(Digitaal) nieuws van de NOS Raad van Bestuur….

NOS Raad van Bestuur bekritiseert kabeltarieven

De NOS Raad van Bestuur heeft de tarieven van het standaardpakket op de kabel ernstig bekritiseert. Harm Bruins Slot en Cees Vis stelden in een persgesprek dat kabelaars als UPC, Casema en @Home zonder ook maar iets extra’s te leveren na hun verhogingen 450 miljoen euro per jaar extra weten te genereren. “Het is iets dat de politiek moet oplossen,” zo stelde Bruins Slot. “Dit is veel belangrijker dan de kliko van de koningin,” aldus Bruins Slot die stelde dat nooit iemand zich hier druk over heeft gemaakt in de politiek. Het standaard kabeltarief bij de Zesko-kabelaars @Home, Multikabel en Casema wordt per 1 juli 15,56 euro per maand; UPC vraagt 16,05 euro per maand. Overigens hebben de afgelopen politiek en Opta over elkaar heen gelegen over het kunnen reguleren van kabeltarieven. Toezichthouder Opta is vorig jaar teruggefloten door de Europese Commissie. De kabelaars geven veelal ‘nieuwe diensten’ aan als reden van tariefsverhoging alsmede een ‘laag’ tarief vergeleken met KPN-abonnementen.

De Raad van Bestuur verdedigde evenwel dat veel van haar themakanalen alleen met duurdere pluspakketten op kabel beschikbaar zijn. “Dat moet vanwege Europese regelgeving,” aldus Bruins Slot. Thans zijn alleen NOS Journaal24 en NOS Politiek24 in de digitale basispakketten opgenomen. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de publieke landelijke omroep verdedigde zich met de stellingname dat eventuele inkomsten – net als de STER – ten goede komen aan de publieke zaak. Ontvangst van kanalen als VPRO 3voor12 Central, /Geschiedenis (VPRO), HollandDoc (VPRO), Cultura (NPS) en ConsumentenTV (VARA) kost afhankelijk van de kabelaar al snel 20 tot 25 euro per maand. Tegelijkertijd stelden Cees Vis en Harm Bruins Slot dat als de publieke themakanalen vrij beschikbaar zouden zijn – zoals in veel (grote) Europese landen het geval is – de kosten hiervan voor de publieke omroeporganisatie onbetaalbaar zouden worden.

Rob van Esch, directeur van kabelkoepel VECAI zegt in een reactie uitermate verbaasd te zijn dat de Raad van Bestuur hierover begint. “Het lijkt alsof ze een paar jaar ergens anders vertoefd hebben. Misschien hebben ze een lange buitenlandreis gemaakt en gemist dat er behoorlijke discussies zijn geweest en dat er actieve toezichthouders naar gekeken hebben en geconcluudeerd dat er niets aan de hand is.” Ronald van der Aart zegt namens UPC dat zijn bedrijf geen ‘onredelijke bedragen’ vraagt. “Het is niet aan de publieke landelijke omroep om deze discussie te beginnen. Te meer omdat we goede partners zijn,” aldus de UPC-zegsman. @Home woordvoerder Bart Ledegang zegt in reactie: “Ik vind het raar dat ze zich hierin mengen op dit moment. We gaan ons ook niet mengen in de discussie van de afgelopen weken over hoge salarissen in de publieke omroepsector die met publiek geld worden betaald”. Gradus Vos, woordvoerder van Casema, dat net als @Home onderdeel is van Zesko, zegt desgevraagd dat gebruikers vrij zijn over te stappen naar andere aanbieders en bestrijdt de vermeende hoge tarieven. “Het staat iedere Nederlander vrij om dingen te roepen. Vanuit de positie van de NOS Raad van Bestuur is het vreemd zich af te vragen wat wij prijstechnisch doen. Wij vragen ons ook niet af hoe de NOS de honderden miljoenen die zij binnenkrijgen precies besteedt, terwijl ook Casema daar belasting voor betaalt.” Vos wijst er op dat het digitale pluspakkettarief overigens zo is samengesteld om de Nederlandse Omroep Stichting te betalen voor het kunnen uitzenden van hun themakanalen.

Publieke themakanalen op Astra 23,5-satellietpositie?

De NOS Raad van Bestuur zegt in gesprek te zijn met Canal Digitaal Satelliet over opname van een aantal themakanalen. Bruins Slot zei dat dit een selectie zal zijn van de 17 bestaande kanalen. Eventuele satellietuitzending hiervan zal – wat Canal Digitaal Satelliet betreft – plaats moeten vinden op de 23,5 graden Oost positie. Kees Färber, operationeel directeur bij Canal Digitaal Satelliet, noemt de uitspraken van de NOS Raad van Bestuur ‘voorbarig’. Volgens Färber wordt met een aantal partijen gesproken, maar is nog helemaal geen sprake van onderhandelingen of zicht op een contract. Zoals bekend is Canal Digitaal Satelliet bezig met het formeren van een zenderpakket op de SES Astra-satellietpositie 23,5 graden Oost waar de satellieten Astra 1D en Astra 3A zich bevinden. Volgens Farber zal een pakket pas kunnen lanceren als er afdoende content voor gecontracteerd is. Opvallend is dat in een enquete van de zelfbenoemde belangenvereniging voor schotelbezitters (NBS) vier van de eerste tien gewilde zenders op satelliet van de publieke landelijke omroep zijn en drie van Discovery Networks.

Publieke themakanalen blijven

De NOS Raad van Bestuur heeft besloten tot 2009 de huidige 17-themakanalen te handhaven en ondertussen te bezien of en hoe samenwerking het beste plaats kan hebben. Over de inrichting daarna wil de Raad van Bestuur het laten afhangen van onderhandelingen met de kabelaars aangezien in 2009 het bestaande distributiecontract zal verlopen. Dan moet blijken of kanalen wellicht kunnen fuseren of dat het huidige model kan worden gehandhaafd. De publieke themakanalen zijn thans zo opgezet dat de regie hiervan telkens in handen is van één omroepvereniging/organisatie waarbij op redactieraadniveau per kanaal inhoudelijk wordt samengewerkt.

NOS Raad van Bestuur: “winst door derden’ verbod gaat uit Mediawet”

De NOS Raad van Bestuur wil af van het winst door derden verbod. Volgens voorzitter Harm Bruins Slot werkt de regering aan een wijziging in de mediawet waarin dit wordt geschrapt.
Het winst door derden verbod bepaalt thans in de Mediawet het principe dat publieke Nederlandse omroeporganisaties (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) niet mogen meewerken aan het maken van winst door externe samenwerkingspartijen. Dit verbod is er om te voorkomen dat publieke omroeporganisaties zich te commercieel zouden opstellen en marktverstorend zouden werken bij samenwerkingsovereenkomsten.

Volgens Bruins Slot is het weliswaar zo dat de publieke (landelijke) omroep haar eigen missie en taakopdracht heeft, maar het opereert in zijn optiek in ‘volop in een markt’, waarin ze beperkt wordt. De voorzitter van de NOS Raad van Bestuur zegt dat er weliswaar EU-regels voor publieke omroepen gelden, maar dat het in de ‘markt’ nuttig kan zijn dat het breder kan gaan met haar produkten en nieuwe allianties met commerciele partijen hierdoor kan sluiten. Bruins Slot zette tijdens een persgesprek uiteen dat de regering Balkenende IV werkt aan een mediawetswijziging waarin dit mogelijk wordt gemaakt. De regering werkt ook aan het afschaffen van het regime voor nevenactiviteiten/neventaken, die als het aan de NOS Raad van Bestuur ligt, volledig onderdeel worden van de hoofdtaak. Voor themazenders is het regime hiervoor sinds oktober vorig jaar al sterk verlicht, waardoor niet langer het Commissariaat voor de Media hierop een toetsing hoeft uit te voeren.

Voor veel commerciële omroepen is het een doorn in het oog dat de publieke omroeporganisaties ongelimiteerd zouden mogen groeien en het verbod van winst door derden zou worden geschrapt. Organisaties als VESTRA en NVCR alsmede hun leden (commerciele omroepen) procedeerden de afgelopen jaren veelvuldig op Nederlandse en Europees niveau omdat ze van mening zijn dat publieke omroeporganisaties marktverstorend werken, zonder dat duidelijk is wat precies wel en niet hun publieke taakopdracht is. De NOS Raad van Bestuur gaat uit van het algemene principe van iedereen, voor iedereen programma’s te willen verzorgen vanuit een brede taakopdracht zoals de wetgever (het parlement op voordracht van de regering) die heeft neergelegd in de huidige Mediawet.

Reclame-omzetdeel RTL 4 in 2006 laagste in vijf jaar tijd

RTL 4 heeft in 2006 met 22,9 % van de (netto) televisiereclamemarkt haar laagste reclame-omzetprestatie geleverd uit de afgelopen vijf jaar. Dit blijkt uit losse zendermarktcijfers van de Stichting Promotie Televisiereclame die het beursgenoteerde RTL Group SA op haar website heeft geplaatst. De reclame-omzetprestaties van RTL 4 lopen sinds 2004 terug.

In het (sportjaar) 2004 mocht de Luxemburgse zender nog 30,8 % van alle Nederlandse televisiereclame-inkomsten tot de hare rekenen, waarna dit aandeel inzakte; in 2005 bedroeg het 27 %. RTL 5 haalde vorig jaar 10 % uit de televisiereclamemarkt, met name dankzij deze verbeterde prestatie wist RTL Group haar verliezen voor Nederland te beperken; RTL 7 behaalde 5 % van de televisiereclamemarkt. Zoals bekend was de totale reclametelevisie-omzet voor RTL Nederland in 2006 gedaald van 333,8 miljoen euro naar 324,1 miljoen euro; slechts door een toename van ‘interactieve’ omzetten wist RTL Nederland haar omzet te verhogen. RTL Nederland – marktleider in de televisiemarkt – heeft met haar 324,1 miljoen euro een televisiereclame-omzetaandeel van 37,9 % (was in 2005 39,9 %). Indien het Talpa-omzetdeel naar RTL zou gaan zou dit aandeel op 43,4 % uitkomen. RTL 4 werd enkele jaren geleden door de leiding van RTL Nederland nog aangeduid als ‘wonder’ wat betreft de reclame-omzetprestaties. RTL 4 was in 2006 met 15,8 % marktaandeel (in 2005 17,8 %) bij de groep 20-49 jarigen in de avonduren (14,7 % bij 6+, in 2005 16 %) de best bekeken zender van Nederland in 2006.

reclameomzetdeel RTL 4

UPC, Multikabel en @Home wijzigen digitale kabelaanbod

UPC, Multikabel en @Home wijzigen per 1 juli hun digitale kabelaanbod. De Zesko-kabelaars Multikabel en @Home doen dit in aanloop van een fusie begin volgend jaar van Casema, Multikabel en @Home, aangezien deze drie onderdeel zijn geworden van Zesko Holding.

Multikabel en @Home segmenteren daarbij voortaan hun pakketten in themapakketten die afzonderlijk kunnen worden afgenomen, voor 3,95 euro per maand voor ??n themapakket, 6,95 euro per maand voor twee themapakketten en 9,95 euro per maand voor het volledige pluspakket dat voortaan ‘Totaal’ pakket heet. Er blijven verschillen bestaan tussen het aanbod van Multikabel en @Home, maar dat verschil wordt wel verkleind.

Multikabel had voorheen een pluspakket (5 euro per maand), een pluspakket extra (9,95 euro per maand) en de mogelijkheid om een aantal kanalen los af te nemen. Dit wordt vervangen door het nieuwe concept waarbij pluspakket extra-kijkers het totaalpakket verkrijgen.
Performance wordt geschrapt uit het aanbod, terwijl de erotische kanalen worden opgenomen in het ‘totaalpakket’. Multikabel blijft vasthouden aan het op 1 januari jl. geintroduceerde principe dat voor het digitale standaardpakket 1,95 euro per maand boven het analoge standaardtarief moet worden betaald, tenzij een ander digitaal pakket wordt afgenomen (Film1/Sport1 abonnees moeten dit overigens weer wel betalen).

Multikabel schrapt meeste niet-westerse premiumpakketten

Multikabel schrapt de Indonesische zender Garuda TV, de Antilliaanse zender A-Tivi, de Surinaamse zender TeVe-Sur, de Aziatische zenders SET Asia en ZEE TV alsmede de Chinese zender TVBS Europe. Alleen het Turkse pakket blijft bestaan van de etnische kanalen bij Multikabel.
@Home onderverdeeld haar bestaande aanbod in de genoemde thema’s. Opvallend is dat bepaalde publieke (thema)zenders bij zowel @Home als Multikabel, alleen in de totaalpakketten beschikbaar zijn. Het gaat dan om o.a. HilversumBest en bij @Home ook om Cultura (NPS), 101
(BNN) maar ook de buitenlandse publieke zender ARTE. Bij de religieuze kanalen van resp. de Evangelische Omroep (Omega TV) en de NCRV (Geloven) alsmede de christelijke zender Family7 zijn bij @Home met de introductie van deze pakketindeling – net als thans het geval is – alleen te zien zijn bij afname van het totaalpakket waar ook de ‘harde’ erotische zenders Hustler TV en Private Spice onderdeel van zijn.

@Home zegt geen plannen te hebben om een digitaal standaardpakkettarief te introduceren.
UPC: nieuwe zenders vervangen geschrapte zenders

UPC voegt per 30 mei in haar digitale standaardaanbod The History Channel, 13the Street, RNN7 en Liberty TV toe als nieuwe zenders. Playboy TV wordt overgeheveld naar dit standaardaanbod dat 2,16 euro bovenop het analoge standaardtarief van 16,05 euro per maand kost.
UPC schrapt daarnaast negen zenders uit haar pluspakket (Totaal 20,21 euro per maand). De christelijke zender Family 7 wordt ten voordele van de EO-zender Omega TV geschrapt uit het pluspakket. De financieel-economische zender Bloomberg TV, de showbizzzender Star! (met wie UPC-zuster ChelloMedia vorig jaar een vertegenwoordigingscontract sloot vorig jaar) moet eveneens het veld ruimen net als de Duitse zender NDR Fernsehen, de Amerikaanse nieuwszender Fox News en de regionale publieke zenders TV Noord, TV Oost, TV West en TV Drenthe.

In het pluspakket bij UPC Digital zullen Sci Fi Channel (van NBC Universal),  de publieke
themakanalen ConsumentenTV (VARA), HumorTV (VARA), Nederland E (Educom), Omega TV (EO) tesamen met de Nederlandse muziekzender TV Oranje en Al Jazeera English de plek van de te schrappen zenders innemen deze week. Ook zullen Hallmark Channel en Travel Chanenl van het standaardpakket naar het pluspakket verhuizen.

Niet-Westerse zenders kosten meer bij UPC

De ontvangst van de Marokkaanse publieke zender RTM1, de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Arabische amusementszender MBC wordt duurder: deze zenders zijn voortaan onderdeel van het Arabische pakket dat 10 euro per maand extra kost bovenop het digitale standaardpakket. Ontvangst van deze kanalen (inclusief ART Movies, ART Variety en LBC Europe) via de UPC-kabel kost inclusief het analoge en digitale standaardpakket voortaan 28,21 euro per maand. Ook de publieke internationale Turkse zender TRT Int zal meer kosten: dit kanaal is voortaan onderdeel van het ‘Turkse’ premium pakket dat inclusief het digitale en analoge standaardpakket voortaan 26,21 euro per maand kost. Deze Turkse zenders zijn overigens allen vrij beschikbaar op satelliet.

UPC On Demand

Onlang introduceerde UPC zowel HDTV alsmede on demand-mogelijkheden. De films-on-demand dienst is inmiddels actief op het UPC-netwerk in Noord-Brabant. Per 11 juni komt daar Amsterdam bij waarna de dienst na verloop van tijd ook in de rest van het UPC-netwerk beschikbaar zal komen. UPC zal dan ook de dienst 10 dagen terug ‘Uitzending Gemist’ met het pluspakket verkopen voor 8,99 euro per maand.

UPC stelt dat met deze wijzigingen de ‘aantrekkelijkheid’ van de verschillende pakketten versterkt wordt voor haar klanten. Evenwel wordt met de wijzigingen meer dan duidelijk dat commerci?le motieven samen met capaciteitsgebrek belangrijke drijfveren zijn voor de wijzigingen. Ook de andere kabelaars lijken problemen te hebben met afdoende capaciteit voor hun digitale kanalen. Casema, de Zesko-kabelaar die de minste kanalen digitaal aanbiedt van de grote kabelaars, zal overigens in de zomermaanden naar verwachting VPRO 3voor12 Central en Nederland E (Educom) toevoegen aan haar digitale aanbod.

PvdA-kamerlid Mei Li Vos in Raad van Commissarissen FunX BV

Mei Li Vos, tweedekamerlid voor de Partij van de Arbeid, is door het bestuur van de Stichting G4 Radio benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van FunX BV. Dit heeft FunX DutchMedia laten weten. Ook Eddy Vermeire en Stef Fleischeuer zijn benoemd in de nieuwe Raad van Commissarissen. Cees Anceaux – die ook voorzitter is van de Stichting G4 Radio – blijft aan als voorzitter van de Raad van Commissarissen van FunX BV en is directeur van de NDC Mediagroep. Eddy Vermeire is commercieel directeur bij Ordina; Stef Fleischeuer was tot 2005 directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam; Ton Mulder – die ook aanblijft als lid van de Raad van Commissarissen en voorheen SALTO-vertegenwoordiger was – is beleidsmaker bij de KRO. Mulder heeft aangekondigd nog dit jaar terug te treden bij FunX BV.

Voorheen zaten de bestuursleden van de Stichting G4 Radio, resp. van onderscheidende lokale omroepen in de Raad van Commissarissen van FunX BV. Hans Goosen (SLOR), Paul van der Lugt (RTV Utrecht) en Surender Kisoentewari (SODH) zijn dan ook teruggetreden uit de Raad van Commissarissen. Reden van deze wijzigingen is dat FunX BV een meer ‘zakelijk’ karakter wil hebben, een ‘bestuurlijke vernieuwingsslag en een verruiming van de opdracht van FunX aangaande de landelijke editie van FunX’, aldus de radiozender.

De Stichting G4 Radio is de eigenaar van FunX BV, die de officiele ‘neventaak’ van de vier publieke lokale omroepen uit Amsterdam (SALTO), Den Haag (SODH) , Utrecht (RTV Utrecht) en Rotterdam (SLOR) uitvoert. Vertegenwoordigers van deze vier lokale publieke omroepen blijven wel zetelen in het bestuur van de Stichting G4 Radio. Opvallend is dat Willem Stegeman, directeur van FunX BV, zelf de selectie van de Raad van Commissarissen mede heeft voorbereid. De Raad van Commissarissen dient het werk van de directie te controleren.Volgens Stegeman is Mei Li Vos niet vanwege haar kamerlidmaatschap en politieke achtergrond verkozen, maar vanwege haar ‘kwaliteiten’. Benoemingen van actieve (landelijke) politici in omroepbesturen ligt veelal gevoelig.

FunX BV voert de activiteiten uit voor de vier steden uit op de vier aan de lokale publieke omroepen toegewezen etherfrequenties alsmede de voor de landelijke publieke omroep geproduceerde versie van FunX ten behoeve van de ‘Stichting Colorful Radio’. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het directe toezicht op de bedrijfsvoering van FunX BV waaronder financien, reclameverkoop, programmazaken, samenwerkingsverbanden en juridische zaken alsmede voorbereiding op het beleid van de Stichting G4 Radio.

FunX in 2006: NOS grootste subsidiegever

FunX heeft in 2006 een resultaat behaald van 41.017 euro. De zender die zich op (multiculturele) stadsjongeren richt, verkeeg het afgelopen jaar 1,112 miljoen euro van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) ten behoeve van de uitvoering van de landelijke versie van FunX. 2006 was het eerste volledige boekjaar waarin FunX de landelijke publieke omroep als grootste financier heeft gezien. De vier steden droegen 943.934 euro bij, terwijl het ministerie van OCW 859.636 heeft bijgedragen. De totale reclame-inkomsten van FunX waren in 2006 met 714.00 euro weliswaar licht verhoogd ten opzichte van 2005, maar FunX had hogere verwachtingen. De Stichting Ether Reclame (STER) die de reclame-opbrengsten landelijk voor FunX realiseert, boekte daarbij nauwelijks meer (370.657 euro) dan dat FunX landelijk zelf landelijk wist om te zetten. FunX zegt dat ‘conservatief planningsbeleid gebaseerd op het Continu Luister Onderzoek’ als oorzaak daarvoor te zien. De totale inkomsten voor FunX BV kwamen overigens uit op 4.209.946 euro.

Zoals bekend is de financiering van FunX vanuit de vier steden beperkt tot aan 2008, waarbij discussie zal plaats vinden over de toekomst van de financiering. De gemeente Den Haag heeft zich hierbij teruggetrokken, aangezien het van mening is dat FunX zich steeds landelijker profileert en de landelijke publieke omroep dit op zich behoort te nemen.

Geen FunX TV; ICE-normen voldaan

FunX heeft besloten niet verder te gaan met de ontwikkeling van televisieplannen waaronder een televisieprogramma. Volgens Willem Stegeman is een dergelijke project te ingewikkeld en ligt het te ver af van de doelstellingen van het FunX-project. Wel zal FunX volgens Stegeman doorgaan met ‘pionieren’ met beeldverslagen die via losse filmpjes op internet worden aangeboden. FunX wil dat gebruiken om een ‘op aanvraag’ aanbod door te ontwikkelen.

FunX stelt in 2006 te hebben voldaan aan het criterium van Informatie, Cultuur en Educatie (ICE-norm). FunX had volgens een toetsing van het Commissariaat voor de Media in najaar 2006 een gehalte van 51 % ICE op haar stadsedities. De landelijke versie hoeft hier niet aan te voldoen; FunX streeft daar naar een percentage van minimaal 35 %.

Radio 10 Gold voor 1 juli van AM 1008 kHz; vermogen inmiddels verlaagd

Radio 10 Gold, de radiozender die via Talpa Radio onderdeel is van Talpa Media Holding, zal voor 1 juli haar middengolfuitzendingen staken. Dit bevestigt woordvoerder Jan Willem te Gussinklo Ohmann namens de radiozender in reactie op vragen van DutchMedia. De exacte ‘einddatum’ staat volgens de zegsman nog steeds niet vast maar zal in ieder geval uiterlijk 30 juni plaats vinden, aldus Te Gussinklo Ohmann.

Het vermogen van de middengolfzender 1008 kHz die in Zeewolde (Flevoland) staat, is de afgelopen weken omlaag gebracht. Volgens de woordvoerder is dat gebeurd ‘ter voorbereiding van de uiteindelijke uitschakeling’. Het bereik is ‘niet meer heel ver over de grenzen zoals voorheen’, zo stelt de Radio 10 Gold-zegsman die er op wijst dat de zender in Nederland ‘nog steeds goed bereik’ heeft. De zender mag met een vermogen van maximaal 400 kiloWatt uitzenden. Met name luisteraars buiten Nederland merken dat de ontvangstkwaliteit slechter is geworden of zelfs nauwelijks nog beluisterbaar is (in delen van het Verenigd Koninrkijk, Frankrijk e.d.). Doordat middengolfsignalen ‘s nachts sowieso al verder reiken, zond de zender ‘s nachts al met een iets lager vermogen uit (maximaal 200 kW). Hoe groot het uitgezonden vermogen thans is, is onbekend. Radio 10 Gold blijft overigens wel gewoon uitzenden via de kabel, Digitenne van KPN, internet en Astra1-satelliet.

Te Gussinklo Ohmann stelt dat nog ‘niet bekend is’ wat er met de uitzendlicentie zal gebeuren.

DAB-dossier: EZ-ambtenaren volgen lijn regering niet

Ambtenaren van Economische Zaken hebben de afgelopen tijd de op 10 april uitgezette beleidslijn van staatssecretaris Heemskerk (PvdA) niet gevolgd. Martin S. Banga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Commerciële Radio (NVCR) zegt desgevraagd dat deze na 10 april bezig is geweest met officiele overleggen met ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken die namens de staatssecretaris overleg voerden over hoe een vergelijkende toets kon worden uitgevoerd voor het DAB-dossier. Op 10 april had staatssecretaris Heemskerk zijn beleidslijn omtrent het veilen van DAB-frequenties echter al bekend gemaakt middels een brief aan de Tweede Kamer.

Banga is dan ook ‘verbijsterd’ over het gegeven dat aan de ene kant staatssecretaris Heemskerk deze lijn uitzet, terwijl ambtenaren een andere lijn uitzetten. Banga wil het overleg over de vergelijkende toets voortzetten en mogelijkheden verkennen om de DAB-frequenties voor de radiosector te bestemmen en niet voor algemene doeleinden. Banga is overigens voorstander van nieuwe compressietechnieken daarbij.

Edwin van Scherrenburg, woordvoerder van de staatssecretaris zegt desgevraagd dat er maar één beleidslijn is, zoals die is uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer op 10 april jl. en nog eens bevestigd in een vandaag aan de Tweede Kamer versturde brief. Van Scherrenburg zegt niet te weten van ambtenaren die andere zaken bespreken, maar zegt dat ambtenaren ‘van alles’ bespreken waarop uiteindelijk de staatssecretaris beleid maakt en dat het ministerie uiteindelijk één lijn heeft. De woordvoerder wil niet ingaan op het gegeven dat het beleid om te veilen al op 10 april jl. door de staatssecretaris was vastgesteld en uiteengezet en ambtenaren anders dan dat beleid handelden daarna.

Binnenkort nieuwe zendermanager Radio 1

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zal binnenkort een nieuwe zendermanager Radio 1 benoemen. Hiertoe heeft de publieke landelijke omroep-organisatie een vacature uitgezet om Jan Westerhof op deze positie te vervangen. De titel zendermanager is sinds kort de nieuwe aanduiding voor zendercoördinatoren voor de publieke radiostations.

Jan Westerhof heeft de afgelopen periode een dubbelfunctie vervuld waarbij deze zowel als directeur radio alsmede als zendermanager Radio 1 actief is geweest. Westerhof geeft in zijn functie leiding aan de zendermanagers van Radio 1 t/m 6. Uit een vacature-advertentie blijkt dat nieuwe zendermanager zal worden voorgedragen door een sollicitatiecommissie waarin vertegenwoordigers van omroepverenigingen (die in de zenderredactie zetelen) alsmede de Nederlandse Omroep Stichting zullen zetelen. Jan Westerhof is sinds 1 mei 1999 actief als zendercoördinator van Radio 1. Wettelijk gezien is overigens de NOS Raad van Bestuur het coördinatie-orgaan nadat de net- en zendercoördinatoren uit de wet zijn gehaald. De NOS-Raad van Bestuur heeft ervoor gekozen om de coördinerende taken onder te brengen bij respectievelijk een directie radio, respectievelijk een directie televisie. Net als thans Jan Westerhof, zal de nieuwe zendermanager van Radio 1 ook verantwoordelijk worden voor de coördinatie van de avond en weekendzendtijd van Radio 5.

 

Maria van der Hoeven: geen rol kabinet bij werkgelegenheid @Home-medewerkers

Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken ziet voor het kabinet geen rol weggelegd voor het zoeken naar vervangende werkgelegenheid bij een mogelijke grootschalige reoganisatie van kabelexploitant @Home in Maastricht. Als gevolg van de fusie en overname van @Home, Casema en Multikabel tot Zesko Holding ligt er een reorganisatieplan bij de ondernemingsraad die mogelijk verstrekkende gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Maastricht bij de kabelaar, waarbij een scenario voorligt waarin de nauwelijks nog werkgelegenheid in Zuid-Limburg voor de kabelaar zal blijven voortbestaan. SP-kamerlid Jan de Wit maakte zich daar zorgen over en stelde hierop kamervragen aan de uit Zuid-Limburg afkomstige bewindsvrouw die in Maastricht woont. Van der Hoeven stelt verder in haar beantwoording dat ‘de plannen van @Home nog niet duidelijk zijn’ en dat het ‘aan de ondernemingsraad en de vakbonden’ is om met de directie van @Home in gesprek te gaan zodra de plannen bekend zijn.  Daar voegt de Maastrichtse minister aan toe dat de ‘besluitvorming over de regionale vestiging van @Home uiteindelijk een zaak van het kabelbedrijf zelf is’. Toen Nutsbedrijven Maastricht werd verkocht aan Essent NV maakten de gemeente Maastricht en Essent NV afspraken over werkgelegenheid in Maastricht. Nu Essent NV het kabeldeel heeft verkocht aan @Home, zou @Home zich niet gebonden voelen aan die (nutsbedrijfbrede) afspraken van de gemeente Maastricht en Essent NV.

UPC: aantal kabelabonnees stabiliseert; UPC Digital stijgt minder snel

Het totale aantal kabelabonnees in UPC-gebied lijkt zich te stabiliseren. Dit bljkt uit de door moederbedrijf Liberty Global Inc. geopenbaarde kwartaalcijfers. In het eerste kwartaal van 2007 toonde UPC aan met een zeer kleine stijging van het totale aantal abonnees (700 nieuwe abonnees een jarenlang ingezette dalende lijn van huishoudens die hun UPC-kabel de deur uit doen, te hebben gestabiliseerd. Uit de cijfers van 31 december jl. bleek dat de jarenlang ingezette dalende lijn tot stilstand kwam. Met deze cijfers blijkt dat deze over een langere periode zich lijken te stabaliseren. Toch heeft UPC nog altijd minder abonnees dan op 30 juni vorig jaar. Thans heeft 81,9 % van de huishoudens die een UPC-abonnement kan nemen, heeft een UPC-abonnement.

Het aantal abonnees op UPC Digital steeg in het eerste kwartaal van dit jaar veel minder snel dan in het vierde kwartaal van 2006. Wist de kabelaar waar mediamagnaat John Malone meer dan 30 % van in handen heeft, nog 78.700 abonnees te verleiden met het UPC Digital-aanbod, dit lukte in het eerste kwartaal bij slechts 9000 abonnees. UPC Digital telt thans 510.800 abonnees. Zoals bekend is UPC bezig met de digitaal-voor-iedereen strategie waarbij abonnees een digitale kabelontvanger bezorgd krijgen met een kwartaal geen extra kosten, waarna zonder retourzenden automatisch een abonnement aangegaan wordt. Voorheen was de ‘kosteloze’ digitale periode een half jaar. UPC draaide in Nederland met haar ‘broadband’ divisie een omzet van 252 miljoen Amerikaanse Dollars (192,2 miljoen euro)(17 % meer vergeleken met vorig jaar). Wereldwijd behaalde Liberty Global een omzet van 2,106 miljard Amerikaanse Dollar met een operationeel resultaat van 181,8 miljoen Amerikaanse Dollar en een netto verlies van 136,1 miljoen Amerikaanse Dollar.

Zesko-kabelabonnee-aantal inmiddels dalend

Het Zesko-abonnee-aantal daalt inmiddels – net als bij UPC de afgelopen jaren het geval was – gestaag. Zesko Holding is de holding waarin Warburg Pincus en Cinven de kabelaars Casema, Multikabel en @Home in hebben ondergebracht. Casema verloor in 2006 43.000 klanten en telde eind vorig jaar 1.356.821 klanten. Hiervan hadden 135.600 een digitale kabelontvanger, waarvan 73.000 een pluspakket afnam. @Home telde op 31 december jl. 305.000 digitale kabelhuishoudens, waarvan 149.500 een ‘extra’ abonnement afnam. Bij @Home nam in 2006 het aantal kabelklanten ook af, zij het beperkter: 11842 abonnees zeiden deze kabelaar ‘tot ziens’ waarmee deze kabelaar 1,728 miljoen klanten blijft bedienen.. De daling is relatief klein te noemen, gezien de relatief vele service-klachten die programma’s als VARA Kassa en Consumentenbond wisten te noteren. @Home heeft in 2006 nog geen significante concurrentie van Digitenne van KPN mogen meemaken, aangezien dit commerciele etherpakket in feite nog niet buiten de Randstad beschikbaar was. Wel had @Home concurrentie van satelliet en in beperkte mate van IPTV-aanbieders. Het totale aantal kabelabonnees van Zesko wordt geschat op 3,4 miljoen. KPN telt inmiddels in totaal 296.000 abonnees op resp. Digitenne van KPN en het IPTV-produkt Mine. Hoe de onderlinge verdeling hiervan is, is onbekend. Tele2 telde op 30 maart jl. 148.000 dual of tripple play gebruikers en 12.000 aparte Tele2 satelliet-abonnees.

Wild FM sinds vorig jaar weer van Erik de Vlieger

De regionale commerciele radiozender Wild FM is sinds medio vorig jaar weer in handen van Erik de Vlieger. De Vlieger verkocht zijn mediatak medio 2005 aan de Argo Mediagroep. De Vlieger deed zijn media-activiteiten daaraan over na alle ophef over zijn imperium. Argo Mediagroep is in handen van Frans Makau, Harm Prins alsmede Erik de Vlieger zelve die daar één derde van in handen heeft. Middels Gallerythema BV heeft De Vlieger de controle vorig jaar volledig herkregen over de Noordhollandse commerciele radiozender. De radiozender heeft sinds afgelopen week de toevoeging Hitradio om haar status als hitstation beter aan te duiden. Sinds begin dit jaar is Dave Leusink directeur van de zender. Hij is daarmee Koen van Tijn die de radiozender heeft verlaten. Leusink bezit 10 % van Wild FM. Volgens Leusink wilde Erik de Vlieger na afscheid van alle bedrijven Wild FM toch terug wilde omdat het station altijd “zijn grote liefde is geweest”.