Mededeling DutchMedia

In zeer korte tijd hebben twee belangrijke opdrachtgevers kenbaar gemaakt samenwerkingen met DutchMedia te willen beëindigen. Met een van beide opdrachtgevers heeft DutchMedia 7,5 jaar met plezier samengewerkt. Aangezien DutchMedia E-Zine en deze weblog nooit de financiële basis waren voor de activiteiten van DutchMedia, is besloten deze activiteiten tijdelijk stil te leggen: immers zonder basis is er na bijna 8 jaar nauwelijks toegevoegde waarde voor ondergetekende om door te gaan met het gratis verspreiden van voor sommigen waardevolle informatie die veelal op journalistieke wijze is verkregen. DutchMedia beraadt zich over haar eigen toekomst en kijkt naar nieuwe mogelijkheden, maar hoopt op enig moment alhier met nieuwe artikelen terug te keren!

Michel de Winter terug bij ID&T Radio

Michel de Winter is per 1 november jl. teruggekeerd als directeur bij ID&T Radio. De Winter vertrok in februari 2003 bij ID&T ‘vanwege een verschil van inzicht in het te voeren beleid’, aldus een DutchMedia bericht van destijds. De Winter zei tegenover DutchMedia dat – alhoewel deze niet meer in de radiosector actief de afgelopen periode – wel contact heeft gehouden met ID&T. Daaruit is een nieuwe overeenkomst voortgekomen. Michel de Winter wil ID&T Radio met een nieuw elan meer vorm geven. Soedesh Moerlie (de oude-eigenaar van het voormalige NEW Dance Radio), die als ‘station manager’ is aangesteld, blijft overigens bij ID&T Radio werken.

DutchMedia publiceert VRON-jaarverslagen

DutchMedia publiceert vandaag de jaarverslagen van de Vrije Radio Omroep Nederland (VRON) oftewel Radio 538. In een poging opheldering te verkrijgen over de jaarcijfers van de Nederlandse commerciële radiostations heeft DutchMedia getracht de jaarrekeningen 2003 van de radiostations met een landelijk FM-kavel te verkrijgen.

Sky Radio, Radio Veronica, Noordzee FM, Radio 10 Gold, Radio 538, Arrow Rock Radio / Arrow 90.7 FM en BNR Nieuwsradio weigerden deze af te geven. ID&T verklaarde zich bereid deze af te geven zodra deze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd worden. De reden die radiostations opgeven is van concurrentiele aard (oftewel de concurrentie niet wijzer willen maken dan ze al zijn).

De cijfers van Yorin FM/RTL FM over 2003 zijn dankzij beursgenoteerdheid van eigenaar RTL Group SA wel openbaar. In het eerste half jaar 2004 was het resultaat voor beide radiostations 5 miljoen euro operationeel (EBITA) verlies met 3 miljoen euro omzet. Over heel 2003 hadden beide radiostations eveneens 5 miljoen euro verlies op 7 miljoen euro omzet.

Radio 538, BNR Nieuwsradio en Sky Radio Ltd verklaren zichzelf als ENIGE winstgevende Nederlandse radiogroepen. Daarbij zij aangetekend dat Radio 538 gemiddeld 7,79 miljoen euro per jaar, BNR Nieuwsradio gemiddeld 274.698 euro per jaar en Sky Radio Ltd gemiddeld 12,155 miljoen euro per jaar (voor zowel Sky Radio als Radio Veronica) aan de staat moet betalen voor de FM-etherlicenties.

Dankzij beursgenoteerdheid van HAL Investments die circa 40 % (via FD Mediagroep) van BNR Nieuwsradio bezit, is duidelijk dat BNR Nieuwsradio 5,5 miljoen euro omzet over 2003 behaalde; ongeveer hetzelfde als in 2002; waarbij per 1 juni 2003 de landelijke dekking werd verkregen….

Radio 538 draaide op haar ‘hoofd-BV’ (VRON BV) 46 miljoen euro omzet met een netto winst van 12,66 miljoen euro over het boekjaar 2003/2004 dat op 1 juli jl. werd afgesloten. Opvallend is dat Radio 538 KPMG (KPMG Assurance) heeft ingehuurd als accountant. Radio 538 ontkent elke betrokkenheid bij het rapport dat KPMG over de radiosector heeft gemaakt. Uit de jaarverslagen blijkt verder dat 145,6 miljoen euro (inclusief de circa 60 miljoen voor de FM-licentie) voor de overname van Radio 538 (door Advent International) grotendeels geleend heeft en dat Radio 538 als het ware haar eigen verkoop zelf terug moet verdienen.

De jaarverslagen 2003/2004 van VRON BV, VRON Investment Holding BV en VRON Investment Equity Holding zijn hieronder te downloaden in PDF. Jaarverslagen van overige radiostations over 2003 bleken nog niet te zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Sky Radio Ltd is in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd in de Britse Kamer van Koophandel waardoor deze buiten het Nederlandse bereik valt.

Document jaarverslag Vrije Radio Omroep Nederland BV
Document jaarverslag VRON Investment Holding BV
Document jaarverslag VRON Investment Equity Financing BV

Hoofdredacteur belangrijkste Mediaset-journaal weg

Enrico Mentana, presentator én hoofdredacteur van het Italiaanse journaal TG 5 heeft live in de uitzending zijn ontslag ingediend. TG 5 is het belangrijkste journaal van de drie Mediaset-zenders, uitgezonden op Canale 5, het vlaggeschip van Mediaset. TG 5 en TG 1 (van het publieke Rai Uno) zijn de best bekeken journaals van Italië die om 20 uur met elkaar concurreren. Zoals bekend is Mediaset – waar ook TG 5 onderdeel van is – voor meerderheid in handen van Fininvest, het familiebedrijf van de Italiaanse premier Silvio Berlusconi.

TG 5 wordt in Italië beschouwd als het minst partijdige journaal van de drie Mediaset-zenders, terwijl TG 4 (van Rete 4) uitgesproken pro-Berlusconi. Mentana is vervangen door Carlo Rossella; thans werkzaam als directeur voor het populaire Italiaanse blad Panorama dat onder Mondadori valt. Mondadori is eveneens voor de meerderheid in handen van Berlusconi’s Fininvest. Critici beweren dat Mentana niet vrijwillig opstapt, maar dat Mediaset heeft verzocht dat hij opstapt. Overigens heeft Silvio Berlusconi afgelopen week aangegeven dat er mogelijkheden kunnen ontstaan waarin deze Mediaset wil verkopen. Gespeculeerd wordt over een verkoop aan Keith Rupert Murdoch’s News Corp of aan de Tunesiër Tarak Ben Ammar. Berlusconi wordt nationaal en internationaal bekritiseerd vanwege zijn belangenverstrengelingen als premier en eigenaar van o.a. zijn televisie-imperium.

Colorful Radio: (tijdelijk) einde oefening zondag

Het radiostation Colorful Radio stopt komende zondag haar uitzendingen op de kabel en satelliet. Daarmee geeft de NOS gehoor aan de uitspraak van de rechter die verordeneerde dat het radiostation moet stoppen. Colorful Radio gaat nog wel door met haar uitzendingen op internet ‘tot het moment waarop het vonnis in hoger beroep is verworpen of nieuwe regelgeving een feit is’, aldus een verklaring.

De NOS wil met kabelexploitanten overleggen over een ‘moratorium’, aldus woordvoerder Jeroen Wassenberg. Daarmee wil de NOS de kabelplek voor Colorful Radio gereserveerd houden. De Raad van Bestuur van de NOS stelt in een verklaring dat ‘de inhoudelijke en maatschappelijke betekenis van deze zender noodgedwongen ondergeschikt is geraakt’. De NVCR (Nederlandse Vereniging van Commerciele Radio) stelde in haar procedures juist dat hetgeen Colorful Radio brengt, op de hoofdtaakzenders (Radio 1-2-3FM-4-747AM) dient te geschieden. De NOS verwijst overigens ook naar de steun van staatssecretaris Medy van der Laan (D66) die een Commissariaatsbesluit over Colorful Radio eerder dit jaar schorste. Naar verluid heeft de staatssecretaris zich intensief met de kwestie Colorful Radio bezig gehouden door o.a. in gesprek te gaan met het Commissariaat voor de Media. Een bij het Commissariaat voor de Media ingediend aangepaste aanvraag voor de nevenactiviteit Colorful Radio werd eerder deze week ingetrokken.

Met spoedappèl bij de rechtbank en aangepaste wetgeving hoopt de NOS op termijn alsnog Colorful Radio weer op de kabel en satelliet te kunnen uitzenden.

REACTIE FUN X

FunX-directeur Willem Stegeman zegt in een reactie dat deze bij de NOS kenbaar heeft gemaakt dat FunX de kabeldistributie had willen overnemen. FunX mag als nevenactiviteit van vier lokale publieke omroepen uit de vier grote steden in de Randstad sinds afgelopen zomer dankzij een wetswijziging ook buiten haar eigen verzorgingsgebied uitzenden. Stegeman geeft aan het van belang te vinden dat de frequentie op kabel & satelliet in handen blijft van het publieke domein. FunX heeft overigens circa één maand geleden 40 kabelaars en programmaraden aangeschreven met een verzoek tot distributie.

Van der Laan pleit voor landelijke distributie FunX

Staatssecretaris Medy van der Laan ondersteunt de gedachte tot landelijke distributie van FunX: ‘Dit is een voorbeeld dat landelijk zijn waarde kan bewijzen. [..]’Het staat FunX uiteraard vrij om buiten de primaire verzorgingsgebieden [..] om distributie te verzoeken bij kabelexploitanten. De Raad van Cultuur heeft in haar adviezen deze taakstelling en werkwijze van FunX ook herkend en heeft bij herhaling bevestigd dat deze ambitie een landelijk draagvlak dient te krijgen’

Radio 538 stelt in een reactie dat deze ‘natuurlijk graag’ het kabelpakket van Colorful Radio zou willen overnemen voor haar tweede radiostation Juize FM.

Staatssecretaris over Colorful/FunX

De staatssecretaris van OC&W, Medy van der Laan (D66) heeft in antwoord op vragen van VVD-kamerlid Fadime Örgü nog eens gesteld de ontwikkeling voor programmering voor tweede & derde generatie allochtonen te ondersteunen, maar stelt daarbij dat deze ‘verzocht heeft’ aan de NOS en FunX ‘samenwerking te zoeken’. FunX en de NOS hebben sinds de overname van Colorful Radio (door de NOS eind december 2003) overleg gevoerd, maar dat leidde nooit tot concrete samenwerkingsvormen.

Volgens Van der Laan zijn zowel FunX als Colorful Radio terughoudend ten aanzien van reclame en is de doelstelling ‘wezenlijk onderscheidend’. Overlap tussen JuizeFM en FunX/Colorful Radio acht de staatssecretaris ‘logisch en niet te vermijden’, maar de staatssecretaris benadrukt in haar uitleg op vragen over concurrentie tussen commerciele en publieke zenders, dat de publieke missie voorop staat bij de publieke zenders.

Over de uitzending van urban/colorful-programma’s op Radio 747AM en het verdwijnen van het Radio 1-Journaal op 747AM zegt de staatssecretaris dat deze zich bewust is van de wens van de kamer voor het Radio 1-Journaal op de middengolf, maar dat programmatische autonomie (aan de zijde van NOS) geen ruimte tot interventie biedt. Ook stelt de staatssecretaris dat de ‘bijlage van de krant’ verhouding met Radio 1 inmiddels achterhaald zou zijn. Radio 747 AM meldt overigens op haar eigen website dat dit nog wel zo zou zijn…

Intrekking ROZ-wet: Nozema NV anders…

Met de formele intrekking van de Radio-Omroep-Zenderwet van 2 augustus 1935 heeft de regering voortaan geen directe invloed meer op de bedrijfsvoering van Nozema NV. Het staatshoofd tekende afgelopen dinsdag bijna vier jaar na dato de door het parlement aanvaarde wet tot inttrekking. De overheid blijft als eigenaar van Nozema NV wel invloed houden in de Vergadering van Aandeelhouders alsmede middels de te benoemen Commissarissen.

De procedure om te komen tot de splitsing van Nozema NV in Nozema Services NV (zenderexploitatiebedrijf) en een ‘Mastenbedrijf BV’ kan daarmee vervolgd worden. Vorige week hadden de Tweede Kamer en waarnemend minister Gerrit Zalm van Economische Zaken nog een deels besloten discussie over de splitsing van Nozema NV. De verwachting is dat zeer spoedig een Vergadering van Aandeelhouders zal worden belegd waarin de regering, NOS en RNW als aandeelhouders de beoogde leden van de Raad van Commissarissen van Nozema NV zullen benoemen, zoals eerder aangekondigd.

De Franstalig Belgische publieke omroep RTBF heeft de uitzendingen van haar journaal (‘Journal Télévisé’) op internet voor een ieder die zich NIET in België bevindt gestaakt. De RTBF stelt dat het omwille van ‘juridische’ redenen niet mogelijk is het RTBF-JT buiten België te kunnen aanbieden via internet. De stap van de RTBF is opvallend, aangezien journaal-uitzendingen meestal auteursrechtelijk volledig in handen zijn van de uitzendende omroep. Het journaal van RTBF blijft in heel Europa wèl (gratis) te zien via de televisiezender RTBF Sat op de Astra 1-satelliet, dagelijks om 12:55/16:00/19:30/22:30 en van 01 tot 09 uur in carousselvorm.

Cijfers UGC:aboneecijfer UPC NL blijft licht dalen

Het aantal analoge abonnees van UPC in Nederland blijft (licht) dalen. Dit blijkt uit de cijfers die UnitedGlobalCom (UGC) vandaag bekend heeft gemaakt. Op 30 september jl. had UPC in Nederland 2,285 miljoen abonnees. Daarmee heeft UPC 87,39 % van de (bereikbare) huishoudens in haar gebied als abonnee ingeschreven. UPC verloor in de zomermaanden 9100 abonnees. Volgens een verklaring waren in de algehele UGC-cijfers 3200 abonnees opgenomen die als ‘gratis’ abonnees te boek stonden. UPC Digital, het digitale kabelpakket van UPC, behaalde op 30 september jl. de abonneestand van 56.800. Daarmee heeft 2,48 % van de analoge UPC-kabelkijkers een digitaal abonnement en is dit product sinds één jaar weer licht stijgend wat abonnee-aantal betreft. Het aantal internet (Chello)-abonnees is daarentegen veel hoger: 369.600 (15,7 % van de analoge abonnees) en 163.700 abonnees van het bereikbare bestand staan te boek als telefonie-abonnees. Met deze cijfers is UPC daarmee in Nederland vermoedelijk de kabelexploitant met de minste abonnees van het aantal abonnees dat ze kan behalen percentueel. UPC verhoogde de afgelopen periode in de meeste UPC-gebieden haar analoge kabeltarieven naar 15,20 euro per maand en ondervindt concurrentie wat betreft radio- en televisie via digitale satelliet en DVB-T.

In Nederland was de omzet voor UnitedGlobalCom (UGC) bij de UPC-deelnemingen 178,996 miljoen Amerikaanse Dollar (143 miljoen euro) over het derde kwartaal 2004. De omzet steeg daarmee met 28,16 miljoen Amerikaanse Dollar (22,53 miljoen euro) ten opzichte van derde kwartaal 2003.UnitedGlobalCom boekte over haar algehele bedrijfsvoering ter wereld een omzet van 658,46 miljoen Amerikaanse Dollar (526,8 miljoen euro) met een netto verlies van 70,2 miljoen Amerikaanse Dollar (56,16 miljoen euro).