Canal Digitaal: “Te grote wildgroei aan merken en type satellietontvangers; problemen werking nieuwe smartcards niet verwacht”

Canal Digitaal heeft op voorhand de per 1 juli jl. ontstane problemen van een groep satelliethuishoudens niet verwacht. Dit stelt René Tensen, commercieel directeur van de satellietoperator tegenover DutchMedia. Bovendien is er volgens hem een te grote wildgroep ontstaan aan ‘merken en type satellietontvangers’.

Canal Digitaal heeft in de eerste helft van dit jaar haar smartcards gewisseld bij haar klanten die het zogeheten ‘basispakket’ of hoger afnemen bij Canal Digitaal. Gebruikers van de operator gecontroleerde satellietontangers en de Common Interface Mediaguard modules zouden in principe geen problemen moeten hebben gehad met de ontvangst van het gecodeerde aanbod van Canal Digitaal. De smartcardwissel is in feite een smartcardwissel van Mediaguard2 naar Nagravision3 (ook bekend als Mediaguard3). De reden hiervan is – zoals bekend – het tegengaan van piraterij.

Satellietkijkers van bepaalde onafhankelijke satellietontvangers die alleen gebruik maken van ingebouwde smartcardlezers met een nieuwe Canal Digitaal smartcard, hebben veelal per 1 juli jl. problemen gekregen daarmee. De ingebouwde smartcardlezers van bepaalde satellietontvangers als Clarke Tech, Rebox, MaxDigital, MaxPlus, Sab e.d. werken immers met emulatie-software om allerlei coderingen ‘aan’ te kunnen. Deze software is formeel geen officiele software van codeerbedrijven als Kudelski (Nagravision/Mediaguard), NDS (Videoguard), Telenor/Conax, Irdeto (Irdeto en Cryptoworks) en anderen. Soms is deze software bij aankoop aanwezig op de satellietontvangers, soms  kunnen gebruikers deze zelf van internet downloaden en zelf installeren.

“Tot 1 juli was er praktisch geen probleem. We wisten op voorhand niet dat niet operator gebonden ontvangers hier niet mee om konden gaan. De problemen ontstonden doordat de onafhankelijke ontvangers  geen update puls konden verwerken. De officiele manier is dat ontvangerfabrikanten een contract hebben met Kudelski voor de goede verwerking van het Nagravision-systeem. Gebruikers van officiele CI Mediaguard CAMs hebben dan ook geen last hiervan gehad,” aldus René Tensen.

Tensen legt verder de visie van Canal Digitaal uit: “voor deze ontvangers wordt reactief met software omgegaan. Oftewel ze kijken wat er gebeurt en passen dan pas hun software aan. Als het een officiele contractspartij met een officiële codeer-licentie was geweest, dan hadden ze geen problemen gehad en was op voorhand de software aangepast. Er is een te grote wildgroei aan merken en types ontstaan die niet altijd van professionele fabrikanten afkomen. Op z’n minst is het dan op zijn plaats als dealers en importeurs transparanter hun informatie verstrekken. Er wordt al snel naar de operator gewezen. Misschien zijn wij wat vrij geweest met het omgaan van specificaties.”

De commercieel directeur doelt er daarbij ook op dat het bedrijf losse smartcards verkoopt zonder daar voorwaarden aan te stellen. In zowel Franstalig België (TéléSat per 2 augustus) als Vlaanderen (TV Vlaanderen per 15 augustus) stoppen de zusterbedrijven van Canal Digitaal met de verkoop van losse smartcards. Vanaf komende maand zullen deze ‘los’ alleen in combinatie met CI-Mediaguard-modules worden verkocht, om ontvangstzekerheid te geven. Volgens Tensen wordt naar een dergelijke oplossing ook in Nederland voor Canal Digitaal nagedacht. De commercieel directeur van Canal Digitaal zegt dat het niet de bedoeling is om de onafhankelijke ontvanger-mogelikheden te beperken, maar dat met de combinatie van een CI-module en smartcard voor nieuwe klanten ontvangstzekerheid wordt gegeven.

Voor de bestaande klanten die problemen hebben gekregen heeft Canal Digitaal een aanbod om hun ontvangers in te ruilen voor een standaard operator gebonden Canal Digitaal-ontvanger, of met korting een HD-operator gebonden ontvanger te kopen. Daarbij dienen klanten hun ontvangers in te leveren en één jaar hun contract te verlengen.

Tensen erkent dat het vele duizenden klanten heeft getroffen. Een groot deel vdaarvan heeft via dealers en/of de servicelijn de problemen zelf weten op te lossen. Maximaal 3000 klanten hebben gebruik gemaakt van de omruilactie. Dat is voor ons hanteerbaar, al was het misschien bij de klantenservice wat drukker dan normaal; de bereikbaarheid is nu beter onder controle en eind augustus verwachten we terug naar normaal.”

De commercieel directeur begrijpt dat veel satellietdealers/installateurs de afgelopen weken veel vragen hebben gekregen. In reactie op de kritiek op het ‘gratis’ weggeven van satellietontvangers stelt Tensen dat het om een tijdelijke actie gaaat en het voor Canal Digitaal er om gaat een structurele oplossing voor klanten te bieden.”Om het beheersbaar te houden hebben we een twintig-tal dealers hierbij betrokken. Ook hebben we de dealerservicelijn die overbelast was, aangepast. Canal Digitaal verwacht overigens geen nieuwe problemen met de nieuwe smartcards.

UPDATE: de omruilactie is verlengd tot 15 september.

UPDATE2: inmiddels heeft Canal Digitaal besloten per 1 september te stoppen met de verkoop van losse smartcards, en smartcards alleen nog in combinatie met ontvangers of CI-modules te verkopen. Met laatstgenoemde mogelijkheid blijft het mogelijk om met onafhankelijke ontvangers te werken.

Minister krijgt directere benoemingsmacht NOS-RTV; NOS-RTV mogelijk meer gepolitiseerd dankzij VVD

Minister Plasterk krijgt – zodra deze een wetswijziging daartoe middels een koninklijk besluit, van kracht laat worden – directere benoemingsmacht over NOS-RTV, die verantwoordelijk is voor o.a. het NOS-Journaal en Studio Sport. Dit is een gevolg van een wijzigingsvoorstel op de Mediawet die Johan Remkes namens de VVD eind maart indiende en met succes door het parlement is aanvaard. De Remkes-wetswijziging wordt binnen 2 jaar van kracht (of zoveel eerder als minister Plasterk dat wenst).

Concreet krijgt de minister het recht tot benoeming-, schorsing- en ontslag van de (leden van de) Raad van Toezicht van NOS-RTV, die op haar beurt de (statutaire) directie benoemt, schorst en ontslaat. De directie heeft op haar beurt weer het recht van benoeming- en ontslag van o.a. de hoofdredacteur van het NOS Journaal. Alhoewel de wet een aantal gronden tot uitsluiting van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht formuleert, wordt NOS-RTV met deze af te kondigen wetswijzigingen die al door de Eerste en Tweede Kamer zijn geaccordeerd, in haar hoogste bestuurslaag de facto gepolitiseerd. De wet maakt het mogelijk om bijvoorbeeld bestuurders van politieke partijen of ex-ministers te benoemen in de Raad van Toezicht. Ook geeft de wet aanknopingspunten om bij het aantreden van een nieuwe minister of het verlopen van benoemingstermijnen (4 jaar, oftewel een reguliere regeerperiode), naar de ‘politieke kleur’ van die minister benoemingen te doen voor de Raad van Toezicht van NOS-RTV, waarna deze top-down in de organisatie kan worden doorgezet. Formeel is het zo dat een ‘zittende’ Raad van Toezicht van NOS-RTV zelf de benoemingsvoorstellen zal moeten doen, waarna de minister de benoemingen doet. In bepaalde EU-landen is het heel gebruikelijk dat regeringen naar hun ‘kleur’ benoemingen doen na het aantreden van een nieuwe regering ten behoeve van de toporganen van publieke omroepinstellingen. Ook als deze geacht worden objectieve publieke journalistiek te bedrijven.

Deze nieuwe benoemingsprocedures zijn een gevolg van de te realiseren wettelijke splitsing van de Nederlandse Omroep Stichting, waarbij NOS-RTV uiterlijk per 1 januari 2010 wettelijk los komt te staan van de Nederlandse Omroep Stichting (de licentiehouder van de publieke landelijke uitzendlicentie), die als Stichting Nederlandse Publieke Omroep voort zal gaan. In aanloop daartoe is sedert 1 januari jl. al de Stichting Nederlandse Omroep Stichting (SNOS) opgericht en functioneert NOS-RTV de facto al als zelfstandige stichting met de leden van de Raad van Bestuur van de NOS als Raad van Toezicht van de SNOS (NOS-RTV).

In de huidige mediawettelijke situatie is het zo dat bij koninklijk besluit op voordracht van de minister leden van de Raad van Toezicht van de (ongedeelde) NOS worden benoemd. Op zijn beurt benoemt de Raad van Toezicht met vetorecht van de minister de (leden van de) Raad van Bestuur van de NOS. Deze benoemt op haar beurt de (programma)directeur van NOS-RTV. Verschil tussen de huidige en de nieuwe situatie is dat de Raad van Toezicht van NOS-RTV geen koninklijke, maar een (individuele) ministersbenoeming zal zijn, alsmede dat deze Raad zich in haar samenstelling exclusief met NOS-RTV zal bezig moeten houden. Ook is er een directere ministeriële benoeming mogelijk, in tegenstelling tot de thans indirecte benoeming. Hierdoor kan deze politieker worden. Alhoewel minister Plasterk in de Tweede Kamer erop aandrong dat de huidige Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep de Raad van Toezicht zou moeten vormen van NOS-RTV, was met name Johan Remkes van de VVD het daarmee oneens. Deze deed daarop een voorstel tot wetswijziging die de politisering inhoud heeft gegeven. Wanneer de minister de Remkes-wetswijziging van kracht zal laten worden, is onduidelijk. Het dient uiterlijkt 2 jaar na de inwerkingtreding van de splitsing van de NOS te geschieden, maar de minister kan deze ook per direct van kracht laten worden. Overigens geldt een zelfde wijze van benoeming al voor de Nederlandse Programma Stichting (NPS) en Stichting Radio Nederland Wereldomroep.

Dankzij de stemmen van VVD, CDA, GroenLinks, SP, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, D66 en Rita Verdonk is gekozen voor een verdere politisering van NOS-RTV. Alleen de PvdA, SGP en PVV stemden hiertegen.

Henk Hagoort, Cees Vis en Ruurd Bierman (die de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting/NPO vormen en aldus ook de huidige leden van de Raad van Toezicht van de Stichting NOS/NOS-RTV vormen) lieten via hun woordvoerder weten dat deze zich ‘neerleggen bij dit (politieke) feit van het leven’. Tevens liet diens woordvoerder weten dat er een ‘analogie ten opzichte van de situatie benoeming Raad van Toezicht geldt, ook deze wordt door de minister samengesteld en benoemd’, waarbij ‘de ervaring met “onze”Raad van Toezicht in generlei vrees geeft te hebben voor enige vorm van (ongewenste) politisering’.

Als gekeken wordt naar de politieke achtergronden bij de huidige (bij koninklijk besluit) benoemden in de Raad van Toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting (NPO), is het lastiger de politieke achtergronden te herleiden dan bij door de minister van OCW benoemde Raden van Toezicht van publieke omroeporganisaties die zelf programma’s maken. Zo bestaan de Raden van Toezicht van organisaties als de Nederlandse Programma Stichting (NPS), Stichting Educatieve Omroepcombinatie (Teleac/NOT-RVU) en Stichting Radio Nederland Wereldomroep opvallend genoeg uit o.a. ex-kamerleden, ex-ministers, maar soms ook uit actieve politici zoals burgemeesters. CDA, PvdA, CDA en in mindere mate D66 zijn daarbij opvallend vertegenwoordigd. Twee weken geleden werd Jeltje van Nieuwenhoven, een prominent PvdA-lid, door minister Plasterk (ook PvdA) nog herbenoemd voor een periode van vier jaar als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Radio Nederland Wereldomroep.

De Stichting NOS kon hier desgevraagd niet op reageren: geen van de leden van de (statutaire) directie van de Stichting NOS, waaronder Gerard Dielessen (algemeen directeur) en Jan de Jong (mediadirecteur) waren desgevraagd bereikbaar voor commentaar.

KPN: 830.000 Digitenne van KPN-abonnees; tweede digitale distributeur; IPTV in 2010 met HDTV

Digitenne van KPN is afzonderlijk de tweede digitale distributeur van Nederland geworden. Het heeft volgens vandaag beeknd gemaakte beurscijfers over 30 juni jl. inmiddels circa 830.000 huishoudens als abonnee. Eind vorig jaar had Digitenne van KPN nog 735.000 abonnees. Daarmee heeft het Canal Digitaal die volgens eigen zeggen ‘meer dan 825.000 huishoudens’ bedient, ingehaald. In totaal bedient Koninklijke KPN NV circa 886.000 televisie-abonnees, 51.000 meer dan een kwartaal eerder. Het IPTV-produkt KPN Interactieve TV blijft lage cijfers behalen: iets minder dan 60.000 abonnees telt dit produkt. Volgens Baptiest Coopmans, managing director consumentenmarkt, is het voor KPN ‘essentieel’ dat deze een positie verwerft in de televisiemarkt. KPN heeft volgens Coopmans zich de afgelopen periode gefocussed op het Digitenne van KPN produkt. De komende periode wil KPN zich richten op het verhogen van de kwaltieit van haar IPTV-produkt KPN Interactieve TV. Alhoewel via glasvezelinfrastructuren KPN al Hoge Definitie Televisie kan bieden, is dit voor het brede publiek nog niet beschikbaar. Hiertoe stelt KPN in 2010 de ‘koper’ infrastructuren op te waarderen opdat voor alle potentiele klanten HDTV beschikbaar kan zijn via KPN Interactieve TV. In tegenstelling tot grote telecom-aanbieders in andere landen is KPN er niet in geslaagd om haar IPTV-produkt breed verkocht te krijgen. Nederland is overigens een van de weinige landen waar commerciële televisie alleen tegen betaling beschikbaar is; Digitenne van KPN dat ruim 11,5 % van de Nederlandse tv-huishoudens bedient, is daarbij in deze markt wel succesvol.

KPN richt zich verder op het uitrollen van glasvezelbereik in 850.000 huishoudens in 10 steden en zal eind dit jaar evalueren hoe ze daar verder mee zal gaan. Ad Scheepbouwer, bestuursvoorzitter van KPN noemde glasvezel een belangrijk onderdeel van de toekomstige infrastructuur, waar dit jaar vooral op regionaal niveau op wordt gefocussed. KPN haalde overigens over haar geheel een omzetdatling, maar wel een winststijging.

RTL Group: Na Duitsland, ook Nederland met Hoge Definitie (via UPC)

Twee Nederlandse zenders van RTL Group starten nog voor het einde van dit jaar in Hoge Definitie via het aanbod van kabelaar UPC. Dit maakte UPC vandaag bekend. Terwijl de aankondiging voor de Duitse zenders van RTL betrekking heeft op een nieuw betaald satellietaanbod (HD+), krijgt in Nederland de UPC de primeur om RTL 7 en RTL 8 in hoge definitie uit te zenden. De bedoeling is dat beide zenders in de periode oktober-december een Hoge Definitie-versie verkrijgen. Volgens John de Jong die verantwoordelijk is voor de distributie van de zenders van RTL Nederland, is voor RTL 7 en RTL 8 gekozen vanwege het meer beschikbaar zijn van hoge-definitie programma’s. Bij RTL 7 gaat het daarbij om de avondprogrammering. Beide zenders zenden vooral veel Amerikaanse produkties uit; RTL 8 is overigens deels een herhaalzender voor vrouwen. De ‘vlaggeschip’ zenders RTL 4 en RTL 5 moeten in de ‘loop van’ 2010 volgen met HD-versies. Een concrete planning is daarvoor nog niet bekend. Volgens De Jong zal RTL Nederland bij de HD-uitzendingen met een ‘substantieel’ percentage aan HD-content beginnen en is het niet de bedoeling zoals de publieke landelijke omroep doet, om na één evenement (Tour de France) maandenlang geen HD-produkties uit te zenden, maar wel te pretenderen met HD-versies van Nederland 1, 2 en 3 bezig te zijn.

RTL Nederland is nog voorzichtig met het uitlaten over de investeringen in eigen produkties die vooral op RTL 4 en RTL 5 worden uitgezonden. “Als er ineens 500.000 HD-boxen uitstaan, dan kan het harder lopen. Uiteraard is het voor ons prettig om landelijke distributie te verkrijgen,” aldus De Jong tegenover DutchMedia in reactie op de vraag of ze ook via andere distributeurs haar HD-zenders zal verspreiden. RTL Nederland stelt haar diensten altijd op brede en relevante platformen te willen aanbieden. De Jong wilde niet ingaan op de vraag of de zenders ook bij Ziggo in Hoge Definitie te zien zullen zijn. Ziggo is de grootste kabelexploitant van Nederland. “We spreken met iedereen,” zo stelt De Jong die daar verder niet op in wenste te gaan, ook niet in relatie tot andere operatoren als Canal Digitaal en Koninklijke KPN NV (die voor 2010 een HD-offensief aankondigde). Zowel UPC als RTL wilden desgevraagd ook niet ingaan op de vraag hoelang overeenkomsten zijn aangegaan en welke financiële afspraken zijn gemaakt. UPC-klanten betalen voor ontvangst van HD-zenders (waaronder de publieke zenders) als ‘single play’ produkt minimaal 29,70 euro per maand (inclusief analoge kabel-tv).

Bij UPC zullen ook de programma’s van RTL Nederland via RTL Gemist en Video On Demand (tegen betaling) worden aangeboden. Dit zal vanaf oktober het geval zijn. Bij UPC zijn nagenoeg alle ruim 670.000 digitale abonnees voorzien van de mogelijkheid tot interactie. Volgens UPC-woordvoerder Ronald Sutmuller moet met RTL Nederland nog worden uitgewerkt hoe deze produkten er precies uit komen te zien. Wel is het de bedoeling dat alle content binnen de bestaande pakketten zal worden aangeboden. Thans is het zo dat de content van de Nederlandse publieke omroep met vandaag/gister voor alle digitale abonnees en die van tot 10 dagen terug voor meer betalende ‘Royaal’ abonnees beschikbaar is. Hoe dit er bij RTL zal uitzien is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat ‘algemeen bekende’ succesformules eerder via een UPC On Demand (tegen betaling) beschikbaar zullen komen dan dat ze op de zenders van RTL Nederland zullen worden uitgezonden. Rond de lancering moet volledig duidelijk worden om welke content dat zal gaan. Kabelaar Ziggo biedt inmiddels ook een interactief platform via haar digitale televisieprodukt, maar dit is een ‘optie’ waarbij abonnees zelf de digitale ontvanger dienen te financieren. Bij UPC is deze inbegrepen bij het abonnement. Ziggo biedt inmiddels ook SBS6/Net5/VeronicaTV Gemist, terwijl dat (nog) niet bij UPC wordt aangeboden. Ziggo kon desgevraagd nog niet reageren op het nieuws omtrent de start van RTL Nederland HD-zenders.

Efteling Radio gaat voor landelijk distributie

Het kinder-radiostation Efteling Radio wil de komende periode haar distributie landelijk uitbouwen. Het radiostation startte als regionaal commercieel radiostation met een FM-zender in Kaatsheuvel bij het attractiepark de Efteling. Olaf Vugts, directeur ‘imagineering’ voor De Efteling stelt hierover: “sinds begin april hebben wij een landelijke ambitie. De Efteling streeft er naar de hoeder van sprookjes te zijn. Dit dragen we uit in ons park, maar bijvoorbeeld ook door onze televisieseries en de sprookjesboeken die wij uitgeven. De uitingsvormen versterken elkaar en liggen in elkaars verlengde. Met Efteling Radio kunnen we kinderen van 3 tot 7 jaar educatieve zaken meegeven. In een sprookje wint meestal het goede van het kwade, waarbij een moraal wordt meegegeven. Efteling Radio wil met liedjes en sprookjes radio voor kinderen maken zonder commerciële uitstraling.”

De radiozender is ‘s morgens (van 09 tot 12 uur) en ‘s middags (van 15 tot 18 uur) gepresenteerd. Daarbij is er om 16 en 17 uur sinds kort ook een ANP-nieuwsbulletin dat speciaal voor kinderen wordt gemaakt. Op 1 maart jl. staakte Radio BemBem, een radiozender van Q-Music (De Persgroep) haar uitzendingen omdat het financieel-economisch niet langer te exploiteren viel.

De Efteling – dat in handen is van stichting Natuurpark De Efteling- ziet haar radiostation ook als ‘middel’ om de Efteling en haar sprookjes bij de mensen thuis te brengen. “We hebben geen commercieel belang met de radiozender,” aldus Vugts. Efteling Radio heeft de ambitie om landelijke dekking te verkrijgen, maar vooralsnog niet met FM-dekking. “Landelijke FM-dekking is te kostbaar, De Efteling heeft wat dat betreft iets andere ambities. We kijken wel naar andere distributievormen, en met name naar andere innovatie vormen van distributie. Vanuit de afdeling imagineering kijken we hoe we meer met de kernwaarde van een merk kunnen doen. We willen het merk op innoverende wijze meerwaarde geven. Het is in feite strategische merkproduktiontwikkeling- en innovatie. We willen op termijn kijken of we ook Efteling TV kunnen starten. Het is duidelijk dat De Efteling met mijn aanstelling ook voor het radioprodukt een langere termijnambitie heeft,” aldus Olaf Vugts.

De komende periode zal Efteling Radio met kabelaars spreken en presentaties organiseren voor programmaraden om een kabelplek te verkrijgen. Hiertoe heeft het radiostation Roy Sikking als vertegenwoordiger aangetrokken. De Efteling realiseert zich overigens dat  het enige tijd kan duren voordat landelijke kabeldekking gerealiseerd is. Efteling Radio is thans overigens al landelijk via internet beschikbaar.

Canal Digitaal kijkt naar alternatieven themazenders bij Astra1-einde UPC Direct

Canal Digitaal kijkt naar alternatieven om zevental themazenders te kunnen blijven aanbieden volgend jaar die thans via transpondercapaciteit van UPC Direct worden aangeboden. UPC Direct, een aanbieder van satelliet-televisie voor Oost-Europa verhuist volgend jaar haar aanbod van de Astra 19,2 graden Oost-positie naar de 1 graden West positie. De zenders BebeTV, JimJam, Eurosport2, Extreme Sports, Zone Reality, alsmede de erotische zenders XXX Xtreme en Hustler TV die via UPC Direct worden uitgezonden, worden in de verschillende pakketten van Canal Digitaal aangeboden.

Stefano Colombo, content director voor Canal Digitaal zegt informatie te hebben verkregen dat UPC Direct rond september/oktober 2010 de uitzendingen zal staken. Over een exacte datum is Canal Digitaal officieel echter nog niet ingelicht. “Eén van de mogelijkheden is om te bezien of sommige kanalen voortaan via de Astra 23,5 Oost-positie kunnen worden uitgezonden. We kijken naar de best mogelijke oplossingen, samen met de tv-kanalen zelve. We hebben in ieder geval ruim een jaar de tijd oplossingen te vinden.” Overigens is ook de uitzending van Travel Channel op de Astra1 in geding, maar aangezien deze free to air uitzendt, en hiertoe geen overeenkomsten met Canal Digitaal bestaan, is niet te verwachten dat deze beschikbaar zal blijven via de Astra1. Travel Channel is overigens ook via de Astra2 (28,2 Oost) vrij beschikbaar met haar Britse versie.

Stichting Concertzender onderzoekt doorstart Concertzender buiten landelijk publieke bestel

De Stichting Concertzender die statutair in Amsterdam is gevestigd en houder van het merk Concertzender, studeert naar een doorstart van Concertzender buiten het publieke landelijke bestel. Volgens de bestuurders van deze stichting ligt een terugkeer naar de ‘bakermat’ Amsterdam voor de hand. Hoe dit vorm moet krijgen is nog onduidelijk en onderwerp van discussie en onderzoek.

Gisteren kondigde de Raad van Bestuur van de Nedelrandse Publieke Omroep (NPO/NOS) aan dat Concertzender als zender op zal houden te bestaan en dat drie thema-onderdelen daarvan bij de VPRO via drie themakanalen voor minder budget zullen worden gemaakt. Concertzender wordt thans gemaakt en uitgezonden onder auspiciën van Stichting Concertzender Nederland, waar Ruurd Bierman samen met twee andere van de Raad van Bestuur van de NPO afhankelijke medewerkers, het bestuur van vormen.

De Stichting Concertzender (Amsterdam) heeft volgens haar bestuur een ‘sluimerend’ bestaan geleid sinds de overdracht aan ‘Hilversum’ (in 1998) ‘in het vertrouwen dat de Concertzender na de nodige omzwervingen een duurzame bedding had gevonden in de schoot van het landelijke publieke bestel’. Volgens het stichtingsbestuur is deze nu ‘ruw’ gewekt uit deze droom en ‘ziet zich genoodzaakt om zoveel mogelijk krachten te mobiliseren om nog bijtijds een alternatieve oplossing te vinden’. Volgens het stichtingsbestuur wordt Concertzender anders onherkenbaar gereduceerd tot een beperkt aantal digitale themakanalen. Tevens noemt het stichtingsbestuur van Stichting Concertzender het ‘volstrekt onbegrijpelijk dat de Raad van Bestuur van de NPO deze unieke en noodzakelijke aanvulling op het publieke bestel wil stopzetten. En dit temeer omdat met een liquidatie niet meer vrijvalt dan hooguit drie jaarsalarissen van bestuurders van de NPO (een half miljoen) op een totale mediabegroting van ruim 850 miljoen euro. Zoals Lucebert al zei, alles van waarde is weerloos.’ Volgens Stichting Concertzender bestaat er in de muziekwereld ‘ruime steun’ en heeft een trouw publiek na 25 jaar bevestigd dat Concertzender haar aanvullende rol ‘volledig waarmaakt’, ‘tegen condities waarvan het bestel alleen maar kan dromen: uit liefde, en geen cent te veel.

Volgens Gusta Korteweg die algemeen directeur is van de huidige Concertzender is de teneur bij de medewerkers er een van teleurstelling en weinig begrip. “85 % van de muziekstijlen die wij bieden komt niet meer aan bod op welke wijze dan ook”. Volgens Korteweg is het idee om buiten de landelijke publieke omroep een plek te vinden voor Concertzender door vrijwilligers positief ontvangen.

De algemeen directeur reageert zelf ook op de aankondiging:
“Ik vind dat het onevenredig lang heeft geduurd opdat de NPO met deze conclusie is gekomen. In principe is 8,5 maand geleden al een soort van ontslag aangezegd met een open datum. Nu wordt onder voorbehoud 1 november genoemd. Voor medewerkers blijft de toekomst onhelder. Tot nader order gaan wij door het met het brengen van mooie muziek voor ons publiek. We beraden ons – zoals Stichting Concertzender (Amsterdam) heeft aangekondigd – op mogelijkheden buiten de Nederlandse Publieke Omroep.”.

Volgens Gusta Korteweg zijn alle scenario’s onderzoekt, maar passen niet alle mogelijkheden binnen de radiostrategie en de wensen van de Raad vna Bestuur van de NPO om als vrijstaande radiozender met een dergelijk aanbod te kunnen komen. “Voor FunX ligt dat blijkbaar anders en daar ziet de Raad vna Bestuur van de NPO wel een duidelijke nut -en noodzaak,” aldus Korteweg. FunX Landelijk heeft net als Concertzender geen omroepinstelling achter zich, maar zal dit met de inwerking treding van een wijziging op de MEdiawet binnenkort wèl moeten hebben. “Met teleurstelling  heb ik kennis genomen van wat is aangekondigd. Met de inmenging van de politiek had ik gehoopt dat dat een zwaarder gewicht in de schaal zou leggen bij het nemen van een besluit opdat meer behouden zou blijven binnen de NPO. Dat heeft niet gebracht wat we gehoopt hadden,” aldus Korteweg die naar verwachting eveneens ontslag zal worden aangezegd als gevolg van de opheffing van de huidige Concertzender.

Nederlandse Publieke Omroep (NPO): einde radiozender Concertzender per 1 november; 300.000 euro voor drie digitale themakanalen VPRO

Nederlandse Publieke Omroep (NPO): einde radiozender Concertzender per 1 november; 300.000 euro voor drie digitale themakanalen VPRO

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO/NOS) heeft besloten tot opheffing van de radiozender Concertzender per 1 november 2009 – of zoveel later als het ‘transitieplan’ vergt.. In november 2008 werd hiertoe al een voornemen uitgesproken. Concertzender bestaat als radiozender voor serieuze muziek sinds 1982. Een deel van de activiteiten en medewerkers van de Stichting Concertzender Nederland zal worden overgeheveld naar de VPRO. De bedoeling is dat er drie themaradiokanalen komen (Radio 4 Eigentijdse Muziek, Young Professionals Klassiek en Young Professionals Jazz & Wereldmuziek). Hiervoor zal een jaarbudget van 300.000 euro beschikbaar komen. Thans heeft de Concertzender een budget van 500.000 euro op jaarbasis.

Concertzender kent thans distributie via internet, de digitale ether (free to air via DVB-T via de eigen capaciteit van de Nederlandse Publieke Omroep waarmee het ook voor Digitenne-abonnees toegankelijk is), en nieuwe kabelkapaciteit (o.a. Rekam, UPC Rotterdam, Haarlem/Fryslan, Kabel TV Krimpen e.d.). Op 4 september 2006 verloor Concertzender het toenmalige kabelfrequentienetwerk nadat eerder de NPO besloot Radio 6 (inmiddels tot Radio 6 – de jazz-zender omgedoopt) op de landelijke kabelplek van Concertzender te plaatsen. Concertzender is ook actief met 12 themakanalen waaronder een ’surround’ kanaal dat ook via de digitale kabel wordt aangeboden.

In november vorig jaar verzette Concertzender zich tegen de plannen en voelde zich als zender die zich richt op serieuze muziek ‘niet langer welkom’.  Ruurd Bierman van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep en voorzitter van Stichting Concertzender stelde toen dat deze Concertzender niet ‘meer vindt passen in het bestel van de publieke omroep waar toegankelijkheid en herkenbaarheid tegenwoordig zo in de smaak zijn’ en waar ‘vooral om luistercijfers’ gestreden wordt. Politiek hadden D66 en de SP kritiek op de handelwijze en vroegen media-minister Plasterk zich in te zetten voor behoud van Concertzender. Deze beloofde – na de ontvangst van een petitie – in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur.

Volgens woordvoerder Jeroen Wassenberg is het omlaag brengen van het budget voortgekomen uit de te bereiken synergie-voordelen met de VPRO en dat Concertzender in het verleden altijd ontzien is. De VPRO is als partner vanwege Radio 4 en Radio 6 naar voren gekomen. De VPRO zal moeten bezien hoe ze vrijwilligers een plek kunnen geven. Van de tien FTE’s kunnen er drie bij de VPRO aan de slag ten behoeve van de themakanalen. Jan Westerhof, directeur Radio van de Nederlandse Publieke Omroep zegt dat er ‘regelingen’ zullen komen voor de medewerkers die niet bij de VPRO aan de slag kunnen. “De Raad van Bestuur van de NPO zal hier een goede regeling voor treffen en neemt voor de Stichting Concertzender Nederland haar verantwoordelijkheid. Ik snap dat vrijwilligers een en ander moeten verwerken en dan bedenken of ze zich willen inzetten voor de themakanalen.”

Het is nog onduidelijk of het merk Concertzender zal blijven bestaan. De zender Concertzender zal in ieder geval worden gestaakt. Jan Westerhof hierover: “de merknaam is ondergeschikt. We moeten nog bekijken hoe de themakanalen gaan heten. Het publiek associeert Concertzender met klassieke muziek; mogelijk dat een van de kanalen die naam krijgt, maar aan de andere kant moeten we voorkomen dat er verwarring ontstaat.”

Volgens Westerhof gaat de discussie over het wel of niet laten voortbestaan in feite over een structurele discussie: “de Nederlandse Publieke Omroep maakt bepaalde afwegingen. We kiezen er niet voor om een lineair kanaal met zoveel genres te programmeren. We vinden het niet doelmatig om zo te programmeren. De discussie gaat er niet over of je de soorten serieuze muziek aanbiedt, maar meer over hoe programmeer je ze en hoe biedt je ze vervolgens via welke infrastructuur aan. Het is in feite het aanbodsdenken versus programmeerdenken. Wij kiezen voor gethematiseerd programmeren. Concertzender heeft niet het alleenrecht op serieuze muziek. Je moet een en ander dan ook zien in het pakket van de Nederlandse Publieke Omroep. Radio 2, Radio 4 en Radio 6 besteden er ruim aandacht aan. Dat er dan iets over de rand van de tafel valt, is dan misschien zo, maar ik vind dat we heel serieus met serieuze muziek omgaan. Als je de begroting daartoe ziet en het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) meerekent, dan is het een kwart van het budget. Dat is net zoveel als we aan radiojournalistiek besteden. We bieden een schat aan muziek. Kijk alleen al naar bijvoorbeeld 300 concertregistraties op Radio 4.”

Voor de drie nieuwe themakanalen die op internet en digitale kabel moeten worden uitgezonden, moet de NPO nog contracten sluiten met distributeurs. Dit zal in het kader van de algehele contracten tussen publieke omroepen en distributeurs moeten plaats vinden. Op termijn kunnen de themakanalen ook onderdeel worden van het vernieuwde DAB+/DMB aanbod dat de publieke landelijke omroep via haar DAB-frequentie wil aanbieden; dit hangt echter deels af van de mobiele video-ambities.

(zie verder apart artikel reacties van de zijde Concertzender)

Minister Plasterk: geen aanpassing Mediawet nav omroepmededeling Kroes/Reding: ‘Mediawet 2008 past binnen de kaders van de nieuwe Omroepmededeling’

Minister Plasterk ziet geen aanleiding de Mediawet aan te passen op de omroepmededeling van Eurocommissarissen Neelie Kroes en Viviane Reding. Freek Manche, stelt als woordvoerder namens de PvdA-minister van media dat ‘de Mediawet 2008 binnen de kaders van de nieuwe omroepmededeling past’.

De nieuwe Omroepmededeling bepaalt dat voor nieuwe diensten er geen ‘buitensporige effecten op de markt’ mogen optreden die voor het vervullen van de publieke taak ‘niet noodzakelijk’ zijn.  Daartoe dient er voortaan een markttoets plaats te vinden, aldus deze omroepmededeling. De omroepmededeling stelt verder dat een ‘dergelijke beoordeling’ alleen ‘objectief’ kan zijn indien deze wordt ‘uitgevoerd door een instantie die daadwerkelijk onafhankelijk is van het management van de publieke omroep, ook wat betreft aanstelling en ontslag van de leden ervan’. Ook dient deze instantie over ‘voldoende capaciteit en middelen’ te beschikken om haar taken uit te voeren.

In de Nederlandse Mediawet is opgenomen dat de minister beslist over nieuwe taken voor de publieke landelijke omroep. Verder is het wettelijk zo geregeld dat op voordracht van de minister bij koninklijk besluit de leden van de Raad van Toezicht van de landelijke publieke omroep worden benoemd. Leden van de Raad van Bestuur – die de dagelijkse leiding vormen – worden door de Raad van Toezicht benoemd, waarbij de minister middels instemmingsrecht een vetorecht heeft tot benoeming, schorsing en ontslag. De Raad van Toezicht dient daarbij accoord te zijn met de aanvraag tot nieuwe diensten.

Freek Manche wijst er namens de minister op dat ‘feit blijft dat de minister de leden van de Raad van Bestuur niet zelf benoemt of ontslaat. De Europese Commissie is nog bezig met haar beoordeling; dit kan daar onderdeel van zijn.’ Toch bestaat er volgens de woordvoerder geen aanleiding om de wet te veranderen. De minister staat daarbij naar zijn oordeel – ondanks de benoemingsmacht onafhankelijk van de leden daarvan.

Enkele jaren geleden kreeg de minister de beoordelings- en beslissingsmacht over aanvragen van nieuwe (kern)taken van de publieke omroep. Daarvoor beoordeelde het Commissariaat voor de Media of deze taken wel of niet toelaatbaar zijn. Minister Plasterk heeft zich in Europa fel verzet tegen een markttoets. In de huidige wettelijke procedures is in Nederland nog geen markttoets opgenomen; Plasterk heeft alle kritiek op mogelijke marktverstoring bij nieuwe activiteiten die daarop volgde terzijde geschoven. Daarbij stelde de minister in de beoordeling dit voorjaar van nieuwe activiteiten onder andere dat ‘het feit dat commerciële aanbieders al in bepaalde diensten voorzien, is geen beletsel om de publieke omroepen vergelijkbare taken op te dragen.’ Daarbij wees Plasterk op de zelfstandige taak van de publieke omroep, onafhankelijk van wat commerciële partijen doen.

Komend weekeinde eerste NOS-uitzendingen Sport 24

Komend weekeinde vinden de eerste uitzendingen van Sport 24 plaats. Sport 24 is een nieuwe publieke themazender van de Nederlandse Publieke Omroep waarvoor de minister dit voorjaar toestemming heeft gegeven. NOS Studio Sport zal de invulling van Sport 24 voor haar rekening nemen. Sport 24 zal deze zomer uitzenden van 19 juli tot 3 augustus en van 15 tot 24 augustus om het WK Zwemmen (inclusief Waterpolo) en het WK Atletiek de ruimte te geven. Daarbij zal zoveel mogelijk live verslag worden gedaan van beide evenementen. Er zullen geen aparte studio-uitzendingen ten behoeve van Sport 24 plaats vinden. Volgens de NOS wordt voorzichtig, low profile gestart. Er bestaan voor september nog geen plannen voor uitzendingen Sport 24. Sport 24 is vooral bedoeld als extra uitspeelmogelijkheid naast de uitzendingen op Nederland 1, 2 en/of 3. Een deel van het WK Zwemmen en het WK Atletiek zijn immers ook via de reguliere zenders te zien. Voor de NOS zijn deze eerste uitzendingen een test om te bezien hoe groot de interesse hiervoor is.

De landelijke publieke omroep heeft bij de aanvraag van Sport 24 aangegeven dat het kanaal niet gebruikt zal worden voor ‘grote live wedstrijden’ of ‘topevenementen’, maar voor breedtesport (Olympische sporten) ‘waar op de reguliere kanalen te weinig aandacht aan kan worden gegeven’. De bedoeling – zo gaf de landelijke publieke omroep aan bij de aanvraag – is dat Sport 24 uiteindelijk in het weekend zal uitzenden. Sport 24 is te zien via het kanaal Politiek 24. Ziggo en UPC geven het kanaal door via het digitale standaardpakket; Politiek 24/Sport 24 wordt – voor zover nu gepland – in deze periode niet uitgezonden via Canal Digitaal (Nederland 24).