LPF wil niet?

Zoals wellicht bij sommigen bekend krijgen politieke partijen met zetels in het parlement zendtijd op radio en televisie in het publieke omroepbestel. Niet veel, maar toch. Bij de radio gaat het om 10 minuten per twee weken op Radio 747AM.

De LPF heeft nagelaten ‘programma’s aan te leveren'[..] Hierdoor ontstond telkens een gat in het uitzendschema dat door Jan Westerhof (zendercoordinator Radio 1/747AM) met bbehulp van noodgrepen moest worden gevuld’. Quote/unquote Comedia, het blad van het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat voor de Media heeft hierop de LPF achter de broek gezeten of ze toch echt de toegewezen zendtijd wilden gebruiken. De LPF gaf geen reactie.

Conclusie: de LPF-(radio)zendtijd is tot 1 september 2004 door het Commissariaat voor de Media ingetrokken! Toch gek voor een partij die klaagde over de media dat als ze zelf zendtijd krijgen (alsmede geld hiervoor) het niet invullen……

50 jaar…

Zondag, hier weer wat waardeloze feiten (en commentaar)…

50 jaar televisie. Op 2 oktober 2001 bereikte ook in Nederland het moment dat het medium haar 50 jarig bestaan meemaakte. EEN avond hebben de Nederlandse omroepverenigingen en NOS hieraan gewijd.

Inmiddels heeft het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid Polygoon journaals online beschikbaar gemaakt. Via de site omroep.nl/geschiedenis kunnen de oude (film)journaals worden opgevraagd. Toch een aardig begin voor een algemeen opvraagbaar video- & audio-archief!

Opvallend echter dat aan het 50-jarig bestaan van de televisie zo bescheiden aandacht is besteed. Zo niet in andere Europese landen. In België heeft de RTBF bijna twee maanden als Franstalige Belgische publieke omroep aandacht besteed aan haar 50 jarig bestaan.

Maar ook is opvallend hoe de VRT aandacht heeft besteed als Vlaamse publieke omroep
aan haar 50 jarig tv-bestaan. Eén tv-seizoen lang besteedt de VRT middels reportages, discussie, speciale series en themaprogramma’s aandacht aan het fenomeen televisie. Ze doet dat
middels een herkenbaar 50 jaar tv logo. Ook is een interessante website actief via 50jaar.tv.

Tenslotte viert de publieke omroep Rai op 3 januari 2004 haar 50-jarig televisie-bestaan. De Rai doet dit een kalenderjaar lang en pakt groots uit. Dus veel discussies, geschiedenisprogramma’s over televisie, films en series van toen herhaald, speciale evenementen en zo meer. De Rai heeft 3 januari eveneens uitgezocht als datum om officieel met haar digitale ongecodeerde etheruitzendingen te beginnen (DVB-T), en dus zal vanaf dan 50 % van Italië bediend worden. Ook is een speciale website geopend en doen alle uitingen van de Rai mee en zullen aandacht hieraan besteden: dus Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, TG 1, TG 2, TG 3, TG R, Radio 1, Radio 2, Radio 3, RaiSat, Rai News 24, Rai International, Rai Educational enRaiClick. Ook zal via de archiefsite en de breedbandsite van de Rai speciaal materiaal opvraagbaar zijn…

Rob Out (Robert Simon Out)

Tot afgelopen maandag nog actief (samen met Peter de Jager en
Lex Harding) als groot-aandeelhouder van de Vrije Radio Omroep Nederland BV; oftewel Radio 538. De BV-naam is van Radio Veronica toen het werd opgericht in 1959 en startte met uitzenden in 1960, alwaar Rob Out voor het eerst in 1961 presenteerde om in 1965 definitief uit te groeien tot ‘mr. Veronica’. Rob Out had tot maart jl. nog een klein belang in Sky Radio.
Rob Out de man achter de nog steeds (door het huidige Radio Veronica)
gebruikte term ‘Goud van Oud’, een man die in de jaren 60 commerciële radio en televisie wilde bewerkstelligen, maar pas in de jaren 90 dat onderschap heeft kunnen uitoefenen. Deze man is niet meer. Sommige gedane uitspraken zijn – opvallend genoeg – nog steeds van toepassing…… Als een soort in memoriam volgen hier enkele uitspraken.

‘Ons omroepsysteem is een ratjetoe van belangen, in stand gehouden door een klein aantal mensen dat geen oog wil hebben voor de belangen van de luisteraar of kijker.’

31 augustus 1974, Radio Veronica bij de sluiting van de zender.

”Het is jammer dat je in dit land beperkt wordt. Je wordt ingedamd tot achter je bureau, met in de ondersta la een fles rode wijn en tussen de middag een boterham, waarvoor enorme declaraties worden ingeleverd. Ik vind: laat de mensen hun gang gaan. De mensen beginnen zich te verzetten tegen richtlijnen van de wieg tot aan het graf. Dat verzet merk je in de omroep ook.”

“Ons idealisme is ook, dat het omroepbestel verandert. Daarvoor hebben we
bewuste bouwstenen aangedragen.”

NRC Handelsblad, 8 augustus 1988

‘Joop van der Reijden, die ik nota bene in 1990 zelf aangenomen heb als voorzitter, als opvolger van Wout Bordewijk. Ik ondervond daarna al snel hoe schijnheilig en hypocriet hij de boel kon manipuleren. Hij heeft van mijn Veronica uiteindelijk een tweede Titanic gemaakt’

‘Veronica is gebouwd op kameraadschap en loyaliteit. Dat waren de grondbeginselen. Als iemand een avond stevig was doorgezakt en thuisbleef, nam iemand anders gewoon zijn programma over. Als een vanzelfsprekendheid. Ach, alles kon en mocht toen. Dat is niet meer. De tijden zijn veranderd’.

Over Radio 192:
‘Ik wens ze alle succes, maar heb de nodige twijfels. Het blijft teren op oude roem. Ik zie daar geen heil in’.

Panorama (2000?)

Ignorantie voor de kijkcijfers….

Mikhail Gorbatsjov te gast bij Reinoud Oerlemans waarin eerstgenoemde
Peter de Grote aanhaalt als een voorbeeld van gemeenschappelijkheden in de geschiedenis tussen Nederland en Rusland. Oerlemans reactie hierop is ‘ja’. Oerlemans stelt aan de man die de Sovjet Unie heeft geliberaliseerd,
de man die heeft bijgedragen aan een eind aan de koude oorlog, een man
die de Nobelprijswinnaar heeft gewonnen, de vraag welk kerstlied deze leuk vindt!
Logisch dat Gorbatsjov nog voor het stellen van die vraag weg wilde
lopen uit het interview. Grote kans dat Oerlemans niet weet dat Peter de Grote
(1672-1725) een Tsaar is geweest – alsmede stichter van Sint Petersburg en een Europese instelling had. Het getuigt van gebrek aan respect jegens Gorbatsjov en gebrek aan kennis van de geschiedenis om Gorbatsjov in het roddelprogramma van Reinout Oerlemans uit te nodigen en op deze manier te portreren voor het Nederlandse, pardon Luxemburgse ‘volk’, waarin voor het ‘gemak’ allerlei feitelijkheden door een incorrecte context werden
weergegeven door RTL 4 en de produktiemaatschappij Eyeworks BV van
Reinout Oerlemans zelf. Blijkbaar gaat het Reinout Oerlemans
om het kunnen zeggen ‘ik heb Gorbatsjov geinterviewd’…

‘Weet je wie ik het grappigst vind?’ [..] ‘Stalin!’ (gevolg door gelach).
Quote/unquote, Robert K. Jensen in een gesprek met Henny Huisman.
Ook hier weer een getuigenis van een gebrek aan algemene basiskennis. Blijkbaar vindt Robert K. Jensen één van de grootste misdadigers tegen de menselijkheid die miljoenen mensen heeft laten ombrengen ‘grappig’. Ook het programma Jensen wordt door Eyeworks BV geproduceerd. Slechts een voorbeeld van EEN van de opmerkingen van Jensen.

Het programmeren van dit soort programma’s waar redelijke kijkdichtheden tegenover staan, typeert hoe Leo van der Goot als verantwoordelijk programmadirecteur RTL 4/RTL5/Yorin en Reinout Oerlemans als verantwoordelijk producent (Eyeworks BV) blijkbaar ‘het volk’ met ignorantie wenst te vermaken.

Italië: Rete 4 is ‘gered’ per decreet…

De analoge uitzending via de ether van Rete 4 is vandaag per regeringsdecreet tot in ieder geval 30 april 2004 geregeld. Daarmee is de derde zender van Berlusconi’s Mediaset dankzij de handtekening van Silvio Berlusconi als premier – voorlopig – gered. Het decreet regelt ook dat reclame op Rai Tre (het derde publieke net) mogelijk blijft.

Het beruchte besluit van de ministerraad (met afwezigheid van Berlusconi zelf die het decreet wel ondertekend heeft) omzeilt uitspraken van de Italiaanse hoge raad die bepaalde dat Rete 4 met ingang van 31 december 2003 uit de ether moest om alleen op satelliet (en evt in DVB-T) door te gaan. Tenminste als Rete 4 deel zou blijven uitmaken van Mediaset, het Berlusconi-bedrijf waarvan ook Canale 5 en Italia 1 deel uitmaken. Het decreet bepaalt ook dat de Italiaanse communicatie-autoriteit (AGCOM) de komende maanden een scan zal maken van de situatie omtrent DVB-T (digitale etheruitzendingen) op basis waarvan een nieuw besluit zal worden genomen.

Het venijnige hieraan is dat de eigenaar van veel multiplexen Mediaset is, dankzij de aankoop van etherfrequenties. In Torino (Turijn) alwaar DVB-T als een van de eerste plaatsen volledig actief is – blijkt Mediaset zeven van de tien multiplexen in bezit te hebben. Weliswaar biedt het ‘derde’ zenders als BBC World, 24ore TV en anderen plek, gegeven blijft dan dat Mediaset de controle over de invulling van zenders controlleert. Overigens is Mediaset al met haar signalen behoorlijk actief, zo blijkt uit deze site en simpele zoekacties. In januari 2004 is het de bedoeling dat de publieke omroep Rai 50 % van Italie zal bedienen in navolging van Mediaset.

Naast de ‘controlerende’ macht van Mediaset zit er een andere adder onder het gras bij dit decreet: immers het is de intentie van de Berlusconi-regering het decreet rechts te laten inhalen door de Gasparri-communicatie/mediawet die de Italiaanse President Ciampi terug naar het Italiaanse parlament stuurde. Deze wet maakt de weg voor Mediaset vrij….Bij hernieuwde aanname door het Italiaanse parlement is de president gebonden deze te tekenen…Alleen als de coalitie scheuren vertoont (bijvoorbeeld de christendemocratische UDC die twijfelt) is er een kans dat de wet het niet haalt bij hernieuwde stemming…
=======
UPDATE: NOS-teletekst en het ANP melden hierover:
‘Het constitutionele hof had onlangs bepaald dat Berlusconi zijn Rete 4, zijn 3e zender naar de KABEL moest verhuizen’ en
‘Berlusconi’s Rete 4 zou naar de kabel verdwijnen.

Sja…laat Italië nu net het land zijn waar het fenomeen kabel-televisie niet bestaat. Moeilijk blijkbaar voor NOS Teletekst en het ANP om het woord SATELLIET te gebruiken?

Jaarrekening VRON BV (Radio 538)

Omdat sommige mensen heel flauw doen over hun eigen prestaties en ik niet begrijp waarom, heb ik het maar zelf gedownloaded…

De Vrije Radio Omroep Nederland BV is – als bekend – gister overgenomen. In een persbericht werd daarin ook even kort melding gemaakt van het omzetresultaat tot 30 juni jl. Gek is het dat als je vraagt naar het resultaatoverzicht er geen antwoord op komt; al het andere dat je vraagt wordt overigens wel uitgebreid toegelicht!

En dan blijkt bij het nakijken van het register van de Kamer van Koophandel dat die gewoon openbaar is. Het kost wel iets, nl. 3,45 euro. En ach, deze keer heb ik het maar geopenbaard zodat een ieder kosteloos die jaarrekening kan bekijken. Van het resultaat zijn immers berekeningen te maken van de overnamesom. Een netto resultaat van 12,9 miljoen euro (stijging van 2,7 miljoen) is best mooi te noemen (met deelnemingen waaronder Radio 538 Internet is het resultaat overigens 14,5 miljoen euro); zij het dat de omzet naar rato veel meer is gestegen (van 29,57 naar 40,29 miljoen). Hier is het jaarverslag opvraagbaar in PDF.

Amerikanen versus EU?…!

De Vrije Radio Omroep Nederland BV is verkocht. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Advent International heeft via een Luxemburgse holding en VRON Holding BV voor circa 90 % bezit genomen van de Vrije Radio Omroep Nederland BV, de officiele BV-naam van Radio 538.
Gefeliciteerd voor Lex Harding (pseudoniem voor Lodewijk den Hengst die overigens circa 10 % behoudt!), maar ook voor Wessel van Diepen en Will Luikinga die hun 1 % belangen hebben verkocht. Rob Out en Peter de Jager hebben daarmee hun ‘radiokindje’ definitief verkocht.

De balans voor de commerciële radiosector is daarmee voor het eerst dat van de landelijke commerciële radiostations de meerderheid in niet-Nederlandse handen is. Drie daarvan in niet-EU handen. Sky Radio en Radio Veronica zijn immers voor 93 % in handen (via Sky Radio Ltd) van News Corp. RTL FM en Yorin FM behoren net als RTL 4, RTL 5 en Yorin (tv) tot RTL Group SA, op haar beurt gecontrolleerd door het Duitse Bertelsmann AG.

ID&T Radio (Duncan Stutterheim), BusinessNieuws Radio (Financieele Dagblad, oftewel HAL Investments en Willem Sijthoff), Noordzee FM (TalpaRadio oftewel John de Mol), Arrow Classics Jazz (Ad Ossendrijver, Willem van Kooten en Merwede Groep) blijven als puur Nederlandse landelijke FM-ether radiostations over. In de tv-industrie zijn er overigens helemaal geen Nederlandse commerciële initiatieven meer; ook het door sommigen als Nederlands getypeerde Endemol is duidelijk in Spaanse handen.

Is dat slecht? Nee en ja. Nee, omdat er uiteraard een groot goed is als vrij verkeer van goederen en diensten in de Europese Unie. Ja, want je kan je afvragen of Nederland moet toestaan dat veelal Amerikaans (niet-EU) kapitaal zo kan investeren in Nederland met het kapotconcurreren van Nederlandse initiatieven.

Waarom bestaan bepaalde zenders/formats niet meer, waarom kan bepaalde originaliteit niet (meer), waarom kan een echt Nederlandse invulling bij sommige themazenders lastiger, terwijl andere landen die beschermende interne regels daartoe hebben die wel hebben is dan de vraag. En dan blijkt dat de Amerikaanse invloeden niet direct, maar globaler bekeken wel degelijk hun impact hebben. Amerikaanse bedrijven kunnen vanuit hun gigantische thuismarkt met veel meer kracht in markten actief zijn met het gebruik van hun Amerikaanse produkten. Het gekke is echter dat omgekeerd nagenoeg onmogelijk is. De Verenigde Staten weert niet-Amerikanen in de media op hun thuismarkt. Kijk naar hoe moeilijk Endemol werd toegelaten en naar het gegeven dat Keith Rupert Murdoch (News Corp) zich moest naturaliseren tot Amerikaan om het imperium FOX en 20th tot zich te kunnen nemen. Het is dan toch niet zo gek om de 49 % regel in te stellen? Met andere woorden zenders (r/tv) die 70 % of meer van Nederland bereiken mogen slechts voor maximaal 49 % in handen zijn van (uiteindelijk) Amerikaans kapitaal. Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk kennen ook dergelijke regelgeving. Zo gek is het niet?!

1 jaar = 12 maanden

Eén jaar omvat twaalf maanden. Een principe dat een ieder op de basisschool leert. Blijkbaar hebben de heren/dames van RTL Nieuws dit principe niet geleerd. En dus is afgelopen avond op RTL 4 het ‘RTL Nieuws jaaroverzicht 2003’ uitgezonden.

Dat er nog tien dagen te gaan zijn waarin van alles kan gebeuren, deert de RTL Nieuws-redactie niet. Eerder al had RTL Nieuws in de handel een DVD met haar ‘jaaroverzicht’ gebracht nog voordat Saddam Hussein werd opgepakt. Kortom vervalsing van geschiedschrijving en vervalsing van de term jaaroverzicht. Als het om sportoverzichten, muzieklijstjes of andersoortige overzichten gaat, is het nog voorstelbaar. Bij dagelijks nieuws niet. Bij mijn weten loopt een jaar van 1 januari t/m 31 december 2003. En ik heb niet gezien in de schema’s dat RTL Nieuws t/m 31 december niet meer uitzendt. Ik mag hopen dat RTL niet op dezelfde wijze aan boekhouding doet?

Zwitserse RSR COULEUR 3 bestaat 22 jaar?!

RSR Couleur 3 is een vage zender. Een publieke muziekzender, enigszins lijkend op RTBF Radio 21(Franstalig België) maar dan zonder structuur.
RSR Couleur 3 is voor Franstalig Zwitserland, ook wel Suisse-Romande genoemd. De zender bestaat komende maandag 22 jaar.

RSR Couleur 3 (ook digitaal op satelliet te ontvangen, Astra 1 & Hotbird) heeft de deur op 1 december dicht gedaan. Op de site van RSR Couleur 3 waren/zijn hele vage tekeningen en plaatjes te bezichtigen. Maandag doet het radiostation haar deuren weer open en herlanceert het radiostation waarmee het stilzwijgen en de geheimzinnigheid wordt doorbroken. Voor de gelegenheid wordt een concert georganiseerd met o.a. Tarmac, Jasmin Tamara (Zwitsers Franstalig talen) en Eagle Eye Cherry. Het concert wordt ook uitgezonden van 20 uur tot middernacht door de Franstalig Belgische popzender RTBF Radio 21, de Franse publieke popzender Le Mouv’ en de Canadese Franstalige publieke zender Bandapart.

wordt