APR wil gedragslijn met UPC afspreken

De Algemene Programmaraad (APR) voor de UPC-regio Amsterdam e.o. wil met UPC tot afspraken komen waarin bevoegdheden geregeld worden. Volgens APR-voorzitter Bart Robbers kunnen er voor zowel UPC alsmede de APR voordelen liggen aan het gezamenlijk overeenkomen van een ‘gedragslijn’. Als het aan Robbers ligt, wordt in de gedragslijn overeengekomen dat de APR haar huidige adviesbevoegdheid behoudt. Contractueel heeft de gemeente Amsterdam afgesproken met UPC dat tot juli 2005 de APR een zwaarwegende bindende adviesbevoegdheid heeft over het gehele analoge radio- en televisie-aanbod op de kabel.

In de nieuwe contractuele afspraken van de gemeente Amsterdam valt de APR terug op de (landelijke) wettelijke minimumadviesbevoegdheid voor programmaraden. Dit zou betekenen dat de APR alleen over de eerste 15 tv-zenders en over de eerste 25 radiostations een zwaarwegend advies kan geven. In de praktijk gaat het door wettelijke must-carry bepalingen slechts om maximaal 7 tv- en 18 radiostations. Volgens Robbers zou dat betekent dat de APR slechts ‘Salto [Salto is de lokale publieke Amsterdamse omroep] en enkele kleine zenders’ nog kan adviseren, om zo pluriformiteit te kunnen waarborgen. UPC hanteert in de meeste gebieden een eigen ‘UPC Distributiebeleid’ voor de wijze waarop zenders buiten de programmaraad om worden doorgegeven. Dit beleid is overigens openbaar terug te vinden op de UPC-website.

Volgens Robbers is het voordeel van het overlaten van de adviesbevoegdheid aan de APR dat UPC klachten over keuzen van zenders kan doorverwijzen naar de APR.

De APR heeft in haar televisieplan 2004-2005 Discovery Channel en ARTE opgenomen. Ten opzichte van het advies 2003-2004 is Nickelodeon voortaan in het plan zelf opgenomen (en niet langer als reservezender). Voor Amsterdam zijn de Italiaanse eerste publieke zender Rai Uno (categorie buitenlands publiek) en EuroNews (categorie informatie/nieuws) niet langer in het advies opgenomen. ARTE en Discovery Channel zijn als educatief/cultureel opgenomen, waarbij Animal Planet als reserve is geplaatst. UPC heeft zich tot nu toe op het standpunt gezet om zenders als Discovery Channel en Animal Planet die een vergoeding vragen voor distributie NIET in Amsterdam door te geven. Tot nu toe hebben procedures daartegen hier niets aan kunnen veranderen. Volgens de APR zijn de omstandigheden nu ‘anders’. ARTE weigert UPC eveneens door te geven (op al haar netten) omdat het weigert de auteursrechten te betalen; in een zaak van de Rotterdamse Programmaraad werd deze stellingname van UPC door het Commissariaat als terecht beoordeeld. Volgens de APR zal bij weigering van de doorgifte van ARTE en Discovery, alsmede Animal Planet een aanvullend advies moeten volgen. De APR zegt niet te vrezen dat UPC op basis van haar eigen distributieplan een homeshopzender als Tel Sell op de kabel zal plaatsen.

In de gebieden buiten Amsterdam (Purmerend/Zaanstad) worden TVE Internacional, ZDF (buitenlands publiek), BBC World en EuroNews (informatie/nieuws), National Geographic Channel, Animal Planet (cultureel/educatief) en The Box (muziek) niet in het advies opgenomen maar als reservezenders. In nieuwe contracten ten aanzien van tariefsvrijheid voor UPC is in o.a. Zaanstad afgesproken dat op termijn het aantal zenders aldaar zal worden uitgebreid. De APR zal zich hierover nog moeten beraden.

Sky Italia met censuur op satellietontvangst?

(UPDATE ZIE ONDER!)
Satellietontvangst voor de 2,4 miljoen huishoudens die bij Sky Italia een abonnement hebben, zal onderhevig worden aan een soort technische monopolie/censuur-regeling.

Immers met satellietontvangst bestaan, naast betaal-televisiezenders die gecodeerd zijn, veel ongecodeerde tv-zenders. In de standaardsatellietontvangers die Sky Italia heeft geintroduceerd met de NDS/Videoguard codering is slechts plek voor maximaal 20 ongecodeerde zenders die geen overeenkomst hebben met Sky. Dit zijn nogal wat zenders, zowel internationale zenders alsmede Italiaanse zenders.

Sky Italia heeft aangekondigd dat de komende periode de Mediaguard2 (Seca2)-codering zal wordt uitgefaseerd. Deze codering (ook gebruikt door het Nederlandse Canal Digitaal Satelliet) zou in de ogen van Sky veel gevoeliger zijn voor aanvallen van hackers en is daarom rijp voor pensionering. 1,4 miljoen digitale ontvangers van het type Goldbox (in Nederland staan soortgelijke onder de naam Mediasat van Pioneer, Philips e.d. in de markt) zullen moeten worden vervangen. Het overstapaanbod zal de abonnees waarschijnlijk weinig kosten. Operator onafhankelijke satellietkijkers met zogeheten Common Interface-modules komen buiten spel te staan.

Nog eens 500.000 ontvangers zullen softwarematig worden voorzien van de NDS/Videoguard codering en nieuwe smartcards. Voor de goede orde: Keith Rupert Murdoch’s News Corp bezit 80,1 % van Sky Italia. News Corp. bezit 78,8 % van NDS (News Datacom System), de eigenaar van het NDS/Videoguard systeem. Mediaguard is in handen van Kudelski (Nagra France).

De SkyBox die Sky Italia op de markt brengt is strijdig met de wet ‘decoder unico’ die enkele jaren geleden voor de concurrerende satelliettelevisiebedrijven het verplichte om open toegang (voor elkaars klanten) te bieden voor elkaars aanbod. Ook behelste de wet een verplichting voor ongecodeerde uitzendingen.

Tele+, de voormalige dochter van Canal+/Vivendi Universal had met haar strategie op haar standaard-Goldbox ontvangers weliswaar een beperking voor de ongecodeerde zenders, maar deze waren wel zichtbaar boven de ‘500’ geplaatst; bovendien was een eigen handmatige zoekmogelijkheid aanwezig. Bij de SkyBoxen is dit NIET mogelijk.

Voor de Sky-abonnees in Italie betekent dit dat automatische ontvangst van zenders als 24 Ore.TV, FashionTV, maar ook bijv. BBC World, regionale Italiaanse zenders of het Nederlandstalige BVN-TV in het geding is.

In het Italië waarin de generalistische media al sterk gecontroleerd worden, wordt hierdoor voor groepen mensen die alternatieve televisie zoeken met abonneetelevisie, nogal wat ontvangstbeperkingen ingebouwd. Immers als kijkers met Sky-abonnement het volledige gratis beschikbare arsenaal aan zenders op satelliet wensen te ontvangen, dan zal een aparte satellietontvanger vereist zijn. News Corp steekt duidelijk in voor een gedwongen winkelnering: immers de codering NDS/Videoguard is niet – zoals met Mediaguard2 dankzij AstonCrypt het geval is- op onafhankelijke satellietontvangers te gebruiken. Geintereseerden van het Italiaanse voetbal, maar ook kijkers naar de themazenders van RaiSat of de films die exclusief bij Sky Italia te zien zijn, zijn vooral door de maatregel getroffen. Kortom een op techniek monopolistiserende situatie.

Hierdoor wordt het voor Italiaanse free to air satellietzenders bovendien extra moeilijk om satelliethuishoudens te bereiken, dus ook voor de media is dit een drempel. Italie telt in totaal 3,7 tot 6 miljoen satelliethuishoudens op bijna 20 miljoen televisiehuishoudens. Kabel als televisiedistributiemedium is irrelevant in Italië!

UPDATE: inmiddels heeft SKY ITALIA de omwisseling officieel aangekondigd. Het concept komt er op neer dat diegenen die satellietontvangers in bezit hebben met een Mediaguard2-abonnement op Sky Italia (inclusief Common Interface-kijkers) een ontvanger (vooralsnog ZONDER KOSTEN) in bruikleen zullen krijgen. Huurklanten krijgen ofwel een update ofwel een nieuwe satellietontvangers in het verhuurmodel. De omwisseloperatie zal tot eind 2004 duren en begin mei van start gaan. In totaal zullen 1,9 miljoen abonnees van Mediaguard2 naar NDS/Videoguard worden overgezet, waarbij de klanten geen kosten maakt. Voor diegenen die een NDS Skybox in eigen bezit wensen, dienen wel kosten gemaakt te worden (maximaal 89 euro). Dit is met name relevant voor diegenen die in het buitenland kijken met een officieel abonnement (officieel niet toegestaan), aangezien bruikleen een lastig concept op afstand kan zijn…..

Irdeto2 en verkoopmodel digitale kabel…

Multikabel BV en Casema NV stappen over op de Irdeto2-codering voor hun digitale (betaal) kabelaanbod. Daarmee volgen beide kabelaars Essent NV’s Essent Kabelcom die eerder met Irdeto Access een overeenkomst sloot voor haar digitale kabelaanbod TV Home. Net als TV Home zullen Casema Digitale Televisie (CDT) en Multikabel Digitaal naar verwachting in simulcrypt uitzenden. Dit betekent dat naast de thans in gebruik zijnde Viaccess1-codering de Irdeto2-codering erbij gebruikt zal worden zodat de bestaande kijkers niet in de koud worden gezet.

Casema NV werkt aan de herlancering van CDT die vermoedelijk in de zomer (juli?) zal plaats vinden (eerder was nog dit voorjaar verwacht).

Daarbij zal CDT het model van Essent Kabelcom volgen, waarbij digitale kabel-tv ontvangers verkocht zullen worden in de winkel. Nu heeft Casema voor haar CDT-produkt minder dan 27.000 abonnees op 1,33 miljoen analoge abonnees. Opvallend is dat daarmee in een kabelgebied van circa 3,4 miljoen huishoudens dezelfde techniek wordt aangeboden. Voor deze groep kijkers wordt het signaal technisch aangeleverd door Mediakabel, een dochter van UPC, Essent NV en Multikabel. Ondanks dat er voor het gehackte Viaccess1 een nieuwe versie (Viaccess2) beschikbaar is, kiezen de drie Nederlandse kabelaars voor het in Hoofddorp gevestigde Irdeto Access (een dochter van het Zuidafrikaanse Naspers). Voor de goede orde: doordat digitale kabeltelevisie in Nederland marginaal is, heeft piraterij nooit een rol van betekenis gespeeld in deze sector. Viaccess is een dochter van France Télécom, de vroegere eigenaar van Casema.

In het verkoopconcept van de digitale kabelontvangers geldt overigens dat zonder extra abonnement deze ontvangers in tegenstelling tot bijv. satellietontvangers, onbruikbaar zijn. UPC gebruikt in haar werkgebied (2,3 miljoen analoge abonnees) een volstrekt andere standaard en andere filosofie (huurconcept). Digitale kabeltelevisie wordt in Nederland aangeboden als extra produkt bovenop analoge kabeltelevisie. Geen van de kabelaars is er in geslaagd om meer dan 5 % van hun analoge klantenbestand als abonnee te kunnen noteren. Dit ondanks
verscheidene concepten waarmee de kabelaars al jarenlang actief zijn.

Referenties:
Persbericht Irdeto Access/Essent Kabelcom

Panasonic’s nieuwe kabel-ontvanger

(Websitebeheerders: dit artikel jatten?! Liever niet! vanwege (c))

Multikabel met kijkje in de keuken!?

Als jaarverslagen uitkomen van in de Verenigde Staten genoteerde bedrijven, kan daar wel eens interessante detailinformatie openbaar worden. Zo ook bij Primacom AG, de moeder van het Noordhollandse Multikabel…..

Multikabel heeft per 31 december 2003
314.680 analoge abonnees
5963 digitale kabel-tv abonnees,
79.493 internetabonnees
4.106 telefonie-abonnees

De omzet van Multikabel bedroeg in 2003
75.643.000 euro (was 60.451.000 in 2002)
37.616.000 euro op analoge kabelradio & -televisie (was 33.510.000 in 2002)
705.000 euro op digitale kabeltelevisie (was 557.000 in 2002)
12.377.000 euro operationele winst (1.001.000 in 2002)

Op 1 januari 2003 harmoniseerde (en verhoogde) Multikabel haar analoge kabel-r/tv tarief wat tot een omzetstijging van 4,106 miljoen euro heeft geleid, en waarmee mogelijk ook de operationele winst deels tot betere resultaten kon leiden.

In het document wordt verder genoemd dat de overeenkomst met Mediakabel BV (de verzorger van digitale kabelsignalen voor Multikabel, Essent Kabelcom, UPC in Rotterdam/deel Gelderland, alsmede Casema) in juli aankomende zal verlopen. In het jaarverslag wordt genoemd dat niet uitgesloten is de overeenkomst te beëindigen….(ook al ziet dat er niet naar uit, zie ander nieuwtje!). Multikabel betaalde in 2003 beduidend minder aan Mediakabel voor de levering van digitale televisie-diensten ten opzichte van 2002. In 2002 werd nog 2,7 miljoen euro overgemaakt. In 2003 was dit 900.000 euro

Verder wordt terloops gemeld dat Multikabel twee netwerken waarvan het signaal door UPC wordt verzorgd (Laren en Muiden), het liefst wordt uitgeruild met een andere kabelaar.

Voor de buitenlandse (overwegend publieke) zenders die Multikabel doorgeeft betaalt de kabelaar 2,58 euro per abonnee per kwartaal voor haar basispakket (bestaat uit 9 [publieke buitenlandse] zenders alsmede 11 buitenlandse publieke radiostations) en 2,93 euro per abonnee per kwartaal voor het standaardpakket (3 extra publieke buitenlandse zenders) aan BUMA, met een toeslag van 10 eurocent per abonnee per kwartaal voor het basispakket voor SENA, en voor het standaardpakket 11 eurocent.

Het jaarverslag geeft ook inzage in de contracten met Eurosport en Discovery Channel. Met Discovery is het contract getekend in februari 2002. Dit loopt op 31 januari 2005 af. Discovery krijgt 17,017 eurocent per analoge abonnee per kwartaal. Het contract met Eurosport is op 1 januari 2003 van kracht geworden en loopt tot 31 december 2005. Eurosport ontvangt 8,33 eurocent per analoge abonnee per kwartaal. Hiervoor krijgt Multikabel ook digitale distributie voor genoemde zenders.

Over CineNova (Europe MovieCo Partners Ltd) meldt Primacom dat de overeenkomst die in februari 2000 werd afgesloten op 31 december 2005 kan worden beindigd indien minder dan 100.0000 abonnees in het ‘relevante distributiegebied’ bereikt zijn.
Zoals bekend dienen kabelexploitanten die CineNova doorgeven een minimumperentage aan abonnees te betalen voor het mogen aanbieden van de filmzender.

Multikabel heeft het afgelopen jaar haar digitale tv-klantenbestand enigszins zien stijgen, maar ondanks dit blijft het een zeer laag percentage op het totaal aan analoge klanten (1,89 %).

Primacom maakte in totaal een netto omzet van 197.948.000 euro met 118.099.000 euro netto verlies. De verwachting is dat in juni het als ‘penny stock’ bekend staande Primacom zal zijn overgenomen door Apollo Management LP, JP Morgan Chase Bank (gezamenlijk het consortium BK Breitband Kabelnetz Holding GmbH vormend).

Referentie:
Jaarverslag 2003 20F Primacom


(Websitebeheerders: dit artikel jatten?! Liever niet! vanwege (c))

P.s.> vanuit verscheidene hoeken wordt gemeld dat het bedrag voor Eurosport niet schijnt te kloppen! Het is dan miniscuul liegen voor beurs, maar goed het is wel een heel klein detail vanuit Primacom geredeneerd. Ingewijden melden dat het Eurosport-bedrag 18,33 eurocent per kwartaal per abonnee zou zijn. Dan zou het wellicht een tikfout zijn….

Flinke achterstand voor alternatieve aanbieders?

Essent NV heeft haar jaarverslag recentelijk geopenbaard. Over de herlancering van haar digitale kabelaanbod TV Home stelt de Raad van Bestuur van Essent NV: ‘Alternatieve aanbieders zijn hierdoor voorlopig weer op flinke achterstand geplaatst.’

Essent spreekt hier in meervoud. In Nederland zijn thans – naast kabelexploitanten – op digitaal televisieniveau twee aanbieders actief: Digitenne en Canal Digitaal Satelliet. Digitenne zal de komende jaren vooralsnog niet in een essentieel gebied van Essent Kabelcom actief worden; over die achterstand heeft het kabelbedrijf gelijk. Maar het kabelbedrijf schrijft – in meervoud. 25.000 abonnees op 1.749.000 is een digitaal abonneepercentage van 1,43 %. Ter vergelijking: van de naar schatting 581.000 DIGITALE satelliet-tv huishoudens heeft (landelijk) meer dan 110.000 abonnees een betaald abonnement bij Canal Digitaal Satelliet. Dit komt neer op 18,9 %. Het is maar wat je achterstand noemt.

Misschien dat de achterstand er in zit dat TV Home voor circa 35 op satelliet gratis toegankelijke kanalen geld vraagt? Of dat TV Home pay-per-view en alle vormen van interactie heeft geschrapt? Of dat in 2003 vooral technisch oude Sagem-ontvangers zijn verkocht met verplichtend abonnement?

De echte achterstand zit wellicht – naast het distributiemonopolie op bepaalde niche-zenders, regionale omroepen en de VRT – in de erotiek: de harde erotische zender Private Gold wordt immers in het brede digitale basispakket aangeboden samen met het iets minder expliciete Playboy TV en Adult Channel…..afgekeken van Digitenne die hetzelfde met de Playboy-zusterzender Spice Platinum doet. Via satelliet kost de expliciete ‘harde’ erotische zender X-Zone (van Canal+) immers beduidend meer. Ja, dat is wel een achterstand voor Canal Digitaal Satelliet en ook voor Digitenne die volgens eigen zeggen pas (op zijn vroegst) in 2008 de landelijke dekking (met het werkgebied van Essent Kabelcom) verkrijgt. Zou TV Home zich met de slogan met de slogan ‘zet je TV op scherp’ vooral op deze exclusieve kabelzenders richten? En zou met digitale televisie als het aan Essent ligt, alles alleen om erotische films draaien?

Het resultaat van Essent Kabelcom was in 2003 66,7 miljoen euro (EBIT) op 397 miljoen euro netto omzet.

Referentie:
jaarverslag Essent NV


Kabelsector voelt zich in zijn hemd gezet?

Het lijkt er op dat de kabelsector met de overname van aandelen Digitenne Holding BV door KPN zich door de minister van Economische Zaken (D66’er Laurens Jan Brinkhorst) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in haar hemd gezet voelt. VECAI vertegenwoordigt met name de Top 4 van de kabelaars (UPC/UGC Europe, Casema, Essent Kabelcom en Multikabel/Primacom) die gezamenlijk 81,8 % van de Nederlandse tv-huishoudens tegen betaling van radio- en televisiesignalen bedient. De uitspraak van VECAI-directeur Rob van Esch “Het lijkt wel alsof er in Den Haag achterkamertjes zijn waarvan KPN de sleutel heeft” (Telegraaf) behoeft wellicht enige nuancering over de vraag of VECAI zelf regelmatig niet over dezelfde sleutels beschikt…

Het Nederlands DVB-T model is onder Paars II op 31 januari 2002 (afgiftedatum licentie Digitenne Holding BV en NOS) ontstaan als ‘kind’ van de toenmalige verantwoordelijke staatssecretarissen Rick van der Ploeg (PvdA) en Monique de Vries (VVD) in een betaalmodel. Een situatie waarin de Staat der Nederlanden in Digitenne Holding BV middels haar meerderheidsbelangen in het NOB Holding NV (100 %) en Nozema NV (59 %) indirect een controlerende rol heeft dankzij de 60 % van Nozema NV en NOB Holding NV in Digitenne Holding BV, waarbij Nozema NV een specifieke rol heeft bij het zendernetwerk van Digitenne.

Rapportages en gedragingen van de huidig minister van Economische Zaken (D66’er Laurens Jan Brinkhorst) binnen en buiten het parlement zijn een bewijs van de sturende rol op de achtergrond. Dat KPN (19,3 % van de Staat der Nederlanden) haar belang wenst te vergroten is bediscusseerbaar te noemen vanuit een marktbeschouwende optiek op afstand. Sowieso is betwijfelenswaardig of het monopolie op commerciële uitzendingen in de ether (immes analoge etheruitzending van commerciele omroep bestaat niet in Nederland!) bij EEN partij gelegd behoort te worden die dit in gecodeerde vorm uitzendt. Samen met Zweden is Nederland in Europa de uitzondering op een breed vrij beschikbaar (ongecocdeerd) DVB-T aanbod.

Als kabelbedrijven door de politiek niet bij alle mogelijke onderwerpen die haar aangaan worden betrokken, begint deze met het schreeuwen van moord en brand middels VECAI.

VECAI is daarin selectief verontwaardigd. Op 14 november jl. kondigde UGC Europe (de moeder van UPC) aan dat de overnameplannen van Canal+ (inclusief Canal Digitaal Satellliet) na maandenlange onderhandelingen niet doorgingen. Hieruit bleek dat UGC Europe blijkbaar de intentie had om zowel de grootste Nederlandse kabeltelevisie-infrastructuur te bezitten, alsmede de enige aanbieder van Nederlandse digitale satelliet-televisie (Canal Digitaal Satellliet). Blijkbaar had VECAI GEEN problemen met het idee dat daarmee twee concurrerende infrastucturen in EEN hand zou komen. Nu geeft VECAI wel aan in een brief aan de minister van Economische Zaken dat ze dit in het geval van DVB-T en KPN (telefonie/ADSL) een probleem vindt….

Toen ik in september belde met één van de grootste kamerfracties in de Tweede Kamer, toen in het parlement een voorstel lag over het uitbreiden van het minimum wettelijk basispakket op de kabel, kreeg ik als reactie van een fractie-assistent de mededeling dat vertegenwoordigers van de VECAI net weg waren! Het voorstel werd overigens kort daarna verworpen.

Uiterst merkwaardig is dat een wetswijziging als hamerstuk (zonder discussie) door het gehele parlement is aanvaard waardoor de verplichting om alle VRT-zenders als must carry op de kabel is gewijzigd in twee zenders. Hierdoor kent de tijdelijke derde sportzender van de VRT (Sporza) niet automatisch een wettelijke distributieplicht. De wijziging is ingevoegd in een algemene wijziging die niets met de kabel van doen had, maar ging over de verlaging van de bijdrage voor de publieke landelijke omroepen. Los van de vraag of het een terechte of onterechte wijziging is, blijkt hieruit vermoedelijk de ‘hand’ van VECAI als succesvolle lobbyist.

Het venijnige van VECAI is dat deze als vertegenwoordiger van dominante marktpartijen (televisiedistirbutie) de andere dominante marktpartij (telefonie, KPN) telkenmale aanvalt. Op het moment dat de kabelsector wordt aangesproken op haar eigen gedrag, treedt veelal een verontwaardige zielige reactie op alsof de rest van de wereld het niet begrijpt. Dit terwijl het voor kabelexploitanten vrij is om allianties te sluiten met mobiele telefoonoperators; een markt die KPN wel bedient, maar kabelaars niet. Eveneens is het vrij aan kabelaars om sterker te concurreren met KPN door het aanbieden van telefonie (thans doet alleen UPC dit opzichtelijk).

Het is enigszins ongeloofwaardig dat Multikabel aankondigt Digitenne Holding BV te willen overnemen. Alhoewel het uitgebrachte ‘bod’ theoretisch op 1 euro kan liggen, is de situatie voor Multikabel zelf in de afgelopen periode enigszins penibel te noemen Multikabel is onderdeel van het Duitse Primacom AG dat in New York als zogeheten ‘pennystock’ op de Over The Counter (OTC) beurs en in Frankfurt genoteerd staat. Het bedrijf staat er financieel slecht voor en zal in juni worden overgenomen door Apollo Management LP, JPMorgan Chase Bank (gezamenlijk het consortium BK Breitband Kabelnetz Holding GmbH vormend). John Malone’s Liberty Media speelt hier met zijn 26,7 % belang in Primacom AG tot nu – net als bij UGC/UPC – een rol van betekenis. In dit kader klinkt het vreemd als een Primacom-dochter een overname van Digitenne zou plannen. Aangezien Primacom AG beursgenoteerd is en door Primacom AG geen melding gemaakt wordt van de idee-en van de 100 % dochter Multikabel, zijn deze vermoedelijk eerder ten behoeve van lobby te voeren procedures dan dat het om een serieus te nemen plan gaat. Noot: Primacom AG heeft in tegenstelling tot gebruikelijk nog steeds haar jaarcijfers 2003 niet gepresenteerd.

Overigens blijkt de kabelsector in Duitsland (56 % van de tv-distributiemarkt) ook te ageren tegen DVB-T. Het gegeven dat tv-zenders in DVB-T aldaar ongecodeerd uitzenden, is voor de kabelaars reden procedures met de beschuldiging van oneerlijke concurrentie aan te spannen. In Duitsland zenden commerciële tv-zenders overigens ook analoog (ongecodeerd) in sommige gebieden in de ether uit…

Referenties:
De Brief van Rob van Esch van VECAI

Persbericht Multikabel inzake interesse overname Digitenne

Persbericht overname Primacom

Persbericht 14 november 2003 afblazen overnameplannen UGC Europe / Canal+-Canal Digitaal Satelliet

Publieke omroep/CDA: Berlusconi’s Forza Italia?

Het Europees Parlement heeft afgelopen donderdag plenair de Italiaanse mediasituatie fel veroordeeld. Op initiatief van Johanna Boogerd-Quaak(D66/ELD) is een resolutie door het Europees Parlement aanvaard die Italië, maar ook Spanje veroordeeld. Als bekend kan Berlusconi’s Forza Italia dankzij benoemingen bij de publieke omroep Rai zijn invloed laten gelden. Daarnaast bezit de familie Berlusconi als eigenaar van Fininvest de meerderheid van de commerciële zendergroep Mediaset, waardoor Berlusconi de controle heeft over 90 % van de Italiaanse televisie-sector.

Opvallend is de houding van het CDA in het Europees Parlement. Het CDA is in het Europees Parlement met 9 zetels vertegenwoordigd binnen de EVP/ED fractie waar ook de Italiaanse vertegenwoording (34 leden) met o.a. Forza Italia in zetelt. EVP/ED verklaarde dat ‘mediapluralisme een essentiele garantie is voor democratie, pluralisme voor burgers en culturele diversiteit’, maar ‘de discussie over mediaconcentraties in Europa kan niet worden beperkt tot Berlusconi’, aldus EU-parlementslid Ruth Hieronymi, die vraagt om maatregelen voor de omschakeling van analoge naar digitale televisie’. EVP/ED (Forza Italia) en Berlusconi’s politieke bondgenoot Alleanza Nazionale dienden 350 wijzigingsvoorstellen in, die – voorzover deze behandeld zijn – allen zijn verworpen.
Het CDA en andere Europese Christendemocratische partijen schaarden zich bij de stemmingen achter het standpunt van Forza Italia die met alle macht Berlusconi tracht te verdedigen.

Boogerd verklaart op haar eigen website ‘verbijstert te zijn’ [..] en ‘zij wilden in het geheel geen kriitek op Italië’. Gezien de Nederlandse discussie over de publieke omroep is de houding van het CDA uiterst betwijfelenswaardig te noemen. Als fel verdediger van een publiek omroepstelsel met omroepverenigingen die volgens het CDA de pluriformiteit het beste garandeert, is het vreemd als dezelfde partij in een aantoonbare betwijfelenswaardige situatie van belangenverstrengeling nalaat zich hiervoor in te zetten!

Referenties:
Website Johanna Boogerd-Quaak

Statement EVP/ED

Commissiedocumenten Europees Parlement

De officieel aangenomen resolutietekst, pagina’s 107-125

CDA geeft opening opheffing omroepvereningenbestel

Het Christen Democratisch Appel (CDA) heeft gister een eigen opvatting gegeven over haar idee-en voor het publieke omroepstelsel. Zoals te verwachten pleit het CDA voor een omroep waarin de omroepverenigingen maximale invloed krijgen, de NOS-programma’s ook door de omroepen meer beinvloed kunnen worden, de omroepen naar grootte zendtijd kunnen verkrijgen en meer maatschappelijke (exploitatie)mogelijkheden dienen te krijgen. Met de wens om de omroepgegevens van Nederland 1, 2 en 3 te willen laten vrijkomen maakt het CDA een interessante wending…maar….

EEN opvallende uitspraak deed het CDA daarbij die wellicht de deur opent naar coalitiegenoot VVD en andere politieke partijen die hier iets in zien….

Als dit model niet blijkt te werken blijkt volgens een CDA-partijwoordvoerder dat de partij denkt aan een unitaire publieke omroep zonder omroepverenigingen met sterke regelgeving als leidraad. Als voorbeeld ziet de partij daarbij de Duitse publieke televisiezenders waarbij met een sterke regionale binding. (ARD wordt als landelijke omroep gevormd uit de regionale omroepen die daarnaast elk een eigen volwaardig net uitzenden terwijl ZDF de ‘nationale’ omroep is). Dit is een opvallende beweging voor een partij die altijd fel gekant is tegen een unitair publiek omroepstelsel. De vraag is in hoeverre er partijen zijn naast het CDA die de CDA-ideeën voor de sterke rol van de omroepverenigingen omhelzen. Volgens het ministerie van OC&W hecht D66-staatssecretaris Medy van der Laan ‘veel waarde’ aan het in opdracht van de NOS gemaakte rapport van de comissie Rinnooy Kan, waarbij een woordvoerster eveneens meldt dat ‘iedereen’ zich ‘mengt’ in de discussie en een mening kan geven. Het CDA wijst er op haar beurt op dat er nog geen regerings-standpunt bestaat….kortom de discussie is geopend?

RTL: hypocriet, tegensprekend en opportunistisch

RTL Nederland heeft als dominante commerciële marktpartij een wel heel aparte mening over het Nederlandse publieke omroepbestel zoals communicatiedirecteur Jacqueline Hekkers (mede in de hoedanigheid van woordvoerster van Fons van Westerloo) me namens het bedrijf liet weten. Het Luxemburgse mediabedrijf (RTL/de Holland Media Groep SA en het in Nederland gevestigde RTL Group Beheer BV) is van mening dat Nederland een ‘sterke publieke omroep’ dient te hebben. Wel dient een kerntakendiscussie gevoerd te worden, onafhankelijk toezicht (het huidige Commissariaat voor de Media voldoet niet in de optiek van RTL) en dienen richtlijnen en kriteria worden vastgelegd. RTL is verder van mening dat NOS thans toezicht op haarzelf. Naast dit alles voert RTL – als bekend – procedures tegen de Nederlandse staat bij de Europese Commissie (samen met eigenaar RTL Group SA en o.a. SBS Broadcasting BV) omtrent de financiering en de transparantie.

Hypocriet.
In het geval RTL Nederland is het bedrijf enigszins hypocriet. Hypocriet omdat de licentiehouder van RTL 4 en RTL 5 zelf op een wel heel eigenaardige manier publieke omroep bedrijft in Luxemburg die bovendien op uitermate twijfelachtige wijze plaats vindt. Immers RTL Télé Lëtzebuerg heeft een publieke taakopdracht meegekregen in een soort ruilhandel met de overheid waarbij RTL vooral financieel voordeel behaalt en uitzendlicenties in ruil voor elke dag een Luxemburgs televisiejournaal. Anno 2004 kent Luxemburgs nauwelijks concurrentie in de televisiesector en heeft RTL de meerderheid van de marktaandeel. In de radiosector heeft RTL niet meer de publieke status, maar is de marktdominantie van RTL zowel in zendervermogens als in luistercijfers zeer groot en marktverstorend te noemen. De publieke Luxemburgse omroep 100,7 is een zeer marginale culturele en informatieve publieke radiozender. Blijkbaar is dit een model van publieke omroep die de licentiehouder van RTL 4 en 5 alsmede RTL/de Holland Media Groep SA voorstaat als ‘sterke publieke omroep’?

Hypocriet 2
Aangezien RTL 4 en RTL 5 zelf weigeren om een Nederlandse licentie aan te vragen, zit de hypocrisie eveneens in het gegeven dat het als Luxemburgse omroep van alles te melden heeft over het Nederlands omroepstelsel. De NOS heeft zich nooit uitgesproken over bijv. de Luxemburgse situatie. Misschien wordt dat tijd!?

Zodra het bedrijf zelf wordt aangesproken over haar Luxemburgerschap trekt het in een terugtredende kramp. Illustratief is dat Fons van Westerloo als algemeen directeur van SBS Broadcasting BV verantwoordelijk is geweest voor het mede-indienen van een procedure tegen de zenders, terwijl Fons van Westerloo als directeur van RTL Nederland nu het Luxemburgerschap verdedigt. RTL 4 en RTL 5 (je zou ze ook als Allochtoonse zenders kunnen benoemen!) onttrekken zich volledig aan het Nederlands toezicht, waar andere zenders zich wel strikter aan deze regels dienen te houden. Toezicht op RTL 4 en RTL 5 en de toetsing of beide zenders zich aan Europese/Luxemburgse regels houden, blijkt bij navraag in Luxemburg bij de autoriteiten een groot raadsel. RTL 4 en RTL 5 geloven op woordvoersters met mooie ogen die verklaren dat beide zenders zich hieraan houden is even zo geloofwaardig als een klein kind die beweert nog nooit een koekje te hebben gegeten uit de koektrommel: iedereen begaat misstappen. Je zou het ook als marktbederf kunnen betitelen en een verstrengeling van belangen. Bij RTL Group SA zetelt een Luxemburgs regeringsvertegenwoordiger bij de vergadering van de Raad van Commissarissen en de vergadering van Aandeelhouders (zonder stemrecht overigens)

Zichzelf tegensprekend

RTL Nederland lijkt zichzelf tegen te spreken. Als onderdeel van RTL Group, ACT en AER (de televisie- en radiobranchevereniging in Europa) pleit het samen met het gezelschap van o.a. Berlusconi’s Mediaset en Tele 5 voor de afschaffing van reclame en het onthouden van elke vorm van mogelijke concurrentie met commerciele omroep. Indirect is dit een oproep tot opheffing van publieke omroepen: in het Verenigd Koninkrijk hebben commerciele omroepen en BSkyB (ook onderdeel van dit gezelschap) wel eens verklaard dat door het bestaan van de BBC (zonder reclame!) er marktaandeel wordt weggehaald waardoor andere commerciele omroepen worden beconcurreerd op valse gronden. Dan spreekt RTL Nederland zich tegen als ze roept dat ze voor een ‘sterke publieke omroep’ is.

Opportunistisch

RTL Nederland en haar directeur blijkt behoorlijk opportunistisch te handelen. Bij de entree van Fons van Westerloo maakte deze kenbaar niet langer een zeer harde opstelling te geven richting de publieke omroep. Blijkbaar is deze houding na het uitspreken hiervan inmiddels vergeten en is de oorlogsverklaring zoals Dick van der Graaf die enkele jaren geleden afgaf richting de Nederlandse publieke omroep onverkort van kracht.

Dominant

RTL Nederland is een dominante commerciele marktpartij. Met een omzet-marktaandeel in de televisie-reclamemarkt van 43,3 % geldt het algemene economische principe dat meer dan 40 % resulteert in een dominante marktpositie. Het betekent dat RTL zeer veel media-invloed heeft. Of dit een gezonde situatie is, daar hoor je niemand over bij RTL Nederland…..

Ten slotte:

SBS Broadcasting BV heeft in haar handelwijze een logischere opvatting. Zij hanteert in haar uitspraken de opvatting dat bij het verschijnen van het CDA-rapport het niet zozeer om instituties zou behoren te gaan maar over de taakopdracht die de publieke omroep hoort te hebben. De oorlogswijze die RTL hanteert, blijkt vanuit de uitspraken van SBS Broadcasting BV afwezig. Weliswaar steunt het de procedures in Brussel, maar behoort het niet tot de ondertekenaars van het ACT/AER document. Bovendien reageert het bedrijf op het CDA-rapport waar RTL Nederland slechts in afwijkende eenzijdige statements in antwoord op vragen verzandt.

Overigens laat dit onverlet dat in algemene zin naast de discussies over omroepverenigingen het best noodzakelijk is over de rol en taakopdracht van de commerciële omroep een discussie te voeren. De wijze waarop RTL Nederland dit echter aanpakt getuigt van zeer veel boter op haar Luxemburgse hoofd!