Propagandistisch Oranje!

COLUMN-Zoals elk jaar zal de Koninklijke Familie zal met veel genoegen kunnen terugkijken hoe de media met haar omgaat rondom koninginnedag. Trouwens wat vieren de Nederlanders vandaag feitelijk? De verjaardag van een overleden oud-koningin en een antidemocratische bestijging van het ambt van staatshoofd 25 jaar geleden door het huidige staatshoofd. Dat gegeven op zich is al net zo dubbelzinnig als de manier waarop de Nederlandse media omgaan met de monarchie en het koningshuis. Journalistiek bestaat even niet meer via de meeste Nederlandse media tijdens deze dagen als het om de monarchie gaat. Van TV3 tot Nova, van Netwerk tot NOS Journaal van TweeVandaag tot RTL Nieuws, de regionale omroepen en de SBS-uitzendingen. Het gaat om de onderwerpkeuze alsmede om de gasten en de wijze van verslaglegging. Het beeld brengt vooral de waardering en de (persoons)verheerlijking van de (leden van de) koninklijke familie en de monarchie. De weinige Nederlanders die meer voelen voor een (al dan niet ceremoniële) president en een republiek worden meestal nauwelijks getoond (en als ze al getoond worden afgedaan als belachelijk), net zomin als de echte fundamentele kritieken op de monarchie en de (on)mogelijkheid om daar iets aan te veranderen. Kortom de koningin kan blij zijn dat haar onderdanen zich – als het om de media gaat – ook als onderdanen beschouwen. Het televisiebeeld dient immers vooral ter propaganda en stimulering van het antidemocratische instituut dat koningshuis heet, alle ‘journalistieke’ principes ten spijt en nobele democratiebeginselen die velen zeggen te hebben, maar desondanks zich als onderdaan van de koningin opstellen.

Voortgang Irdeto1 uitfasering

Canal Digitaal Satelliet maakt voortgang met de uifasering van Irdeto1. Nadag gisteren TMF stopte met de uitzending in Irdeto1, zijn vandaag Veronica/Jetix en Net 5 gestopt met het uitzenden in Irdeto1. De planning van Canal Digitaal Satelliet is om op 10 mei Yorin en RTL 5 te laten stoppen met Irdeto1, op 17 mei SBS 6, op 26 mei Nederland 1 en 3, en vervolgens op 31 mei RTL 4 en Nederland 2. De omwisseling voor houders van een Irdeto1-smartcard naar een (tegen betaling beschikbare) Irdeto2 of Mediaguard2 smartcard verloopt volgens operationeel directeur Kees Färber voorspoedig. De planning kan overigens volgens Färber worden aangepast naar gelang de verdere ontwikkelingen. Na uitfasering van Irdeto1 is het Nederlandse pakket alleen met een officiele kaart technisch te zien. De Nederlandse varianten op Irdeto2 en Mediaguard2 zijn nog niet gehackt.

De Gasperi….op de Nederlandse buis?

Sommigen vinden dat de geschiedenis van Europa slecht wordt onderwezen. Wat weet de gemiddelde Nederlander van mensen als Spaak, Adenauer, De Gaulle en…De Gasperi?
Het waren allemaal zeer belangrijke na-oorlogse politieke leiders die de basis hebben gelegd voor een Europa zoals we dat vandaag kennen.

Afgelopen twee avonden heeft de Rai de in eigen beheer (Rai Fiction) gemaakte televisiefilm uitgezonden over het leven van Alcide De Gasperi met als ondertitel ‘L’uomo della Speranza’ (de maan van de hoop). De Gasperi was de naoorlogse premier die als antifascist en anti-communist Italië van monarchie naar de republiek leidde en haar – samen met andere politieke leiders van destijds – de democratie teruggaf. De rol van de kerk en het communisme in Italië wordt daarbij in de historische context geplaatst.

De televisiefilm toont het leven van De Gasperi gedurende de pre-Musollini-tijd, de opkomst van het fascisme, de afschaffing van democratie in de jaren 20, het intreden van de rassenwetten in 1938, het gedeelde Italië (van 1943 tot 1945 de Repubblica di Salo onder de Nazi’s in Noord/centraal Italië) alsmede de strijd voor een nieuw Italië, zonder monarchie, maar met als uitgangspunt democratie en vrijheid. De film is enigszins geromantiseerd, maar laat zien hoe Italië omging met haar geschiedenis en vanuit een politieke dimensie, met oog voor de verhoudingen, maar laat ook zien hoe De Gasperri relevant voor Italië en Europa is geweest. De productie is tot stand gekomen op basis van een biografie over Alcide de Gasperi, gemaakt door de dochter van De Gasperi

Kenmerkend is dat de film door de publieke omroep Rai is geproduceerd in een tijd dat de rechtse regering Berlusconi (Forza Italia) samen met de postfascisten (Aleanza Nazionale) en extreem rechts (Lega Nord) de greep op de Rai heeft. Enige commotie ontstond toen besloten werd de uitzending van het tweede deel te verplaatsen naar de avond waarop Milan en PSV speelde. Berlusconi is op deze wijze in ieder geval ervan verzekerd geweest dat de meeste mensen de afgelopen avond het tweede deel gemist hebben. AC Milan – de voetbalclub die in eigendom is van Berlusconi’s Fininvest, speelde tegen PSV (en won); in Italie te zien via Canale 5 (een deelneming van Fininvest).

Ondergetekende is benieuwd of een Nederlandse (publieke?) omroep geinteresseerd zal zijn deze zeer interessante fictieproduktie op de Nederlandse buis te brengen – al dan niet gelardeerd met een discussie. 25 april is overigens in Italië de dag van de herdenking en bevrijding – een nationale feestdag.

Meer informatie op de site van Rai Fiction (in het Italiaans)

TMF-themakanalen eerst bij Unet

MTV Networks BV heeft vandaag bevestigd dat de TMF-themakanalen en Nick Jr. per 1 mei aankomende officieel via Unet zullen worden aangeboden. Unet is een nieuwe leverancier van breedband-diensten in Almere en Rotterdam en combineert snel (10 tot 30 Mbit/s) internet met telefonie en digitale televisie. Het aanbod is overigens allen in bepaalde wijken beschikbaar. In Almere heeft Unet thans circa 200 abonnees.

De TMF-themakanalen zouden oorspronkelijk begin januari jl. gelanceerd worden. Onderhandelingen en capaciteitsproblemen bij kabelaars zijn echter oorzaak van de vertraagde lancering. Het is onduidelijk wanneer de vier kanalen ook elders te zien zullen zijn en bij welke operators.

Van der Laan openbaart vertr. info TVGids.nl

Staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur & Media, D66) heeft door haarzelf (bedrijfs)vertrouwelijk genoemde informatie met de kosten uit de afgelopen jaren van de website TVGids.nl geopenbaard. De informatie is als vertrouwelijk deel in antwoord op vragen van VVD-kamerlid Fadime Örgü aan de Tweede Kamer verstuurd, maar vertrouwelijk op de OC&W website te vinden. TVGids.nl is een activiteit van het programmabladenbedrijf van AVRO, KRO, NCRV en Sanoma Uitgevers (BV Programmabladen AKN).

Uit de gegevens blijkt dat BV Programmabladen AKN ten bhoeve van TVGids.nl
in 2003 457.124 euro aan kosten te hebben gemaakt; in 2002 bedroeg dat nog 378.670 euro.; terwijl in 2001 een recordbedrag van 516.355 euro werd besteed. TVGids.nl is de tweede electronische programmagids van de publieke omroepen. De NOS is op internet ook met gids.omroep.nl actief. Het VVD-kamerlid gaat in op de discussie of de website een neventaak of nevenactiviteit is en noemt de website verlieslijdend. Staatssecretaris Van der Laan geeft in haar beantwoording aan dat gezien de discussie rondom de Europese Commissie er aanleiding bestaat het neventaakregime ‘nader te onderzoeken’. Örgü is van mening dat stappen genomen moest worden tegen BV Programmabladen AKN om te voorkomen dat TVGids.nl structureel met winst uit andere neventaken of omroepmiddelen bekostigd wordt.

UPDATE: inmiddels heeft Oc&W (dank ‘blauwbaard’!) de ‘vertrouwelijke’ informatie van haar website gehaald.

SBS denkt na over stappen tegen TIEN

SBS Broadcasting BV denkt na over te zetten stappen tegen de naam van de nieuwe tv-zender van Talpa, Tien. Dit stelt Eric Eljon, directeur communicatie voor SBS Broadcasting BV tegenover DutchMedia. SBS Broadcasting BV heeft dankzij haar 50 % belang in TV10 BV volgens eigen zeggen de beschikking en registratie over de merknaam TV 10. TV10 BV is de BV die in handen is van SBS Broadcasting BV en Jetix Europe die voor Veronica & Jetix gebruikt wordt. SBS Broadcasting kondigde aan met een digitale themazender te komen die op 1 september aankomende zal starten onder de naam TV 10. De zender zal de thematiek van showbizz, entertainment, televisie en theater behandelen. Jetix Europe heeft overigens geen betrokkenheid bij de tv-zender TV 10. Basis voor TV 10 is volgens de SBS-woordvoerder anderhalf uur aan shownieuws per dag dat op SBS 6 wordt uitgezonden. Afhankelijk van het tempo van de digitalisering en de distributie zal na verloop van tijd de programmering van de zender uitbreiding krijgen. Voor TV 10 zijn nog geen distributiecontracten gesloten; wel stelt SBS in gesprek te zijn met distributiebedrijven. Eerder dit jaar meldde SBS soortgelijke ontwikkelingen voor drie andere later dit jaar te lanceren themazenders (Veronica Vibes, Klussen&Wonen en I Love…).

TV 10 bestond overigens eind jaren 90 onder eigendom van resp. Saban en News Corp en was oorspronkelijk in 1989 de naam van het nooit gestarte en voor Nederland verboden tv-initiatief van Joop van den Ende. SBS Broadcasting BV stelt verder dat de naam van de extra themazender ook zo zou worden vergeven als Talpa een andere naam had gekozen en ontkent het verband.
Talpa-woordvoerder Thomas Notermans meldt desgevraagd dat met de actie van SBS Broadcasting BV de kijker in ‘verwarring’ kan worden gebracht, ook al gaat het hier om een digitale themazender en is Tien een generalistische zender. Volgens Notermans bewijst SBS de kijker hiermee geen dienst en lijkt het op ‘Italiaanse toestanden’ (verwijzend naar Italie alwaar bepaalde zenders sterk op elkaar lijkende zendernamen gebruiken).

LogoMania: RTL 102.5 vs RTL Radio

Het Italiaanse RTL 102.5 heeft een nieuw logo. RTL 102.5 heeft ondanks haar naam niets van doen met het in Luxemburg gevestigde RTL Group SA. RTL 102.5 bestaat sinds 1987 en was oorspronkelijk een lokale zender; de afkorting stond dan ook voor Radio Trasmissioni Lombarde, maar de zender werd al snel een nationale Italiaanse zender, waardoor de afkorting niet meer van toepassing werd. Sinds afgelopen week heeft de zender een nieuw logo. Het nieuwe logo past in de stijl van het logo van het Duitse RTL Radio, dat wel tot RTL Group SA behoort. Op televisie is het logo ook zichtbaar middels de tv-zender ‘Hit Channel’ die inmiddels is omgedoopt tot ‘RTL 102.5 Hit Channel’. RTL 102.5 is in handen van Lorenzo Suraci.

Berlusconi-ontwikkelingen…

De regering Berlusconi-Bis is een feit. Daarmee heeft Silvio Berlusconi op de meest vreemde wijze een mogelijke val van zijn regering en vervroegde verkiezingen afgewend. Enkele ministers gewisseld (waarvan zelfs een oude eerder afgetreden minister terugkeert!) en nauwelijks aanpassing van het regeringsprogramma. Opvallend bij de ministerwisseling is dat Maurizio Gasparri (Aleanza Nazionale) vervangen wordt door Mario Landolfi (ook Aleanza Nazionale) op de ministerspost telecommunicatie & media. Gasparri was verantwoordelijk voor de naar hem vernoemde geruchtmakende mediawet die de regering Berlusconi er door heen drukte en die zijn eigen bedrijven vooral bevoordelen door de opheffnig van beperkingen in de mediamacht-sfeer.

Berlusconi zal overigens met de aankondiging van de verkoop van het belang van Fininvest in de televisiegroep Mediaset naar verwachting 2,08 miljard euro incasseren. Dochter Marina Berlusconi die ook bestuurder is van Fininvest verklaarde in Italiaanse media dat na de verkoop van het belang niet meer verkocht zal worden. Anders zou de stabiteit voor de aandeelhouders en het management in het geding komen. Marina Berlusconi verweet overigens de centrumlinkse Italiaanse politieke partijen dat ze vlak na de aankondigingen al hun kritiek hebben geuit zonder op de hoogte te zijn van de achtergronden, daarbij stelt de dochter van de Italiaanse premier dat deze partijen nu bang zijn geen wapen meer te hebben om Berlusconi aan te kunnen vallen.

De bank JP Morgan Chase heeft 16,68 % van Mediaset in handen gekregen om het vervolgens te verkopen aan met name niet-Italiaanse institutionele beleggers. Berlusconi’s Fininvest had voor de operatie 50,99 % in handen. Inmiddels is dat 34,411 %. Daarmee blijft Fininvest de grootste aandeelhouder en de enige aandeelhouder die meer dan 5 % van het bedrijf in handen heeft. Als zodanig heeft Berlusconi’s Fininvest nog steeds de ‘macht’ over Mediaset. In het Verenigd Koninkrijk heeft News Corp. bijv. slechts 35,33 % van het grote betaaltelevisieconcern BSkyB, maar controleert daarmee het bedrijf. De centrumlinkse Italiaanse oppositie heeft dan ook wellicht gelijk door te melden dat hier slechts sprake is van een schijnoperatie, maar dat het belangenconflict blijft voortbestaan; bovendien blijft Fininvest verder eigenaar van o.a. AC Milan, Mondadori (boeken, reclame, radio) en Medusa (film) alsmede houdt het een 35 % belang in de bank Mediolanum.

4 mei 20 uur:dodenherdenking tussen comedyseries?

4 mei 20 uur 2005: dodenherdenking als onderbreking van comedyseries?

COLUMN- 4 mei om 20 uur is het moment waarop 60 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog twee minuten stil wordt gestaan bij overledenen in de oorlogen waar Nederland in betrokken was. Opvallend is hoe dit jaar alle commerciele zenders daarmee omgaan. RTL 4 ruimt tussen de reclame, RTL Nieuws en de dagelijkse soap Goede Tijden, Slechte Tijden ruimte in voor de dodenherdenking. RTL 5 doet dat met de aanloop van een Britse comedyserie, Yorin met de soap Onderweg naar Morgen en Schiphol Airport. SBS 6 onderbreekt haar ‘Shownieuws’ voor de dodenherdenking, terwijl Net 5 tussen twee comedyseries in 11 minuten inruimt. Op Veronica TV gaat om 20:05 Seinfeld vrolijk voort met de grapen en grollen gevolgd door een actiefilm. Overigens is ook de publieke landelijke omroep haar commerciele belang niet vergeten: na de dodenherdenking is de Champions League wedstrijd Liverpool-Chelsea te zien. RTL Nederland en SBS Broadcasting BV tonen zich op deze wijze als ware commerciële zenders: het maatschappelijk of geschiedkundig belang doet er nauwelijks toe. ‘Actienieuws’, ‘Het leed dat overspel heet’, ‘Temptation Island’, ‘Mr Bean’, ‘Rozengeur & Wodkalime’, afgewisseld met een enkele film over de nasleep van na de oorlog (RTL4) en een verdwaalde reportage (RTL 5) zijn blijkbaar het maatschappelijk engagement dat de commerciele zenders in Nederland tonen rondom de dodenherdenking. Eén tip voor de tv-zenders: maak eens een uitgebreide documentaire over de rol in de Tweede Wereldoorlog van de (uiteindelijke) eigenaar van RTL Nederland, Bertelsmann AG en waarom het bedrijf enkele jaren geleden nog deze rol ontkende met misbruik van haar mediamacht opdat onderzoek hiernaar door kritische journalisten ernstig belemmerd werd. Hiervoor is in Nederland – waar men de mond vol heeft over persvrijheid – nauwelijks aandacht geweest!

Canal Digtaal Satelliet: begin uitfasering Irdeto1

Canal Digitaal Satelliet begint met het uitfaseren van de Irdeto1-codering voor het semi-gratis aanbod van commerciële en publieke zenders op satelliet. Komende woensdag 27 april zal TMF als eerste alleen in Irdeto2 en Mediaguard2 beschikbaar blijven. Martijn van Hout, woordvoerder voor Canal Digitaal Satelliet (CDS) meldt desgevraagd tegenover DutchMedia dat inmiddels zo’n 35.000 smartcards zijn omgewisseld. Er staan circa 160.000 Irdeto1-smartcards uit op een totaal van meer dan 600.000 Nederlandse satelliethuishoudens waarvan de rest via Mediaguard2 kijkt. Na TMF zal Irdeto1 ook voor de andere zenders uit het semi-gratis pakket stapsgewijs worden uitgefaseerd, te beginnen met minder populaire zenders. Volgens de CDS-woordvoerder is hiervoor gekozen om te voorkomen dat zich niet bewust zijnde mensen ineens geen beeld op belangrijke zenders hebben en om ze de tijd te geven te kunnen omwisselen. Volgens Van Hout is het nog niet exact duidelijk volgens welke planning dat zal verlopen. Het is wel de bedoeling dat rond eind mei uiteindelijk alle zenders niet meer in Irdeto1 uit zullen zenden. In tegenstelling tot de Mediaguard-omwisseling, is de smartcard voor semi-gratis kijkers bij de Irdeto1-omwisseling niet kosteloos, en kost deze maximaal 59,95 euro. CDS rekent uiteindelijk op 70.000 nieuwe smartcards. Dit zou betekenen dat circa 90.000 inschrijvingen komen te vervallen voor CDS. Nieuwe losse Irdeto2 smartcards zijn (met uitzondering ten behoeve van de HDTV-zender HD1 niet te verkrijgen, aangezien CDS vooral inzet op Mediaguard2).

UPDATE: Canal Digitaal Satelliet heeft besloten de servicelijnkosten terug te brengen naar een iets lager niveau zoals het nog in het gulden-tijdperk was. Dit betekent dat voor de semigratiskijkers het servicenummer voortaan 70 eurocent per minuut zal kosten per maandag 2 mei; voor de betalende settopboxpakketkijkers zal het bedrag 20 eurocent per minuut worden (eveneens per 2 mei). CDS komt op deze wijze enigszins tegemoet aan klachten over de kosten van de servicenummers (de kosten voor de nummers blijven voor de goede orde beduidend hoger dan reguliere telefoontarieven)

PRIJSVERHOGING SETTOPBOXPAKKET
UPDATE2 22-4: De prijsverlaging van de servicenummers valt in het niet bij de verhoging van maar liefst 50 % van de prijs van het zogeheten settopboxpakket. Deze kost nu nog 19,95 euro per jaar, maar zal per 1 mei 29,95 euro per jaar bedragen. Hiervoor zal een verhuizing voortaan kosteloos worden doorgevoerd. Deze prijsverhoging kan dan ook vooral gezien worden als een sigaar uit eigen doos. Het – overigens NIET noodzakelijke settopboxpakket – biedt voor semi-gratis satellietkijkers de mogelijkheid goedkoper naar de servicelijn te bellen van Canal Digitaal Satelliet alsmede een kosteloze vervanging bij diefstal/verlies van de smartcard.