Backup publieke landelijke r/tv zenders onduidelijk, verantwoordelijkheid publiek?

Hoe is de backup geregeld voor de publieke radio- en televisiezenders als FM-zendmasten uitvallen, de Mediagateway weg zou vallen, of essentiële onderdelen van aanvoer. Relevant, zeker omdat gebleken is dat bij de uitval medio juli van de FM-zendmasten in Lopik en Hogersmilde voor Radio 1 t/m 6 en de digitale etheruitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 er nauwelijks backup-voorzieningen bleken te zijn. Radio 1 ging zelfs uitzenden op de middengolf vanuit Engeland nadat Radio 5 een tijdje uit de ether is geweest om op de middengolf Radio 1 nog continuïteit te geven.

Kabelaars en andere distributeurs betrekken veelal de signalen met een rechtstreekse aansluiting op de Mediagateway. Ook de zendmasten betrekken de FM-signalen veelal daarvandaan. Dat is een voorziening van Technicolor. DutchMedia heeft een rondvraag gedaan over hoe de verschillende spelers vanuit de publieke verantwoordelijkheid omgaan met uitval van de distributie voor publieke radio en televisiezenders. Gezien de publieke functie daarvan is in dit artikel er voor gekozen om de aandacht niet bij commerciële zenders te leggen.

De Nederlandse Publieke Omroep lijkt de verantwoordelijkheid voor de ontvangst van FM-zenders als Radio 1 t/m 4 bij uitval volledig bij het publiek neer te leggen. Dit blijkt uit een reactie van NPO-woordvoerder Erik Kroeze. Kroeze stelt “De back-up is geregeld doordat het publiek vaak ook de beschikking heeft over ander distributiewijzen, zoals kabel, internet, satelliet, enzovoorts. Daarnaast hebben FM-zendmasten vaak een grote overlap wat ook een back-up creert.” Op vragen over hoe de backup verder georganiseerd is, weigert  de NPO informatie te geven anders dan “uit veiligheidsoverwegingen doen wij daar geen mededelingen over”. Een interviewverzoek met de directeur distributie werd geweigerd. Wel stelde Erik Kroeze namens de NPO nog in antwoord op concrete vragen over hoe backup geregeld is of niet, dat deze “niet kan ingaan op hoe het in geval van onvoorziene situaties contractueel geregeld is”. Ook stelt de NPO in reactie op vragen hoe de backup voor de kabel, satelliet en DVB-T is geregeld bij de aanvoer dat dat ‘te ver voert’ om te beantwoorden. De NPO is zelf licentiehouder van DVB-T (digitale ether) frequenties voor de wettelijk verplichtte (free to air) uitzending van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke omroep.

Interessant is dat in een ‘brandbrief’ aan de regering de NPO alle beschikbare radio-frequenties op 18 juli jl. heeft geclaimd en te vergunnen aan de NPO. Inclusief de commerciele landelijke FM-pakketten A7 en A8 waarvoor een verdeelprocedure was ingezet, waarbij de NPO verzocht om vooralsnog niet tot verdeling daarvan over te gaan. Ook stelt de NPO dat er een ‘niet afdoende regeling van de basisvoorziening leidt tot maatschappelijk onaanvaardbare’ situaties die ‘potentieel gevaarlijk’ zouden zijn gezien de ‘rampenfunctie’ van Radio 1. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO vraagt de minister van EL&I, Maxime Verhagen om garanties om haar taak via omroepzenders te kunnen blijven voldoen. In reactie op vragen waarom de overheid dat zou moeten garanderen en de NPO niet zelf de backup zou horen te organiseren, stelt woordvoerder Erik Kroeze dat dat ‘niet van belang’ is.

De NPO is niet ingegaan op vragen over waarom de NPO niet zelf een backupvoorziening heeft voor de FM-zenders gebruik makend van dezelfde frequenties, maar vanaf andere locaties. Het lijkt erop dat de NPO in haar communicatie vooral naar andere partijen wijst, maar niet zelf heeft bezien dat ze feitelijk nauwelijks tot geen backupvoorzieningen heeft.

Ziggo-woordvoerder Gradus Vos stelt dat Ziggo meerdere backup’s heeft. “Sowieso hebben we twee distributiecentra. Wij halen de signalen rechtstreeks vanaf de eindregie bij Nederland 1, 2 en 3 vandaan. Alle kabelaars liggen in het Hilversumse mediapark met veel kabels. De Mediagateway is als een ring geconstrueerd. Bovendien is daar ook het knooppunt van onze eigen glasvezelnetwerken. Als dat onverhoopt uit zou vallen, dan schakelen we over op satellietontvangst en als dat er niet is, DVB-T. Hetzelfde geldt in feite ook voor radioontvangst. Ergens houdt het wel op.” Ziggo haalt de regionale publieke radio- en tv-zenders veelal op vanuti de regionale zenders zelve.

Ronald Sutmuller, woordvoerder voor UPC Nederland zegt dat ze voor de ‘must-carry en rampenzenders’ (dit zijn in ieder geval Nederland 1, 2 en 3, Radio 1 t/m 5 alsmede de regionale radio/tv zenders) ‘secundaire’ aanlevering paraat heeft waaronder satellietontvangst in plaats van Mediagateway-aanvoer. “Sommige aanbieders hebben daarvoor nog wel actie te ondernemen”. Welke dat zijn kon Sutmuller niet zeggen; wel dat ‘niet altijd alle kwaliteitsvarianten (zoals HD)’ beschikbaar is. “Minder urgente zenders krijgen bij een storing een ‘still’ met daarop relevante informatie, zodat iedereen weet wat er met betrekking tot de zender aan de hand is’, aldus Sutmuller. UPC benadrukt dat alhoewel ‘zenders en aanbieders verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van het signaal’, deze vooral in overleg met relevante partijen passende oplossingen zoekt zonder lange onderbrekingen in gevallen dat het voorkomt.

Canal Digitaal (M7 Group SA) heeft een eigen verbinding die direct vanaf de eindregie vanaf de Nederlandse Publieke Omroep naar de technische ruimtes van M7 Group SA lopen. “Dit is dus de best mogelijke optie, waarbij de kabelaars volgens mij allemaal op de Mediagateway zitten voor de aanlevering van deze signalen.” aldus Executive Vice President Andrei Noppe namens M7 Group SA in reactie op de ‘backup’ vraag voor ontvangst van Nederland 1, 2 en 3. M7 Group SA heeft haar aanlevering dubbel uitgevoerd. “De NPO heeft er goed aan gedaan in de tenderdocumenten expliciet vast te leggen in welke mate er redundantie geregeld moet zijn vanaf het overnamepunt. Als onze uplinkschotel onverhoopt weg zou zijn, hebben wij binnen een uur het signaal opnieuw vanaf elders actief,” aldus Noppe.

Gerard Schuiteman, directeur van de   koepelorganisatie van Regionale publieke omroepen ROOS zegt dat de backupfunctionaliteit per regionale omroep kan verschillen. Samen met KPN Broadcast Services had RTV Drenthe als eerste na het omvallen van de mast Hoogersmilde de zaken eerste voor elkaar. “Onverwijld contact”, dat is wat er veelal gebeurt. De calamiteitenfunctie en rampenfunctie is gedefinieerd in convenanten met de provincies. Schuiteman doet een open uitnodiging aan de NPO: “als de door haar geclaimde calamiteitenfunctie van Radio 1 in het gedrang komt, mag de NPO ons bellen en deze samen met de regionale publieke omroepen organiseren.” Formeel heeft Radio 1 geen rampen/calamiteitenfunctie, maar in geval van nationale ramp/calamiteiten, kan de minister-president publieke frequenties/radiozenders claimen (niet alleen Radio 1).

Op basis van een rondgang is de conclusie dat de NPO zelve bar weinig wil vertellen over of en hoe er een backup is georganiseerd anders dan ‘er alles aan te doen’. Uit de praktijk en een rondgang lijkt het op dat de NPO vooral de publieke verantwoordelijkheid bij andere partijen neerlegt en haar eigen rol en verantwoordelijkheid niet altijd even goed neemt. Bij een daadwerkelijke uitval van het Hilversumse Mediapark al dan niet in combinatie van het Radio 1-6 & Nederland 1/2/3 overnamepunt en de Mediagateway is totaal onduidelijk hoe uitzendingen zouden worden gecontinueerd. Het is te hopen dat er in die zin geen andere ‘ongelukken’ gebeuren!

FunX stopt met website FunX Hip-Hop en voormalige Lijn5-programma’s vanwege ‘onzekerheid’ toekomst

De publieke stadsjongerenzender FunX stopt in het nieuwe radioseizoen dat ze komende maandag inluidt, met de voormalige Lijn5-programma’s Spoken, Dus Dat, Wat Anders en Fouradio. Ook het programma Jouw XChart is bij FunX uit de programmering geschrapt. FunX noemt de ‘onzekere toekomst’ reden en geeft aan dat het ‘het vechten is voor haar bestaansrecht’. Per 1 januari aankomende stopt de gemeente Amsterdam met haar financiering waardoor cica 300.000 euro aan subsidie wordt geschrapt evenals de Amsterdamse SALTO-etherfrequentie (96,1 MHz) waar FunX op uitzendt. Per 1 januari 2013 wordt, zoals het er thans naar uitziet, de  financiering van de overige gemeenten en het ministerie van OCW geschrapt, net als de drie overige etherfrequenties.

FunX is ook per direct gestopt met haar themasite FunX Hip-Hop. FunX stelt op haar site over FunX Hip Hop dat “waar wij van houden wordt afgeschilderd als een hobby voor parasieten. Dit is niet wat wij zouden moeten willen. Jullie hulp is dus van harte welkom.”
De toenmalige NPS (nu NTR) verzorgde Lijn 5 tot 2008 op Radio 5 in het kader van haar toenmalige minderhedentaakopdracht. Lijn 5 was een uitvloeisel van het toenmalige einde van het ‘publieke’ Colorful Radio die de NPO begin 2004 was begonnen na overname, maar op 14 november 2004 destijds noodgedwongen moest stoppen. In 2008 nam FunX een aantal programma’s en de titel Lijn 5 over die het in september 2010 onderbracht in FunX Hiphop. Het themakanaal/de stream FunX HipHop blijft op internet overigens wel bestaan.

Overigens komt FunX de komende maanden met nieuwe programma’s waaronder het discussieprogramma CritiX, enkele danceprogramma’s (Goodness MiX en FunX Dance Club Sessions) alsmede Sounds of the City. FunX is de afgelopen periode met een publieksactie begonnen onder de noemer ‘FunX pikt het niet langer’ omdat ze wil bewerkstelligen dat ‘het geluid van stadsjongeren’ kan blijven voortbestaan en wil dat bewijzen met zoveel mogelijk smartphonedownloads. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op voordracht van de regering de facto ingestemd met het einde van FunX door de acceptatie van de aanbiedingsbrief van de uitwerking van het regeeraccoord onderdeel Media. Daarin stelt het kabinet dat het van mening is dat bestaande algemene media-instellingen al in specifieke minderhedenprogrammering moeten voorzien en aldus de structurele investeringen op ‘lokaal niveau’ be-eindigd kan worden. De FunX-organisatie verzorgt naast de grootstedelijke uitzendingen, ook de landelijke invulling van FunX NL in opdracht van de NPO op op de kabel, internet, DVB-T/DAB en satelliet.  FunX BV is een dochter van de Stichting G4 Radio waarin de vier lokale publieke omroepen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht participeren. FunX bestaat bij de gratie van 4,51 miljoen euro aan subsidie op een totale inkomstenstaat van 5,39 miljoen, aldus de jaarcijfers 2010.

RTL Group in Nederland: zeer goede prestaties; steeds dominanter in tv-reclamemarkt

RTL Group SA heeft in Nederland in het eerste half jaar van dit jaar zeer goed gepresteerd in haar televisiesegment. Dit blijkt uit het halfjaarbericht van het beursgenoteerde Bertelsmann-onderdeel. Met onder andere RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 behaalde het televisie-onderdeel een omzet van 206 miljoen euro; in de eerste helft van 2010 was dit nog 164 miljoen. Daarbij was de operationele (EBITA) winst 50 miljoen euro, terwijl dit vorig jaar over dezelfde periode nog 23 miljoen euro was.

RTL Nederland behaalde met haar reclame-activiteiten volgens de eigen cijfers 48,4 % van de televisiereclamemarkt. Dit was in het eerste half jaar van 2010 nog 43 %. Daarbij haalt het aldus bijna de helft van de netto televisiereclamebestedingen binnen en is daarbij een steeds dominantere speler; en haalt daarbij omzet ten kosten van de concurrentie (met name SBS Broadcasting (Net 5, SBS 6 en Net 5) en de Stichting Ether Reclame (die voor Nederland 1, 2 en 3 reclame verkoopt). Volgens RTL Group steeg de nettotelevisiereclamemarkt met 8,1 % in het eerste half jaar, waarbij SBS Broadcasting 6,5 % steeg. Qua kijkcijfers behaalden de RTL-zenders gezamenlijk in de commerciële doelgroep 20-49 met 31,3 % als groep beduidend meer dan de landelijke publieke en SBS-zenders.

Radio: gelijkblijvend resultaat; verkoopbedrag Slam! FM bekend gemaakt.

Uit het haljaarbericht blijkt eveneens dat Radio 538, Radio 10 Gold en Slam! FM onder RTL Nederland Holding, een omzet haalden van 27 miljoen euro in de eerste helft van 2011; dat is 1 miljoen meer dan vorig jaar over dezelfde periode. Opvallend is dat de operationele EBITA winst daarbij gelijk bleef met 9 miljoen euro. Slam! FM is overigens pas in juni onderdeel geworden van RTL Nederland Holding. Uit het halfjaarbericht blijkt dat RTL Nederland Holding 6 miljoen euro (netto) betaald heeft aan de oud-eigenaar Lex Harding, waarbij 5 miljoen euro als goodwill is erkend. Toen is ook overeengekomen dat bij een overeenkomst met Talpa Slam! FM mee zou gaan naar Talpa.

De aandelenuitruil met Talpa Holding waarbij 26,3 % van de aandelen RTL Nederland Holding BV wordt uitgeruild voor de overdracht van Radio 538 aan Talpa Holding en Slam! FM en Radio 10 Gold worden meeverkocht aan Talpa Holding NV, bedraagt volgens RTL Group SA een waarde van 232 miljoen euro waarbij 100 miljoen aan verplichtingen vanaf moet worden gehaald, resulterend in 132 miljoen euro. Op de balans van RTL Group staat overigens een waarde van 187 miljoen met 8 miljoen als verplichtingen voor de af te stoten onderdelen. (DutchMedia). De verwachting is dat de ruil per 1 januari 2012 zal worden geeffectueerd. Tot eind dit jaar blijft RTL Group SA aldus controle houden over Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold.