Wetswijziging Mediawet door Tweede Kamer aangenomen: omroepverenigingenstelsel tot 2020 vast?!

De wetswijziging van de Mediawet die met name over de omroepverengingen gaat, is afgelopen nacht door de Tweede Kamer aangenomen. Daarbij is een opvallend voorstel van Martijn van Dam (PvdA), Joop Atsma (CDA) en Joel voor de Wind (ChristenUnie) aangenomen waardoor het algehele omroepstelsel met haar publieke omroepconcessie vast komt te liggen tot 2020.
Dit hebben de drie partijen gedaan door de concessieperiode van de tot Stichting Nederlandse Publieke Omroep om te dopen Nederlandse Omroep Stichting op tien jaar te zetten. Minister Plasterk (PvdA) wilde deze in zijn wetsvoorstel beperken tot vijf jaar. In de huidige mediawet was deze op tien jaar vastgezet en deze loopt op 1 september 2010 af. Alhoewel de overkoepelende publieke uitzendconcessie geen directe relatie heeft met de ‘erkenningen’ voor omroepverenigingen, bepaalt deze wel hoe het publieke omroepstelsel georganiseerd is. De drie partijen hebben hiermee het omroepverenigingen stelsel bedoeld of onbedoeld met 10 jaar verlengd. In de toelichting op het amendement schreven de indieners dat ‘er geen reden is’ de concessie periode te ‘bekorten tot vijf jaar’ en dat ‘voor de continuiteit van de publieke omroep als geheel een concessieperiode van tien jaar van belang is’.

Het door D66’er Boris van der Ham en SP’er Jasper van Dijk ingediende voorstel om omroepverenigingen met een ‘gele’ en ‘rode’ kaart het publieke bestel uit te kunnen gooien, is eveneens aangenomen. Daarbij is het zo geformuleerd dat de visitiatiecommissie die eens in de vijf jaar de omroepverenigingen en educatieve media-instellingen evalueren, moet beoordelen of deze ‘onvoldoende heeft bijgedragen aan de uitvoering van de publieke media-opdracht’. Daarbij moet bij een ‘onvoldoende’ na twee jaar opnieuw een evaluatie plaats vinden, waarna de minister een besluit tot intrekking van de ‘erkenning’ kan nemen. Overigens niet na adviezen van de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep. Als er een intrekkingsbesluit komt, duurt het maximaal nog een jaar voordat deze ge-effectueerd wordt. Zo kan het nog drie jaar duren na ee nnegatief advies voordat een slecht functionerende omroepvereniging uit het bestel wordt gezet, als dat zou voorkomen.

Op voorstel van PvdA’er Martijn van Dam is nog een voorstel aangenomen waarbij nevenactiviteiten van publieke omroepen voortaan direct gerelateerd moeten zijn aan de ‘publieke media-opdracht’ en het media-aanbod van de publieke omroep. Van Dam wil daarmee voorkomen dat omroepen doorgaan met het uitgeven van algemene glossy’s (zoals het geval was met KRO’s Maria en EO-Eva). Bladen die gekoppeld zijn aan programma’s kunnen nog wel worden uitgegeven. Bij de wetswijziging is ook een voorstel aangenomen om de zendtijd overdag door de Raad van Bestuur van de NPO te kunnen laten versterken, opdat niet per se de nadruk van programmeren alleen na 16 uur wordt gelegd.

De Tweede Kamer heeft ook uitspraken gedaan over situaties als de betaling van auteursrechtenvergoedingen voor reclame en homeshopping. Deze moet volgens een breed gedragen kamermeerderheid worden verboden middels wetgeving. Verder stelde de Tweede Kamer in meerderheid vast dat meerdere omroepverengiingen hebben aangegeven niet de ruimte en mogelijkheden te krijgen om nieuws en actualiteiten te ‘duiden op een wijze die aansluit bij doelstelling, karakter, ambitie en/of identiteit van de verenigingen’, waarbij de regering is verzocht om te overleggen om te komen tot afspraken opdat gewaarborgd wordt dat omroepen ‘voldoende ruimte’ krijgen hiervoor. In de optiek van de wetgever hebben omroepen een ‘positie om nieuws en actualieiten te duiden’. VVD, PvdA En D66 hebben de regering ook verzocht om te onderzoeken of de omroepen op religieuze/humanitaire grondslag (Rooms Katholieke Kerk, Inter Kerkelijke Omroep Nederland, Humanistische Omroep, Joodse Omroep, Nederlandse Moslim Omroep/Nederlands Islamitische Omroep, Zendtijd van Kerken, e.d.) kunnen worden geintegreerd bij omroepverenigngen en de taakorganisaties (NOS, NPO, RVU, TeleacNOT e.d.).

Met de aanvaarding van de Mediawet wordt per 1 januari 2010 geformaliseerd dat NOS-RTV wordt verzelfstandigd en los komt te staan van de Nederlandse Omroep Stichting die dan Stichting Nederlandse Publieke Omroep gaat heten. Sinds 1 januari jl. is al de Stichting NOS opgericht die praktisch al functioneert als zelfstandige stichting van de Nederlandse Omroep Stichting. De VVD bekritiseerde Plasterk daarin en stelde dat ‘vooruitgelopen op het wetgevingsproces de nieuwe club per 1 januari is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel’. Daarbij stelde Remkes in het debat dat ‘met de manoeuvre het beeld is opgeroepen dat het proces van wetgeving er in feite niet meer toe doet’. Plasterk ontkende dit en stelde in een schriftelijke reactie dat het om een ‘interne organisatorische maatregel’ zou gaan waarmee ‘geen onomkeerbare situatie’ is ontstaan. Rmkes kon deze argumentatie niet volgen. Als de eerste kamer en de koningin accoord zullen zijn met de wetswijzigingen, zullen deze van kracht worden en wordt de splitsing van de NOS een feit. De Tweede Kamer heeft een motie daarbij aangegeven dat de Raad van Toezicht binnen twee jaar onafhankelijk moet worden van wat straks de Stichting NPO is. In de huidige wetswijzigingen is voorzien dat de Raad van Bestuur van wat straks Stichting NPO is, de Raad van Toezicht vormt van NOS-RTV (nu nog Stichting NOS). Feitelijk is dat thans al het geval overigens.

Heemskerk en Plasterk maken regeling frequentieverdeling A7/A8 bekend

Staatssecretaris Heemskerk en minister Plasterk (beiden PvdA) hebben de tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8 bekend gemaakt. Daarmee willen de bewindslieden komen tot een herverdeling van de leeg staande etherfrequenties die tot 11 maart door  Arrow Classic Rock (A7) en Arrow Jazz FM (A8) gebruikt werden. Kavel A8 blijft bestemd voor jazz- en/of klassieke muziek.

Voor de verdelingswijze is ervoor gekozen om te komen met een methode waarbij indien zich één partij meldt, het desbetreffende frequentienetwerk direct verdeeld kan worden. Indien meerdere partijen zich melden, zal een vergelijkende veiling plaats vinden.

De éénmalige bedragen zijn voor de periode tot 1 september 2011 bedragen voor A7 1.266.793 euro uitgaande van een gunning per mei aankomende. Voor A8 bij een klassiek en/of jazz-gebruik is het éénmalig bedrag 133.254 euro.

Partijen dienen zich voor 24 april te melden en dienen daarbij ofwel het eenmalig bedrag ofwel een bankgarantie daartoe te overleggen om toegelaten te worden tot de procedure. Voor de procedure geldt dat de oude regels met betrekking tot verbondenheid en het maximaal mogen hebben van één ongeclausuleerd en één geclausuleerd FM-kavel van toepassing blijven, net zoals de regels met betrekking tot de combinaties van landelijke en niet-landelijke commerciële zenders.

Woordvoerster Joyce Dekker van Agentschap Telecom verklaart desgevraagd dat als blijkt dat er meerdere geïnteresseerden zijn voor één kavel, ‘de consultatie eind april zal starten’.  Als er slechts één aanvrager per kavel is, is de verwachting dat de toetsing in de eerste helft van mei afgerond kan zijn. Voor de hoogte van het eenmalig bedrag dient overigens de volledige maand betaald te worden, ook al wordt de vergunning eind van de maand vergeven (de staatssecretaris heeft bedragen per maand van de verdeling bekend gemaakt). Hoe staatssecretaris Heemskerk zal omgaan met de situatie dat er geen geinteresseerden voor jazz/klassiek zich melden voor het A8-kavel is onduidelijk. In 2003 was het nog zo dat deze dan ongeclausuleerd zou worden; daar is in de huidige regeling niet in voorzien. Volgens de woordvoerster is de huidige verdeling niet ‘uitsluitend’, oftewel als er meerdere partijen zich nu melden en er een vergelijkende veiling zou komen, kunnen partijen zich alsnog melden.

Dusk: nieuwe Nederlandse erotische zender voor…vrouwen!

Onder de naam Dusk is het de bedoeling dat voor 1 mei een nieuwe erotische Nederlandse zender zal starten die op Nederland gericht zal zijn en in het bijzonder op vrouwen. De bedoeling is het kanaal landelijke distributie te geven. Met CAIW heeft de zender inmiddels een overeenkomst gesloten; met andere distributeurs waaronder KPN, Ziggo en UPC is het bedrijf nog in gesprek.

Initiatiefnemer Martijn Broersma zegt desgevraagd dat het kanaal heel bewust een zender wil zijn die op vrouwen gericht zal zijn. “Het verschil met andere kanalen die op mannen gericht zijn, is dat er bij de content meer spanning omheen bestaat, meer verhaal en veel breder zijn, zoals erotische fantasieën eigenlijk zijn. Het is wel expliciet, omdat klaarblijkelijk vrouwen het wel geloofwaardig willen laten doen zijn.  Ik denk ook dat de kans groot is dat stellen zullen kijken en misschien ook mannen die het bestaande erotische aanbod zat zijn,” aldus Broersma. Andere kanalen waaronder Dorcel TV die pretenderen ook op vrouwen gericht te zijn, zijn dat volgens Broersma niet, dat is ‘puur een strik erom heen om te verkopen’.

Dusk zal Nederlands ondertiteld zijn en haar films mede op basis van onderzoek en een panel bestaande uit vrouwen selecteren. “Wij mannen kunnen niet bepalen wat een vrouw graag wil zien”, aldus Broersma. Ook zullen de in vrouwenerotiek bekende persoonlijkheden Candida Royalle (echte naam Candice Vitala) en Petra Joy als consultants betrokken worden bij de programmering van de zender. De films van de zender worden bij 28 verschillende producenten uit de wereld betrokken.

Dusk is een initaitief van 2Grapesmedia dat in handen is van Reinoud van Dommelen en Martijn Broersma. Van Dommelen heeft voor zowel KPN als Endemol gewerkt en was de algemeen directeur van Xie entertainment die korte tijd o.a. de Planet Prime-kanalen exploiteerde. Broersma was mede-oprichter en directeur bij The Mobile BV een mobiel contentbedrijf. Van Dommelen en Broersma financieren de start van de zender zelfstandig. De bedoeling is bij distributeurs die de techniek aankunnen ook Video-on-demand content te bieden. 2Grapesmedia is van plan ook voor Nederland en  kanalen van het Amerikaanse New Frontier Media te gaan herdistribueren. New Frontier Media is porno-producent en eigenaar van negen erotische Amerikaanse zenders waaronder The Erotic Network (TEN) en Penthouse TV.

Dusk is na X-Zone (die tot 2004 vier jaar bestaan heeft onder de toenmalige hoede van Canal+/Canal Digitaal), een nieuwe poging om te komen tot een Nederlands erotisch kanaal.

CAIW wijzigt pakketten: “breder toegankelijk maken”

CAIW wijzigt op 31 maart haar aanbod. De relatief kleine kabelaar met circa 150.000 abonnees in o.a. het Westland, Aalsmeer, Uithoorn, Schiedam, Gouda, IJsselstein en Doorn geeft daarmee enigszins blijk commerciëler te opereren.

De publieke buitenlandse zender WDR, France 2, Rai Uno en TVE Internacional moeten samen met de commerciële zender TV Oranje het veld ruimen in het basispakket. De buitenlandse publieke zenders worden ondergebracht in het duurdere “Enjoy” (5,45 euro per maand extra), terwijl TV Oranje in “Taste” (2,45 euro per maand) wordt ondergebracht.

CAIW doet dit om plek te maken voor de publieke themazenders ConsumentenTV (VARA), Sterren.nl (TROS), HilversumBest en Spirit24 (NCRV/EO). Ook worden VH1 Classic en MGM Movie Channel toegevoegd in het “digitale” basispakket. Bij CAIW heeft het overgrote deel van de klanten een digitale kabelontvanger, aangezien het enkele jaren geleden met een ‘allemaal digitaal’ actief (10 euro voor een digitale ontvanger) haar analoge aanbod terugbracht tot 24 tv-kanalen. CAIW wil eind 2010/begin 2011 heel het analoge aanbod schrappen.

Marit Vos zegt namens CAIW dat hiermee het basispakketaanbod ‘breder is gemaakt’. Daarbij spelen financiële overwegingen een rol, maar is ook de concurrentie van Digitenne van KPN een overweging om een aantrekkelijker basisaanbod voor een breed publiek te willen verzorgen. Op deze wijze hoopt CAIW haar basispakketklanten die 15,45 euro per maand betalen voor 50 tv-zenders en 48 radiostations, te behouden. Bij CAIW hoeven klanten van alleen het basispakket geen smartcard te gebruiken.

CAIW voegt verder in de verschillende pakketten TCM (Taste), Extreme Sport (van Delight naar Taste), Slam!TV (delight), BBC Prime (Delight),, BebeTV (Delight) en Motors TV (Delight). Later dit jaar zullen ook Investigation Discovery (ID)(Delight) en Comedy Central Family (Delight)bij CAIW starten. Verder hoopt CAIW – zodra deze starten – Nederland 1, 2 en 3 in HD te kunnen aanbieden alsmede MGM Movie Channel in HD en Animal Planet HD die in Nederland haar opwachting hoopt te maken in navolging van Discovery Channel HD. Overigens heeft CAIW voor de Turkse pakketafnemers Kral TV en NTV toegevoegd en hoopt op termijn ook DreamTurk en Yesilcum door te geven. Verder heeft CAIW de zenders Extreme Sport (van Delight naar Taste), CarChannel (van Taste naar Delight) en de Amerikaans evangelische zenders Church Channel (van Delight naar Taste) en JCTV (van Delight naar Taste) van pakket laten veranderen. De zender ActionNow, MTV Hits en MTV Dance verdwijnen helemaal uit het aanbod.

Opvallend is dat bij CAIW het ‘enjoy’ pakket vooral buitenlandse publieke zenders omvat (Frankrijk, Duitse regionalen, ARTE, 3Sat, Franstalig-Belgische publieke zenders, TVE Internacional Canal24Horas en Rai Uno, maar ook de kinderzenders CBBC en Cbeebies met BBC Three en BBC Four) die gecombineerd worden met enkele themazenders als ESPN Classic , Eurosport2, MTV Two, Yacht & Sail alsmede nieuwszenders als France24, CNBC Europe en Bloomberg die verplicht worden gecombineerd met de ‘harde’ erotische zenders Dorcel  TV En Private Spice. Volgens Marit Vos is in elk pluspakket wel erotiek vertegenwoordigd, en is de interesse voor deze buitenlandse publieke zenders beperkter dan de in het basispakket aanwezige Poolse (TVP Polonia), Turkse (TRT Int) en Marokkaanse (RTM1 Al Oula) zenders.

Minister Plasterk: Nederlandse uitzendingen Radio Nederland Wereldomroep ‘minder belangrijk’

Minister Ronald Plasterk (PvdA) is van mening dat de Nederlandse uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep (RNW) minder belangrijk zijn geworden. Dit stelde Plasterk afgelopen donderdag in het mediadebat in de Tweede Kamer in reactie op stellingnames van de Partij voor de Vrijheid (PVV). Plasterk stelde dat “Nederlanders in het buitenland via internetcafé’s en zo ook op de hoogte kunnen zijn van wat er in het vaderland speelt’ en wees de PVV op de tweede en derde rol van RNW, zijnde het geven van een beeld van Nederland in het buitenland en het bijdragen aan het geven van informatie over de wereld in niet-democratische gebieden. De PVV wil RNW opheffen en heeft daartoe (opnieuw) een motie tot opheffing ingediend; volgens de media-minister heeft de Tweede Kamer in 2006 bij de evaluatie geen aanleiding gezien om daarop in te grijpen. In reactie op de opmerking van PVV’er Martin Bosma dat de Nederlandse uitzendingen gestaakt kunnen worden en vervangen kan worden door Radio 1, stelde Plasterk dat er ‘nog steeds bij Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland wel geluisterd wordt’ en geconstateerd is dat er ook bereik is, maar de minister erkende daarbij dat het ‘accent’ minder is geworden. Plasterk nodigde de Tweede Kamer uit om terug te komen bij de volgende evaluatie van RNW en ‘niet zomaar de Wereldomroep uit het water te schieten’.

Jan Hoek, algemeen directeur van RNW zegt in een reactie desgevraagd ‘dat wat de minister zegt klopt, veel Nederlanders in het buitenland hebben via internet toegang tot Nederlandse media. En daardoor heeft RNW ook de laatste jaren haar Nederlandstalige activiteiten daarop aangepast.’
Zo gaat RNW met ingang van het nieuwe uitzendseizoen (per 28 maart) haar Werelduitzendingen van één uur halveren tot een half uur.

Voor het Nederlandstalige nieuws heeft RNW getracht met de NOS tot samenwerking te komen. Dit in navolging van de sportredacties die bij Langs de Lijn is geintegreerd. Voor het onderbrengen van de nieuwsredactie bij NOS Journaal (radio) blijkt dit lastig te realiseren, aangezien de NOS daar niet zo veel in ziet. De bedoeling van RNW is om met een gezamenlijke redactie het RNW-actualiteitenprogramma te gaan produceren. De NOS stelde in reactie dat dit niet aan de orde is. Jan Hoek bevestigt dat de NOS ‘daar niet zoveel behoefte’ aan heeft.

De algemeen directeur stelt verder dat er deze een noodzaak blijft zien bestaan voor de Nederlandstalige uitzendingen. Die functie is volgens Hoek anders dan de binnenlandse uitzendingen/ Dit komt door het het specifieke karakter, service en het uberhaupt kunnen informeren van Nederlanders buiten Nederland. De RNW-directeur erkent dat de media en doelgroepen verschuiven, maar dat RNW de content daarvan wil blijven verzorgen. Voor RNW reden om andere produkten te gaan maken, waaronder haar bijdrage aan BVN-TV, haar internetsites en de Wereldkrant die via internet wordt verspreid. Ook is RNW programma’s gaan maken voor doelgroepen als militairen (Uruzgan FM), zeevarenden (“Op Zee”) en wegtransporteurs/truckers (“Onderweg”). Volgens Hoek is het totaalbereik met al deze media vergroot voor RNW, maar is met het verschuiven van het accent binnen RNW de personele bezetting van de Nederlandstalige afdeling met de helft afgenomen.

“Desalniettemin, is sommige gebieden en gevallen is Kortgeolf nog steeds het enige medium om mensen te bereiken. Bijvoorbeeld van een ontvoerde Nederlandse VN-medewerker die ons, na zijn vrijlating, heeft laten weten dat RWN zijn ‘lifeline’ was. Het is te vergelijken met de in de Palestijnse gebieden ontvoerde BBC-journalist.

Hoek stelt dat het gegeven dat de evaluatie van RNW destijds geen aanleiding gaf om de RNW-missie te wijzigen, aldus goed was opgezet. Hoek hoopt dat de nieuwe evaluatie net zo goed zal zijn. De motie van de PVV die dinsdag zal worden gestemd voor het opdoeken van RNW heeft uiteraard niet de steun van RNW.

Canal Digitaal in april met nieuw verkoopmodel: bruikleen

Canal Digitaal start in april met haar nieuwe verkoopmodel waarbij ze digitale satellietinstallaties in bruikleen biedt bij abonnementen. Dit model komt naast het huidige model waarbij klanten zelf de apparatuur kopen, dit model (ook met losse smartcards) blijft bestaan. Canal Digitaal hoopt hiermee nieuwe groepen klanten te kunnen aantrekken.

Kern van het aanbod is volgens woordvoerder Martijn van Hout het idee een totaalconcept te bieden: de installatie is daarbij inbegrepen. Voor 99 euro instapkosten en 19,95 euro aan abonnementskosten krijgen nieuwe klanten een Familiapakket alsmede het HD-pakket. Daarbij wordt Astra1&3 (19,2 en 23,5 Oost) ontvangst geboden waarbij een Triax schotel met Duo LNB geleverd wordt en een Philips DSR 7121 ontvanger. Dit is een relatief simpel te gebruiken operator geboden standaard-ontvanger. Voor 29,95 euro per maand biedt Canal Digitaal daarbij de Philips DSR 8121 met het Entertainment en HD-aanbod. Later worden ook andere pakketvormen aangeboden. Oorspronkelijk vreesde de detailhandel dat ze buiten spel zou worden gezet als Canal Digitaal meer met ketenbedrijven en eigen verkoop/installaties aan de slag zou gaan. Volgens Canal Digitaal zijn de verhoudingen inmiddels genormaliseerd en is er een goede onderlinge verstandhouding voor de in de plek gekomen. De detailhandel blijft ook met de nieuwe verkoopmodellen haar plek in de markt voor Canal Digitaal behouden. Canal Digitaal heeft volgens de OPTA-rapportages te maken met een stabilisatie van haar klantenaantal en blijkt vooral concurrentie te hebben van Digitenne van KPN. Canal Digitaal wil niet ingaan op klantcijfers.

Ziggo: in april lancering interactief; website-lancering lijkt een feit

Ziggo zal naar verwachting ‘in april’ haar interactieve televisie-aanbod breed lanceren. Dit verklaarde corporate communicatiedirecteur John Burger tegenover DutchMedia. Desgevraagd kon Burger niet veel meer vertellen hierover. Het interactieve aanbod is sinds juni vorig jaar al beschikbaar in een deel van het Westelijk deel van het Ziggo-net; de ‘harde’ lancering voor het hele gebied is meerdere keren uitgesteld om vooral technische redenen. Inmiddels heeft Ziggo zowel voor de bestaande gebruikers alsmede via haar website meer bekend gemaakt over haar ‘commerciële’ aanbod daarbij.

Films op aanvraag zullen 1,95 tot 6,95 euro per film kosten. Daarmee lijkt Ziggo duurder te zijn dan UPC die films aanbiedt vanaf 0,99 euro per film. Opvallend is bij Ziggo dat ze expliciet vermeld met een groot aantal belangrijke erotische filmproducenten in zee te zijn gegaan (Private, Vivid en Marc Dorcel), maar onduidelijk is hoe dit voor ‘gewone’ films het geval is. De op internet vermelde titels zijn daarbij beperkt. Wel is duidelijk dat Ziggo ook HD-versies biedt van films op aanvraag en de bij UPC-aangeboden dienst ‘Film1 On Demand’ is niet beschikbaar.

De eerder aangekondigde dienst Net Gemist (4,95 euro per maand) zullen aangeboden worden met uitzendingen van Nederland 1, 2, 3, SBS 6, Net 5 en Veronica. De verwachting is dat ook uitzendingen op aanvraag van RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 te zien zijn, aangezien deze inmiddels technisch actief lijkt te zijn. De dienst TVTheek voor 9,95 euro per maand biedt meestal oudere produkties van films en series met geselecteerde titels. Nog niet anagekondigd was de dienst Ooit Gemist die voor elke gebruiker kosteloos beschikbaar zal komen met geselecteerde programma’s van Het Gesprek, JimJam, History Channel, MisdaadNet (van Endemol), BBC Kids, Discovery Channel en MGM Channel; enkele produkties zijn daarbij in Hoge Definitie. Wedstrijd Gemist – dat al bij UPC en KPN Interactieve TV wordt aangeboden – zal ook bij Ziggo voor Eredivisie Live klanten (zonder meerprijs) worden aangeboden. Onduidelijk is of de digitale benodigde interactieve kabelontvanger (Cisco Explorer 8455 DVB HD/PVR) met 180 GB harddisk ter waarde van 399 euro voor deze prijs blijvend zal worden aangeboden of voor een lagere prijs in de markt zal worden gezet. Er zou bij de ‘harde’ lancering nog een Samsung-ontvanger in de markt worden gezet.

René Boogaard weg bij Jetix. Jetix wordt ofwel Disney XD ofwel Disney Channel

René Boogaard is vertrokken bij de kinderzender Jetix. Boogaard was de afgelopen negen jaar algemeen directeur van de zender die tot 2003 Fox Kids heette. Jetix zal later dit jaar ofwel Disney Channel ofwel Disney XD worden. Boogaard en Jetix Europe waren niet bereikbaar voor commentaar. Jetix Nederland wilde op geen enkele wijze commentaar geven op de situatie; de van Unilever afkomstige Marieke van Heeswijk die sinds januari 2007 ‘content en nieuw business director’ is van Jetix Nederland, wilde desgevraagd op geen enkele vraag ingaan.

Boogaard maakt zijn aftreden publiekelijk via een interview met Peter Schavemaker in Broadcast Magazine, een uitgave van IBC Fourteen Limited. Daarin verklaart Boogaard dat het ‘financieel voor de wind ging’. In het afgesloten boekjaar dat tot 30 september jl. liep bleek dat de Benelux-omzetten van Jetix – waar Boogaard verantwoordelijk voor was – terugliepen van 18,19 miljoen euro naar 15,66 miljoen euro en de EBITDA resultaten (winst voor rente, belasting, amortisatie en afwaardering) terugliep van 5,19 miljoen euro naar 3,53 miljoen euro. De omzetten en winstresultaten liepen overigens ook in het Verenigd Koninkrijk, Midden-Oosten, Frankrijk en de Verenigde Staten vrij drastisch terug. Walt Disney Company die sinds 2002 circa 75 % van het bedrijf in handen heeft kocht begin dit jaar heel Jetix op. Boogaard verklaarde dat hij zich ‘niet heel prettig’ bij de methodiek en nieuwe aanpak van Disney voelt, omdat hij ‘heel erg in lokale programma-ontwikkeling’ gelooft. en het ‘prettig vindt om de vrijheid te hebben om dingen te kunnen doen’.

Eerder maakte DutchMedia al bekend dat er grote kans bestaat dat Jetix om zal worden gedoopt tot Disney Channel. Boogaard – die in februari daar niets over wilde zeggen – bevestigt dit nu tegenover Peter Schavemaker. Volgens de vertrokken directeur Boogaard kan het dan gaan om het merk Disney XD (voor jongens tussen de 6 en 14 jaar) of het merk Disney Channel (familiekanaal). Hoe dat in Nederland zal uitpakken is onduidelijk. Wel is duidelijk dat het met minder Nederlandse content gaat en dat Disney XD inmiddels in Frankrijk – waar Disney Channel al bestaat – begin april gestart zal worden. De keuze is volgens Boogaard afhankelijk van ‘beschikbare capaciteit van kabelnetten’. Wat Boogaard daarmee bedoeld, is onduidelijk. Thans is Disney/Jetix voor 50 % aandeelhouder van TV10 waar van 06 tot 18 uur Jetix op uitzendt en van 18 tot 06 uur Veronica van ProSiebenSat.1 Media (via SBS Broadcasting). Later dit jaar moet hier meer duidelijk over worden.

Ziggo: plan terug naar 30 in werking getreden; soms weigering uitvoering programmaraadsadviezen

Ziggo is begonnen met het plan om het analoge aanbod terug te brengen naar 30 tv-zenders. In de hele maand april worden telkens regio-per-regio gefaseerd de plannen geimplementeerd; deze maand wordt regio-per-regio een brief naar klanten verstuurd. Opvallend dat Ziggo voor zichzelf voor 27 zenders heeft vastgelegd dat deze in haar hele verzorgingsgebied van 3,2 miljoen kabelhuishoudens analoog te zien blijven. Het gaat naast de publieke Nederlandse en Vlaamse zenders om de vier RTL zenders, de drie SBS-zenders, Eurosport, Discovery Channel/Animal Planet, National Geographic Channel, BBC One, BBC Two, ARD – Das Erste, ZDF, CNN International en het eigen Ziggo-preview/infokanaal. Het Gesprek/Euronews blijft ook analoog te zien bij Ziggo in het gebied, behalve in Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Nieuwkoop, Wadinxveen en omgeving waar de zender per 8 april analoog van de kabel verdwijnt.

Zoals bekend verdwijnt in het hele Ziggo-gebied de Franstalige zender TV5Monde analoog die daarme tweederde van haar kijkers verliest. Ook de homeshopzender ShopZo/Suus die vooral in het nieuws kwam met erotisch getinte homeshop-uitzendingen op tijden dat het niet geoorloofd is, zal veelal analoog verdwijnen. Verder valt op dat vooral TVE Internacional, Rai Uno en TRT Int in gebieden waar deze thans nog analoog op de kabel te zien zijn, het onderspit moeten delven.

Ziggo negeert soms programmaraadsadviezen

Ziggo negeert soms de adviezen van programmaraden die weigerden hun advies op verzoek van Ziggo aan te passen. De programmaraad Den Haag heeft haar advies op verzoek van Ziggo wel aangepast zonder daar ruchtbaarheid aan te geven, met als gevolg dat TVE Internacional en Rai Uno niet meer voorkomen in het advies en aldus zonder problemen van de kabel verwijderd kunnen worden. In het geval van de gemeente Utrecht, Zoetermeer en Breda ligt dit anders. De programmaraden zeggen desgevraagd wèl zenders te hebben geadviseerd in het wettelijke basispakket. Desalniettemin kondigde Ziggo aan in deze drie gemeenten de in het basispakket geadviseerde zender TVE Internacional analoog te verwijderen. In Breda gaat het ook om Rai Uno. In Gorinchem/Werkendam en omgeving weigert Ziggo Al Jazeera English op de kabel te plaatsen, officieel omdat in haar optiek deze zender uit Qatar niet beschikbaar zou zijn voor analoge distributie. Voor de situatie in Breda, Utrecht en Zoetermeer zegt Ziggo-woordvoerster

Ziggo-Woordvoerster Therese Flemminks zegt desgevraagd dat de zenders nog wel digitaal in het standaardpakket beschikbaar blijven en daarmee aan de mediawet zou worden voldaan. De Mediawet stelt echter dat de programmaraadsadviezen van het wettelijk basispakket (artikels 6.20 en 6.13) alleen van toepassing zijn op het analoge aanbod. De Ziggo-zegsvrouw zegt daarnaast dat Ziggo anders ‘in de knoei kwam met andere zenders”. De programmaraad Zoetermeer stelt de situatie te zullen bespreken in haar vergadering. De programmaraad Utrecht zei desgevraagd de situatie eerst aan te kaarten bij Ziggo, om vervolgens indien resultaat uitblijft, dit bij het Commissariaat voor de Media aan te kaarten. De programmaraad Breda heeft Ziggo aangeschreven met het verzoek Rai Uno en TVE Internacional aldaar analoog op de kabel te laten en om – nu TV5Monde wegvalt – de zender France 2 daarvoor op diens plek op de kabel te plaatsen als onderdeel van het wettelijke basispakket. Naar verwachting zullen meer programmaraden hun programmaraadsadvies daarop aanpassen. Onduidelijk is nog hoe Ziggo daarop zal reageren.

Ziggo: “digitale standaardpakket terug naar 25 zenders”

Kabelaar Ziggo heeft plannen om over enige tijd na afronding van het terugbrengen van het aantal analoge tv-zenders naar 30, ook het digitale aanbod anders te organiseren. Dit heeft DutchMedia in welingelichte kringen vernomen. Hierbij zou het digitale standaardpakket-aanbod – net als het analoge aanbod – fors worden teruggebracht. Het digitale standaardpakket bestaat thans uit circa 60 tv-kanalen; dit zou teruggaan naar 25 tot 30 tv-kanalen. Alle andere zenders die niet in het standaardpakket zitten, zullen daarbij volgens die plannen worden ondergebracht in verschillende pakketten. Voordeel voor Ziggo is dat ze niet meer voor iedereen de auteursrechten voor buitenlandse publieke zenders als ZDF, WDR, Rai Uno en France 2 hoeven te voldoen. Abonnees die deze zenders nog wensen te ontvangen zouden dan een apart abonnement moeten afnemen. Het plan kan alleen doorgaan indien de desbetreffende zenders accoord gaan en lijkt vanuit Ziggo te zijn ingegeven vanuit de gedachte meer omzet te willen halen en kosten te besparen. In de huidige situatie bestaat er naast het standaardpakket een digitaal pluspakket die uit verschillende keuzepakketten bestaat. Het totale pluspakket kost in totaal 26,20 euro per maand (inclusief het standaardpakket). Het standaardpakket kost 16,25 euro per maand.

Bij de huidige migratie van analoge kanalen naar digitaal, worden klanten gelokt om digitale kabeltelevisie af te nemen en met korting een digitale kabelontvanger af te nemen. Daarbij wordt gemeld dat klanten zonder meerprijs veel digitale kanalen kunnen ontvangen. Als de plannen om het digitale standaardpakket doorgaan, zou dit er wel eens anders kunnen uitzien en aldus de nu gedane belofte een beperkte geldigheidsduur hebben. Ziggo is met 3,2 miljoen huishoudens de grootste Nederlande televisiedistributeur. Ziggo kon desgevraagd vooralsnog geen commentaar geven op de plannen, anders dan dat dit bij de woordvoerster ‘niet bekend’ was.