Reorganisatie directie FunX; Bestuur G4 Radio en NPO zien landelijke publieke toekomst FunX

De leiding van de publieke stadsjongerenzender FunX is niet langer actief voor de radiozender. Een verschil van de te lopen ‘koers’ is reden voor het vertrek van directeur/bestuurder Willem Stegeman. Ook Martine Huizenga (executive secretary) en mediadirecteur Cherylla Ganpatsingh zijn thans niet meer actief voor FunX. Afgelopen dinsdag is op FunX als actie geen programmering uitgezonden en is daarna het personeel van FunX over de ontstane situatie ingelicht door het bestuur van Stichting G4 Radio (de eigenaar van FunX) en de NPO-radiodirecteur (de NPO is de grootste financier van FunX). Het bestuur van Stichting G4 Radio lijkt aan te sturen op een integratie van FunX met de Nederlandse Publieke Omroep per 2013. FunX is thans met een lokaal editiestelsel in een landelijk venster, in de kern gericht op de vier grote Randstad-steden.

Cees Anceaux, die sinds oktober 2010 opnieuw voorzitter is van de Stichting G4 Radio, stelt tegenover DutchMedia dat deze bezig is de leiding van FunX te reorganiseren: “We zijn het als bestuur het met de directie niet helemaal eens over de koers die gevaren moet worden,” aldus Anceaux. “De directie wilde proberen of er mogelijkheden zijn om andere geldbronnen te verkrijgen, het bestuur staat een verregaande samenwerking met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor. De directie kiest het liefst niet voor de NPO en heeft het idee dat de NPO te veel inbreuk doet op de huidige manier van werken. Dat klopt niet omdat niet bekend is onder welke voorwaarden dat zal geschieden. FunX heeft enkele maanden gedaan alsof zij al aan het doodgaan is. Wij zijn in gesprek met de gemeente Amsterdam (die eerder aangaf per 1 januari 2012 te stoppen met haar subsidie) om te bezien of deze nog een jaar door wil gaan. Er ontstaat wellicht een ander publiek klimaat en er zijn allerlei mogelijkheden. Een en ander is voor ons reden om zaken weer in goede banen te leiden. Ik snap wel dat binnen FunX er op een bepaalde manier naar zaken gekeken is, ik neem het de leidinggevenden niet eens kwalijk, maar wij hebben ze niet kunnen overtuigen van ons standpunt. Bij de NPO zijn er allerlei mogelijkheden om bij een van de omroepinstellingen – denk aan de VPRO – FunX onder brengen; wij zijn daar behoorlijk positief over. Voor ons is het nu reden om FunX weer in goede banen te brengen. FunX is absoluut nog lang niet voorbij,” aldus de voorzitter Stichting G4 Radio.  In het dagelijks leven is Cees Anceaux overigens tot 1 oktober algemeen directeur van NDC Mediagroep; per 1 oktober is deze directeur NDC Radio (RadioNL, Waterstad FM en Arrow Classic Rock Noord).

Stichting G4 Radio waarin de vier lokale publieke omroepen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht participeren, is de eigenaar van FunX BV. De directie van FunX is al enige maanden geen gesprekspartner meer van de NPO. Dat blijkt sindsdien het bestuur van de Stichting G4 Radio te zijn.

Politiek einde FunX

De toekomst van FunX is penibel geworden nadat minister van Bijsterveldt namens de regering stelde dat bestaande algemene media-instellingen al in specifieke minderhedenprogrammering moeten voorzien en aldus de structurele investeringen op ‘lokaal niveau’ be-eindigd kan worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer bleek dit beleid te steunen eind juni. Gevolg is dat per 1 januari 2013 de huidige financiering en de daarmee gekoppelde etherfrequenties in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam worden ingetrokken. FunX ontvangt op jaarbasis 4,5 miljoen euro aan subsidie waarvan 1,75 miljoen euro afkomstig is van de NPO voor de produktie van FunX NL, de landelijke kabel/internet/satellietversie van FunX. 1,04 miljoen euro komt van het ministerie van OCW en 882.000 wordt door Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gesubsidieerd.

Campagne

FunX voerde – nadat steun bleek voor opheffing van het huidige FunX – een campagne waarin ze luisteraars betrekt en die steeds intensiever werd. Daarin is openlijk het beleid van de regering en minister Marja van Bijsterveldt (CDA) bekritiseerd onder de noemer “FunX pikt het niet langer” en “XsupportFunX”. Geruime tijd was daarbij een uuropener te horen waarin de minister in vergadering aangeeft dat er ‘straks inderdaad weer wat ruimte is’ in reactie op de vraag wat de regering van plan is ‘te doen met de frequentie van FunX’. FunX bekritiseerde de regering eveneens over stellingen dat de multiculturele samenleving niet zou bestaan en stelde daarbij dat daarmee grote groepen mensen, waaronder een groot deel van haar luisteraars genegeerd worden. De acties zullen volgens Anceaux iets worden teruggeschroefd.

De directie

Willem Stegeman, Cherylla Ganpatsingh en Martine Huizenga waren resp. niet bereikbaar voor commentaar, cq. wilden geen mededelingen over de huidige situatie doen. Enkele weken geleden gaf Ganpatsingh nog in een interview aan KabelRaad aan met de campagne een ‘hard statement; richting politiek te willen maken en zicht op frequenties te willen. Ook gaf de FunX-mediadirecteur aan dat het er om gaat ‘de waarde’ van FunX overeind te laten houden en dat het haar onduidelijk was of de NPO dat wilde behouden met ‘een tone of voice’ en een eenduidige programmering en organisatie. Ganpatsingh zag niets in een FunX waar een uurtje de Evangelische Omroep en dan weer de VPRO, maar verklaarde destijds wel mogelijkheden te zien met de NPO en gaf aan dat FunX een twee sporenbeleid volgde in de onderzoeken voor de toekomst (een publiek of commercieel FunX).

Jan Westerhof (NPO) over FunX

Jan Westerhof, directeur Radio van de NPO zegt tegenover DutchMedia dat de Nederlande Publieke Omroep de luisteraars van FunX een belangrijke doelgroep vindt. “Een goede toevoeging aan het portfolio aan publieke landelijke zenders. Onverminderd is dat zo, aanvullend op 3FM. Wij hebben de intentie om de samenwerking in 2012 en daarna voort te zetten. Wij zijn met de Stichting G4 Radio in gesprek hoe we dat verder gaan invullen. Het moment dat we knopen moeten doorhakken nadert,” aldus Westerhof. Westerhof wil geen commentaar op de gevoerde actie en de vertrokken directie: “dat is een interne kwestie tussen de FunX-directie en het FunX-bestuur. “Toen de directuer van FunX ging onderzoeken of FunX commercieel kon worden, was ik daar van meetaf aan geen partij in. Ik heb dat nooit een verstandige koers gevonden. Ik ben van de publieke omroep en verdedig de publieke radio. Een commercieel FunX zou heel erg gaan lijken op een hitstation of Slam!FM. Een ieder is vrij om daar het zijne van te vinden, maar om op twee sporen te gaan zitten (commercieel of publiek, red.) vind ik nogal ingewikkeld.”

Westerhof wil nadenken over hoe een toekomst van FunX binnen de NPO te organiseren valt. “We zijn er nog niet uit. De grondhouding is dat we door willen en deze belangrijke doelgroep hun eigen zender willen gunnen. We hebben uitgangspunten geformuleerd. FunX is een sterk merk, en wij onderschrijven dat dat door EEN team gemaakt dien te worden in een van de vier Randstad-steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht). De zender heeft een andere identiteit dan de Hilversumse; wij willen dat zo houden en waar mogelijk verbeteren,” aldus de NPO-radiodirecteur. Tegelijkertijd worstelt Westerhof met de Mediawet en de uitgangspunten van de NPO-Raad van Bestuur waarin omroepinstellingen actief bij de programmering betrokken dienen te zijn op landelijke publieke radiozenders en de Raad van Bestuur de programmering niet zelf kan invullen. Westerhof voert daarbij ook het gesprek met de Stichting G4 Radio, resp. de vier lokale publieke omroepen om de vier stadsfrequenties die op diens naam staan, te behouden voor een toekomstig FunX. Hoe dat precies vorm zou moeten krijgen en zou behoren te passen binnen bezuinigingsdiscussies bij de NPO ( oplopend tot in totaal 127 miljoen euro per jaar), is echter nog niet duidelijk.

Westerhof was bij de personeelsbijeenkomst en zegt de acties van FunX enige tijd te hebben waargenomen. “Het beeld dat veel programmamakers hadden was er een van help! FunX gaat ten onder. Het is de taak van de directie ze te informeren en een toekomstperspectief te geven. Ik denk dat de publieksacties niet nodig zijn. Je moet niet zo gauw een actie voeren waarbij je het publiek geen voordeel doet door de normale programmering te onthouden. Het gesprek met de medewerkers was erg verhelderend. Ik was daar welkom en ben met een goede verstandhouding vertrokken.”

UPDATE:

In een op maandag 3 oktober door NDC Mediagroep BV verspreid persbericht dat mede door de NPO is gemaakt, verklaart Stichting G4 Radio dat per 3 oktober Rocky Tuhuteru is aangesteld als ad interim directeur voor FunX. Tuhuteru is sinds 1980 actief voor de landelijke publieke omroep, heeft 13 jaar lang NOS Langs de Lijn op Radio 1 gepresenteerd en is betrokken geweest bij o.a. multiculturele produkties van NPS/NTR en is actief met een eigen communicatie/marketingbureau.

Kink FM terug op Astra1-satelliet (& UPC); Eigenaar V-Ventures vroeg zo snel mogelijk einde satellietuitzendingen

Kink FM is vandaag enige tijd niet op satelliet te beluisteren geweest. De radiozender is vanmiddag teruggekeerd op de Astra1-satelliet. Dit bevestigt Stefano Colombo, content director van M7 Group SA, de eigenaar van Canal Digitaal die de uitzendingen verzorgt. Colombo verklaarde aan DutchMedia dat Guido van Nispen namens Kink FM-eigenaar V-Ventures enkele maanden geleden in een brief schreef dat Kink FM op 1 oktober, of de eerste datum dat dat mogelijk is (‘the first possible date’), van satelliet kon verdwijnen. Kink FM zelve was hier niet van op de hoogte. Door dit expliciete schriftelijke verzoek, schrapte M7 Group SA Kink FM van satelliet en communiceerde dit kort tevoren, waardoor Kink FM pas zeer laat op de hoogte kwam hiervan.

Omdat als gevolg hiervan de kabeldistributie bij UPC (o.a. Amsterdam en Rotterdam) geschrapt was, betekende dit voor Kink FM een behoorlijk verlies van distributie. Kink FM is inmiddels teruggekeerd op de Astra1 en is daarmee – net als voorheen weer in heel Europa vrij te beluisteren zijn en daarmee ook teruggekeerd bij UPC. M7 Group (Canal Digitaal) doet dit gebaar ten behoeve van de luisteraars van Kink FM, gezien de impact en uit gebaar van coulance. Op 1 oktober zal hier overigens alsnog een einde aan komen. Helaas is het niet mogelijk de zender in de standaardlijst voor kijkers die de standaardontvangers van Canal Digitaal gebruiken, terug te plaatsen, waardoor deze voor bepaalde satellietgebruikers handmatig ingescand moet worden. Guido van Nispen van Kink FM-eigenaar V-Ventures zegt hierover desgevraagd dat deze niet in de pers wil spreken over een relatie met de leverancier en dat dat iets is tussen de leverancier en V-Ventures: “wij zijn bezig Kink FM goed en waardig af te sluiten; we hebben geen behoefte dat verder toe te lichten,” aldus Van Nispen.

MTV Networks North wordt Viacom International Media Networks North: Amsterdam alleen nog Comedy Central & commercie

MTV Networks North die onder leiding staat van Dan Ligtvoet is bezig met een reorganisatie waarbij het Viacom-bedrijf taken gaat centraliseren. Tegelijkertijd vindt een naamswijzging plaats in Viacom International Media Networks North. Hieronder vallen zenders als Nickelodeon, MTV, VH1 en Comedy Central. Het gaat om de landen Nederland, Belgie, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken. Een stap tot centralisatie was deels al eerder ingezet door MTV Networks op leidinggevend en deels op programmatisch niveau. In Amsterdam zal Comedy Central opereren. De afdeling “Youth & Music” zal vanuit Stockholm worden gerund, waarbij ook TMF Vlaanderen naast onder andere de verscheidene MTV-versies en VH1 onder vallen. De kinder- en familiezendertak verhuist naar Berlijn met Nickelodeon, Nick jr. en Kindernet, alwaar tevens het van origine Duitse jongeren/muziekzendermerk VIVA zal blijven zetelen. In acht landen waaronder Nederland blijven de commerciele verkoopafdelingen actief. Volgens Annemiek Stijl van Viacom International Media Networks North heeft deze stap voor Amsterdam ‘geen invloed op functies’. toch stelt de woordvoerster dat de ‘totale impact’ bepaald wordt aan de hand van ‘persoonlijke gesprekken’ die de komende weken plaatsvinden’ met diegenen die een alternatieve rol is aangeboden bij andere locaties. Medewerkers die nu in Nederland bij MTV en Nickelodeon/Kindernet zijn betrokken krijgen ofwel andere banen aangeboden in Nederland, ofwel de mogelijkheid om in Stockholm, resp. Berlijn te werken. Bij MTV in Belgie (Lint) is aangekondigd dat 23 van de 35 medewerkers ontslagen worden. Volgens de woordvoerster gaat het om een verdere ‘aanscherping’ van de manier waarop het bedrijf ‘haar hoogwaardige internationale- en lokale content levert en vercommercialiseerd in Noord-Europa’. Annemiek Stijl benadrukt dat de programmering van de zenders – zoals bijvoorbeeld bij MTV al in Stockholm bepaald werd. Het proces tot centralisatie bij MTV Networks in Noord-Europa is al twee jaar gaande. De uitzendstraten oftewel de operationele technische faciliteiten blijven in Amsterdam gevestigd. De nieuwe structuur moet op 1 januari 2012 geëffectueerd worden.