontvangst te maken hebben (internet, mislukte telefonie-experimenten e.d.) alsmede foute marketingconcepten (Casema Digitale Televisie nu opnieuw gelanceerd middels Casema TVD) dan dat er ‘geen droog brood met televisie-ontvangst’ te verdienen valt. Hierbij zij aangemerkt dat alhoewel Casema zich als onderdeel van de kabel-lobby eeuwig beklaagt over te veel regels en toezicht, het afgelopen jaar in haar werkgebied zo veel mogelijk de tarieven heeft verhoogd tot de standaardpakketprijs van 13,30 euro per maand.

Casema meldde in de persuitnodiging eveneens ‘open’ te staan voor derden waaronder Canal+ en Wanadoo. Wanadoo is een erfenis uit de heerschappij van France Telecom waar Casema tot begin 2003 onder viel; met Canal+ is Casema de afgelopen jaren er niet in geslaagd een concrete afspraak tot digitale distributie te maken. De vermeende ‘openheid’ van de kabel van Casema is daarmee uiterst discutabel en is eerder wettelijk afgedwongen dan een vrijwilligheid. Casema hekelt de uitbreidingsplannen van KPN met de DVB-T operator Digitenne. Opvallend is dat Casema in haar uitnodiging in een soort neiging tot propaganda richting publieke opinie journalisten uitnodigt om voor hen ‘een boekje open te doen over de werkelijke redenen die schuilgaan achter de kabel-avances van KPN’, alsmede ‘ontwikkelingen in technologieën, internationalisering en wet- en regelgeving’.

Dat KPN niet op dezelfde hoogte is als Europese telecom-collega’s France Télécom, Telecom Italia en zelfs Belgacom met bijvoorbeeld het aanbieden van xDSL TV diensten, doet niet onder aan de vreemde veronderstelling van Casema dat er ‘ongewenste machtsconcentratie van KPN’ zijn die ‘zorgen voor scheve marktverhoudingen’ waar in de optiek van de kabelaar de ‘consument’ de ‘dupe’ van is.

Uit de mond van Casema zijn dit soort zaken uiteraard uiterst gekleurd en veelal éénzijdig. Casema lijkt zich met de opmerking voor te doen als behartiger van deze consument (wij weten wat goed voor u is!), waar Casema de afgelopen jaren schromelijk te kort is geschoten in het correct behandelen en het op een aantrekkelijke wijze aanbieden en beprijzen van haar televisie-produkten voor diezelfde consument. Die consument die- ter vergelijking – in gebieden waar nog steeds gemeentelijke kabelaars het voor het zeggen hebben, duidelijk andere ervaringen hebben, zo bewijst de praktijk in de tegenstelling tussen grote en kleine publieke kabelaars!

Of Casema ook zal vertellen dat Nederland een Europese anomalie is wat betreft de primaire televisie-infrastructuur dat alleen net zo in België voorkomt en dat het een verklaring is voor aanbod, beprijzing en regelgeving, valt te betwijfelen. Af te wachten valt hoe de vaderlandse pers het propaganda-initiatief van Casema zal behandelen en uitwerken op haar redactionele pagina’s…..

DIT IS EEN COLUMN

FunX met vijfde editie

De publieke stadsregiozender FunX start medio oktober met een vijfde editie van haar radiostation. Deze editie zal als ‘interneteditie’ onder de naam FunX Plus uitzenden en is bedoeld voor luisteraars buiten de stadsregio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Voor FunX Plus is inmiddels een overeenkomst met internetprovider XS4all gesloten alsmede Buma/Stemra voor de auteursrechten. FunX Plus zal met 5000 simultane streams beschikbaar komen in een geluidskwaliteit van 128 kbit/s. FunX-directeur Willem Stegeman stelt dat deze versie ook in de toekomst voor kabeldistributie buiten de G4 stads-agglomeraties zal worden ingezet, zij het dan met een geluidskwaliteit van minimaal 192 kbit/s. FunX zal zich overigens dit jaar niet meer per se actief presenteren op presentatie-avonden van programmaraden, maar zal programmaraden wel om distributie verzoeken en ingaan op vragen tot informatie.