Fan TV gaat voor analoge kabeldistributie; maar geen overeenstemming met UPC!

De zender Fan TV die deze avond van start is gegaan, heeft besloten om ook voor analoge kabeldistributie te gaan. De zender stelt bij monde van een woordvoerder met Zesko Holding af te hebben gesproken om zo spoedig mogelijk via het etalagekanaal te worden uitgezonden en aldus de plek van Het Gesprek (bij Casema) over te nemen. ‘Binnenkort’ verwacht de zender in drie kwart van Nederland analoge distributie te hebben gerealiseerd, waaronder ook bij UPC. Hoe en of de zender na uitzending via tijdelijke kanalen nog analoog te zien zal blijven, kon de zender nog niet melden. Zesko Holding konden desgevraagd nog geen uitsluitsel geven over de situatie van Fan TV.

Fan TV, een initief van Fan Interactive Media is via de Stichting Administratiekantoor Fitne in handen van Paul Kuiken. Volgens een woordvoerder is de afgelopen weken met sponsoren gesproken om de zender een impuls te kunnen lanceren. De woordvoerder wilde niet ingaan op de financiële onderbouwingsvraag van de zender en hoe de zender analoge distributie eventueel zal betalen. De zender overweegt om zich te gaan presenteren bij programmaraden, maar wacht eerst op verdere uitkomsten van verdere onderhandelingen met de kabelexploitanten over analoge distributie. Digitaal is volgens Fan TV in ieder geval per vandaag bij Zesko Holding (Casema, @Home, Multikabel), CAIW, Delta Kabelcomfort en zeer spoedig ook bij UPC te zien, met wie ook analoge distributie is overeengekomen, volgens het bedrijf. Bij UPC zal – in de veronderstelling van FAN –  het programma-aanbod van Fan TV ook in het video-on-demand deel beschikbaar worden gesteld.

De programmering van Fan TV bestaat ‘s avonds laat en ‘s morgens vroeg vooral uit een mannelijk profiel met programma’s over auto’s en motoren (AutoXperience, MotorXperience, Jongensdroom). Overdag is de zender vooral op vrouwen gericht met o.a. Woon & Klusmagazine, Tuinmagazine , Reismagazine en Een baby’s wereld. ‘s Avonds in prime time richt de zender zich op zowel vrouwen als mannen. De zender hoopt spoedig met een dagelijkse mannen- en vrouwenmagazine te komen alsmede een businessmagazine. Ook wil de zender nieuws gaan uitzenden, samen met het dagblad De Pers en bellegersorganisatie IEX.

Fan Interactive Media kwam onlangs in het nieuws nadat RTL Nederland had verklaard een ‘zakelijk’ conflict te hebben met het productiebedrijf. Het conflict spitst zich toe op de rechten van de programma’s, waarbij Fan Interactive Media van mening is het recht te hebben de uitzendingen die initieel voor RTL werden gemaakt te mogen heruitzenden op Fan TV. RTL Nederland heeft daar een andere mening over en staakte de uitzendingen van ‘Woon & Klusmagazine’, ‘Tuinmagazine’, ‘AutoXperience’ en ‘MotorXperience’, die tot voor kort elk weekend bij RTL 5 en RTL 7 te zien waren.

UPDATE: UPC: nog geen sprake van overeenstemming!

“Voorbarig was hierover communiceren wat betreft afspraken met UPC”, aldus de woordvoerder van UPC die daaraan toevoegt dat er weliswaar gesprekken gevoerd worden, maar dat er nog geen sprake is van contractuele overeenstemming.

Nederland 1, 2 en 3 vanaf 2009 in HDTV via de kabel

Nederland 1, 2 en 3 zullen vanaf 2009 in Hoge Definitie uitzenden. De HDTV-signalen van de drie landelijke publieke zenders zullen via de kabelexploitanten waarmee de publieke landelijke omroep een overeenkomst weet te sluiten worden aangeboden, zonder dat daarvoor extra abonnementsgeld voor zal worden gevraagd (anders dan voor het digitale standaardpakket). Cees Vis, lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting bevestigt desgevraagd tegenover DutchMedia dat zijn organisatie zich in een vergaand stadium bevindt om dit te realiseren. Ondanks dat het ministerie van Economische Zaken geen bereidheid heeft getoond om in HDTV te investeren, is de landelijke publieke omroep thans in onderhandeling hierover getreden met Zesko Holding en UPC Nederland. Met Zesko Holding (Casema, @Home, Multikabel per 16 mei operationeel onder de naam Ziggo) is de publieke landelijke omroep er uit, zo heeft DutchMedia begrepen uit welingelichte kringen. Desgevraagd wil de woordvoerder van Zesko de zaak noch bevestigen, noch ontkennen. “Geen commentaaar”, heet het daar. Cees Vis zegt in reactie dat de onderhandelingen nog gaande zijn, en dat ook veel van UPC afhangt. Het is niet geheel duidelijk of Zesko Holding daarbij ook een stukje financiering zal plegen omtrent de technische realisatie van Nederland 1, 2 en 3 in HDTV. Een woordvoerder van UPC Nederland bevestigt dat er zowel intern als met de omroep gesproken wordt over de mogelijkheid van Nederland 1, 2 en 3. UPC staat een HDTV-beleid voor waarbij de kabelexploitant klanten extra laat betalen voor de ontvangst van HD-zenders via de kabel; een model die de landelijke publieke omroep liever niet wenst voor haar publieke zenders. Voor ontvangst en de correcte vertoning van HDTV-signalen is een HDTV-ontvanger benodigd, alsmede een scherm dat HDTV-signalen kan tonen.

Nederland 1, 2 en 3 zullen initieel een beperkt aantal HDTV-uitzendingen omvatten, die geleidelijk aan zullen groeien. (Nieuwe) studio’s worden vanuit lopende investeringen HD-geschikt gemaakt, evenals de rest van de uitzendketen. De meeste programma’s zullen dan ook initieel als in ‘upscale’ modus worden aangeboden. De publieke landelijke omroep is overigens ook in gesprek met andere infrastructuren om te bezien of de HDTV-signalen kunnen worden aangeboden. Deze zomer zal in aanloop van Nederland 1, 2 en 3 in HDTV het EK Voetbal en de Olympische spelen naar verwachting ook in HDTV worden uitgezonden via de kabelaars.

UPDATE: (maandag 31 maart)
Inmiddels hebben Zesko Holding en de Nederlandse Omroep Stichting middels een persbericht de afspraken over Nederland 1, 2 en 3 in HDTV bevestigd. Zesko Holding zal éénmalig 2 miljoen euro aan de landelijke publieke omroep betalen om het project van de grond te krijgen. Volgens woordvoerder Gradus Vos zijn daarbij GEEN exclusiviteitsafspraken gemaakt, en is het de bedoeling dat daarmee in HDTV-produkties wordt geinvesteerd. Toch hoopt Zesko Holding met de investering een concurrentievoordeel te behalen, aangezien KPN er nog niet klaar voor is om uitzending van HDTV via haar IPTV en DVB-T netwerken te kunnen bewerkstelligen. De uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 zullen overigens de eerste jaren maximaal in de kwaliteit 720p plaatsvinden. De NOS en UPC zijn nog in onderhandeling met elkaar, waarbij ook de hoop bestaat dat UPC een investering zal doen in HDTV voor de landelijke publieke omroep.

De hypes van het NOS Journaal, Eén Vandaag, Netwerk, Nova, RTL nieuws, Radio 1 Journaal, BNR Nieuwsradio, ANP, RNW

COLUMN – De afgelopen maanden hebben het NOS Journaal, EénVandaag, Netwerk, Nova, RTL Nieuws, Radio 1 Journaal, BNR Nieuwsradio, Radio Nederland Wereldomroep, het Algemeen Nederlands Persbureau maar ook talloze kranten en tijdschriften een hype van behoorlijke omvang gecreërd over een film die tot gisteravond niet bestond. Niemand behalve de makers kende de inhoud, maar met de groeide de hoeveelheid aandacht aan de film, als ware het een nationale soap, maar dan in werkelijkheid.

Deze week debateert de Tweede Kamer over de rechten van het kind bij gewapende conflicten, maar ook over het spoor, en huwelijkse regelingen alsmede het ingaan van een nieuwe militaire marine missie in Tsjaad. Veel aandacht krijgen deze voor de maatschappij relevante onderwerpen niet. Net zoals talloze andere onderwerpen die de afgelopen maanden in het parlement zijn besproken. Maar ook andere relevante onderwerpen in Nederland alsmede in Europa kregen geen of nauwelijks aandacht. Wat de Nederlandse volksvertegenwoordiging namens de kiezers bespreekt en besluit in de Tweede Kamer is volgens de daarvoor aangewezen landelijke publieke omroep blijkbaar te ‘oninteressant’ om verslag van te doen, tenzij een nieuw relletje of hype zich daarvoor leent.

De publieke landelijke omroep heeft wettelijk de taak – zoals uit de mediawet blijkt – om niet alleen pluriform en hoogwaardig aanbod te brengen, maar ook om op een evenwichtige wijze een beeld van de samenleving te brengen en bij te dragen aan de pluriformiteit en culturele diversiteit in Nederland. Ook dient de publieke landelijke omroep een beeld te geven op evenwichtige wijze van de onder de bevolking levende interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied En juist hier verzaakt de publieke landelijke omroep haar wettelijke taak. De NOS heeft in haar eigen zendtijd de plicht om verslaglegging te doen over parlementaire Nederlandse en Europese aangelegenheden.

Normaal gesproken zou je zeggen dat het verslag doen van feiten een taak zou zijn van media. En niet zozeer het zelf ‘maken’ en creëren van nieuws dat er eigenlijk niet is. En aldus kan je je afvragen of het bijna dagelijks hebben over een tot gisteren niet bestaande, maar slechts aangekondigde film hoort bij de taakopdracht van een publieke omroep en meer in de breedte bij het werk van journalisten. Het maken van reportages met steeds door journalisten opgewekte en gevraagde meningen van tallozen specialisten, politici en toevallige passanten over een niet-bestaande film alsmede het continu melden van zaken die niet plaatsvinden of uitblijven die de media zelf hadden verwacht, is zeer zeker niet het doen van een verslag van feiten die gebeuren, maar het bespelen van sentimenten om maar aan kijkcijfers te komen.

Voorafgaande aan de vertoning van de film Submission deel 1 is door de VPRO in augustus 2004, was er geen soortgelijke maandenlange aandacht waarbij een soort spanningsboog werd opgebouwd die moest eindigen in een steeds verder gaande maatschappelijke verontwaardiging aan de ene kant van het politieke spectrum, alsmede aan de andere kant van het politieke spectrum. Pas toen het feit er was in 2004, is de journalistiek daarop ingegaan.

Vier jaar later, zijn de gezamenlijke nieuws- en actualiteitenrubrieken op zowel commerciële als publieke netten op radio én televisie, erin geslaagd in een soort jacht naar kijkcijfers hype-op-hype te creëeren vanuit de stellingname dat Nederland geregeerd wordt door de Partij voor de Vrijheid die als enige het alleenrecht heeft op het bepalen van de agenda. Dat in werkelijkheid de Nederlandse politieke agenda feitelijk door heel andere wezenlijke discussies wordt ingevuld, is misschien voor NOS Journaal, RTL Nieuws, EénVandaag, Netwerk en Nova een vervelende bijkomstigheid, en pas blijkbaar interessant als er een nieuwe hype in te ontdekken valt. Eenzelfde fenomeen was waarneembaar toen de nog niet uitgezonden en aldus toen nog onbekende reportage van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot ruim te voren werd aangekondigd. Die hype kwam tot een einde toen de werkelijkheid en feiten toch net iets weerbarstiger waren dan voor de uitzending door de journaals en actualiteitenrubrieken geschetst werden. De feiten waren er niet op voorhand, maar je moet toch wat in een race om kijkcijfers, moeten hoofdredacteuren en eindredacteuren gedacht hebben.

Net zo gehyped en overdreven veel aandacht is er in een andere hype, nl. de VOORverkiezing van twee kandidaten in een land dat ver afligt van de Nederlandse cultuur, en waarvan de voorverkiezing zelve er voor Nederland in feite weinig toe doet. Zeker als het gegeven is dat pas in november aldaar verkiezingen zijn en Nederlanders niet stemgerechtigd zijn. Oftewel ook hierbij is het creëren van een hype razend interessant bevonden door de nieuws- en actualiteitenrubrieken! Hoeveel aandacht was er eigenlijk voor dichter bij huis staande gehouden verkiezingen als recentelijk in Spanje? Toch een belangrijk Euro en EU-land die toch net even iets relevanter is voor Nederland, zou je denken….

Radio Nederland Wereldomroep, de Nederlandse publieke omroep voor buiten Nederland, maakte zelfs een ‘about’ Fitna film, volgens eigen zeggen over de commotie over een niet-bestaande film in het kader van haar taakopdracht een realistisch beeld over Nederland te schetsen in haar uitzendingen. Meestal slaagt RNW daarin, maar het idee om een dergelijke film in het Engels, Arabisch en Indonesisch te maken volgens eigen zeggen in reactie op ‘de media in het buitenland’ is toch wel een opmerkelijke. Nog los dat die film door de selectie van personen en citaten een wel heel selectief beeld gaf, kan je je afvragen waar RNW mee bezig is geweest. Media creëren een hype in Nederland. Dit wordt beperkt in een bepaald segment van de wereld even opgepikt in beperkte mate en het zou continu spelen in ‘het buitenland’? BBC World, CNN International, France24, Deutsche Welle en anderen waren echt niet dagelijks bezig met het onderwerp dat bovendien zeer zeker geen belangrijk nieuws was, voordat de film uitkwam. En voorzover dat wel het geval was, was het een rechtstreeks gevolg van de Nederlandse overdreven media-aandacht en de regerings-reactie op de media-hype.

Het is wellicht een idee voor RNW om een film te maken over hoe mediahypes de afgelopen jaren hun beslag hebben gekregen in de Nederlandse media en welke effecten dat binnen de maatschappij geeft. Evenals is het interessant om daarbij te betrekken al dan niet naar aanleiding van een studie of de Nederlandse media middels haar nieuws- en actualtieitenrubrieken eigenlijk wel verslag doet van wat er in de samenleving gebeurt, wel op een evenwichtige wijze politiek verslag doet en hoe dit vergeleken met andere landen nu eigenlijk werkt.

Maar ook zonder zo’n film zouden hoofdredacteuren, eindredacteur, directeuren en andere verantwoordelijken voor hetgeen er de afgelopen maanden in nieuws en actualiteitenrubrieken op radio, televisie en kranten te horen, te zien en te lezen is geweest, een discussie kunnen voeren hoe ze nu eigenlijk werken, en of het nu gaat om het creëren van hypes ter meerdere glorie om een jacht op kijkcijfers, of dat het gaat om het verslaan van feitelijke gebeurtenissen.

Media hebben een behoorlijke macht als het gaat om de vorming van de opinies en het informeren van bevolkings(groepen). Door alleen nog uit te gaan van hypes, en de rest tot secundaire kwesties te verklaren, cq. geen aandacht meer aan kwesties te besteden die eigenlijk spelen, kan vervlakking optreden en kunnen onderlinge verhoudingen verharden. Het functioneren van een democratisch politiek systeem komt in het geding als media slechts bezig zijn met creëren van hypes en niet langer op basis van feiten, het weergeven van een evenwichtig beeld alsmede het principe van hoor/wederhoor werken. Juist daarmee zou de media ten opzichte van een democratisch politiek systeem haar controlerende functie invulling behoren te geven. De publieke landelijke omroep heeft – omdat het een wettelijke taakopdracht heeft – het meeste de verantwoordelijkheid hier mee om te durven gaan.

David de Jong

N.B. Dit artikel is een column met een mening; geen journalistiek artikel

De leugen regeert in de kabelsector

COLUMN – De kabelsector heeft zich tijdens de door Broadcast Press Hilversum georganiseerde Media Distributie Dag vooral geprofileerd en gepresenteerd als een sector vol met fabeltjes, halve waarheden, selectieve vergeetachtigheid, misleiding maar bovenal het brengen van leugens, resp. onwaarheden. Oftewel het heeft zich van zijn slechtste kant laten zien als ware speler met aanmerkelijke marktmacht die daar ook misbruik van maakt!

Rob van Esch mocht tijdens het symposium in Scheveningen (Den Haag) namens de gezamenlijke kabelsector als directeur van branchevereniging NLKabel, met name voor Zesko Holding en UPC Nederland de rappresentant op het podium zijn van de kabelsector. Directie/bestuursleden van Zesko Holding (Casema, @Home, Multikabel per 16 mei Ziggo geheten) en UPC Nederland schitterden door afwezigheid. Wel was Zesko-lobbyist Gerard Lieverse nadrukkelijk in de zaal aanwezig om het aanwezige mediavolk de nodige zand in de ogen te strooien in het kader van een blijkbaar ingezet beleid tot bewuste misleiding ter meerdere glorie van de eigen werkwijzen en omzetten.

Vol=Vol?

Zo claimden Van Esch en Lieverse dat hun kabelcapaciteit vol is. En aldus kreeg een iniatief als Slam! TV die bij monde van Jacqueline Bierhorst verklaarde kabeltoegang te hebben gezocht, met het argument, ‘sorry, vol!’ het nakijken bij zowel Zesko Holding als UPC. Ook Jur Bron, initiator van BravaHDTV en TV Oranje claimde de nodige problemen te kennen omtrent kabeltoegang. Sinds het bestaan van de kabelsector wordt het argument van ‘vol’ gebruikt. Toch is de kabel minder ‘vol’ dan die lijkt. Lieverse verzwijgt bijvoorbeeld dat zijn bedrijf inmiddels al bijna een maand analoog letterlijk een kanaal op zwart houdt in nagenoeg het hele Zesko-gebied, waar voorheen LiveShop op uitzond. Ook verzwijgt Lieverse doodleuk dat de digitale capaciteit van LiveShop en een ander ter ziele gegaan kanaal, Liberty TV feitelijk niet is ingevuld. Zo kan iedereen makkelijk roepen dat de capaciteit VOL is. Uiteraard zit de kabel aan een maximum, maar zowel technisch als commercieel is het vooral een beleidsvraagstuk hoe hiermee wordt omgegaan.

Een nieuwe definitie voor het begrip ‘open’

De zeer handig in het opkomen voor de kabelbelangen ingehuurde Van Esch betoogde in de ochtend dat de kabel een open infrastructuur is. Hoe open kan een infrastructuur zijn? De Dikke Van Dale zou moeten worden herschreven als Van Esch het heeft over ‘open’. UPC en Zesko Holding gebruiken gesloten digitale tv-netwerken. Waar bij Zesko Holding thans voor de ontvangst van het digitale standaardpakket de tv-zenders (onnodig) gecodeerd worden, geldt het principe: Geen smartcard? Geen ontvangst, ook al betaalt de klant daarvoor via het standaardabonnement. Is dat de openheid die de kabelsector voorstaat? Bovendien worden de voorwaarden en specificaties van de digitale ontvangers volledig door de operators gedicteerd (in het kader van ‘het moet wel goed werken op ons netwerk’), evenals de standaard EPG-volgorde (weinigen weten een eigen EPG-volgorde in te stellen die bovendien veelal steeds opnieuw bij wijzigingen moet worden ingevoerd). Ook de toegang voor tv-zenders tot de digitale kabelpakketten wordt via een weinig transparant onnavolgbaar (gesloten) systeem (of het moeten de economische belangen zijn?) geregeld. Welkom in de ‘open’ wereld van de UPC’s en Zesko’s van deze wereld die Van Esch voorstaat! Van Esch die schroomt er overigens niet voor om in zijn ‘open’ wereld openlijk personen zowat te demoniseren door zich bij de voorzitter van de ondersteuningsorganisatie van programmaraden, Kabelraden.nl af te vragen waarom hij eigenlijk aanwezig is en wie hij eigenlijk dan wel niet vertegenwoordigt. Ja, de heer Van Esch vindt dat programmaraden per direct zouden moeten worden opgedoekt, maar om op dat niveau te discusseren namens UPC en Zesko Holding met de opgebrachte kabelabonnementsgelden….?

De betaalde ‘gratis’ wereld van Lieverse

Lieverse claimde dat via de kabel er echt niet meer hoeft te worden betaald voor ontvangst dan het analoge standaardabonnement. Blijkbaar opnieuw plotsklaps vergeetachtigheid die bij Lieverse optrad, aangezien voor 2,1 miljoen abonnees in Nederland bij UPC alleen bij meerbetaling (normaal gesproken 3,99 euro per maand) het digitale kabeltelevisieproduct als standaardpakket beschikbaar is, jawel dan wel inclusief de huur van een digitale ontvanger.

Digitale basisbijdrage? Die bestaat niet! O, toch wel (voor de smartcard….)!

Lieverse hield de zaal aan het einde van de middag helemaal voor de gek, door te ontkennen dat er bij zijn bedrijf Zesko een digitale basisbijdrage komt. Digitale basisbijdrage? Die bestaat niet en komt er niet! Dat Lieverse oog-in-oog met een vertegenwoordiging van Tweede Kamerleden liever de feiten wilde verdraaien bleek later in de wandelgang toen desgevraagd Lieverse moest bevestigen dat er wel degelijk een digitale basisbijdrage zal komen, maar die is voor de smartcard zo voegde hij er fijntjes aan toe. De afgelopen 9 jaar heeft noch, Casema, noch @Home geld gevraagd voor het gebruik, let wel het gebruik van een smartcard voor een pakket wat een klant al afneemt en waarvoor in veel gevallen ook betaald is voor het verkrijgen van de smartcard. Alsof je bij Albert Heijn na het boodschappen doen, ook nog apart een extra bijdrage moet betalen voor het ‘mogen’ afrekenen bij de cassière afhankelijk van de hoeveelheid boodschappen. Zij moet immers ook haar geld verdienen, en de kassa’s moeten ook onderhouden worden, nietwaar?! En zonder bij de kassa te komen, kom je de winkel niet uit. Zonder digitale basisbijdrage geen gebruik van de eerder betaalde smartcard en aldus geen ontvangst van de digitale zenders. In het eerste jaar zal de digitale basisbijdrage 15 euro bedragen voor de eerste smartcard en 10 euro voor de tweede; ongetwijfeld de komende jaren vervolgens duurder wordend. Het geld moet geincasseerd worden voor eigenaren Warburg Pincus en Cinven.

Kabel zit niet in content…echt niet? (voetbal, video-on-demand, Chellomedia, Film1Sport1…)

Mooi werd het vervolgens ook toen Lieverse opkwam en glashard ontkende dat kabelbedrijven in content zitten. Nu weten we zeker dat er twee Pinokkio’s in de zaal aanwezig waren!

Zesko Holding had dus toch niet (samen met Canal Digitaal middels Footbal4all) geboden op de voetbalrechten? En Zesko Holding is dus toch niet bezig met het optuigen van een eigen video-on-demand dienst? Ow, toch wel moest Lieverse erkennen tegenover Eric Eljon van SBS Broadcasting BV die graag met haar video-on-demand dienst Maxdome op de kabel wil. En toen werd het een openbare mislukte onderhandeling. Want Lieverse doet dat toch liever zelf en sluit dan anderen uit. Hij erkende ineens de tv-bedrijven dan wat minder nodig te hebben, zoals hij dat definieerde, en bleef volharden dat Zesko niet in content zit. Dit is dus de open houding van de kabelsector!

En ach, de selectieve werkelijkheid van Van Esch en Lieverse, maakte ook dat ze even ‘vergeten’ waren dat UPC onderdeel is van Liberty Global. En is die niet via ChelloMedia eigenaar van Film1, Sport1, maar ook themazenders als Extreme Sports, WeerKanaal (51 %) of Zone Reality. Op zich niets mis mee, maar wel zo eerlijk om daar transparant over te zijn!

Niemand wilde ooit als derde partij internet via de kabel….of toch wel?

Ook mooi was de opmerking van Van Esch die claimde dat er helemaal niemand, niemand, niemand ooit internet als derde partij wilde aanbieden via de kabel. Wellicht laat Van Esch’ geheugen hem in de steek, maar er zijn toch echt praktijkvoorbeelden waar bijvoorbeeld Casema XS4all van de kabel heeft verjaagd en waar Cubic Circle recentelijk nog na overname van CAI Brunssum door Zesko in feite nog voor de overname van de kabel werd gejaagd. Ook andere voorbeelden bestaan ongetwijfeld. Hoezo niemand, niemand, niemand?!

De monopoliepolitie laat aanmerkelijke marktmacht toe…voor innovaties….of is het toch voor overnamefinanciering?

In een ander deel bleek ineens dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de kabelsector de kans wil geven te innoveren en daarom de tarieven hoog liet zijn; om tegelijkertijd ook de kans te geven dat daarmee andere concurrenten lager in te stappen. Dat in feite nog steeds ruim 80 % te veel betaalt dat zij dan maar zo. Maar de werkelijkheid ligt hier ook weerbarstiger en werd door de aanwezige types als Van Esch en Lieverse vakkundig verzwegen. Want het zijn toch vooral de kabelklanten die overname-op-overname moeten financieren terwijl de Carlyles, de Warburg Pincussen en Liberty Global’s uiteindelijk de lachende derde zijn. En dan klaagt Van Esch eeuwig over een te veel aan regelgeving in zijn optiek, er altijd fijntjes bij vermeldend dat een KPN-telefonie aansluiting nog altijd 18 euro per maand kost. Daarmee is men echter altijd telefonisch bereikbaar met full duplex tweewegcommunicatie, niet onderbroken door reclame, met een telefoongidsvermelding en KPN’s regelgeving is dan ook nog veel strenger dan die van de kabelaars….. Oftewel het is appels met peren vergelijken: een kabeltelevisieaansluiting met een telefonie-aansluiting!

Maar de topman van Liberty Global noemde een aantal maanden geleden de regelgeving in Europa beduidend minder dan in de Verenigde Staten, waardoor hier meer groeimarkt is. En zoals bekend is Nederland voor Liberty Global met UPC één van de belangrijkste markten voor Liberty Global. Ook hier een selectieve misleidende werkelijkheid uit de mond van de kabellobbyist!

Het zou de kabelsector sieren eens te stoppen met de misleidende propagandapraat en de propagandaplaat die ze steeds maar weer weet af te draaien. Opvallend was de stilte vanuit UPC Nederland. Duidelijk is wel dat als UPC zelf tegenwoordig het woord neemt zoals bijvoorbeeld bij monde van algemeen directeur Diederik Karsten, deze – vergeleken met jaren geleden – een stuk genuanceerder naar buiten komt. Maar ook de voorzitter van NLkabel, de altijd sympathieke Aart Verbree van de veel opener kabelexploitant CAIW, is een lichtend voorbeeld in de kabelbranche.

Het zou handig zijn als de kabelsector de moed heeft om eerlijk te zijn zonder langer de feiten te verdraaien, selectieve werkelijkheden te presenteren, selectieve vergeetachtigheid te demonstreren, als het te ‘heet’ wordt te melden dat het ‘complex’ en ‘ingewikkeld’ is, maar gewoon te vertellen waar het op staat. De tijden van de voormalig minister van informatie van Iraq, Mohammed Said al-Sahaf, zijn voorbij!

N.B. Dit artikel is een column met een mening; geen journalistiek artikel

Podium TV: start uitgesteld tot januari 2009

De start van Podium TV, het initiatief om met een Nederlands kanaal met klassieke muziek, jazz, dans en opera te komen, is uitgesteld tot 1 januari 2009. Het was eerder de bedoeling om op 1 juli aankomende te starten. De zender zoekt kabeldistributie in het analoge basispakket en is daartoe de afgelopen periode een ronde langs de Nederlande programmaraden gaan maken.

Reden van het uitstel is volgens initiatiefnemer Steven de Winter dat de zender meer tijd nodig heeft om een organisatie op te bouwen die de kwaliteit voor de zender kan waarborgen en wil voorkomen dat daarover twijfel ontstaat. De zender verklaart er in januari er ‘ook echt’ te zullen zijn. Podium TV wil het uitstel ook gebruiken om meer ondersteuners middels de uitgifte van certificaten van aandelen te winnen voor de zender en zal daartoe een campagne beginnen. Negen programmaraden hebben Podium TV in het basispakket geadviseerd; de APR Amsterdam e.o. had Podium TV in kanaaldeling met ARTE geadviseerd. ARTE zal door het uitstel in Amsterdam waarschijnlijk 24 uur per dag te zien zijn per 1 juli aankomende. Drie programmaraden hebben Podium TV in het aanvullend pakket geadviseerd en elf programmaraden hebben de zender niet geadviseerd. Aangezien sommige adviezen in januari van kracht worden veranderd hier niets. De programmaraden waarvan de adviezen eerder ingaan, zijn door de zender op de hoogte gesteld.

MTV Networks: samenwerking met Endemol voor 24 uur Comedy Central

MTV Networks BV is bezig een samenwerking met de produktiemaatschappij Endemol op te zetten. Doel is daarbij om te komen tot een 24 uurs versie van de zender Comedy Central. Dit heeft DutchMedia vernomen van welingelichte kringen. De zender zal daarbij digitaal 24 uur per dag te zien zijn, naast de analoge uitzending van de zender die nu van 20 tot 05 uur haar analoge capaciteit deelt met de MTV-jeugdzender Nickelodeon.

MTV Networks BV wil geen commentaar geven over een mogelijke samenwerking. Een zelfde geluid is te horen bij Endemol. Beide bedrijven hebben tot nu toe niet of nauwelijks met elkaar samengewerkt. Waar MTV Networks BV onderdeel is van het Amerikaanse Viacom en vooral zelf op haar zenders op lokaal niveau produceert, muziek uitzendt alsmede producties van vooral de Amerikaanse zusterbedrijven, is Endemol vooral met general entertainmentzenders actief en inmiddels in handen gekomen van het Italiaanse Mediaset en de investeringsfondsen van resp. John de Mol (Cyrte Fund II) en Goldman Sachs.

De rol van Endemol bij het 24 uur laten zijn van Comedy Central zou onder andere bestaan uit het leveren van comedy-content uit de bibliotheek van Endemol. Endemol bezit een flink aantal rechten op de uitzending van produkties die ze in de loop der jaren voor vele Nederlandse publieke en commerciële zenders heeft gemaakt. In 2004 was RTL Nederland nog in gesprek met Endemol over de start van een digitaal ‘gouwe-ouwe’ themakanaal, maar deze gesprekken hebben door het niet doorzetten van digitale plannen van RTL nooit tot een concreet resultaat geleid. De joint venture Xie Entertainment van KPN en Endemol die korte tijd in 2007 een aantal themakanalen onder de naam Planet Prime exploiteerde, was niet succesvol, waardoor deze in december jl. daarmee stopte.

De intentie is om de samenwerking tussen Endemol en MTV Networks BV in de tweede helft van dit jaar gestalte te geven opdat Comedy Central dan digitaal 24 uur per dag kan uitzenden. Voor zover woordvoerders van kabelexploitanten bekend is, zijn nog geen distributie-overeenkomsten hiertoe met tv-distribiteurs gesloten ten behoeve van de 24 uurs versie van Comedy Central.

Eredivisie Voetbal terug naar NOS; liverechten via eigen aanbod

Het eredivisie voetbal keert terug naar de publieke landelijke omroep. Dit heeft de Eredivisie CV bekend gemaakt. De liverechten behouden de clubs zelf ter exploitatie van een eigen voetbalaanbod onder een nog nader bekend te maken merknaam. De NOS betaalt circa 21 miljoen euro per jaar voor de voetbalrechten voor radio en televisie inclusief de produktierechten; alleen de tv-rechten zouden 16 miljoen euro per jaar bedragen. Drie jaar geleden verkeeg Talpa TV BV de tv-rechten voor 35 miljoen per seizoen. De bedoeling is de wedstrijden terug te brengen op Nederland 1 waarbij de uitzendingen op zondagavond om 19 uur weer te zien zullen zijn bij Studio Sport in een uitzending van 60 minuten. De NOS zal de uitzendingen met vooral bestaande presentatoren brengen. Voorafgaand daaraan zal om 18 uur met overig voetbal en sport komen. Voor de uitzendrechten van live voetbal om 18 uur op zondagavond hebben zich geen gegadigden gemeld, waardoor deze komt te vervallen (is nu vrijdagavond). Op vrijdagavond en zaterdagavond zullen de samenvattingen van de wedstrijden om respectievelijk 22:30 en 22:45 uur worden uitgezonden. Analyses blijven in Studio Voetbal, zondagavond laat. De rechten zijn voor vijf jaar verkocht. De komst van het voetbal bij de landelijke publieke omroep betekent dat er geen programma-onderbrekende reclame meer bij de uitzendingen zijn. Thans zendt RTL Nederland het voetbal nog uit.

NOS-directeur Gerard Dielessen zegt desgevraagd dat de uitzendingen niet ten koste gaan van het nieuws of sport-deel en dat deze betaalt worden uit de begrotingen van NOS-RTV zonder dat de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting oftewel de Nederlandse Publieke Omroep hoeft bij te springen. Toch heeft de NOS duidelijk gemaakt dat ze wellicht prioriteiten zal moeten stellen, als het bijvoorbeeld gaat om de Champions League rechten die over een jaar worden aanbesteed. Alhoewel de NOS hoopt dat de kosten daarvan – net als de Eredivisie – dalen, erkent ze dat daar een prioriteitenafweging gemaakt moet worden. Volgens NOS-mediadirecteur Jan de Jong is de Studio Sport vrij om zelf de volgorde te bepalen van de samenvattingen. Eredivisie CV wierp de suggestie die Talpa TV BV in het verleden gaf over dat op basis van het uitzendcontract een bepaalde volgorde gevolgd diende te worden, verre van zich, daar was Talpa vrij in. RTL Nederland en SBS Broadcasting BV hebben volgens de betrokkenen tot het laatst meegedaan met een bieding, waarbij deze niet per se in hard geld een bod hebben gedaan.

Voor de liverechten hebben de eredivisieclubs besloten de exploitatie zelf ter hand te nemen. Biedingen van Liberty Global’s Chello Media (Sport1), Tele2, Koninklijke KPN NV en het consortium Footbal4All (bestaande uit Zesko Holding en Canal Digitaal Satelliet) zijn daarbij afgewezen. Football4all bood een garantie van 45 miljoen euro voor de rechten inclusief samenvattingen, waarbij dit zou oplopen tot zicht op verdubbeling, HD-uitzendingen en interactie aangeboden zou worden. Middels een nog bekend te maken merk zullen de voetbalclubs de komende vijf jaar een aanbod via alle infrastructuren willen ontwikkelen.

Thomas Notermans, woordvoerder van Talpa Media Holding NV, 3 jaar geleden ook de woordvoerder van de toen verkrijgende rechtenhouder Talpa zegt desgevraagd dat het volgens hem logisch was dat het zo zou lopen. “Het was geen verassing,” aldus Notermans. Notermans vindt de wijze waarop de NOS en de landelijke publieke omroep in uitzendingen gisteravond aandacht besteedde aan de terugkeer van de samenvattingen bij de publieke landelijke omroep wel ‘belachelijk’. “Alsof het niet om 19 uur werd uitgezonden,” aldus Notermans, die wel snapt dat er mensen blij zijn, maar zich met name ergererde aan de Pauw&Witteman-uitzending van de VARA/NPS waar ‘geen kritische vraag’ werd gesteld, aldus Notermans. Notermans wijst er op dat het destijds een voorwaarde was dat het programma op zondagavond 1,5 uur zou duren (initieel 2 uur), dat alleen over eredivisievoetbal ging..

Eigen aanbod

De komende maand gaan de Eredivisieclubs daartoe in overleg met distributeurs. Eredivisie CV heeft een garantiestelling van 63 miljoen euro voor de eerste drie jaar beloofd aan de clubs die middels leningen zouden worden vergeven. De voetbalclubs hebben hiertoe met een aantal banken overleg over, waarbij de liverechten als onderpand aan de banken worden vergeven. Endemol zal optreden als strategische partner. Het is nog onduidelijk of Eyeworks de produktie zal doen. Tot de exploitatie van de live voetbalrechten zal een bedrijf worden opgezet waar strategische partners ook in kunnen deelnemen. Volgens Alex Tielbeke directeur Eredivisie CV, is het de bedoeling dat bij de start van de voetbalcompetitie het nieuwe live aanbod 300.000 abonnees zal verkrijgen. Thans heeft Tele2 Voetbal in totaal circa 400.000 abonnees. Aan het einde van de vijf jaar dient het aantal op 600.000 tot 700.000 te zijn opgelopen. Eredivisie CV stelt dat de andere biedingen onvoldoende garanties hadden opdat het voetbal via alle platforms beschikbaar zou zijn. Eredivisie CV stelt verder dat het een marktontwikkeling is dat de substantiele bedragen nu uit het livedeel moeten komen ten opzichte van voorheen de samenvatrechten. Desalniettemin staat de Eredivisie CV volledig achter het besluit van 3 jaar geleden de rechten aan Talpa TV BV te gunnen, waarbij niet bevroed kon worden dat deze zender zou stoppen. Gradus Vos woordvoerder van Zesko Holding zegt mede namens Canal Digitaal Satelliet teleurgesteld te zijn maar dat nu van begin af aan moet worden onderhandeld over de doorgifte via de kabel. Volgens Vos lag er van zijn zijde uit een mooi bod. Footbal4All stelt verder dat in 20 jaar tijd niemand er in is geslaagd een succesvol model in Nederland op te zetten voor betaaltelevisie met live voetbal als premiumprodukt. Bert Holtkamp zegt namens Liberty Global’s ChelloMedia (Sport1) dat het ‘van groot belang is dat bestaande abonnees zo snel mogelijk bevestiging krijgen of ze de combinatie van Sport1 en live Eredivisie-voetbal kunnen blijven afnemen.’ Liberty Global stelt verder dat in haar optiek Sport1 en de Eredivisie CV zich daar terdege van bewust is en de komende periode gebruikt wordt om tot ‘afspraken’ te komen en alle vertrouwen heeft in een ‘positief resultaat’.
De voetbalclubs hebben het besluit unaniem genomen met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Een van de redenen om niet voor de Zesko/Canal digitaal Satelliet optie te kiezen was dat de clubs de waarde van hun voetbal zagen verminderen als het breder beschikbaar zou komen; de clubs willen liever dat hun live voetbal een premiumprodukt blijft.

Koninklijke KPN NV zegt desgevraagd verheugd te zijn dat er de Eredivisie met een eigen aanbod komt en zegt desgevraagd dat dit overeenkomstig is met eigen ideeën en is geinteresseerd om de concepten met Eredivisie CV door te nemen. Een woordvoerster wil niet ingaan op wat het eigen bod van KPN is geweest.

Over circa een maand moet duidelijk worden wat het aanbod zal worden bij welke distributeurs voor de kijkers van het livedeel. Het live-aanbod zal overigens ook uit een nader bekend te maken entertainmentaanbod bestaan. De vrouwenvoetbalrechten zijn niet verdeeld door gebrek aan belangstelling.

“Zesko Holding en Canal Digitaal Satelliet wilden live voetbal in pluspakket”

In het bod van Zesko Holding en Canal Digitaal Satelliet op de liverechten voor het eredivisievoetbal was opgenomen dat de wedstrijden van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie in het digitale kabeltv-pluspakket zou worden opgenomen van Ziggo. Ziggo is de nieuwe merknaam van Zesko Holding die per 16 mei de merknamen Casema, @Home en Multikabel zal vervangen. Oorspronkelijk was ook voorzien om de samenvatrechten om 19 uur alleen voor de pluspakketkijkers beschikbaar te stellen, maar hier zou op zijn teruggekomen. Het pluspakket van Casema/Multikabel/@Home kost thans 9,95 euro per maand extra bovenop het reguliere geharmoniseerde tarief van 15,90 euro per maand. Het zou voor het eerst in Nederland zijn dat de liverechten aldus niet meer middels apart ‘premium’ kanalen beschikbaar zouden komen. Zesko Holding zou naar verluid op deze wijze het voetbal breder beschikbaar hebben willen stellen en tegelijkertijd de interesse voor haar digitale pluspakket willen verhogen.

Met name de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zou volgens welingelichte kringen van DutchMedia fel gekand zijn tegen deze constructie omdat ze de waarde voor haarzelf van de samenvatrechten hebben zien dalen, aangezien het digitale pluspakket in te veel huishoudens beschikbaar zou zijn en ze zich niet kon verenigen met het oorspronkelijke idee  om de 19 uur zondagavondsamenvattingen eerst via het pluspakket te laten uitzenden en pas na 20 uur via het ‘open net’. Zesko Holding telt thans 834.000 digitale kabelabonnees waarvan circa de helft een pluspakket heeft. Hoe met UPC zou zijn omgegaan is onduidelijk. Betrokken partijen wilden op voorhand geen commentaar geven op de situatie. Vanavond maakt de Eredivisie CV bekend of en aan wie de rechten zullen worden gegund.

ARTE niet meer analoog beschikbaar via Zesko Holding (Ziggo); binnenkort niet langer analoog bij Casema

De Frans/Duitse publieke culturele zender ARTE is niet langer beschikbaar voor analoge doorgifte via de grootste kabelaar van Nederland die 3,28 miljoen huishoudens bedient. ARTE wordt thans in het Casema-gebied in een groot aantal huishoudens analoog via de kabel uitgezonden. Zesko Holding – waar Casema, Multikabel en @Home onderdeel van zijn en die per 16 mei de merknaam Ziggo zal dragen – biedt de zender thans digitaal alleen aan tegen extra betaling in het ‘digitaal totaal’ aanbod. Ontvangst van ARTE kost digitaal via de kabel 9,95 euro extra per maand, oftewel in totaal 25,85 euro per maand. Overigens is Zesko/Ziggo voornemens om voor klanten die geen ander produkt afnemen deze zomer een extra bijdrage voor de smartcard in te voeren, waarmee ontvangst van ARTE straks (per maand) 27,10 euro per maand zal kosten. ARTE stelt dat besloten is tot wijzigingen in haar distributiebeleid om “de beschikbaarheid van de zender voor meerdere jaren zeker te stellen via digitale kabeldoorgifte”. Volgens de zender is de afspraak in samenspraak en in overleg met exploitant Zesko tot stand gekomen. Een woordvoerder van Zesko Holding bevestigt dit.

ARTE was tot nu toe dankzij adviezen van programmaraden veelal te zien via het analoge basispakket in steden als Den Haag en Utrecht.  In het @Home-gebied was de zender helemaal niet analoog te zien en bij Multikabel verdween ARTE analoog op 1 januari 2007. Na de implementatie van de nieuwe televisie-adviezen van de desbetreffende programmaraden zal de Frans/Duitse culturele zender analoog verdwijnen. Dit zal geleidelijk gaan en niet ineens. Bij UPC blijft ARTE wel beschikbaar voor analoge kabeluitzending. Vorig jaar leidde het vervangen van ARTE door de homeshopzender LiveShop in o.a. Amsterdam bij UPC als gevolg van het niet adviseren van ARTE in het basispakket, tot protesten bij kabelkijkers. Zo heeft ARTE zich voor de periode 1 juli 2008 tot 1 juli 2009 bij UPC in Amsterdam beschikbaar gesteld voor analoge kabeluitzending. De APR Amsterdam heeft daarop in een conceptadvies ARTE geadviseerd in kanaaldeling met Podium TV.

Linda Brouwers, adviseur voor ARTE zegt desgevraagd dat er een dilemma was bij de zender over de analoge uitzendingen. ARTE wordt alleen in het geval van adviezen voor het wettelijk basispakket analoog uitgezonden op de kabel. De zender heeft voor de digitale distributie (via het totaal pluspakket) overeenstemming met Zesko Holding, al streeft de zender naar digitale standaardpakketdistributie. Er is de afgelopen jaren veel discussie geweest over de auteursrechtenvergoedingen van publieke buitenlandse zenders (BBC 1, BBC 2, ARD, ZDF, WDR, France 2 e.d.) op de kabel. Daarbij lag de positie van ARTE moeilijk.

ARTE heeft de betrokken programmaraden inmiddels persoonlijk ingelicht over haar besluit geen toestemming meer te geven voor analoge uitzending in het Zesko Holding-werkgebied. Aangezien het om een ‘basispakket’ kanaal gaat, is het aan programmaraden om daar een ander kanaal toe te adviseren. ARTE is via satelliet zonder abonnementskosten free-to-air te ontvangen.

RTL Group: lichte winstgroei voor tv-activiteiten in Nederland; Radio 538 in vierde kwartaal 10 miljoen euro EBITA winst

RTL Group SA heeft in 2007 een lichte winstgroei gemaakt in Nederland. Het Luxemburgse mediabedrijf van het Duitse Bertelsmann AG boekte over 2007 een televisie-omzet van 389 miljoen euro; dit is 11,8 % meer dan 2006. De winst voor belasting, rente en ammortisatie voor RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 bedroeg 69 miljoen euro, dat is 1,5 % meer dan 2006. In 2006 was de winststijging hiervan nog 25,9 %. Onduidelijk is hoe de verdeling is tussen interactieve diensten en de televisiereclame-omzet in de tv-cijfers, aangezien geen onderscheid is gemaakt daarin, terwijl dat wel over 2006 geschiedde. Over interactieve diensten behaalde de Nederlandse tak van RTL Group SA in 2006 een omzet van 24,9 miljoen euro met een EBITA-winst van 12,2 miljoen euro. Vermoedelijk is dit fors gedaald als gevolg van het einde van de belspellen in 2007. In 2006 bedroeg de televisiereclame-omzet 324,1 miljoen euro met een EBITA-winst van 55,8 miljoen euro. Het cijfer over 2007 is niet bekend gemaakt.
Uit de cijfers blijkt wel dat RTL Nederland met name in de tweede helft van 2007 haar dalende winsten uit de eerste helft van 2007 heeft goedgemaakt. Over de eerste helft van 2007 boekte het bedrijf over haar Nederlandse tv-activiteiten een omzet van 189 miljoen euro bij een EBITA-winst van 27 miljoen euro (27 % minder dan over dezelfde periode in 2006); in de tweede helft van 2007 bedroeg dit cijfer 200 miljoen euro met een EBITA-winst van 42 miljoen euro. Op 18 augustus staakte Tien haar uitzendingen, opdat een aantal programma-onderdelen over werden overgeheveld naar RTL 4, RTL 5, RTL 7 en het nieuw gelanceeerde RTL 8. RTL Nederland was in 2007 weer een speler met dominante marktmacht in de televisiereclamemarkt: volgens RTL Group SA bedroeg het percentage dat RTL Nederland daarin innam 40,4 % in 2007 (dit was 37,9 % in 2006).

Radio 538, onderdeel van RTL Group SA, boekte in het vierde kwartaal een winst voor belasting, rente en ammortisatie van 10 miljoen euro bij een omzet van 19 miljoen euro. RTL Group SA nam de radiozender over als onderdeel van een deal met Talpa Media Holding NV, die in ruil daarvoor een belang van 26,3 % verkreeg in RTL Nederland. Het is voor het eerst dat voor Radio 538 actief resultaten worden geopenbaard. Radio 538 verkrijgt 28 % uit de reclameradiomarkt; in 2006 was dit nog 30,8 %.

De totale Nederlandse activiteiten van RTL Group SA beschouwend, boekte het bedrijf een omzet van 408 miljoen euro in 2007 tegen 350 miljoen euro in 2006 met een EBITA-winststijging van 21,4 % tot 85 miljoen euro, dat door de overname van Radio 538 wordt veroorzaakt. Het effect van de overname zal ook in het cijfer van 2008 merkbaar zijn, het eerste volledige boekjaar dat Radio 538 onderdeel is van RTL Group SA. RTL Group SA verkreeg in de eerste helft van 2007 ook nog een bedrag van 6 miljoen euro vanwege het afnemen van de FM-etherfrequenties van RTL FM die in 2003 onterecht waren toebedeeld aan RTL Nederland.

Geheel RTL group SA maakte een omzet van 5,707 miljard euro (1,2 % meer dan 2006) met een netto winst van 674 miljoen euro, waarbij de nettowinst daalde met 39,3 % tot 674 miljoen euro bij een stijgende EBITA winst van 5,5 % (898 miljoen euro), vanwege een ccorrectie op de goodwill en hogere belastingen. De grootste winststijging werd behaald bij produktiemaatschappij FremantleMedia (20 %).