TMF vanaf maandag alleen op internet; UPC-zenders Music Zone waaronder Slam!TV (even) weg

TMF zal vanaf komende maandag alleen op internet te zien blijven. Alleen op deze wijze zijn programma’s als SuperChart en de DagTop 5 nog te zien. MTV Networks, eigenaar van TMF is nog in gesprek met de verschillende televisiedistributeurs om te komen tot een overeenkomst waarbij TMF als ‘interactief’ digitaal televisiekanaal zal terugkeren via de digitale platforms van bijvoorbeeld UPC, Ziggo en KPN. Deze gesprekken hebben tot nu toe nog niet geresulteerd in een nieuwe overeenkomst. TMF NL, TMF Pure en TMF Dance blijven daarbij als themakanalen via de extra pakketten wel beschikbaar, behalve bij UPC waar alleen TMF NL beschikbaar blijft. Het hoofdkanaal van TMF maakt per maandag plaats via analoge en digitale pakketten opdat Kindernet opnieuw kan uitzenden. Sinds begin dit jaar zendt Comedy Central vanaf 15 uur op het voormalige TMF-kanaal uit. Het themakanaal TMF NL dat zowel bij UPC als Ziggo evenals KPN Interactieve TV te zien blijft via pluspakketten zal net als voorheen (onveranderd) alleen Nederlandse muziek blijven uitzenden.

UPC

UPC stopt vanaf 1 april met de uitzending van TMF Pure, TMF Dance, Slam!TV, Trace Tropical, Karaoke TV, Xite on Demand en 15 zenders van de non-stop audiodienst XLNT. Dit is een gevolg van het einde van het optiepakket MusicZone. UPC is met genoemde operatoren niet tot overeenstemming gekomen tot contineurende uitzending van genoemde zenders in andere pakketten per 1 april.

Muziekzenders als TMF NL, VH1, MTV Brand New, Xite en Mezzo blijven wel beschikbaar via het zogeheten Royaal pakket bij UPC. Met betrekking tot Slam!TV is UPC in onderhandeling aangezien een aantal programmaraden de zender voor analoge uitzending heeft geadviseerd. Slam!TV zal naar verwachting per 1 juli ook digitaal terugkeren bij UPC, waarschijnlijk in het royaal-pakket

In memoriam: Martinus Sake Banga: 31 december 1950 – 30 maart 2011

Martin Banga. “Het moet niet gekker worden”, “Onzin”, “Je blijft mij verbazen,” “Je let, als altijd, erg op; bedankt!” Het zijn voor mij uitspraken die horen bij Martin Banga. De man die met hart en ziel zich inzette voor de landelijke commerciële radiobranche. NEE riep ik uit toen ik het bericht verkreeg over zijn heengaan. Waarom?!

Zijn tweede naam (Sake) onthult zijn eigenlijke afkomst: Martin Banga was geboren in Leeuwarden; hij was destijds in positieve zin verrast dat ik achter zijn tweede naam was gekomen die wel met de aanduiding ‘S’ veelal werd aangegeven.

Martin Banga was bijna altijd als eerste op de hoogte van zaken als het om mediapolitiek ging. Meestal nog eerder dan betrokken politici zelve. Hij had een heel goed netwerk en wist zeer goed voor de ‘zaak’ waar hij werkte op te komen. Martin Banga was lid van de Partij van de Arbeid en voor die partij in de periode van 1982 tot 1990 raadslid en wethouder in Huizen; in 2006 stelde hij zich nog verkiesbaar op een niet zo hoge positie op de kandidatenlijst. Het creëerde tussen mij en Martin een band; ondergetekende is ook actief in het lokaal bestuur (voor een onafhankelijke lokale partij) en ook in de media actief. Banga kon dat overigens goed scheiden en met respect erover spreken.

De combinatie van het zeer goed op de hoogte zijn van wat er speelt met het strategisch inzicht dat Banga had, maakte hem een voor de commerciële radiosector uitstekende strateeg. Banga kon wel eens fel van leer trekken, maar deed dat altijd op vrij beschaafde wijze. Het ging hem duidelijk om het strategisch spel, om op te komen voor de zaak. Banga maakte deel uit van de directie van Sky Radio Group, zag het bedrijf vanaf 1996 groeien en kon – gezien zijn blijvende positie in de directie – rekenen op steun van de oud-eigenaar/aandeelhouder News Corp, maar ook de huidige eigenaar/aandeelhouder Telegraaf Media Groep NV. Banga speelde dankzij zijn voorzitterschap en bestuurslidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (NVCR) de afgelopen 15 jaar een cruciale rol voor alle landelijke commerciële radiozenders en met name op het frequentiedossier.

Alles wat met distributie te maken heeft, en dus de levenslijn van de radiozenders ging Martin Banga aan het hart. Of hij nu op vakantie was of niet, of hij nu wellicht verzwakt was of niet. Martin Banga kwam over als oprecht mens, geïnteresseerd, menselijk en vrij warm overkomend.

Nadat ik hem kort geleden telefonisch sprak nadat hij enige noodgedwongen iets minder werkte, leek het alsof het weer goed ging. Het was duidelijk dat Banga niet bezig was ziek te zijn, maar bezig was te leven. Hij klonk toen wel anders dan normaal, maar zowel in het frequentiedossier als voor zijn gezondheid strijdbaar. Ik sprak daarover met hem, had met hem te doen, het voelde als delicaat.

We zouden elkaar later nog spreken over het frequentiedossier. Ik zal Martin Banga missen, iemand die ik nagenoeg mijn hele carrière sinds 1997 heb mogen kennen. Zeer veel sterkte voor familie en collegae.

David de Jong

Koninklijke KPN NV stopt met KPN Mobiel TV; frequenties naar Digitenne van KPN

Koninklijke KPN NV stopt per 1 juni met haar KPN Mobiel TV-aanbod die ze via DVB-H uitzendt. Volgens KPN is ‘DVB-H uiteindelijk niet de wereldwijde standaard geworden’ voor mobiele televisie.  Op 4 juni 2008 startte KPN met de dienst, toen met het idee om 10 zenders voor 9,95 euro per maand via de mobiele telefoontoestellen aan te bieden. KPN stelt nu dat er circa 20.000 abonnees zijn geworven. Nokia, Samsung en LG hebben toestellen op de markt gebracht met deze functionaliteit. Het aanbod van KPN was alleen tegen betaling beschikbaar waarbij o.a. Nederland 1, 2 en 3, RTL 4, sBS 6, DisneyXD/Veronica en Nicktoons worden aangeboden. Speciaal voor deze dienst werd ook de nieuwszender RTL 24 in het leven geroepen door RTL Group evenals de erotische optiezender Adult XXX van IceMobile. Ook Eredivisie Live wrd als optie voor Mobiel TV-klanten aangeboden.

KPN stelt dat dankzij de opkomst van smartphones en snellere mobiele internetverbindingen video op mobiele telefoontoestellen een toekomst houdt, maar dat dit thans meer ‘op aanvraag’ is. KPN zegt op termijn te verwachten dat lineaire televisie ook zal worden aangeboden via mobiel internet.

De frequenties van het DVB-H netwerk zullen opnieuw (zoals voor juni 2008) worden gebruikt voor Digitenne van KPN en daarmee terugvallen in de DVB-T modulatie. Op deze wijze klan KPN een multiplex meer gebruiken voor haar betaalde DVB-T dienst. KPN gebruikt thans 3 frequentienetwerken voor 21 tv-zenders en 10 radiostations (de publieke landelijke omroep NPO heeft een eigen frequentienetwerk waarop deze free to air uizendt). KPN kondigde eerder aan BBC 1 en BBC 2 via Digitenne van KPN te zullen uitzenden. Dit zal per 1 juni aankomende het geval zijn. Onduidelijk is nog hoe KPN om zal gaan met de vrijkomende multiplex.

Sky Radio, Radio Veronica, Q-Music en Radio 538: fors lagere vergoedingen FM-licenties per 1 september

Minister Maxime Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft vandaag bekend gemaakt hoeveel Sky Radio, Radio Veronica, Q-Music en Radio 538 zullen moeten betalen om per 1 september te kunnen blijven uitzenden op hun kavels. Verhagen zei vorig jaar toe de marktwaardes die eerder door SEO Economisch Onderzoek met medewerking van Sweder van Wijnbergen waren onderzocht, nader te onderzoeken waarbij ook een consultatie heeft plaats gevonden. DutchMedia heeft deze stukken nader bestudeerd.

De waardes

Sky Radio dient voor de komende zes jaar 25,726 miljoen euro te betalen; dat is 3,675 miljoen euro per jaar. Dat is circa de helft van wat Sky Radio thans betaalt voor het zogeheten A1-kavel. In de oude voorstellen zou Sky Radio 6,167 miljoen betalen.
Radio Veronica – net als Sky Radio geconsolideerd onderdeel van de Telegraaf Media Groep NV – zal 20,385 miljoen euro moeten betalen; gemiddeld 2,91 miljoen euro per jaar; fors minder dan de huidige 4,49 miljoen euro en ook fors minder dan de eerder voorgestelde 5,167 miljoen euro per jaar.
Q-Music – onderdeel van de Persgroep – zal 26,935 miljoen euro moeten betalen; 3,848 miljoen euro per jaar gemiddeld; terwijl dat thans 10,72 miljoen is. Ook het te betalen bedragen bij Q-Music is fors lager dan de eerder voorgestelde 6,283 miljoen per jaar. Toch blijft Q-Music de meest betalende radiozender.
Radio 538 – geconsolideerd onderdeel van RTL Group SA – zal 26,581 miljoen voor 6 jaar betalen; 3,797 miljoen per jaar. Radio 538 betaalt fors minder dan thans het geval is (7,79 miljoen gemiddeld per jaar) en ook fors minder dan eerder voorgesteld (6,08 miljoen euro gemiddeld per jaar).

Voor het nog te verdelen A7-kavel (ex-Arrow Classic Rock, ex-Caz, ex-Yorin FM) staat een bedrag van 21,954 miljoen euro, gemiddeld 3,136 miljoen euro per jaar; oorspronkelijk washier door RTL destijds ten behoeve van het toenmalige Yorin FMgemiddeld 4,875 miljoen euro op geboden, maar dit station is uiteindelijk ter ziele gegaan.

Voor de verlenging van de overige landelijke radiostations waaronder Slam!FM, BNR Nieuwsradio, 100%NL en de regionale commerciele radiozenders hoeft geen vergoeding betaald te worden. In de optiek van minister Verhagen en SEO Economisch Onderzoek kennen deze zenders een verplicht format of hebben een beperkt bereik ‘waardoor marktwaarde beperkt is’. De landelijke radiostations worden verplicht om in DAB/DAB+ uit te zenden en in september 2015 80 % technisch bereik daarmee te hebben met hun netwerken.

Radio 538 reageert direct positief

De commercieel best beluisterde landelijke zender Radio 538 heeft direct gereageerd met een een specifieke dankzegging voor Maxime Verhagen die algemeen directeur Jan Willem Bruggenwirth voor zijn ‘daadkracht’ prijst. Volgens de RTL-dochter zijn de discussies ‘goed geweest’ voor zowel het ministerie van Economische zaken, landbouw en Innovatie alsmede de radiobranche.

Achtergrond waardebepalingen

Voor de waardebepaling heeft SEO Economisch Onderzoek alleen cijfers van na 1 juni 2003 gebruikt en failliet gegane radiozenders buiten beschouwing gelaten. Voor het radiostation Radio Veronica ziet SEO Economisch Onderzoek geen belemmeringen om daar een commerciele waardebepaling aan te koppelen, ondanks het format en ondanks de bezwarenvan Sky Radio Group. Ook de digitaliseringskosten om in DAB/DAB+ te gaan uitzenden, speelt daarbij een rol, alsmede andere vooral financiele overwegingen.

De komende periode zal de verdeling van de kavels A7 (ongeclausuleerd) en A8 haar beslag krijgen, alsmede de formele procedure voor de bestaande radiozenders op basis van de genoemde waardebepalingen.

NPO krijgt verlenging DAB-frequentieruimte tot 2017

De Nederlandse Publieke Omroep heeft op 22 februari jl. van de minister van Economische Zaken (Maxime Verhagen, CDA), om niet een verlenging gekregen van haar uitzendlicentie om in DAB uit te mogen zenden tot 1 september 2017 op kanaal 12C. De verlenging is een reactie op een aanvraag die de NPO op 9 maart 2010 heeft gedaan. De NPO is verplicht om per 1 september circa 1,5 miljoen hectare in Nederlnd te bedienen met het minimale verzorgingsniveau van ‘mobiele ontvangst’ en per 1 september 2015 3 miljoen hectare.  De NPO heeft de plicht om tenminste vijf ‘algemene radioprogrammakanalen’ (dat zijn thans Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 4 en Radio 5) uit te zenden, alsmede vier andere publieke radiozenders. De NPO heeft daarbij de plicht deze uit te zenden in een kwaliteit van MPEG2, 192 kbit/s of AAC+ 48 kb/s in stereo (dit laatste is DAB+).

Op dit moment zendt de NPO Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 5, Radio 6, FunX en Radio Top 2000 uit in een kwaliteit van 128 kbit/S MPEG2, en wordt Radio 4 in 160 kbit/s uitgezonden waarbij 24Nieuws in 48 kbit/s (mono) wordt uitgezonden. De uitzendingen zijn voornamelijk geconcentreerd in de Randstad met uitlopers naar Arnhem, Lelystad, Loon op Zand en Mierlo. De landelijke publieke omroep startte op 29 september 2004 met haar DAB-uitzendingen (toen als proef), maar weet door gebrek aan commerciele uitzendingen en gebrek aan interesse bij het publiek nauwelijks luisteraars via dit medium te trekken. De huidige vergunning was per 1 februari 2003 verleend en omvatte de plicht voor de NPO om voor 2006 landelijk met DAB uit te zenden; dit heeft de NPO niet uitgevoerd. De oude vergunning die oorspronkelijk tot 1 september 2010 liep, was verlengd tot 1 september 2011. De NPO nam een afwachtende houding in met betrekking tot de DAB-uitzendingen en koppelde een verdere uitrol aan de introductie van commerciële uitzendingen. Bij de geplande verlenging van etherfrequenties is het de bedoeling dat commerciële omroepen in DAB+ zullen uitzenden. Mobiele Televisie Nederland, licentiehouder van een commerciële digitale multiplex is op dit moment met testuitzendingen bezig in de regio Den Haag (5B) en Hilversum (11A) in de DMB-standaard. Daarbij zendt het opvallend genoeg publieke zenders uit (3FM in DAB en Nederland 2 en Nederland 3 in DMB).

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil kleiner bestuur: politiek moet echter nog beslissen, NPO-Raad van Bestuur per 2013 volledig vacant

De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de concessiehouder van de landelijke publieke omroep, heeft bekend gemaakt dat ze haar besturen wil laten verkleinen. Thans stelt de Mediawet dat de Raad van Toezicht van de NPO ‘ten hoogste’ zeven leden omvat die op voordracht van de minister van OCW, door koninklijk besluit worden benoemd. De Raad van Bestuur van de NPO bestaat volgens de Mediawet uit drie leden waarvoor de minister van OCW een vetorecht heeft, en benoemd worden door de NPO-Raad van Toezicht.

De NPO stelt dat de NPO-Raad van Bestuur terug ‘gaat’ naar twee leden. Hiertoe dient de Mediawet te worden gewijzigd, oftewel de Tweede en Eerste Kamer dienen zich hierover uit te spreken. Het aantal leden van de Raad van Toezicht kan worden verlaagd, als de minister van OCW bij terugtreding van leden geen vervangers benoemt, omdat de Mediawet spreekt over ‘ten hoogste’. Volgens de NPO-leiding zijn de wijzigingen een gevolg van bezuinigingen van de overheid.

In een persverklaring stelt de NPO dat de nieuwe structuur per 2013 ‘zijn beslag’ krijgt en dit gezien moet worden als een ‘eerste stap naar een kleinere NPO-organisatie’.  Hoe en of de kleinere NPO-organisatie er uit zal komen te zien, is onduidelijk.

Ruurd Bierman zal per 1 juni 2013 niet terugkeren in de Raad van Bestuur omdat deze zijn maximale zittingstermijn zal hebben bereikt. In 2012 zal Bierman ‘een andere rol’ krijgen die gericht is op de ‘transformatie’ van het omroepbestel. Cees Vis zal per 1 april aankomende terugtreden wegens ziekte; hij was oorspronkelijk benoemd tot 1 september 2013 en bekleedde de portefeuille financiën & control. Volgens het persbericht blijft Cees Vis lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), terwijl de Mediawet stelt dat tot 16 juli aankomende alleen leden van de Raad van Bestuur zulks kunnen zijn, waarna de minister deze Raad zal benoemen uit vijf tot zeven leden. Cees Vis zal namens de NPO bestuurslid blijven van de Stichting Ether Reclame (STER) en lid van de Raad van Toezicht van het Muziekcentrum voor de Omroep.  Ton Tekstra vervult tot 1 september 2013 een parttime functie als ‘gevolmachtigd vertegenwoordiger’ en bekleedt deze functie sinds 1 februari 2009 opdat deze de technologie en distributietaken van de Raad van Bestuur van de NPO op zich neemt.Volgens woordvoerder Erik Kroeze ligt het in de lijn dat Tekstra in deze functie blijft optreden.

Henk Hagoort is benoemd als voorzitter van de NPO tot 1 juni 2013, waarmee alle posities in de Raad van Bestuur van de NPO in 2013 vacant zijn. Mediawettelijk gezien zijn nagenoeg alle operationele beslissingen een verantwoordelijkheid van de NPO-Raad van Bestuur, waarbij de Raad van Toezicht daar toezicht op houdt, verantwoordelijk is voor de jaarrekening, statuten, vetorecht heeft bij het concessiebeleidsplan, de begroting, en andere essentiële besluiten.

Volgens Erik Kroeze, woordvoerder van de NPO, is het niet geheel duidelijk hoe en wanneer er opvolgers worden benoemd, wel wordt daarbij rekening gehouden met het teruggaan naar twee leden van de Raad van Bestuur. De NPO houdt rekening met 20 tot 25 miljoen euro aan bezuinigingen voor de eigen organisatie en wacht door de minister van OCW ingestelde onderzoeken daartoe af. Het is volgens Kroeze niet zo dat er zaken gecentraliseerd zullen worden als ware het communicerende vaten met omroepverenigingen; deze krijgen ook een behoorlijke bezuinigingstaakstelling te verwerken.

Sky Radio Group: lagere omzet, iets minder verlies

Sky Radio Group, het bedrijf achter onder andere Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM draaide in 2010 een iets lagere omzet bij iets minder verlies. Dit blijkt uit bestudering van DutchMedia van het door Telegraaf Media Groep NV geopenbaarde jaarverslag over 2010.

Sk Radio Group draaide in 2010 een omzet van 39,638 miljoen euro. Dat is 2,024 miljoen euro lager dan 2009. Circa een ton van de omzet is afkomstig van Telegraaf Media Groep NV-segmenten. Het resultaat voor rente, belasting, amortisatie en betaling voor betaling van FM-licentiegelden bedroeg in 2010 17,374 miljoen euro positief.   Dat was in 2009 16,602 miljoen euro, waarmee Sky Radio Group ondanks de omzetdaling verbetering boekte. Na betaling van de FM-licentiegelden bedroeg deze operationele winst voor rente/belasting.amortisatie 6,171 miljoen euro. Het resultaat na amortisatie en betaling van FM-licentiegelden was een verlies van 6,581 miljoen euro (2009: 7,838 miljoen verlies). Het nettoverlies van Sky Radio Group (na belastingen) bedroeg 4,6 miljoen euro; dit verlies was 1,784 miljoen euro kleiner dan in 2009.

Telegraaf Media Groep NV wijdt de kleinere omzet van Sky Radio Group aan lagere advertentie-inkomsten. Het mediabedrijf verwacht dat met een ‘aangepaste programmering’ van Radio Veronica en hogere luistercijfers de reclame-omzet in 2011 weer licht zal groeien. Van de totale omzet van Sky Radio Group was 800.000 euro toe te schrijven aan internet-omzet; in 2009 was dit nog 900.000 euro. Telegraaf Media Groep NV gaat uit van lagere vergoedingen voor de FM-uitzendlicenties die per 1 september aankomende aflopen. Medio mei is de verwachting dat er definitieve besluiten over genomen zullen worden. Het is opvallend dat Sky Radio Group met een dalende omzet te maken heeft, terwijl de radio-advertentiemarkt ten opzichte van 2009 met 5 % steeg en zich daarmee gedeeltelijk herstelde ten opzichte van 2008 (toen was er een daling van 16 %). Sky Radio Group wist hier niet van te profiteren, in tegenstelling tot de radiozenders van RTL Group SA (waaronder Radio 538). Bij Sky Radio Group zijn 106 arbeidsplekken; in 2009 waren dat er nog 113. Voor 2011 stelt de Telegraaf Media Groep NV over Sky Radio Groep dat in de eerste twee maanden de advertentie-inkomsten ‘duidelijk gedaald’ zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Voor het hele jaar – waarbij bij de nieuwjaarstoespraak nog gesteld werd dat er een lichte stijging van radioreclame zou zijn – stelt het bedrijf dat ‘niet te voorspellen is’ of de ontwikkeling van de eerste maanden representatief is voor heel 2011 voor Sky Radio Group.

Overigens hekelt de Telegraaf Media Groep NV de positie van de ‘door de overheid gesubsidieerde publieke omroepen’ die in haar optiek ‘grote hoeveelheden mediatijd en geld van consumenten toeeigenen om daarmee ook geld te onttrekken aan de advertentiemarkten’. ‘Functie en doelstelling van een publieke omroep’ zou volgens het mediabedrijf ‘scherper’ moeten worden gedefinieerd inclusief de rol van de Stichting Ether Reclame (STER). “alleen” zo kan er volgens de van origine uigever een ‘gelijkwaardig’ speelveld ontstaan.

De Telegraaf Media Groep NV stelt verder dat er van overheidswege geen ‘samenhangend mediabeleid’ bestaat, omdat print, digitaal, televisie en radio afzonderlijk wordt beschouwd terwijl marktpartijen steeds meer elkaars directe concurrenten zijn doordat ‘onderscheid van mediumtypen vervaagt’.

Telegraaf Media Groep NV draaide als geheel 592,297 miljoen euro aan omzet met een nettoresultaat van 81,83 miljoen euro. Hierin is een resultaat uit de ProSiebenSat.1 Media AG-deelneming (6%-belang) opgenomen van 62,6 miljoen euro. ProSiebenSat.1 Media AG heeft aangegeven het Nederlandse Net 5, SBS 6 en Veronica (televisie en uitgeverij) te willen verkopen; Telegraaf Media Groep NV heeft aangegeven daarin ‘afhankelijk van de voorwaarden’ geinteresseerd te zijn.

RTL Nederland: gigantische winststijging bij tv-activiteiten

RTL Group heeft vandaag voor RTL Nederland Holding een gigantische stijging van winst voor rente, belasting en amortisatie gerapporteerd voor haar televisie-activiteiten.    Ten opzichte van 2009 boekten de Luxemburgse tv-zenders 67,9 % meer aan EBITA-winst, oftewel 89 miljoen euro op een omzet van 373 miljoen euro. De hoge winstgroei ten opzichte van de omzetgroei (17,3%) is gerealiseerd na een reorganisatie bij RTL Nederland en kostenefficienter werken, terwijl de RTL-zenders in Nederland goede kijkcijfers scoren, met name bij RTL 4.

RTL Group heeft in Nederland een marktaandeel van 41,2 % in de televisiereclamemarkt; in 2009 was dit nog 38,7 %. RTL Group schat in dat SBS Broadcasting (Net 5, SBS 6 en Veronica TV) circa 3,2 % van haar netto reclame-omzet zag stijgen, terwijl ze dat zelf met 17,2 % deed (gemiddelde 10,6%, cijfers SPOT). RTL Group stelt dat RTL Nederland  haar hoogste marktaandeel televisie heeft gehaald sinds 1999. Ook de betaaltelevisie-activiteiten van RTL Group in Nederland dragen bij aan de winst. In Nederland is RTL Nederland met RTL Lounge actief via de pluspakketten op kabel en IPTV.

Radio 538 en Radio 10 Gold alsmede de internetzender RTL Lounge Radio behaalden tesamen een omzet van 56 miljoen euro met een EBITA-winst van 21 miljoen euro. De winst van de radio-activiteiten was 2 miljoen euro hoger dan een jaar eerder, met een omzetstijging van 3 miljoen. Daarbij zij aangemerkt dat Radio 10 Gold voor januari 2010 niet in handen was van RTL Group en dat RTL Lounge Radio op 29 oktober 2009 van start ging. Overigens vallen onder de RTL-radio-activiteiten ook de internetactiviteiten van webradio.nl alsmede internetzenders als 538Juize en 53Z8.

RTL Nederland Holding behaalde in totaal een omzet van 429 miljoen euro (15,6 % meer dan een jaar eerder) en 110 miljoen euro EBITA-winst (52,8% meer). Daarmee is het Nederlandse smaldeel van RTL Group goed voor 7,7% van de totale RTL Group-omzet en 9,9% van de EBITA-winst. RTL Group behaalde in haar geheel een omzet van 5,591 miljard euro (8,4 % meer ten opzichte van 2009) met een netto winst van 730 miljoen euro (298 miljoen in 2009). Hierbij zij aangemerkt dat RTL Group SA de (verlieslatende) Britse zender Channel 5 in juli heeft verkocht.