Disney XD vervangt Jetix per 1 januari 2010

Een Nederlandse versie van Disney XD zal per 1 januari 2010 de kindertelevisie-zender Jetix Nederland vervangen. Dit blijkt uit een persuitnodiging die Disney Channels Benelux heeft verstuurd.  Het merk Disney XD startte in de Verenigde Staten op 13 februari jl. en richt zich vooral op jongens van 6 tot 14 jaar. Nederland is – behoudens Rusland – het laatste land van Europa waar Walt Disney Company nog actief is met Jetix. Indien Disney XD de plek van Jetix inneemt, betekent dat deze zender net als Jetix alleen van 06 tot 18 uur zal uitzenden op analoge en digitale kabel, satelliet, DVB-T (Digitenne van KPN) en IPTV op het kanaal waar ‘s avonds Veronica te zien is.

Jetix bestaat in Nederland sinds 13 februari 2005 en werd in het leven geroepen als opvolger van Fox Kids (die van augustus 1997 tot 2005 actief was) nadat Walt Disney Company een meerderheid van het kindertelevisiebedrijf verkreeg. Walt Disney Company verkreeg begin dit jaar Jetix Europe volledig in handen en heeft nadien in de de meeste markten de merknaam Jetix vervangen door resp. Disney Channel en Disney XD.  In Europa bestaat Disney XD inmiddels in o.a. Duitsland, het Verenigd Konijkrik, Frankrijk, Spanje, Polen, Griekenland en Scandinavië. Walt Disney Company lanceerde overigens op 3 oktober jl. een Nederlandse versie van Disney Channel die vooralsnog alleen bij UPC analoog en digitaal beschikbaar is. Voor Vlaanderen startte het bedrijf op 1 november jl. met het beschikbaar stellen van Disney Channel. Disney Channels Benelux wilde DutchMedia vooraf de aangekondigde persconferentie geen nadere informatie geven.

Lodewijk den Hengst (Lex Harding) enig eigenaar Slam!FM

Lodewijk den Hengst is sinds medio oktober de enig eigenaar van het commerciële radiostation Slam!FM. Den Hengst (1945) die vooral bekend is als Lex Harding, nam daartoe de aandelen over van Ruud Hendriks en Marcel Dijkhuizen. In de oorspronkelijk opzet waren Hendriks, Dijkhuizen en Den Hengst partners waarbij ze via 2HMedia BV in 2005 de controle verkregen over Slam!FM. In 2007 raakten Lodewijk den Hengst en Ruud  Hendriks met elkaar in conflict over de wijze van opereren van 2HMedia BV en Slam!FM BV, die tot een door Hendriks aangespannen rechtszaak leidde.

Een zaakwaarnemer van Den Hengst – die enige tijd buiten Europa verkeert – liet weten dat de overname door Den Hengst een ‘uitvloeisel van geschillen is die in het verleden gespeeld hebben’. Marcel Dijkhuizen blijft volgens de zaakwaarnemer als adviseur bij Slam!FM betrokken. Ruud Hendriks bevestigt desgevraagd de verkoop en is niet meer betrokken te zijn bij Slam!FM. In de nieuwe situatie is Lex Harding BV de enig aandeelhouder van Slam!FM BV. Jacqueline Bierhorst blijft als algemeen directeur actief voor het radiostation dat zich vooral op jongeren richt met vooral ‘nieuwe’ muziek onder de noemer ‘the beat goes on’. Slam!FM is overigens ook actief met een digitale televisiezender onder de naam Slam!TV dat via pluspakketten wordt verspreid via o.a. de kabel. Hoeveel Den Hengst betaald heeft voor de volledige overname van Slam!FM BV willen betrokkenen niet prijsgeven.

BBC HD per 30 november bij CAIW als eerste kabelaar beschikbaar

BBC HD, de Britse hoge definitie-zender van de publieke omroep BBC is per 30 november bij CAIW beschikbaar. Het gaat om de Britse publieke versie van de zender. Zowel CAIW als de Nederlandse BBC-vertegenwoordiging hebben dit aan DutchMedia bevestigd. CAIW zal de zender aanbieden via haar (betaalde) HDTV-aanbod (9,95 euro per maand bovenop het standaardpakket). BBC HD zendt alleen Hoge-definitie produkties uit (in 1080i) en was tot nu toe alleen voor satelliethuishoudens te ontvangen. De zender zendt alleen uit tussen 17:00 uur en circa 02:00 uur. In het verleden hebben UPC en Ziggo getracht de zender te kunnen doorgeven, maar tot nu toe is nooit overeenstemming bereikt over doorgifte. BBC stelt nog in gesprek te zijn met zowel Ziggo als UPC over kabeldoorgifte.

CAIW is de eerste kabelaar van Nederland die BBC HD uit zal zenden. BBC HD bestaat officieel sinds 1 december 2007, maar startte in mei 2006 al met proefuitzendingen. Ten behoeve Scandinavië en Australië biedt BBC Worldwide – de commerciële dochter van de BBC – een internationale 24-uursversie van BBC HD aan; deze zal niet in Nederland beschikbaar komen.

Marijke van Hooren stelt namens de BBC dat het enige tijd heeft geduurd totdat er een programma-aanbod is opgebouwd. De Britse versie van BBC HD zendt sinds maart jl. 9 uur per dag uit, daarvoor was dat beperkter. Bovendien stelt Van Hooren dat er  tijd nodig was om (auteurs)rechten te regelen voor de Nederlandse kabeldoorgifte. De BBC werkt overigens hard om haar aanbod in de komende jaren volledig in Hoge Definitie te verkrijgen. In 2010 zal al het drama-aanbod volledig in Hoge Definitie beschikbaar komen en zal het gehalte aan documentaires en andere produkties groeien.

SBS Broadcasting start 30 november via CAIW met eerste HD-zender: Net 5 HD

SBS Broadcasting BV start op 30 november met het aanbieden van een hoge definitie-versie van Net 5. De zender die via SBS Broadcasting BV onderdeel is van ProSiebenSat.1 Media AG, volgt daarmee RTL Group SA die met RTL 7 en RTL 8 in Nederland met hoge definitie-versies zijn begonnen via onder andere UPC. Net 5 HD zal initieel alleen via CAIW te zien zijn. CAIW heeft de ambitie om in 2010 meer dan 40 HD-zenders aan te bieden.

De verwachting is volgens een woordvoerder van SBS Broadcasting BV dat medio februari Veronica TV (18-06 uur) eveneens met een hoge definitie-versie zal starten. In het voorjaar, rond mei is het de bedoeling dat ook SBS 6 een Hoge Definitie-versie zal krijgen.

In de beginperiode zal op Net 5 het aantal HD-produkties nog beperkt zijn. Onder andere de serie Floor Faber en enkele Amerikaanse produkties zullen in HD te zien zijn. SBS werkt er aan om de rechten voor overige met name buitenlandse produkties in HD te verkrijgen. Net 5 HD zal bij CAIW te zien zijn via het basispakket. Met andere operatoren is SBS Broadcasting BV in gesprek. Tijdens de ‘HD Dagen’ bleek dat er enige verschil van inzicht bestaat tussen de visie van SBS Broadcasting BV die een vergoeding wenst voor doorgifte van haar HD-zenders en operatoren als Ziggo en Canal Digitaal.

Overigens zendt CAIW per deze week ook de pan-europese zender Eurosport HD uit via haar basispakket. Deze zender ontbrak nog in het aanbod van CAIW.

Powned en WNL toegelaten in publieke bestel; LLINK kan gaan

De omroepverenigingen Powned en WNL zijn per 1 september 2010 toegelaten tot het publieke bestel en zijn daarmee publieke omroepverenigingen. Beiden krijgen minimaal 2 uur televisiezendtijd en 9 uur radio-zendtijd per week. Dit heeft PvdA-minister Plasterk vandaag bekend gemaakt. Plasterk noemde bij WNL de stroming ‘complex’. Volgens WNL behoren conservatief-liberalen en ondernemers daarbij.

Volgens Plasterk mag een publieke omroepvereniging geen ‘vertakking’ zijn van een krant en onafhankelijk opereren. WNL is ontstaan vanuit het dagblad de Telegraaf oorspronkelijk onder de naam Wakker Nederland. De huidige voorzitter van WNL zei in het voorjaar bij Goedemorgen Nederland nog dat er ‘helemaal geen reden is voor somberheid’ bij de publieke omroep en ‘misschien nauwelijks reden voor nieuwe toetreders’ bestaat, waaraan deze toevoegde dat ‘iedereen wel bediend wordt als het eerlijk zegt’.  Daarbij noemde A. van Westerloo het ‘wel een beetje vreemd’ en ‘echt bezopen’ dat de Telegraaf geld aan zou gaan nemen van de publieke omroep waartegen ze zich jarenlang heeft verzet. WNL heeft aangegeven open te staan voor samenwerkingen met de Telegraaf. De minister liet in reactie op vraag over uitspraken in het verleden van de WNL-voorzitter weten dat die er in feite niet ter zake doende zijn en dat vooral de beoordeling nu telt. Volgens Plasterk is daarbij vooral gekeken naar de banden tussen de Telegraaf en WNL en zal het Commissariaat voor de Media daar met ‘verscherpt toezicht’ op moeten toezien. Van Westerloo – nu voorstander van toetreding van WNL – stelde in Nova dat nu de Telegraaf het initiatief heeft genomen WNL op te zetten, deze over het publieke omroepstelsel nu niet meer te kunnen zeggen het als geldverspillerij te zien en dat uiteindelijk het parlement besloten heeft het bestel zo in te richten en het levendig maakt. De WNL-voorzitter zei wel nu deze gelegitimeerd is als publieke omroepvereniging – ook al is die klein – kan meepraten over de werkwijzes waaronder bijvoorbeeld salarissen van presentatoren, vergadercircuits, bureaucratie en vervaging van de profielen van omroepen door samenwerkingsverbanden.

Powned – ook voortgekomen uit een activiteit van de Telegraaf Media Groep NV, te weten Geen Stijl – is volgens de minister de weerslag van een nieuwe generatie en is in zijn optiek een geloofwaardig in haar doelstellingen en een weerslag van het begrip anti-autoritair.

Plasterk stelt dat hij vooral gekeken heeft naar het toevoegen van ‘iets nieuws’ aan de publieke programmering en voor het overige vooral een marginale toesting heeft gedaan als het gaat om de stroming die omroepverenigingen vertegenwoordigen. Deze toetsen vinden niet plaats bij bestaande omroepverenigingen, behoudens aspirant-omroepen (Max en Llink).

Max heeft volgens Plasterk bewezen een toegevoegde waarde te hebben voor het publieke bestel en wordt definitief toeglaten tot het publieke bestel. Llink mag het bestel verlaten. Volgens de minister kwam de ambitiie om met nieuwe media het publiek te betrekken bij thema’s als duurzaamheid niet uit de verf en heeft ‘de omroep met een nieuwe leiding een nieuwe koers uitgezet’, maar de wet voorziet niet in herkansingen. Volgens de minister is er vanuit de wankele financiele basis (surceance van betaling) ook geen reden om een nieuwe erkenning te verlenen. Llink krijgt overigens nog de kans om zicht te verweren voordat het besluit definitief zal worden. Llink kondigde aan ‘onafhankelijk onderzoek’ te vragen en ziet de afwijzing als aanmoediging aan te tonen wel in het bestel te kunnen blijven.

Plasterk zal overigens naar verwachting binnen twee weken komen met een brief aan de Tweede Kamer waarin deze een eerste opening doet naar herziening van het huidige publieke omroepstelsel voor de periode na 2015. De minister wilde niet ingaan op mogelijke bezuinigingen van de publieke omroepsector en benadrukte dat in deze periode er 75 miljoen euro extra naar de publieke landelijke omroep gaat.