Category Archives: DVB-T

KPN maakt jaarcijfers bekend: 775.000 televisieklanten

Koninklijke KPN NV heeft haar jaarcijfers 2008 bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat het telecombedrijf in totaal 775.000 televisieklanten had op 31 december jl. Dit waren er één jaar eerder nog 497.000. In het vierde kwartaal haalde KPN netto 75.000 nieuwe televisieklanten binnen. Van deze klanten waren 65.000 nieuwe Digitenne van KPN-klanten. In totaal heeft Digitenne van KPN nu 735.000 klanten; KPN Interactieve TV, het KPN IPTV-produkt heeft 40.000 klanten, 10.000 meer dan een kwartaal eerder. KPN stelt nu als operator groter te zijn dan satellietoperator Canal Digitaal. KPN is vooral actief als prijsvechter ten opzichte van kabel en satelliet met Digitenne van KPN; hierdoor daalt het marktaandeel van de kabel – die overigens desondanks een aanmerkelijke marktmacht behoudt  blijft – langzaam maar gestaag. KPN verwacht einde van dit jaar, begin 2010 de miljoenste televisieklant te kunnen verwelkomen. Onlangs lekte via OPTA uit dat in het derde kwartaal het produkt Digitenne van KPN met destijds 670.000 klanten niet winstgevend was en in 2009 9,2 miljoen euro aan reclamegeld voor Digitenne van KPN te zullen besteden en nog eens 1 miljoen euro ten behoeve van KPN Interactieve TV.  KPN maakt normaal gesproken nooit financiële deelcijfers van haar televisiesegment bekend.

Concertzender Nieuwe Stijl per 15 april Radio 6; Concertzender Classic wordt weer Concertzender

Concertzender Nieuwe Stijl zal per 15 april haar naam wijzigen in Radio 6. Daarmee wordt een vorig jaar september ingezet proces afgerond. Oorspronkelijk zou de radiozender met jazz, wereldmuziek, avontuurlijke muziek en culturele programma’s veel eerder Radio 6 gaan heten. De radiozender nam een aantal programma’s over die voorheen op Radio 2, Radio 4 en Radio 5 werd uitgezonden, waarbij omroeporganisaties als VPRO, NPS, MAX en KRO deze zender invulling geven. Woordvoerster Noelle Beyne zegt desgevraagd tegen DutchMedia dat met name juridische kwesties omtrent de merknaam Radio 6 dit tegenhielden. Volgens het Beneluxmerkenbureau is de merknaam Radio 6 geregistreerd bij het het Vlaamse Gent gevestigde XINIX BVBA. Het logo van Radio 6 zal komende donderdag bekend worden gemaakt. Radio 6 heeft inmiddels een weblog geopend op http://radio6.nl/vandaag
De huidige programmering van de radiozender zal met de nieuwe naam overigens niet wijzigen.

Concertzender Nieuwe Stijl nam begin september 2006 de plek van de Concertzender over op de kabel, DAB, DVB-T en satelliet. Concertzender zelf ging zich op haar beurt (noodgedwongen) Concertzender Classic noemen. Het is de verwachting dat Concertzender Classic komende zomer weer gewoon ‘Concertzender’ zal heten, aldus directeur Gusta Korteweg. Concertzender Classic is onveranderd op internet doorgegaan met het uitzenden van serieuze muziek in de breedte: nieuwe muziek, jazz, klassieke muziek, oude muziek, wereldmuziek, culturele raakvlakken en opera. Concertzender Classic is inmiddels ook beschikbaar voor analoge en digitale kabeldistributie naast Radio 6. De bedoeling is dat binnenkort Concertzender Classic bovendien via DVB-T (het digitale ethertelevisienetwerk) zal uitzenden opdat ook ‘Digitenne van KPN-abonnees’ de radiozender weer kunnen beluisteren, net zoals Radio 1, 2, 3FM, 4, 5 en 6 (nu nog Concertzender Nieuwe Stijl). Inmiddels zijn er enkele programmaraden waaronder die van Amsterdam en Amstelveen die Concertzender Classic hebben geadviseerd in hun kabelradio-advies. Concertzender Classic blijft overigens ook op Radio 6 gedurende een aantal nachtelijke, werkdagelijkse ochtend- en weekenddaguren te beluisteren.

Luxemburgse RTL-Licenties inclusief RTL 4, RTL 5 en RTL 7 10 jaar verlengd

De uitzendlicenties van de Luxemburgse RTL-zenders zijn met 10 jaar verlengd tot 2020. Dit hebben RTL Group SA, eigenaar Bertelsmann AG en de Luxemburgse regering vandaag bekend gemaakt. Het betekent dat ook de op Nederland gerichte zenders RTL 4, RTL 5 en RTL 7 verzekerd zijn van hun uitzendlicenties tot 2020. Ook de op Franstalig België gerichtte zenders RTL-TVi, Club RTL en Plug TV alsmede de op Frankrijk gerichte RTL 9 (voor 35 % in handen van RTL Group SA) en de radiozenders RTL Radio die beste Hits Aller Zeiten alsmede RTL (France) kunnen zien dankzij deze overeenkomst hun uitzendingen tot aan 2020 verzekerd.

In ruil voor de uitzendlicenties en de frequenties in Luxemburg blijft RTL Group SA via dochter CLT-Ufa SA de televisie-uitzendingen in het Letzebuergs als publieke taakopdracht via RTL Télé Letzebuerg (alsmede Den 2. RTL) verzorgen. Deze uitzendingen worden overigens ook met reclame-inkomsten gefinancierd, waarbij deze uitzendlicentie overigens wel commercieel is.

Het hoofdkantoor van RTL GRoup SA alsmede dochters Broadcasting Center Europe en CLT-Ufa blijven in Luxemburg-Kirchberg gevestigd waar thans zo’n 600 mensen werken. Het oorspronkelijke contract tussen RTL Group SA en de Luxemburgse regering verliep in 2010. Jean Louis Schiltz verklaarde in een persverklaring dat RTL en Luxemburg ‘bij elkaar horen’.

RTL is in Luxemburg een zeer dominante speler met haar radio- en televisie-uitzendingen, waarbij deze alle etherfrequenties voor televisiedoeleinden in handen heeft, alsmede zeer dominant is in de radiosector dankzij RTL Radio Letzebuerg.

De Luxemburgse uitzendlicenties van o.a. de op Franstalig België en Nederland gerichte zenders liggen gevoelig. Dankzij deze constructie kunnen de RTL Group-zenders zich ontrekken aan het mediatoezicht in Nederland, resp. Franstalig België, aangezien Luxemburg niet of nauwelijks toezicht houdt op deze zenders. RTL claimt aan de andere kant wèl haar positie in allerlei (branche)organen in beide landen die juridisch verankerd zijn, zonder er zich iets van te hoeven aan trekken en laat zich niet onbetuigd zich uit te spreken over nationale wet- en regelgeving als het om bijvoorbeeld publieke zenders gaat. In Franstalig België tracht toezichthouder CSA RTL-TVi en Club RTL terug onder Franstalig Belgisch toezicht te verkrijgen nadat het bedrijf op 1 januari 2006 deze licenties niet verlengde. In Europees verband vindt overigens nog discussie plaats over hoe om te gaan met zenders die gebruik maken van het het ‘licentieshoppen’ om zo onder nationale regelgeving uit te komen. Luxemburg kent overigens ook een ‘echte’ publieke omroep die alleen met radio actief is onder de naam ‘Radio 100,7’.

Het Duitse Bertelsmann AG bezit 89,8 % van de aandelen RTL Group SA.

KPN positioneert Mine anders

Koninklijke KPN NV positioneert Mine vanaf deze maand op een iets andere wijze dan ze in mei jl. nog aankondigde. Dit maakte KPN in de marge van de persconferentie van de jaarresultaten 2006 bekend. Eind deze maand is het de bedoeling dat KPN Mine op de markt iets breder in de markt gaat plaatsen, maar daarbij wel alleen zich op bepaalde doelgroepen zal richten. Mine is immers alleen beschikbaar in combinatie met Direct ADSL of InternetPlusBellen, maar (vooralsnog) niet via andere combinaties. Daarmee erkent KPN bij monde van topman Ad Scheepbouwer terug te komen op eerdere proposities die ze vorig jaar aankondigde en niet waarmaakte. Scheepbouwer ontkende echter met klem dat de aankondiging in mei vorig jaar een ‘voor de buhne’ bericht was, maar gaf toe dat uiteindelijk de techniek niet afdoende gereed was om het produkt in 2006 volwaardig op de markt te brengen. Vorig jaar werd aangekondigd dat dit wel het geval zou zijn. In de persaankondiging staat weliswaar dat het Mine-produkt per 1 februari op de markt is gekomen, maar dit werd door Eelco Blok, bestuurslid van KPN, genuanceerd naar volledig eind deze maand, en dan met name op de doelgroepen van geavanceerde gebruikers die o.a. via de Primafoon het produkt kunnen verkrijgen.

Hoeveel geinvesteerd is in Mine en de televisie-initiatieven, wilde de financiele KPN-topman niet kenbaar maken anders dan dat het om ‘aanzienlijke’ bedragen gaan die echter niet gemeld hoefden te worden in de financiele rapportage over 2006 die vandaag bekend werd gemaakt.

KPN heeft verder aangegeven op haar televisieprodukt de focus te leggen op DVB-T produkt oftewel ‘Digitenne van KPN’. Volgens Baptiest Coopmans, eveneens lid van de Raad van Bestuur van KPN is het de bedoeling dat de prijs van ‘Digitenne van KPN’ de komende jaren onder de 10 euro blijft. Onlangs verhoogde het telecombedrijf de abonnementsprijs op dit produkt voor nieuwe klanten van 7,95 euro per maand naar 9,95 euro per maand.

Digitenne van KPN telde overigens op 31 december 2006 265.000 abonnees. Dit zijn er 20.000 meer dan een kwartaal eerder en 81.000 meer dan 31 december 2005. Er zijn inmiddels 15.000 extra betalende klanten voor de twee Tele2 Voetbal-kanalen die KPN verkoopt via ‘Digitenne van KPN’ sedert 18 oktober 2006.

KPN zelve maakte een totaal jaaromzet van 12,057 miljard euro met een netto winst van 1,58 miljard euro. Dat is licht hoger dan in 2006. Opvallend is dat in de kwartaalvergelijking tussen het vierde kwartaal 2005 en het vierde kwartaal 2006 er sprake is van lichte omzetdalingen en lichte nettowinstdalingen, waarbij ook het operationeel resultaat daalde. De omzet over het vierde kwartaal bedroeg 3,022 miljard euro (was een jaar eerder 3,074 miljard) en de netto winst bedroeg 426 miljoen euro (was 622 miljoen euro).

KPN verhoogt abonnementsprijs Digitenne van KPN en schrapt klantenvoorwaarde

Koninklijke KPN NV heeft de prijs van het ‘Digitenne van KPN’ aanbod met twee euro per maand verhoogd zo blijkt uit de prijsinformatie op de website van KPN. Tot voor kort kostte het abonnement op het gecodeerde digitale betaaltelevisie aanbod via de ether nog 7,95 euro per maand met als voorwaarde dat men al op een of andere wijze klant was van KPN (mobiel, vast, internet e.d.). Indien men dat niet was, kostte het abonnement 13,95 euro per maand. Met het schrappen van deze voorwaarden kost een betaalabonnement op ‘Digitenne van KPN’ voortaan 9,95 euro per maand. De prijs van het KPN-aanbod is sinds 18 oktober 2004, toen KPN daarmee begon ongewijzigd gebleven. KPN heeft op haar websites geen informatie vermeld over de gevolgen van bestaande abonnees. KPN biedt overigens op één abonnement maximaal drie smartcards aan, maar vermeldt dit meer op haar site. Abonnees die een abonnement hebben gesloten op het toenmalige zelfstandige ‘Digitenne’ betaalden destijds 8,95 euro per maand. Dit was mogelijk van 18 april 2003 tot medio oktober 2006.

In het gecodeerde aanbod van Digitenne van KPN worden 19 tv-kanalen aangeboden (waaronder de erotische zender Private Spice) en 10 radiostations. Buiten de Randstad bestaat het aanbod – indien het wordt aangeboden – vooralsnog uit 17 tv-kanalen, aangezien BBC World en BBC Prime aldaar niet worden uitgezonden. Het ‘Digitenne van KPN’ aanbod alsmede de ‘optie’ Tele2 Voetbal met twee kanalen kost voortaa in totaal 15,95 euro per maand. Voor de publieke landelijke en regionale zenders hoeft niet betaald te worden, deze zenden free to air uit. KPN heeft thans overigens een actie waarbij het het aankoopbedrag van het zogeheten ‘startpakket’ met een digitale etherontvanger, binnenhuisantenne en smartcard. In de laatste gerapporteerde kwartaalcijfers (30 september 2006) telde KPN in totaal 245.000 betalende DVB-T abonnees.

UPDATE:

KPN-voorlichter Bram Oudshoorn zegt desgevraagd tegenover DutchMedia over de prijsverhoging: “Reden is dat klanten een voorkeur hebben voor lagere instapkosten versus abonnementskosten. In de nieuwe abonnementsvorm is de eerste tuner in het basisabonnement opgenomen. Zoals je weet zijn we Digitenne nog volop aan het uitrollen. Dat betekent voor de mobiele tv-kijker (bijvoorbeeld met de boot) dat een steeds groter dekkingsgebied ontstaat. Meer kwaliteit en kwantiteit rechtvaardigt een iets hogere abonnementsprijs. We streven overigens naar zo min mogelijk prijsaanpassingen en er is voor de toekomst ook nog niets verder gepland. Voor de bestaande klanten verandert er overigens niets.Nog steeds kunnen op een abonnement driesmartcards gebruikt worden. “

Neelie Kroes veroordeelt Berlusconi-regering alsmede o.a. Telecom Italia Media en Berlusconi-deelneming Mediaset

EU-Commissaris Neelie Kroes (VVD) van mededinging heeft Italië veroordeeld naar aanleiding van het bevoordelen van bepaalde marktpartijen door de Berlusconi-regering in 2004 en 2005. De Berlusconi-regering heeft in die jaren een methode gehanteerd waarbij het subsidie gaf aan de kopers van DVB-T MHP ontvangers waarmee multimediatoepassingen mogelijk waren. In totaal gaat het om 200 miljoen euro; kopers konden hierdoor op een bepaald moment voor maar liefst 19 euro DVB-T MHP aanschaffen, als ze kijk- en luistergeld betaalden. Sky Italia, de satellietoperator van Keith Rupert Murdoch’s News Corp. klaagde samen met andere benadeelden Italië aan bij de Europese Commissie omdat deze zich benadeeld voelde. Silvio Berlusconi’s Fininvest deelneming Mediaset kon dankzij de subsidie een markt opbouwen om pay-per-view activiteiten te starten en wist behendig daarmee met de voetbalrechten van de Serie A die Sky Italia tot dan toe in het bezit had, te concurreren met Sky dankzij de DVB-T MHP-boxen waarin ze een codering kon laten opnemen.

De Commissie oordeelde dat het op zich best mogelijk is om subsidie voor digitale ontvangers te geven, maar dat dit technologieneutraal moet gebeuren met een open ‘API’ (Aplicatie interface). Dat is in Italië niet gebeurd. De Berlusconi-regering heeft destijds de Europese Commissie niet ingelicht of gevraagd of haar handelwijzen toegestaan waren.

Het pikante van de kwestie is dat de Europese Commissie heeft besloten dat de uitzenders die het meeste geprofiteerd hebben van de staat-steun, deze moeten terugbetalen. De praktijk is dat Mediaset hierdoor in feite de grootste boete opgelegd krijgt. Italië krijgt twee maanden de tijd om noodzakelijke stappen te nemen. Sinds afgelopen voorjaar heeft Italië een andere regering (de centrumlinkse regering Prodi) die volstrekt andere ideeën op het mediavlak heeft dan de regering Berlusconi. Telecom Italia Media (met La 7/MTV Italia/Qoob) die eveneens pay-per-view activiteiten heeft ontplooid dankzij de subsidies zal eveneens gelden moeten terugbetalen evenals Fastweb. De subsidies die Italië gaf voor twee specifieke regio’s (Sardinië en Aosta) zijn overigens wel toegestaan, omdat deze techniek-onafhankelijk werden verstrekt ten behoeve van een toen geplande switch off van analoge ethertelevisie werden mogelijk gemaakt.

Berlusconi oppositieleider via zijn politieke partij Forza Italia en via Fininvest de hoofdaandeelhouder van Mediaset verklaarde in de Italiaanse media dat dit een regelrechte aanval is op Fininvest om Keith Rupert Murdoch te bevoordelen. Mediaset bracht haar visie middels een persbericht onder de aandacht door te stellen dat de subsidies niet zozeer ten behoeve van Mediaset ten voordele zijn gekomen, maar dat ze vooral ten voordele van consumenten bedoeld waren, en dat deze nooit ten economisch voordeel van Mediaset zouden hebben geleid. Ook wees Mediaset erop dat de Europese Commissie tot nu toe nooit bedrijven veroordeelde om afgegeven subsidies terug te betalen.

Mediaset die in de commerciële omroepmarkt – ondanks de vele Italiaanse zenders – de markt domineert en beheerst – verklaarde verder dat de veroordeling nu een voordeel betekent voor het satellietplatform (Sky Italia) die in een monopolieregime opereert, aldus Mediaset die de beslissing zal aanvechten. De huidige minister van Communicatie Gentiloni (Margherita) verklaarde in een reactie in de Italiaanse media dat de uitspraak aantoont dat Italië zich ten tijde van de vorige legislatuur ernstig heeft vergist en het noodzakelijk is het mediabestel te reorganiseren en zich op digitalisering voor te bereiden.

Het curieuze bij deze kwestie is dat een (Nederlandse) liberale (VVD) Eurocommissaris met deze actie de zichzelf als meest liberale Italiaanse politicus verklaarde Silvio Berlusconi om een concurrentiebelemmerend feit heeft veroordeeld.

UPDATE:
Berlusconi heeft tijdens de uitreiking van Italiaanse televisieprijzen (Telegatti) de plannen van de communicatieminister Gentiloni aangeduid als een ‘criminele plannen tegen een beursgenoteerd bedrijf’ dat is ontstaan uit ‘haat’ tegen de oppositieleider. Berlusconi dreigt er mee om met een massademonstratie te komen om de plannen van de Prodi-regering om de Italiaanse mediasector te hervormen te dwarsbomen.

Minister Van der Hoeven ontwijkt vraagstelling SP free-to-air DVB-T uitzending AT 5

CDA-Minister Maria van der Hoeven heeft met enigszins ontwijkende antwoorden op vragen van de SP in een brief aan de Tweede Kamer slechts gesteld dat er ‘overleg’ zal plaatsvinden tussen de diverse partijen over de DVB-T uitzending van de hoofdstedelijke zender AT 5. Van der Hoeven ging daarbij niet in op de vraag van SP-kamerlid Jasper van Dijk of Van der Hoeven bereid is om met de NOS (Nederlandse publieke omroep) in overleg te gaan om AT 5 bijvoorbeeld via het ‘zogenaamde free to air gedeelte’ via de digitale ether te laten uitzenden. Van der Hoeven spreekt daarbij slechts in termen van ‘diverse partijen’, waaronder haar eigen minsterie, maar negeerde de verdere vraagstelling omtrent de NOS.

De vragen van Jasper van Dijk bleken onvoldoende precies om een goede stellingname van de CDA-minister van OCW te verkrijgen. Bovendien heeft de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) middels een brief aan de Tweede Kamer door het stellen van feitelijke onjuistheden bijgedragen aan het creëren van onduidelijkheden waardoor Van der Hoeven niet op de kernvraag hoefde in te gaan, aangezien Van Dijk zich baseerde op de NVJ-informatie. De  NVJ stelde immers dat er een lijst zou bestaan van “verplicht door te zetten publieke omroepen bij KPN TV/Digitenne.” Deze bestaat niet. Bovendien wist de NVJ in haar brief het onderscheid tussen de free-to-air uitzendingen in DVB-T (zoals in elk Europees land standaard beschikbaar is) en het commerciele (gecodeerde) aanbod van ‘Digitenne van KPN’ niet te maken.

De NOS heeft immers als Nederlandse publieke omroep een eigen landelijk frequentiepakket met in elke regio de accomodatieplicht voor de regionale publieke omroep en moet het Nederland 1, 2 en 3 – conform de mediawet artikel 13c – free to air uitzenden.

De Limburgse CDA-bewindsvrouwe antwoordde dan ook in haar brief dat een ‘verplichte lijst’ van door te zetten zenders alleen voor de kabel geldt en ‘ervoor KPN TV/Digitenne derhalve geen lijst met verplicht door te zetten zenders  bestaat.’ Van der Hoeven heeft het in haar brief verder niet over de NOS-frequentie die thans voor commerciële doeleinden aan KPN ter beschikking wordt gesteld in een wat vreemde frequentieruil, waarbij het capaciteit voor de commerci묥 exploitatie van ‘Digitenne van KPN’ ten behoeve van CNN International laat gebruiken, terwijl op andere frequenties slechts enkele radiostations worden uitgezonden, waardoor de NOS netto commerciële capaciteit aan KPN ter beschikking stelt. In eerder kamerdebat hierover zei Van der Hoeven dat dat niet is toegestaan, aangezien publieke frequenties.alleen voor publieke omroepen (landelijk, regionaal, lokaal) ingezet mogen worden.

De NOS Raad van Bestuur heeft de wens van de hoofdstedelijke publieke zender AT 5 om op de publieke frequentie free to air te mogen uitzenden met een volmondig ‘NEE’ beantwoord, ook al bedient deze meer mensen dan sommige regionale publieke zenders die ze dankzij de interventie van het kabinet Balkenende III wèl accomodeert. De minister verwijst in haar brief naar de ‘tijdelijke’ oplossing die Koninklijke KPN NV met AT 5 heeft getroffen om in deeltijd met Nickelodeon via het gecodeerde betaalaanbod van KPN te worden uitgezonden, maar vermeld daarbij niet dat het om een betaalaanbod gaat. Bij UPC, kabelaanbieder van de hoofdstad, heeft 81,99 % van de mensen die een abonnement kan hebben daadwerkelijk een abonnement. Hierdoor heeft in de hoofdstad minstens 18 % van de Amsterdammers thans niet 24 uur de beschikking over de hoofdstedelijke publieke stadszender, terwijl dit in principe wel voor Nederland 1, 2 en 3 alsmede TV Noord-Holland het geval is.

 NOOT: Opvallend genoeg heeft operator KPN overigens niet de plicht om free to air uitzendingen ook toonbaar te maken op de ontvangers die zij verkoopt. Hierdoor is KPN in staat om op de meeste van de door haar gelicenceerde/verkochte DVB-T ontvangers de free-to-air DVB-T ontvangst van publieke zenders uit Duitsland (ARD/ZDF/WDR/NDR), Franstalig Belgie (RTBF) en Vlaanderen (VRT) te blokkeren en is het de vraag of KPN automatisch Nederland 1, 2 en 3 zal blijven beschikbaar stellen aan de gebruikers van KPN gelicenceerde DVB-T apparatuur indien de NOS in een aanbesteding in 2008 haar DVB-T zenderexploitatie door een ander dan een KPN-bedrijf zal laten uitvoeren.

Digitenne van KPN: Nickelodeon/AT 5 en 24 uur Tien gestart

Zoals eerder aangekondigd zendt de Talpa-zender Tien voortaan 24 uur per dag uit via het DVB-T betaalaanbod Digitenne van KPN. Nickelodeon en AT 5 delen voortaan een kanaal, maar AT 5 zal met de uitrol van Digitenne van KPN buiten de Randstad ook landelijk via DVB-T zichtbaar worden van 18 tot 06 uur. Van 06 tot 18 uur is Nickelodeon op dit kanaal zichtbaar. KPN kondigde aan dat deze situatie in ieder geval tot 1 oktobe als zodanig overeengekomen is. Zoals bekend wenst AT 5 als publieke (lokale) hoofdstedelijke zender in de regio Amsterdam ongecodeerde distributie via de publieke multiplex van de NOS en hoopt op politieke interventie nu de NOS Raad van Bestuur daar nee op heeft geantwoord.

Als gevolg van de wijzigingen bij KPN heeft het ‘groene’ bedrijf besloten BBC Prime – net als BBC World – alleen binnen de Randstad beschikbaar te stellen. KPN verwacht dat eind maart BBC Prime ook voor kijkers buiten de Randstad beschikbaar zal komen. Hoe ze dat wenst te realiseren is niet duidelijk. KPN heeft voor landelijke distributie van Nickelodeon/AT 5 gekozen met name omdat MTV Networks BV (eigenaar Nickelodeon) landelijke distributie van de kinderzender west. Als gevolg van de overeenkomsten is de avondzendtijd met Nickelodeon en Comedy Box (The Box) niet te zien via DVB-T. Ook is de beeldkwaliteit voor AT 5 iets lager, aangezien op EEN frequentie met een bandbreedte van 19,91 Mbit/s uitzendt waar in totaal acht tv-zenders op worden uitgezonden, terwijl het voorheen op een frequentie van vijf tv-stations en drie radiostations met soortgelijke bandbreedte uitzond.

1997 -> 2007: DutchMedia bestaat vandaag 10 jaar

Vandaag, 3 januari 2007, viert DutchMedia haar 10-jarig bestaan. Oprichter David de Jong (31) begon tien jaar geleden een nieuwsorganisatie gericht op ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap. DutchMedia publiceerde op 3 januari 1997 haar eerste nieuwsbrief over media, voor media. Tegenwoordig verzorgt DutchMedia naast een (kosteloze) digitale nieuwsbrief voor circa 3000 abonnees, ook een weblog met nieuws, achtergronden en beschouweingen over media-ontwikkelingen en levert dit evenzo aan derden . Naar aanleiding van het 10-jarige jubileum heeft DutchMedia Weblog de afgelopen week een andere vormgeving en een nieuw weblogadres gekregen: https://www.dutchmedia.nl/blog
Hiermee hoopt zij haar lezers nog beter te kunnen bedienen. DutchMedia heeft in de loop der jaren veel complimenten mogen ontvangen voor de onafhankelijkheid, zelfstandigheid alsmede de accuratesse van berichtgeving en het regelmatig brengen van primeurs.

Oprichter David de Jong over DutchMedia:”Ik had destijds niet verwacht dat DutchMedia 10 zou worden. Wat opvalt aan de mediawereld is dat deze sterk aan het verharden is. Waar 10 jaar geleden nog een sfeer van pionieren in het commerciële omroepdomein en in de kabel- en satellietmarkt heerste, zie je nu dat de concurrentie met zich meebrengt dat bedrijven steeds minder openstaan voor onafhankelijke mediajournalistiek. Resultaat hiervan is een soms minder prettige sfeer. Het is voor te stellen dat het voor nieuwe mediajournalisten moeilijk kan zijn om echt onafhankelijk te blijven. Als je oprecht blijft en elkaar blijft respecteren in elkaars rol, kan juist de onafhankelijke (media)journalistiek bijdragen aan betere media. 2007 is in mijn woonplaats uitgeroepen tot het jaar van respect. Invulling geven aan een goede betekenis van die term is wellicht ook in de mediasector zelf van belang.”

In de 10 jaar dat DutchMedia bestaat is er veel gewijzigd in medialand. Dat alles heeft DutchMedia op haar zelfstandige, onafhankelijke wijze verslagen. Radio, televisie, kabel, ether, satelliet, digitalisering, het publieke omroepbestel, commerciële zenders: het zijn allen trefwoorden die DutchMedia raken. DutchMedia tracht via de eigen gelijknamige publicaties vooral de beleidsmatige, mediapolitieke, financieel-economische, technische en zakelijke aspecten van het medialandschap te verslaan.

Ten tijde van het ontstaan van DutchMedia waren er nog niet veel publicaties op internet over media. De naam DutchMedia is afkomstig van een kortdurend project waarin medianieuwsbrieven over verscheidene Europese landen in een internationaal samenwerkingsverband werden opgezet. Nadat deze medio 1997 uiteenviel, ging DutchMedia door onder dezelfde naam; het is de enige publicatie die van het toenmalig samenwerkingsverband is blijven bestaan.

1997 -> 2007 in vogelvlucht

DutchMedia heeft in 10 jaar tijd talloze ontwikkelingen in het mediaveld omschreven. Opvallend is telkens dat de toekomstvoorspellers bij bedrijven en daarbuiten meestal ongelijk krijgen.De wens is veelal vader van de gedachte.  Het waren ook jaren van het doorprikken van luchtbellen.DutchMedia startte in de nadagen van Sport7; Tele2 Voetbal is niet hét beloofde succes geworden, evenmin Canal+ dat toen in de stijgers stond en is verkocht aan wat vandaag LibertyGlobal is. LibertyGlobal, een wederopstanding en rationalisatie van de vele miljoenen die United Pan European Communications NV erdoor heeft gejaagd. Zesko Holding (werknaam) zal zeer binnenkort met de door de kabelaars zelf gewenste schaalgrootte de plek van LibertyGlobal innemen als fusieprodukt (Warburg Pincus en Cinven) van de grootste televisiedistributeur van Nederland. Commerciele mediaconglomeraten vormden zich: RTL Nederland en SBS Broadcasting BV wisten met hun televisiezenders uiteindelijk mooie winsten te produceren in de loop der jaren, terwijl de radiosector uiteindelijk moest berusten met de etherverdeling die er in 2003 is gekomen, waarmee de winsten voor Sky Radio Groep (thans Sienna Holding BV) en Radio 538 (thans onderdeel van Talpa Media Holding NV) iets zijn gerationaliseerd, maar sommigen zich achteraf realiseerden dat de torenhoge veilingbedragen nooit konden worden terugverdiend (RTL Nederland met Yorin FM en Talpa met Noordzee FM).

Het zijn ook de jaren van digitale ontwikkelingen, het ‘gewoongoed’ worden van sneller internet, en de langzaam, maar wel gestage opkomst en acceptatie van digitale televisie, eerst via satelliet, en nu ook via DVB-T en kabel. Eenzelfde ontwikkeling is waarneembaar met HDTV.

En de publieken? In 1947 werd gediscusseerd over wel of geen rol voor omroepverenigingen in een publiek bestel, anno 1997 evenzo, anno 2007 evenzo, dus waarom niet ook anno 2017 en 2027? De digitale omgeving hebben de publieken op een interessante wijze gevonden. Het nieuwe credo is daar echter: elke omroepvereniging zijn eigen zender! Nota bene de omroep die eigenlijk op was gericht om te streven naar commerciele omroep grossierde hierbij met het boegbeeld Karel van Doodewaerd, die er niet voor schroomde om de eigen media in te zetten voor zijn gelijk.

Zowel in de publieke als in de commerciele omroepwereld heeft de groei in omzetten helaas soms wel betekent dat het individualisme om de eigen financiële besoignes schromelijk te overdrijven, thans meer dan ooit de boventoon voert. Met name bij
zogeten managers, directieleden, CEO’s, COO’s, CCO’s, CFO’s, presidenten, vice-presidenten, management-team-leden, leden van Raden van Bestuur of hoe bestuurders ook heten, is dit het geval.

Kenmerkend van de afgelopen 10 jaar omroephistorie is verder dat het Nederlands bezit van bedrijven in de omroepsector beperkt is. Talpa Media Holding NV, Sky Radio Groep (Sienna Holding), Slam! FM en FD Mediagroep zijn uitzonderingen op de regel, of het moet om kleinere initiatieven als Kink FM en Radio 227 gaan. SBS Broadcasting BV, MTV Networks BV en RTL Nederland grossieren dan ook ten opzichte van binnenlandse mediabedrijven van buitenlandse, veelal Engelstalige/Amerikaanse produkties al dan niet te kwalificeren als bulkprodukt. Aan de andere kant is de werkgelegenheid in de mediasector gigantisch gestegen de afgelopen 10 jaar, waar niet alleen de (Hilversumse_ vastgoedsector van kon profiteren, maar ook vele tienduizenden werknemers….

DutchMedia dankt haar lezers voor hun trouw de afgelopen 10 jaar en wenst haar lezers een uitermate goed, vrolijk en gezond 2007 toe!

David de Jong.

AT 5 blijft part time via Digitenne van KPN te zien; Tien 24 uur

De hoofdstedelijke publieke zender AT 5 blijft via het betaalaanbod ‘Digitenne van KPN’ beschikbaar. Dit zijn AT 5/Salto, Talpa TV BV, MTV Networks BV en Koninklijke KPN NV met elkaar overeengekomen. In de nieuwe constructie zal AT 5 per 8 januari aankomende voortaan van 18 tot 06 uur worden uitgezonden. Tot 8 januari is AT 5 nog 24 uur per dag beschikbaar via het KPN-aanbod. Nickelodeon blijft dankzij de nieuwe overeeenkomst via Digitenne van KPN alleen van 06 tot 18 uur te zien; The Box/Comedy Box komt hierdoor voorlopig niet via DVB-T beschikbaar. Tien (voorheen Talpa) zal als gevolg hiervan per 8 januari 2007 24 uur per dag beschikbaar komen voor de digitale etherkijkers van KPN, tegemoetkomend aan de 24 uurs-wens van de zender van John de Mol.

AT 5 ziet deze oplossing als overbrugging. In principe is dit voor de periode tot 1 oktober 2007 overeengekomen. De hoofdstedelijke publieke zender wil liever free to air 24 uur per dag worden uitgezonden en tracht daartoe aansluiting te vinden op de frequentie van de publieke landelijke omroep (NOS). Hiertoe hebben de journalistenvakbond alsmede AT 5 zelf een vraag neergelegd bij de landelijke politiek. De SP Tweedekamerfractie heeft dit middels kamervragen aan de CDA-minister van OCW (Maria van der Hoeven) gedaan, waarbij deze expliciet heeft gevraagd om de realisatie van uitzending van AT 5 op de publieke NOS-frequentie.

Desgevraagd zegt John de Zwart, directeur van AT 5 over de kwestie: “Als je kijkt naar AT 5 en het belang binnen de Stadsregio Amsterdam dan vind ik dat er vrij luchthartig wordt omgesprongen met een zender voor meer dan 1 miljoen inwoners die afhankdelijk zijn voor hun nieuws van een lokaal medium. Het is raar dat het allemaal regionaal en provinciaal geregeld is en niet na wordt gedacht; zijn er nog steden in dit land? Blijkbaar is dat een provinciale aangelegenheid, het lijkt dan net alsof we in een plattelandscultuur leven, terwijl veel mensen in een stad wonen. Amsterdammers kunnen wel vrij (ongecodeerd, red.) naar de Rotterdamse provinciale zender kijken (TV Rijnmond, maar ook TV Flevoland, red.) maar niet naar de eigen stadszender,” waarmee deze doelt op het niet opnemen van AT 5 in het publieke free to air deel van de aan de NOS beschikbaar gestelde DVB-T frequentieruimte.