BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four en BBC HD bij KPN-televisieprodukten

BBC Worldwide Channels en Koninklijke KPN NV hebben een overeenkomst gesloten waardoor de voor het Verenigd Koninkrijk bedoelde publieke BBC-zenders bij KPN te zien zullen zijn. Tot op heden heeft de publieke omroep BBC de beschikbaarheid van haar zenders beperkt tot alleen de gevestigde kabelexploitanten; via satelliet zijn de zenders overigens ook te ontvangen dankzij ongecodeerde uitzending via de Astra2-positie; de BBC heeft zich altijd verzet tegen promotie hiervan. KPN zal BBC One en BBC Two uiterlijk in december toevoegen aan het Digitenne van KPN-aanbod. Wat dit voor de uitzending van BBC Entertainment via Digitenne van KPN betekent, wil een woordvoerster niet prijsgeven, evenmin op welke wijze frequentietechnisch BBC One en BBC Two zullen worden uitgezonden en of dit consequenties heeft voor de Digitenne-uitzending van andere kanalen, gezien het beperkte spectrum. BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four en BBC HD zullen via het IPTV-produkt van KPN worden aangeboden, eveneens uiterlijk in december. De exacte lanceermomenten wil KPN nog niet prijsgeven. Sinds het ontstaan van het Digitenne-produkt evenals het IPTV-produkt, tracht KPN (en voorganger Digitenne voor Digitenne) de voor het Verenigd Koninkrijk bedoelde publieke BBC-zenders aan te bieden. Tot nu toe was er een de facto contractsmonopolie met kabelaars. BBC Worldwide Channels wilde niet ingaan op vragen over de achtergronden waarom de BBC-zenders nu ineens wel beschikbaar zijn. Digitenne van KPN kondigde overigens gister voor het eerst een daling aan van het aantal primaire klanten; de dienst verloor 4.000 klanten in het vierde kwartaal van vorig jaar en telde op 31 december jl. 895.000 abonnees. Het KPN Interactieve TV-produkt stijgt in populariteit verder door en telt thans 302.000 abonnees (57.000 meer dan in het derde kwartaal van 2010). In totaal bedient KPN 1,197 miljoen tv-huishoudens en is daarmee na Ziggo en UPC de derde tv-operator van Nederland.

OPTA: Meerderheid kabelkijkers is digitaal

De meerderheid van de Nederlandse kabelhuishoudens heeft de beschikking over digitale kabeltelevisie. Dit blijkt uit de structurele marktmonitor van toezichthouder OPTA.     OPTA rapporteert altijd achteraf over de marktsituatie en in dit geval over de situatie van 30 september jl. Toen waren er volgens OPTA 2,789 miljoen digitaal/analoge kabelhuishoudens en 2,577 miljoen exclusieve analoge kabelhuishoudens. Op 30 juni jl. was het aantal exclusieve analoge kabelhuishoudens nog hoger dan het digitaal/analoge cijfer. Op basis van de OPTA-cijfers kijkt 71,2 % van de Nederlandse huishoudens via de kabel op 30 september jl. Dit was op 30 juni jl nog 72,9 %. Bij de grootste kabelexploitant Ziggo was op 30 september jl. 55,9% van de klanten digitaal/analoog; bij UPC was dit 44,9 %.

Op 30 juni jl. had 75,2 % van de huishoudens die een kabelabonnement kan nemen, daadwerkelijk een kabelabonnement. Hoeveel dat getal op 30 september jl. was, is niet bekendgemaakt, aangezien deze cijfers alleen halfjaarlijks bekend worden gemaakt. Bij Ziggo had 75,2 % van de potentiele klanten op 30 september jl. een abonnement, bij UPC was dot 68,5%.OPTA wil desgevraagd niets zeggen in commentaar op de cijfers. Zoals bekend werkt OPTA aan een nieuwe marktanalyse waarin een mogelijke nieuwe regulering van de kabelsector wordt bezien nadat de vorige marktanalyse door College van Beroek voor het Bedrijfsleven werd vernietigd.

M7 Group (Canal Digitaal) schrapt een Nederlandse transponder op 19,2 Oost, 23,5 Oost nog belangrijker; BVN verhuist op Astra1

M7 Group SA, de operator van o.a. het merk Canal Digitaal schrapt de komende maanden een van drie voor Nederland bedoelde ‘eigen’ transponders op de belangrijke Europese satellietpositie Astra 19,2 graden Oost. Zoals langer het geval is, migreert M7 Group daarbij zenders van de 19,2 graden Oost-positie (Astra1) naar de 23,5 Oost-positie (Astra3). Enkele zenders worden herplaatst op de Astra1. Per 1 maart zullen de Film1- en Sport1-zenders, alsmede die van Eredivisie Live naar de 23,5 Oost-positie zijn gemigreerd, en daarbij de overgang hebben gemaakt naar MPEG4. Film1.1, Sport1 Live en Eredivisie Live zijn vanaf 1 maart alleen nog met de Hoge Definitie-versie beschikbaar voor satellietkijkers. BVN, de publieke tv-zender voor Nederlandstaligen buiten Nederland/Vlaanderen zal per 1 april verhuisd zijn naar 12515 GHz H, waar deze sinds enkele weken op uitzendt. BVN zegt bij monde van netmanager Rene van Baaren dat deze door de situatie bij M7 Group verplicht dient te verhuizen. Volgens Van Baaren is in goed overleg daar een ruime overgangstermijn voor afgesproken opdat een campagne daartoe gestart kan worden en BVN-kijkers afdoende tijd hebben om over te schakelen. De BVN-uitzending op de Astra1 is de primaire Europese uitzendpositie voor de enige Nederlandstalige free-to-air zender op satelliet met een landelijke programmering.

Andrei Noppe, verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten van M7 Group zegt dat het vrijmaken van een transponder op de 19,2 graden Oost het voor M7 Group mogelijk maakt om te bezien of deze transponder voor bijvoorbeeld AustriaSat (Oostenrijks pakket van M7 Group) kan worden gebruikt of dat deze ‘terug’ wordt gegeven aan SES Astra, gezien de grote algemene vraag op de Astra1-positie. M7 Group zet in op uitbreiding van het zenderaanbod op de Astra3, nu het aldaar 5 transponder huurt en daarbij steeds vaker over aan het gaan is naar MPEG4. Volgens Noppe biedt het bedrijf klanten gunstige voorwaarden bij een overstap naar MPEG4, en worden er sowieso geen nieuwe ontvangers zonder MPEG4 verkocht. De uitzendingen op de Astra3 in MPEG4 bieden volgens de satellietoperator een efficientere manier om een breed aanbod te kunnen bieden voor klanten. Andrei Noppe stelt dat met de overgang naar Hoge Definitie (HD) een volgende stap wordt gezet. Noppe benadrukte dat het zeker niet de bedoeling is om binnenkort ook de ‘grote’ zenders als Nederland 1, RTL 4 en SBS 6 te vervangen door HD-versies. Noppe verwacht dat dat nog jaren en jaren zal duren voordat dat het geval is. Wel zullen Omroep Zeeland TV en TV Drenthe in het voorjaar – mede om financiele redenen overgaan in MPEG4. Voor de regionale publieke zenders is duidelijk dat daarnaast TV Noord, TV Oost, TV Gelderland en Omrop Fryslan TV in MPEG2 zullen blijven uitzenden. De toekomst van L1 TV, Omroep Brabant TV, TV Noord-Holland en TV Rijnmond op satelliet moet voor het eind van deze maand duidelijk worden, volgens Noppe. Vooralsnog blijft het wat betreft de regionale publieke radiozenders bij Radio Oost en Radio Gelderland. De M7 Group verantwoordelijke stelt dat het ook voor de zenders die overwegen te stoppen met satellietuitzendingen en waarmee geen overeenstemming is (thans neemt M7 Group de kosten hiervan voor haar rekening), een slechte zaak zou zijn, als er geen overeenstemming zou komen zowel voor de omroepen zelf als voor de kijkers.

M7 Group (Canal Digitaal): ‘willen best bij geschillencommissie, niet bij die van de kabel’; ombudsman: ‘waar een wil is, is een weg’

M7 Group SA, de operator van het merk Canal Digitaal zegt bij monde van de voor Nederland verantwoordelijke Andrei Noppe ‘best bij een geschillencommissie’ te willen, maar ‘niet bij de geschillencommissie voor de kabel. Die geschillencommissie is wat ons betreft vooral bedoeld voor partijen die aangesloten zijn bij NLkabel (kabelexploitanten)’. Noppe zegt dit in vraag op een reactie naar aanleiding van kamervragen van Sharon Gesthuizen (SP) die deze vlak na open brief van de Stichting De Ombudsman stelde.

Stichting De Ombudsman stelt in die brief aan minister Maxime Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie dat er een verplichting komt voor M7 Group SA om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Daarbij verwijt De Ombudsman M7 Group dat er regelmatig klachten binnenkomen die gaan over ‘service en administratie’ aangaande de produkten die onder de merknaam Canal Digitaal worden verkocht en waarbij M7 Group niet zou reageren op brieven en klagers afsluit. Volgens Contijn van Marle die de zaken met betrekking tot M7 Group bij Stichting de Ombudsman afhandelt, gaat het om jaarlijks 60 tot 70 klachten. Van Marle zegt dat er afdoende mogelijkheden zijn voor M7 Group om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. “nu moeten mensen als ze er niet uitkomen in feite naar de rechter. Wij zijn er niet voor om klachten door te spelen naar M7 Group die ze – omdat ze van ons komen – afhandelen. Wij maken ons zorgen als je kijkt naar de aard van de klachten die binnenkomen. Als M7 Group de wil heeft zich aan te sluiten bij een geschillencommissie, dan hadden ze dat allang gedaan” Er is een geschillencommissie voor de kabel (CAI), electronische communicatiediensten, en er is een geschillencommissie voor telecommunicatie. In de optiek van Van Marle hebben veel klanten van M7 Group die problemen hebben, doordat de kabel geen optie is, en IPTV veelal niet binnen handbereik ligt, geen andere keuze voor een breed aanbod aan televisiediensten, waardoor ze aangewezen zijn op het Canal Digitaal-produkt van M7 Group. Van Marle stelt dat M7 Group een bedrijf is die pas in beweging komt als dit min of meer verplicht wordt vanuit de regelgeving. De SP heeft nu in navolging van de Ombudsman gevraagd of de minister M7 Group kan verplichten zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Andrei Noppe zegt namens M7 Group dat deze de antwoorden van de minister afwacht en wijst er op dat de klachten die De Ombudsman heeft doorgespeeld worden opgelost. M7 Group ontkent dat het bedrijf alleen bij regelgeving gestes doet richting de klanten. Daarbij wijst het op zenderuitbreidingen, service op internet, aanbiedingen om nieuwe ontvangers te kunnen afnemen en meer. Toch heeft M7 Group de opzegtermijnen (naar een maand) en de kosten voor het bellen naar de servicelijnen pas aangepast nadat dit wettelijk verplicht werd. Alhoewel het aantal klachten dat De Ombudsman krijgt relatief klein is ten opzichte van het totale abonneebestand, stelt De Ombudsman dat dit waarschijnlijk flink zou groeien als De Ombudsman zou oproepen tot het indienen van klachten over het produkt Canal Digitaal.