DutchMedia na acht maanden terug; een persoonlijke noot!

DutchMedia is na acht maanden terug! Op 14 februari jl. raakte de auteur van DutchMedia ernstig geblesseerd aan de rechterschouder. Na misdiagnoses van een gerenomeerd ziekenhuis door (voor de auteur) weinig kundige artsen, is de auteur uiteindelijk door kundige en gespecialiseerde artsen behandeld. Het herstel is inmiddels in een dusdanige fase dat voor DutchMedia de draad weer kan worden opgepakt en dat is drie maanden na een vrij ingrijpende schouderbehandeling.

DutchMedia zal de komende tijd weer haar best doen op oorspronkelijke en journalistieke wijze (beleidsmatig) medianieuws te brengen over het wel en wee van de Nederlandse radio- en televisiewereld, alsmede de radio- en televisiedistributiesector.

David de Jong

Radio 7: NPO vraagt toestemming nieuwe radiozender

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft via haar meerjarenbegroting toestemming gevraagd om Radio 5 te kunnen splitsen in twee radiozenders: Radio 5 Nostalgia en Radio 7. Radio 7 zal de religieuze en levensbeschouwelijke programma’s moeten bevatten waar Radio 5 zich voor 2006 mee profileerde en die thans alleen ‘s avonds en in het weekend te horen zijn. Radio 5 Nostalgie zal de muzikale ‘gouwe ouwe’ programmering 24 uur per dag moeten continueren. De bedoeling is dat in de praktijk Radio 5 Nostalgia als ‘nieuwe zender’ distributie via de verschillende infrastructuren zal verkrijgen. Radio 7 zal bij goedkeuring de ‘oude’ plek van Radio 5. De verwachtte startdatum is circa een kwartaal na goedkeuring van de minister van OCW. Radio 5 Nostalgia kost circa 5,5 miljoen euro aan directe kosten en zal gefinancierd moeten worden door besparingen op de weekendprogrammering van Radio 2 en een deel uit de avondprogrammering van het huidige Radio 5. Radio 7 zal met een budget van 11 miljoen euro (2011) oplopend tot 11,9 miljoen euro (2012) doorgaan.

Volgens een woordvoerder van de Raad van Bestuur van de NPO is de nieuwe radiozender en de gehele meerjarenbegroting een gevolg van het eerder ingediende en goedgekeurde concessiebeleidsplan waarin de ambities omschreven staan. “We hanteren de status quo, en willen daarbij in de meerjarenbegroting zaken niet uitsluiten die in het concessiebeleidsplan zijn opgenomen.” De meerjarenbegroting meldt daarbij dat geen rekening is gehouden met de uitkomst van formatieonderhandelen en voorgenomen bezuinigingen van de nieuwe regering. In augustus zeiden verantwoordelijke vertegenwoordigers van de NPO nog tegenover DutchMedia dat het uitbreiden van radiokanalen weinig opportuun is, gezien het politieke klimaat. Of de nieuwe zender er daadwerkelijk komt, hangt af van de regering Rutte/Verhagen. Marja van Bijsterveldt (CDA) heeft als minister de portefeuille Media verkregen. Als de gevraagde toestemming niet wordt vergeven, blijft Radio 5 zowel de nostalgische muziekprogrammering als levensbeschouwelijke programma’s brengen.

Radio 538: positief over nieuwe minister van Economische Zaken, verlenging licenties gewenst

Radio 538 is positief gestemd over minister Maxime Verhagen (CDA) van Economische Zaken & Landbouw die verantwoordelijk is geworden voor het frequentiebeleid. Jan Willem Bruggenwirth (algemeen directeur van Radio 538) stelde tijdens een Immovator bijeenkomst dat deze 5,5 jaar aan het praten is met Den Haag over een oplossing. De continuiteit voor de hele radiosector is voor 2011 niet zeker.

“We dachten dat we er waren tot het kabinet viel, nu moeten we opnieuw aan het werk,” aldus de 538-directeur. “Het is van de gekke dat we als enige in de wereld dit soort absurde uitspraken doen als het gaat om het betalen van FM-licenties. Overal worden ze voor niets of weinig geld beschikbaar gesteld om uit te zenden. Dat heeft te maken met de vrijheid van meningsuiting. Het is raar een discussie te moeten voeren om uit te leggen dat 80 miljoen euro betalen [voor 8 jaar, bedrag is voor Q-Music, red.] heel erg veel geld is. Ik vind wel dat we zelf het boetekleed moeten aankleden en zelf geboden hebben destijds, dat is een eigen keuze. Als we praten over wat een kavel waard is, dan ga ik er vanuit dat je weet hoe het economische in de wereld werkt.”

“Als marktconforme prijzen worden gevraagd, dat is prima. Niemand heeft daar een probleem mee,” aldus Bruggenwirth. De 538-directeur hekelt echter als er ‘allerlei fantastische theoretische modellen op tafel’ komen. Bruggenwirth doelt op het eerder dit jaar gepresenteerde onderzoek naar waardebepalingen waarin Radio 538 (gemiddeld) per jaar 6,08 miljoen euro (totaal 36,5 miljoen euro) voor de periode tot 2017 zou kunnen betalen als eenmalig bedrag; nu kost het kavel Radio 538 7,79 miljoen euro gemiddeld per jaar (62,3 miljoen euro in totaal voor 8 jaar). Volgens Bruggenwirth leeft deze niet ‘in een boek, dus niet in de theorie maar in de praktijk’. Bruggenwirth is van mening dat de grondhouding van de tweedekamerleden ‘uitermate positief’ is, en is positief gestemd over de nieuwe regering. De ambtenaren van Economische Zaken moeten nog wel ‘meebewegen’ in de optiek van de grootste commerciele radiozender van Nederland, die hoopt dat het probleem voor 1 september 2011 is opgelost met een verlenging. Voormalig (demissionair) minister Maria van der Hoeven schreef op 28 juni aan de Tweede Kamer dat de Raad van State ‘opmerkingen’ had, waarbij ‘gelet op de aard van deze opmerkingen’ zij het niet aandurfde ‘onomkeerbare’ besluiten te nemen en dat aan haar opvolger over wilde laten.┬á Een besluit over het waardebepalingsrapport heeft de voormalige minister dan ook niet genomen. De bedoeling was dat aan de hand van de waardebepaling er een verlenging van zes jaar in combinatie met DAB-uitzendplicht zou worden ingesteld, waarbij de sinds 11 maart 2009 vrij staande FM-kavels A7 (ongeclausuleerd) en A8 (jazz/klassiek) opnieuw zouden worden verdeeld. Uit de rijksbegroting blijkt dat een verdeling van deze twee kavels is uigestelde tot 2011. Radio 538 (cq. eigenaar RTL Nederland) heeft geen interesse meer volgens diens algemeen directeur in het jazz/klassiekkavel. Martin S. Banga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Commerciele Radio (NVCR) sluit zich desgevraagd aan bij de woorden van Bruggenwirth. “We hebben nu acht maanden gewacht op besluitvorming, er moet iets gebeuren. We zijn het niet eens met de bedragen uit het waardebepalingsrapport, die zijn niet marktconform,” aldus Banga. Eind oktober staat een overleg van de Tweede Kamer gepland over het frequentiedossier.

TV538 uitgesteld tot medio 2011

De in november vorig jaar door Radio 538 aangekondigde muziektelevisiezender TV538 is uitgesteld tot medio 2011. Een woordvoerster van het radiostation zegt dat het starten van de zender meer voeten in aarde heeft dan gedacht. Het tv-station wordt vanuit de radiozender geinitieerd, waarbij weliswaar gebruik gemaakt wordt van de expertise van ‘moeder’ RTL Nederland, maar het is de bedeling dat de zender onder het radiobedrijf komt te vallen. Volgens de zegsvrouwe is er voor TV538 geen dilemma voor de distributie; de zender is bedoeld voor digitale uitzending. Het idee van TV538 is om non stop clips en beelden van evenementen uit te zenden.

Vrije uitzendingen Nederland 1, 2 en 3: financieringsvraag ligt voor

De financiering van de free-to-air uitzending van Nederland 1, 2 en 3 via de digitale ether (DVB-T) is een discussiepunt geworden. Dit blijkt uit de meerjarenbegroting van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De kosten van deze uitzendingen zijn ‘inmiddels significant hoger’, aldus de meerjarenbegroting waardoor “de ‘free-to-air vraagt opnieuw voorligt”, aldus dezelfde meerjarenbegroting. Destijds was tot aan 2010 twee miljoen euro vanuit het ministerie van OCW beschikbaar gesteld in de overgang van analoge naar digitale etherdistributie. De NPO stelt dat ‘deze de vrije toegang uiteraard’ wil continueren, maar heeft een financieringsprobleem daarbij. Hoe groot het financiele ‘gat’ is, wilde een woordvoerder desgevraagd niet prijsgeven. In totaal vragt de NPO negen miljoen euro meer budget aan dan 2010. De NPO doet dit niet alleen voor de free-to-air DVB-T uitzendingen, maar ook ten behoeve van bijdrages van superevenementen, vernieuwing van de programmering, maatschappelijke documentaires, indexverhoging van 1 %, innovatie & nieuwe media en overige zaken.Overigens stelt de NPO in de meerjarenbegroting dat zonder additionele budgetten een ‘inhoudelijke heroverweging van ambities en activiteiten noodzakelijk’ is. Het totaal gevraagde aan budget is 798 miljoen euro.